× "

ibni haldun mukaddime özet

" arama sonuçları

sosyal buhranlar ve ilahi teselli

  insanımızın sıkıntısını doğru adreslere götürmemesi, kurtuluş için yanlış adreslere başvurması neticesinde, toplumumuzda baş gösteren iki büyük buhran bulunmaktadır: 1- siyasî buhran / güven içinde yaşama şartlarının bitmiş olması 2- iktisadî buhran / ezen ve ezilen sınıfların çoğalması... bu iki sahada, bir asra yakın bir zamandır halkın peşini bırakmayan ciddi krizler yaşanmaktadır. bu krizleri tesbit ederken, maddi hastalıklar karşısında doktorların takip ettiği yolu izledik: 1- muayene (gözden geçirme, araştırma, tetkik ve inceleme safhası) 2- teşhis (tanıma, hastalığın mahiyetini anlama merhalesi) 3- durum hakkında kesin kan...

ibni haldun eğitim

 ibni haldun’un eğitime ilişkin görüşleri   [*]kayhan karataş       özet     ibni haldun (1332-1406), günümüzde yeniden ele alınmaya başlanan ünlü islâm düşünürlerinden biridir. onun ekonomik görüşleri, metodolojisi, siyasal görüşleri, toplumsal değişmeye ilişkin görüşleri ve hukuksal görüşleri sosyolojik açıdan ayrı ayrı incelemelere konu olmuştur. bu yönleriyle i. haldun, sosyoloji biliminin öncülerinden biridir. biz bu bölümde onun eğitim bilimine ilişkin görüşlerini ele almaya çalışacağız. ibni haldun, eğitim hakkındaki g&oum...

global bir tesbit

dünya târihi içinde 622 yıl süren bir devlet ömrü sergileyen os­manlı islâm devletini, önümüze koyacağımız pek esaslı dokuz so­ruyu tesbit edip, cevaplarını verebildiğimiz takdirde osmanlı dev­leti fenomeni hülâsa edilmiş olur.sorular:1-osmanlı devletinin kuruluşu.2-siyasi yapıs3-!kti-sadi yapısı.4-devlet teşkilât yapısı.5-düşünce yapısı.6-fikir ve sanat hayatı.7-hanodan’ın yapısı.8-toplum yapısı.9-bilime katkısı.cevablar:1-osmanlı islâm devletinin kuruluşunu herşeydıj önce insanımızın iyi değerlendirmesi gerekmektedir. çünkü devletin kuruluşuna giden yoldaki işaretler, dünya yüzünde bel hiçbir devletin mazisinde yer almamaktadır.rüya ins...

ibni haldun

ibn-i haldun 14. yüzyıl’ın büyük arap tarihçisi ibni haldun doğuda ve batıda ilk tarih filozofu hatta bazen sosyolojinin habercisi olarak tanınmış olup islam düşüncesinin alçalma devrinin örneksiz bir dehasıdır. arapçadan latinceye eserlerin çevrilmesi hareketi zayıfladığı için ibni haldun’un düşünceleri avrupa’ya oldukça geç, 19. y.y. ortasında girdi. fırtınalı hayatını umumi tarih’ine ek olarak yazdığı kısımdan öğreniyoruz. tunus’ta 1332’de doğan ibni haldun hadramut’tan ispanya’ya göçmüş çok eski bir aileden geliyordu. 12. y.y. da ispanya’nın 3. ferdinand tarafından zaptından sonra ibni haldun’un ailesi tun...

farabi ve ibn-i haldun’da devlet düşüncesi

farabi ve ibn-i haldun’da devlet düşüncesiönsöz’den: çalışmamızda farabi’nin ve i. haldun’un konu ile ilgili fikirlerinin teferruatına girmedik. mesela, devlet resisinin özelliklerini en ince noktalarına kadar almak veya cahil şehrin insanlarının özelliklerini belirtmek gibi makro sosyolojinin sınırları dışında kalan hususların, ancak çok ilgilendiriyorsa üzerinde durduk. çünkü tezimizdeki amaç bu değildir. kısaca georg simmel’in sosyoloji anlayışına uygun olarak, sosyal formlar sahasına baktık, içlerini dolduran muhteva ile fazla ilgilenmedik. farabi ve i. haldun’daki sistematiği ve arada geçen zaman zarfındaki sosyal ve fikri gelişmeyi takip etmek istedik.kitabı okur...

sülemi ve tasavvufi tefsiri yazar: süleyman ateş

sülemi ve tasavvufi tefsiri yazar: süleyman ateş   giriş tasavvuf: zühd ve takva ile ruhu temizlemek, kendi varlığını allah'ın sevgisinde eritmek, kalbini masivadan boşaltıp hak'ka tahsis etmek, kendini yok bilip onun varlığında yaşamak böylelikle allah'ın cemalini müşahadeye allah'ın cemalini müşahaseye ermektir.   tasavvufun menşei: hz. peygamber döneminde tasavvuf kelimesi kullanılmıyordu. ama bir ruh hayatı olan tasavvufu efendimiz ve ashabının yaşayışlarında bulmamız mümkündür. hicri iki yüz yılından önce dünyayı bırakıp, nefislerini allah ile geçiren riyazet yoluyla ruhi kabiliyetlerini geliştiren yoluna tasavvuf dendi. efendimizin risaletden önce hira mağarasına çekilip tefekkür etmesi, insanlığın halini düşünmesi onun hayatında tasavvufun olduğ...

oruç hakkında geniş bilgiler

                                                  din ve bilim açısından oruç ve sağlık                                                " oruç tutun ki sıhhat bulasınız" ( c.sagir:5060, k.hafa:1455 )    her ibadet öncelikle allah emrettiği için yapılır.ama yüce rabbimizin her emrinin de mutlaka bir çok hikmeti va...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !