× "

iğne oyası modeli

" arama sonuçları

bisiklet tekeri iğne oyası modeli

kullanılan renkler esin kaynağı bisiklet tekerine benzetildiği için aynı isim verilmiştir. zürefa ve trabzan diğer oyalardaki gibi yapılır. zürefa trabzan ve köprü trabzan üzerine iki sıra işlen*dikten sonra arada iki ilmek kalmak üzere küçük bir köprü atılır. ana örgeye geçiş atılan küçük köprünün üzeri*ne onüç uzunca fıskille ana ör*geye başlanır. iki sıra düz il*mekle istendikten sonra şekil*deki gibi oniki trabzan işlenir ve onbeş çirtikle görülen şekil meydana çıkar. ...

münüklü iğne oyası modeli

kullanılan renkler gülkurusu esin kaynağı oyanın şekli nünük’e (salyangoz) benzetildiği için bu isim verilmiştir trabzan zürefanın üzerine yapılan uzun ilmekler ikişer ikişer birleşti*rilerek trabzan meydana ge*tirilir. trabzan ve kökler trabzanın üstü küçük köprü*lerle birleştirilir. üzerine sekiz ilmekten başlanan ve arada ye*di ilmek bırakılan iki kök yapılır. ana örgeye geçiş iki kök ortasındaki köprü üze*rine onüç uzun fıskil atılır. bu fiskillerin üzerine normal il*meklerle sağdan sola doğru sağdaki kökün fıskilini her sı*rada tutturmak suretiyle iki sıra işlen...

tavşan topuğu iğne oyası modeli

kullanılan renkler yeşil beyaz camgöbeği sarı esin kaynağı tavşanın yuvarlak topuğuna benzetildiği için halk arasında “tavşan topuğu” denilmektedir. zürefa ve kök bıyık ve boru ana örgeye geçiş ana boru üzerine dört yarım yaprak yapılır. yapraklar üç il*mekten başlanıp sekiz ilmeğe kadar artırılarak işlenir. dört yaprak aynı şekilde işlendikten sonra yaprakların en geniş noktalarından tutturulmak üze*re şekilde görüldüğü gibi sağ*dan sola ikişer ilmekten başla*nıp tek ilmekle bitirilen çirtik-ler yapılarak yapraklar çevrilir. tohum oyanın ortasına yapılır ve bitirilir.   ...

saç bağı iğne oyası modeli

kullanılan renkler yeşil mavi esin kaynağı köyde genellikle kadınların saçları uzundur. saç örgüsünün bitiminde bağlanan bağcıklara benzediği için oyaya halk arasında “saç bağı” denilmektedir. bıyık ve fiskiller kökün üstüne sağ ve soluna iki bıyık yapılır. bıyıkların or*tasına üç uzunca fıskil atılır. ana örgeye geçiş fiskillerin uçlarına üç ilmek*ten başlanıp her sırada birer il*mek artırmak üzere sekiz il*meğe kadar işlenir. bir sıra ek*siltilir. altı ilmeğin ucuna iki*şer ilmekten çirtikler yapıla*rak şekilde görüldüğü gibi oya bitirilir.   ...

sümbüllü iğne oyası modeli

kullanılan renkler yeşil eflatun esin kaynağı sümbül çiçeğinden esinlenerek yapıldığı için oyaya aynı isim verilmiştir. bıyık boru ve sümbül yap*rakları bıyık ve boru diğer oyalarda*ki gibi yapıldıktan sonra bo*ru üzerine üç tane olmak üze*re tek ilmekten başlanıp dokuz sıra işlenerek uçlarına iki il*mek yapılır. ana örgeye geçiş ana borunun üzerine sümbül boruları üç adet olmak üzere işlenir. boru üç ilmekten dö*ne döne kare ilmeklerle iki il*mek artırılarak dokuz sıra iş*lenir. sümbül borusu hazırlan*mış olur. bu boru üzerine beş ilmek kendi içinde birer ilmek artırılar...

karaağaç çiçeği iğne oyası modeli

kullanılan renkler yeşil bordo san pembe eflatun koyu sarı esin kaynağı karacaağaç adıyla bilinen bir ağacın çiçeğinden esinlenerek yapıldığı için halk arasında aynı adla bilinmektedir. zürefa ve kök bıyık ve boru diğer oyalardaki gibidir. ana örgeye geçiş ana boru üzerine üç ilmekten başlanıp beş ilmekte eksiltile*rek ve her eksiltme sırasında fıskiller bırakarak tek ilmeğe kadar işlenir. bu şekilde dört ayrı renk yaprak işlenmiş olur. tohum ortaya konarak oyaya son şekli verilir.   ...

karanfil iğne oyası modeli

kullanılan renkler yeşil çingene pembe sarı beyaz esin kaynağı karanfilden esinlenerek yapıldığı için halk arasında “îç-tçe karanfil” adıyla bilinmektedir. zürefa ve kök bıyık ve boru diğer oyalardaki gibidir. ana örgeye geçiş ana boru üzerine karanfilin dı*şını oluşturan dört yapraktan başlanıp (her sırada artırılarak sekiz iğneye kadar işlenir) bı*rakılır. dört yaprak aynı şekil*de işlendikten sonra kenarları çirtiklerle çevrilir aynı işlem*le yarım yaprakların geniş uç*larından tutturulur. bu şekil karanfilin dışını oluşturur. ka*ranfilin içine ayrı bir boru iş*lenir. bu borunun üzerine ge*ne dö...

kayıklı iğne oyası modeli

yeşil pembe beyaz sarı esin kaynağı kayığa benzediği için halk arasında “kayıklı” adıyla bilinmektedir. zürefa ve kök bıyık ve boru diğer oyalardaki bıyık ve bo*ru işleme yöntemi gibidir. ana örgeye geçiş ana boru üzerine iki yarım ve iki bütün yaprak üçer ilmekten başlanır. yarım yapraklar be*şer ilmekte bitirilir. diğer kar*şılıklı bütün yapraklar beş il*mekten her sırada eksiltilerek tek ilmeğe kadar işlenir. şekil*de görüldüğü gibi kenarları çirtiklerle çevrilir. tohum ya*pılarak oyaya son şekli verilir   ...

kütüle iğne oyası modeli

kullanılan renkler yeşil sarı beyaz bordo esin kaynağı dağ çiçeği kütüleden esinlenerek yapıldığı için “kütüle” adıyla bilinmektedir. geleneksel kültürümüzde düğünden sonraki mevlit töreninde genellikle gelinin eltisine örtülür. bir barış ve anlaşmayı simgelemektedir. zürefa ve kök bıyık tomurcuk boru ve yapraklar tomurcuk bıyığın sağma tek ilmekten başlanır. üç sıra iş*lenip üç ilmek artırılır. yuvar*lanarak kare ilmeklerle en ge*niş yeri beş ilmek oluncaya ka*dar işlenir. gene yuvarlanarak eksiltilir tek ilmekte bitirilir. tomurcuk şekli meydana gelir. kökün üzerine bıyıkla tomur*cu...

küpe çiçeği iğne oyası modeli

kullanılan renkler yeşil beyaz pembe esin kaynağı küpe çiçeğinden esinlenerek yapıldığı için halk arasında “küpeli” veya “küpe çiçeği” adıyla bilinmektedir. zürefa ve kök bıyık boru ve yapraklar “hanımeli” oyasındaki bıyık boru ve yapraklar aynı şekilde işlenmiştir. ana örgeye geçiş ana boru içine iç içe iki boru daha yapılır. dış boru ve yap*raklar kırmızı iç boru ve yap*raklar beyazdır. dış yapraklar boru üzerine üç ilmekten baş*lanıp beş ilmeğe kadar artırı*lır. her sırada birer ilmek ek*siltilerek tek ilmeğe kadar iş*lenir. bu şekilde iç ve dış yap*raklar olm...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !