× "

icraya verme dilekçesi

" arama sonuçları

temyiz 'e başvuru nasıl yapılır

  hum kanunda kanun yollarına nasıl başvurulur  : (bilgi için internetten derlenmektedir, henüz tamamlanmamıştır) kanun yolarına başvuru yanlış olan kararların tekrar incelenmesini ve değiştirilmesini sağlar. kararın kanun yollarından geçmesinden sonra veya bu kanun yollarına başvurma sürelerinin geçirilmesi ile karar kesinleşir; artık onun aleyhine normal bir kanun yoluna gidilemez. kanun yolları nihai kararlar için kabul edilmiştir. kanun yolları 3 tanedir: 1.temyiz 2.karar düzeltme 3.yargılamanın iadesi (fevkalade kanun yolu) kanun yollarına başvurmanın genel şartları: hukuki yarar şartı; kural olarak davacı, lehine bir hükmü temyiz edemez. davası kısmen kabul kısmen reddedilen da...

icra hukukunu konu almış bazı yargıtay kararları

t.c. yargıtay hukuk genel kurulue. 2007/11-290k. 2007/283t. 23.5.2007• hamilin ihtiyati haciz kararı verilmesi istemi ( keşidecinin çekin ödenmesini men etmesi hamilin diğer yasal haklarını etkilememekte ve keşidecinin hamile karşı yükümlülüklerini ortadan kaldırmadığından kabulü gereği ) • ihtiyati haciz kararı verilmesi istemi ( keşidecinin çekin ödenmesini men etmesi hamilin diğer yasal haklarını etkilememekte ve keşidecinin hamile karşı yükümlülüklerini ortadan kaldırmadığından kabulü gereği ) • keşidecinin çekin ödenmesini men etmesi ( hamilin diğer yasal haklarını etkilememekte ve keşidecinin hamile karşı yükümlülüklerini ortadan kaldırmadığından hamilin ihtiyati h...

türk eczacıları birliği kanunu

türk eczacıları birliği kanunu kanun no: 6643kanun numarası: 6643 kabul tarihi:25.01.1956(resmi gazete yayım tarihi : 02.02.1956 sayi: 9223 yayımlandığı düstur: tertip: 3 cilt: 37 sayfa: 250)    birliğin kuruluşu ve vazifeleri: madde 1 - (değisik: 16/05/1983-k.h.k 69/1 md.; değistirilerek kabul: 8/01/1985-3145/1 md.) türkiye sınırları içinde meslek ve sanatlarını yürütmeye yetkili olup da, özel kanunlarında üye olmayacakları belirtilenler hariç, sanatlarıyla ugrasan ve meslekleriyle ilgili hizmetlerde çalisan eczacilarin katilmasiyla; eczacilarin müsterek ihtiyaçlarini karsilamak, mesleki faaliyetlerini kolaylastirmak, eczaciligin genel menfaatlere uygun olarak gelismesini saglamak; eczacilarin birbirleri ile ve halk ile olan iliskilerinde d...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !