× "

ibrahim baba türbesi yunanistan

" arama sonuçları

bektasilik ve ocaklari

  tasavvuf tarikatlarında tarikat mensuplarının; pirlerin, mürşitlerin, derviş ve muhiplerin içinde  barındıkları, hizmet sundukları, ayin icra ettikleri tapım ve tören evlerine tekke (tekye) veya dergâh  denir. tekkelerin küçüklerine zaviye büyüklerine ise âsitâne veya hânkah (hanekah) denir. selçuklu  ve osmanlı döneminde genellikle yol üzerlerinde kurulan ve vakıf niteliğini taşıyan; büyük çiftliklere,  bağ, bahçe ve arazilere sahip tekke veya zaviyelerde, sadece tarikat mensuplarına değil, gelip geçen  yolculara da bedava konaklama ve barınma imkanı sağlanırdı. selçuklu ve osmanlı dönemine ait belli ...

15 4 2011 "yabancı gözüyle balkanlar'daki osmanlı mirası

  “yabancı gözüyle balkanlar’daki osmanlı mimari mirası” 8 - 9 nisan 2011  türkiye - edirne devci han             8-9 nisan 2011 tarihlerinde edirne ilimizde mimar sinan haftası etkinlikleri kapsamında edirne valiliği, edirne belediyesi, edirne mimarlar odası edirne şubesinin işbirliğiyle “yabancı gözüyle balkanlar’daki osmanlı mimari mirası”konulu konferans düzenlendi.           etkinliğin 8 nisan cuma günü edirne deveci han sergi salonunda edirne valisi göker sözer’in açılışını yaptığı, bulgaristan’daki osmanlı mimarisine ve filibe çifte hamam’a ait eserlerin fotoğra...

ilk 18 osmanlı padişahın hayatı

36 osmanlı padişahı 1- osman gazi babası . ertugrul gazi annesi . hayme hatun dogumu : sögüt (m. 1258 - h. 656) vefatı . bursa (m. .1326 - h. 726) saltanatı : 1299 - 1326 (27) sene osman gazi, ertuğrul bey'in üç oğlundan birisidir. osman bey diğer kardeşlerinden büyük değildi, fakat adeta bir idareci olarak yaratılmıştı. zira bu hususta çok büyük kaabiliyet sahibi idi. babası vefat ettikten sonra diğer bütün beyler, ittifakla osman bey'i aşiretin reisi olarak tanıdılar.osman bey, beyliğin bayna geçtiği zaman,23 yaşında idi. uzun boylu, geniş göğüslü, kaıın ve çatık kaşlı, elâ gözlü ve koç burunlu id...

a. b. dergahları.

dünyada ve türkiyede alevi bektaşi dergahları ergül şanlı anadolu alevi bektaşi dergahları 1-) hacı bektaş dergahı, pir evi: hacı bektaşi dergahı hacı bektaş veli adına kurulmuştur. ana doluya gelen hacı bektaşi kimi yerleri dolaştıktan sonra o günkü adıyla sulucakarahöyük’e yerleşir.burada yaşayan halkla kaynaşır . burası giderek heterodoks ve ali-ehlibeyt inanç odaklı kesimlerin inanç merkezi haline gelir. işte bu derneşmeden pirevi dediğimiz alevi bektaşiliğin ana dergahı anadoluda doğmuş olur.dergahın kurulması hacı bektaş’la birlikte başlar . daha sonraki yıllarda kimi eklenti ve düzenlemelerle türbeler, mezarlık,aşevi ,kilerler,ambarlar,konukevi,çeşmeler,çamaşırhane, hamam ,meydanevi ,&ccedi...

osmanlı devleti'nin balkanlar'da bıraktığı mimari eserl

balkanlardaki türk eserlerinden bazıları: arnavutluk - tiran: kaplan paşa türbesi korça: mirahor camii ve mirahor türbesi işkodra: buşatlı mehmet paşa camii vlora: muradiye camii berat: bekârlar camii elbasan: çarşı hamamı bosna hersek - sarayevo: ferhat bey camii bursa bedesteni travnik: süleyman paşa camii banyaluka: ferhat bey camii mostar: saruca ibrahim paşa camii kladanj: hacı bali bey camii odzak: çarşı camii visoko: tekke tuzla: cami bulgaristan - filibe(plovdiv): perşembe pazarı camii razgrad: ibrahim paşa camii köstendil: fatih camii provadija: abdulaziz camii selvievo: malkoç bey türbesi karlovo: karlı ili mehmed bey camii hırvatistan - zadar: valpovo han dırniş: cami osijek: kaleiçi musta...

balkanlar'da osmanlı izleri

sultan murad türbesi - kosova -sinan paşa camii - prizren -muradiye camii - avlonya - arnavutlukbekarlar camii - arnavutluk -kir nehri üzerinde köprü - işkodra - arnavutlukethem bey camii - tiran - arnavutlukyeni camii - banya luka - bosna hersekmostar köprüsü - bosna hersek -gazi hüsrev bey camii - sarajevo - saray bosnahacı veysel camii - buinovitsa - bulgaristancebel camii - cebel - bulgaristanmustafa paşa köprüsü - bulgaristan -eski camii - yanbolu - bulgaristan -pirlepe camii - makedonya - osmanlı yapılarıyla bezenmiş bir semt - yunanistan -   sultan murad türbesibosna-hersek'teki konyiç köprüsü'camiler ve mescitler 4620-2536-1660 adetmadereseler 142- 4 adetmektepler 1500 imiş şimdi hiç yok karma bulgar okulu3200 adet tekke ve zaviyeler 365 – 174 -72 adet imaretler aşevleri 42...

osmanlı padışahları.1(hayatları)

        osmanlı  padışahları                                                                                         osman gazibabası . ertugrul gaziannesi . hayme hatundogumu : sögüt (m. 1258 - h. 656)vefatı . bursa (m. .1326 - h. 726)saltanatı : 1299 - 1326 (27) seneosman gazi, ertuğrul bey'in ü&c...

ismet inönü meselesi 8

yazının ilk sayfası: http://ozkanbostanci.blogcu.com/ismet-inonu-meselesi-1_40714841.html bu iddianın temelinde ismet'in ta 1957'de memleketin önemli meselerini bırakıp programına aldığı ve 1960'da askerlere kabul ettirdiği "üniversite özerkliği" yatıyordu.  özerklik bilime yaramamıştı ama terörist barındırmaya kalkan olabiliyordu. 1969 yılında "müslüman" demirel sayesinde islam konferansı'na üye olduk...  ancak yıllarca bu üyelik lafta kaldı...  "laik" görünümümüze halel gelmesin diye hemen her karara "kanunlarımıza uyması şartıyla kabul" şeklinde çekinceler koyuyorduk...  tabii araplar ve diğer müslüman ülkeler bunu yutmuyordu!... her nedense birleşmiş milletler,...

menderes dönemi üzerine -2-

menderes dönemi üzerine-2- düşünebiliyor musunuz, ülkede bir takım yabancılar var. siz bunlara olan borcunuzu döviz yokluğundan türk parası olarak ödüyorsunuz... onlar bu parayı türkiye'de harcıyacak diye de, yabancıların elindeki parayı, türkiye cumhuriyeti hükümeti'nin bütçesine dahil ediyorsunuz!.. böyle bir haysiyet kırıcı durum, kapitülasyonlar altında ezilen osmanlı dönemi'nde bile yaşanmamıştır!.. menderes boşuna boynunu ipe uzatmadı!  burada nakletmek istediğimiz bir dini kıssa var:  muhterem zatlardan biri bir gün adalet'iyle meşhur 2. halife ömer'i ağlarken görür. şaşırır... çünkü bu kişi cennetle müjdelenmişlerdendir. merakla sorar....

karamanoğlu beyliği tarihi

karamanoğulları kimliği: anadolu selçuklularının dağılmasından sonra selçukluların hakim oldukları topraklar üzerinde çeşitli adlar altında çok sayıda beylikler kuruldu. bu beyliklerden karamanoğulları, selçukluların sahip oldukları topraklar üzerinde değil, başka bir devletin, kilikya ermeni prensliğinin toprakları üzerinde kurulmuş tek beyliktir. karamanoğulları beyliğinin ermeni prensliği içindeki toprakları, kilikya ermeni prensliği içindeki rubenian hanedanının hakim olduğu topraklarla sınırlı kalmıştır. (rubenianlar, sultan selahattin’in kilikya’ya girmesiyle prensliğin yönetimine gelmişler, selahattin’in kilikya’dan ayrılmasıyla da iktidarı hetumianlara kaptırmışlardır. o nedenle o sırada iktidarda bulunan hetumian hanedanı ile iktidar çekişmesi içindeydiler...

alevi-bektaşi sorunu ( irene melikoff )

30 yıldır, aleviler arasında yaptığım araştırmalarımı bir araya topladığım kitabıma(1) son noktayı koyarken, eksiksiz bir çalışmayı yerine getirmiş olduğumu söyleyemeyeceğimi farkettim. zira, alevilik ve bektaşilik, yeniden güncelleşirken sürekli değişmektedir. ancak bazılarının beklenmedik bir biçimde ortaya çıkardığı sorunun bir noktasını açığa kavuşturduğumuzu sanıyoruz. kendimizi karışıklıklar ve hareketli olaylar karşısında bulunmaktayız.     önceden sezinlediğim ve çözümlenmesi gereken sorunların çözümü için, gerekli araçlar olmadan ilk taslağını yaptığım bazı çözüm noktalarını ortaya koymaya hazır olduğum ve sonunda ancak bitirebildiğim yapıtım.                  bu önemli yapıtta, alevilik ve bektaşiliğin benzer yanlarının bulun...

dünyada osmanlı izleri

yunanistan - atinafethiye camii fethiye camii mustafa ağa medresesi mustafa ağa camii  yunanistan - ferecikibrahim baba türbesi   yunanistan - girithamam yusuf paşa camii türk mahallesi ...

osmanlı padişahları

osman gazibabası: ertuğrul gaziannesi: hayme hatundoğumu: söğüt (m. 1258 - h. 656)vefatı: bursa (m.1326 - h. 726)saltanatı: 1299 – 1326 (27) seneosman gazi, ertuğrul bey'in üç oğlundan birisidir. osman bey diğer kardeşlerinden büyük değildi, fakat adeta bir idareci olarak yaratılmıştı. zira bu hususta çok büyük kabiliyet sahibi idi. babası vefat ettikten sonra diğer bütün beyler, ittifakla osman bey'i aşiretin reisi olarak tanıdılar.osman bey, beyliğin başına geçtiği zaman,23 yaşında idi. uzun boylu, geniş göğüslü, kaıın ve çatık kaşlı, elâ gözlü ve koç burunlu idi. iki omuzları arası oldukça geniş, vücudunun belden yukarı kısmı, aşağı kısmına nisbetle daha uzundu. çehresi yuvarlak ve teni buğday renginde idi. büyük şeyhlerderi edebalı'nın evinde misafir iken, istirah...

üsküdar dergahları 3

21. hallaç baba sa'di degahı dergâh inkılâb mahallesi'nde, halîl rüştü ilköğretim okulu'nun arkasında bulunmaktaydı. celvetîyye şeyhi abdülhayy efendi tarafından xvıı. yüzyılın ortalarında kurulmuştur. dergâhtan günümüze iki katlı ahşap binâ kalmıştır. ilk kuruluşunda celvetîye zâviyesi olarak bilinen dergâhın, xıx. yüzyılın ba ından itibâren sa'diyye tarîkatına bağlandığı görülmektedir. "ganiy efendi dergâhı" adı ile de anılır. yalnız hâllaç baba ile ganiy efendi'nin aynı şahıslar olup olmadıkları netlik kazanmamıisa da dergâhın bu zâtların zamanında sa'dîli e geçtiği kuvvetle muhtemeldir. devrân günü cuma olan dergâhın bilinen postnişînleri : 1 - abdülhayy celvetî efendi (doğ. 1629 - vef. 16.11.1705): dergâhın kurucusudur. kabri halîl paşa (...

beylikler karaman oğulları türkçeyi kabul eden tek beylik...

karamanoğulları karamanoğullarının bazı özellikleri anadolu selçuklularının dağılmasından sonra selçukluların hakim oldukları topraklar üzerinde çeşitli adlar altında çok sayıda beylikler kuruldu. bu beyliklerden karamanoğulları, selçukluların sahip oldukları topraklar üzerinde değil, başka bir devletin, kilikya ermeni prensliğinin toprakları üzerinde kurulmuş tek beyliktir. karamanoğulları beyliğinin ermeni prensliği içindeki toprakları, kilikya ermeni prensliği içindeki rubenian hanedanının hakim olduğu topraklarla sınırlı kalmıştır. (rubenianlar, sultan selahattin’in kilikya’ya girmesiyle prensliğin yönetimine gelmişler, selahattin’in kilikya’dan ayrılmasıyla da iktidarı hetumianlara kaptırmışlardır. o nedenle o sırada iktidarda bulunan hetumian hanedanı ile i...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !