× "

ibadetin anlamı ve kapsamı

" arama sonuçları

umre nedir?

umre nedir? ilmin ve inançların merkezi olan kâbe’yi ve resulullah’ın mescidini bir defa daha ziyaret etmemizi rabb’im nasip etti. bu ziyaret umre ibadetidir. tüm sözde islâm coğrafyasından umre ibadeti için gelenlerin üzülerek ibadet yapmadıklarını tespit ettim. 1978, 1980 ve 2004 senelerinde de aynı üzüntülerle ibadetten başka her şeyin yapıldığını görmüştüm. aradan 36 sene geçti daha bilinçli toplumlarla karşılaşacağımı umdum, maalesef yine sukutu hâyâle uğradım. ihram girip kâbe’nin etrafında gülerek, şakalaşarak, dünya işlerini konuşarak, fotoğraflar çekerek dönmenin umre olmadığını, kafilemizdeki ilâhiyatçılara, ...

hataöre fetleri

hatayın yöresel kıyafetleri hindistan yöresel kıyafetleri güneydoğu anadolu bölgesinin yöresel kıyafetleri gaziantep yöresel kıyafetleri gümüşhanenin yöresel kıyafetleri giresun yöresel kıyafetleri farklı ülkelerin yöresel kıyafetleri fethiyenin yöresel kıyafetleri fransızların yöresel kıyafetleri finlandiya yöresel kıyafetleri fas yöresel kıyafetleri fransa yöresel kıyafetleri diyarbakırın yöresel kıyafetleri doğu anadolu bölgesinin yöresel kıyafetleri denizli nin yöresel kıyafetleri safranbolu yöresel kıyafetleri peygamberlerin nitelikleri ve özellikleri sakarya y&oum...

fonksiyonel açıdan islamda mescid

giriş içinde ibadet edilmek üzere tahsis edilmiş mekânlar kendilerine atfedilen mânâ ve fonksiyon ile farklı bir kutsiyete bürünürler. görüntü maddeden mânâya intikal ederek ruhu muhatap alır hâle gelir. kısaca ''insan rûhuna seslenen müphem bir lisan, gönülleri kendine çeken büyüleyici bir beyan ve sessiz duruşu içinde, yüce hakikat adına her dille bir şeyler anlatan bir sırlı tercüman oluverir.'' bu mekânlara kuşatıcı adı ile kısaca mabed denir. buralar his dünyamızın varlık ötesine açılan menfezleri, kesret deryasında boğulmuş bedenlerimizin vahdet sahilleridir. buralar karanlık gecelerin nurlu sabahları, susuz &...

dua...nasıl,niçin ve ne şekilde yapılır

kuran'da dua nasıl anlatılıyor? en son ne zaman dua ettiğinizi düşündünüz mü?... bu soruya farklı cevaplar verilebilir ama ortak nokta herkesin bir şekilde dua ettiği olacaktır. insanlar elbette her yerde, her ortamda, istedikleri herşey için rabbimiz olan allah'a dua edebilirler. allah iman edenlerin her ortamda dua edebileceklerine, kendini zikredebileceklerine aşağıdaki ayetlerle dikkat çekmiştir: onlar, ayakta iken, otururken, yan yatarken allah’ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler. (ve derler ki “rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. sen pek yücesin, bizi ateşin azabından koru.” “rabbimiz, şüphesiz sen kimi ateşe sokarsan, artık onu &...

allah ve sistemi

 ibadet• “ibadet” {bilinçlenme ve güç kazanma çalışmaları-“beden-ruh-şuur” boyutları çalışmaları-taat-“öz”ündekine yönelme-varoluşunun gereğini yerine getirme-kulluğunu ifa-sünnetullah gereği yapılası uygulamalar-“allah sistemi”nin zorunlu kıldığı çalışmalar-"öz”ündeki ilâhi gücü ortaya çıkarma çalışmaları-insanın vehmettiği, var sandığı, dışarıdaki, ötesindeki bir tanrıya yönelmek yerine; kendi hakikatindeki “allah isimlerinin işaret ettiği kuvveler”e yönelerek, onları aktive etmeye çalışması-kendi özündeki yaratanın sıfat ve esmâsından kaynaklanan kuvvelerle yarınını inşâ...

estetik duyarlılık ve müslüman hayatı

 estetik duyarlılık ve müslüman hayatı      halil akgün      islâm, hayatın bütününe güzelleştirilmesi gereken bir alan olarak bakar. nasıl ibadetler estetik bir şekle sahip ise, aynı şekilde gündelik hayatın kendisi de güzellik ve ahenk kavramları etrafında şekillenmek zorundadır. nasıl bir caminin mimarisi, ışık düzeni, iç süslemeleri kıldığımız namaza bambaşka bir boyut katıyorsa, aynı ruh halinin caminin dışına adım attığımız zaman da devam etmesi beklenir. bu yüzden geleneksel islâm şehirlerinin sadece camileri yahut şadırvanları değil, sokakları, bahçeleri, çarşıları, hastaneleri, eğitim kurumları da güzeldi.      hayatın b...

sadece allah'a iman!!!

 "onlar allah'ı bırakıp hahamlarını, rahiplerini ve meryem oğlu isa'yı, ilah edindiler. oysa onlarda ancak bir olan ilaha ibadet etmekle emrolunmuşlardı. ondan başka ibadete layık ilah yoktur. o, onların şirk koştukları şeylerden münezzehdir" (tevbe sûresi, 9/31)surenin bu bölümünün bir parçası olan bu ayet; müslümanların vicdanlarında beliren şu tür şüpheleri gidermeye çalışıyor:"bu insanlar yani yahudiler ile hristiyanlar kitap ehlidirler. buna göre onlar allah'ın dini üzerindeler."ancak ayet onların allah'ın dini üzerinde bulunmadıklarına önce onların dini inanç sistemlerini (akidelerini), sonrada pratik hayatlarını şahit gösteriyor. aslında kitab ehli sadece bir olan allah'a ibadet etm...

ilmihal

müthiş bir kitap tam bir arşiv 2 kitap bir arada pdf dosyasında geniş bilgi toplam 1174 sayfa . aşağıda içindekiler kısmını veriyorum. çok geniş bir bilgi deposu. burdan tıkla download / indiriçindekilerbirinci bölümdin ve mahiyetiı. din kelimesi 1ıı. dinin tanımı 3ııı. dinin kaynağı 5ıv. dinin önemi 6v. dinlerin tasnifi 8vı. diğer dinler ve islâm 10ikinci bölümislâm diniı. islâm dininin mahiyeti 15ıı. tarih&ıcirc; süreç 19a) itikad&ıcirc; fırkalar 21a) selefiyye .        24b) eş‘ariyye         25c) mâtürîdiyye        ...... 26d) mu‘tezile      ...

ııı. mükellefiyet ve hüküm

sayfa:36/91[ ]ııı. mükellefiyet ve hüküm islâmî terminolojide mükellefiyet, kişinin dinin hitabına muhatap olması halini ifade eden bir terimdir. mükellef de, dinî hitapla yükümlü tutulan, düşünce, söz ve davranışlarına birtakım dünyevî-uhrevî, dinî-hukukî sonuçlar bağlanan aklî melekeleri yerinde (âkıl) ve ergin (bâliğ) olan insan demektir. mükellefiyetin temel şartı ehliyet, yani kişinin dinî-hukukî sorumluluk taşımaya elverişli olmasıdır. ancak böyle bir ehliyetin mevcudiyeti için ne gibi şartların aranacağı hususu, iman, ibadet, toplumsal ödevler ve sorumluluklar gibi farklı alanlarda bazı farklılıklar gösterebilir.a) ehliyetehliyet, kişinin dinî ve hukukî hükme konu (muhatap) olmaya elverişli oluşu demektir. kur'an'da yerin ve göğün taşımaktan çekindiği emaneti insanın yüklend...

muteberlik bakımından evliliğin çeşitleri

evlenme akdi rükün ve şartlannın bulunup bulunmamasına göre sahih, fasit, batıl, mevkuf ve gayri lazım çeşitlerine ayrılır.  hanefîler dışındaki üç mezhebe göre fasit ve batıl evlilik arasında bir fark yoktur.  aşağıda bu evlilik çeşitlerini ve sonuçlarım açıklayacağız.   ı- sahih evlilik  a) sahih evliliğin tanımı:  rükün ve şartları tam olarak bulunan evlilik akdi, taraflar için bağlayıcı olur. akıllı ve ergin müslüman bir erkekle, yine akıllı ve ergin müslüman bir kadının, aralarında bir evlenme engeli bulunmaksızın iki şahit huzurunda yaptıkları evlenme akdi geçerli olur ve sonuçlarını meydana getirir. (el-kasani, bedayiu's-sanayi, beyrut, 1328/1910, ıı, 331-334) başkasının icazetine bağlı olan mevkuf evlenme, bu icazet verilin...

yalnız allah'a ibadet etmek

yalnız allah'a ibadet etmek seyyid kutub "onlar allah'ı bırakıp hahamlarını, rahiplerini ve meryem oğlu isa'yı, ilah edindiler. oysa onlarda ancak bir olan ilaha ibadet etmekle emrolunmuşlardı. ondan başka ibadete layık ilah yoktur. o, onların şirk koştukları şeylerden münezzehdir" (tevbe sûresi, 9/31) surenin bu bölümünün bir parçası olan bu ayet; müslümanların vicdanlarında beliren şu tür şüpheleri gidermeye çalışıyor: "bu insanlar yani yahudiler ile hristiyanlar kitap ehlidirler. buna göre onlar allah'ın dini üzerindeler." ancak ayet, onların allah'ın dini üzerinde bulunmadıklarına önce onların dini inanç sistemlerini (akidelerini), sonra da pratik hayatlarını şahit gösteriyor. aslında kitab ehli sadece bi...

mum ışığı yeter

namaz rekatları kaçtır? namaz surelerinin sırası namaz sureleri nelerdir? farz ve sünnet namaz nasıl kılınır? namaz vakitleri kaçtır? tesettür hamilelik kıyafetleri nasıl olmalıdır? tesettür hakkında hadisler tesettür hakkında vaaz tesettür hakkında bilgi tesettür hakkında ayetler tesettür takanların giyiminin sınırı var mıdır veya nasıl giymelidir? tesettürün ölçüsü var mıdır? tesettürün şartları nelerdir? tesettürün faziletleri nelerdir? tesettürün gerekliliği var mıdır? tesettürün önemi nedir ve nasıl bağlanmalıdır? tesettürün dinimizdeki yeri nedir? ...

yalnız allah'a ibadet etmek

    seyyid kutub "onlar allah'ı bırakıp hahamlarını, rahiplerini ve meryem oğlu isa'yı, ilah edindiler. oysa onlarda ancak bir olan ilaha ibadet etmekle emrolunmuşlardı. ondan başka ibadete layık ilah yoktur. o, onların şirk koştukları şeylerden münezzehdir" (tevbe sûresi, 9/31)  bu ayet; müslümanların vicdanlarında beliren şu tür şüpheleri gidermeye çalışıyor: "bu insanlar yani yahudiler ile hristiyanlar kitap ehlidirler. buna göre onlar allah'ın dini üzerindeler." ancak ayet, onların allah'ın dini üzerinde bulunmadıklarına önce onların dini inanç sistemlerini (akidelerini), sonra da pratik hayatlarını şahit gösteriyor. aslında kitab ehli sadece bir olan allah'a ibadet etmekle emrolunmuşlardı. fakat allah'ı bıra...

yalnız allah'a ibadet (seyyid kutub)

  onlar allah'ı bırakıp hahamlarını, rahiplerini ve meryem oğlu isa'yı, ilah edindiler. oysa onlarda ancak bir olan ilaha ibadet etmekle emrolunmuşlardı. ondan başka ibadete layık ilah yoktur. o, onların şirk koştukları şeylerden münezzehdir. (tevbe sûresi, 9/31) surenin bu bölümünün bir parçası olan bu ayet; müslümanların vicdanlarında beliren şu tür şüpheleri gidermeye çalışıyor: "bu insanlar yani yahudiler ile hristiyanlar kitap ehlidirler. buna göre onlar allah'ın dini üzerindeler." ancak ayet onların allah'ın dini üzerinde bulunmadıklarına önce onların dini inanç sistemlerini (akidelerini), sonrada pratik hayatlarını şahit gösteriyor. aslında kitab ehli sadece bir olan allah'a ibadet etmekle emrolunmuşlardı. fakat allah'ı bırakıp (allah'ın ...

enbiya suresi tefsir

nuh ve lÛt kavminin helÂkı 74- lût'a da egemenlik ve bilgi verdik. onu, halkı iğrenç işler yapan o kentten kurtardık. onlar gerçekten çirkin davranışları huy edinmiş kötü bïr toplumdur. 75- lût'u rahmetimizin kapsamına aldık. o gerçekten salih kullarımızdan biri idi. lût peygamberin hikâyesi daha önce ayrıntılı olarak anlatılmıştı. burada ise bir işaretle yetinilmektedir. amcası ibrahim'le birlikte ırak'tan şam'a göçetmiş, sodom şehrine yerleşmişti. bu şehrin halkı iğrenç şeyler yapıyorlardı. açıkça, utanmadan, saklamadan erkeklerle sapık ilişkiye girerlerdi. bu yüzden yüce allah, halkı ile birlikte bu şehri yok etmiştir: "onlar gerçekten çirkin davranışları, huy edinmiş kötü bir toplumdu." yüce allah, karısı hariç hz. lût'u ve bütün ailesini kurtarmış...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !