× "

ihbar ikramiyesi

" arama sonuçları

kıdem tazminatı hakkında bilmemiz gerekenler

kıdem tazminatı,  iş kanununda gösterilen fesih hallerinde, en az bir yıllık çalışması olan işçiye veya işçinin ölümü halinde de işçinin geride kalanlarına işveren tarafından ödenmesi gereken paradır. kıdem tazminatı müessesesi;  iş kanunu’na işçilerin gelir ve iş güvenliğini sağlayıcı , gereksiz işten çıkarmaların işçiyi olumsuz etkileyecek durumların ortaya çıkmasını önleyici, işverenlerin sıradan ve önemsiz nedenlerle işçi çıkarmalarını frenleyici ve aynı zamanda iş yerinde liyakat la, sadakatle, özveri ve başarı ile çalışarak hizmet etmesi nedeniyle işçiye yıpranması karşılığı bir ödül olması bağlamında getirilmiştir...

emekli ikramiyesi

emekli ikramiyesi

  emekli ikramiyesi alamazsınız   soru: 1988 ile 1993 yılları arasında 5 yıl 2 ay devlet memuru olarak(657) çalıştım, 1993 yılı eylül ayında istifa ettim. ssk’lı olarak özel şirkette çalıştım. 2013 şubat ayında ssk’dan emekli oldum. memurluk yaptığın dönemdeki kıdem tazminatımı nasıl alabilirim?   ibrahim kaykusuz   cevap: sizin gibi, memurluktan ayrılıp ssk’lı veya bağ-kurlu olarak çalıştıktan sonra hizmetlerini birleştirerek emekli olanların memurluk dönemi için emekli ikramiyesi almasına mani olan yasa maddesini anayasa mahkemesinin iki kere iptal etmesi üzerine, sizin durumunuzda olanların emekli ikramiyesi alma şartları işçilerin kıdem tazm...

emekli ikramiyesi almak için dava açma hk.

    objektif bir yargı süreci yaşanırsa davayı kazanırsınız soru: memurken istifa edip ssk ya geçtim. şimdi emekliyim. emekli ikramiyem için dava açtım davayı kazanabilir miyim? nuray yeniay cevap: objektif bir yargı süreci yaşanırsa, davayı kazanma ihtimaliniz oldukça yüksek. çünkü, emekli ikramiyesi almanıza mani olan 2829 sayılı kanunun 12 nci maddesindeki ibareyi anayasa mahkemesi daha önce iptal etmişti. ancak iptal edilen ibare, anayasa mahkemesinin iptal gerekçelerine aykırı olarak bu kez emekli sandığı kanunun 89 ncu maddesine eklendi. ana muhalefet partisi yeni düzenlemenin de iptal edilmesi için anayasa mahkemesine baş...

ihbar tazminatı ve kıdem tazminatı hesaplama

örnek:14.04.2005 tarihinde girmiş11.02.2010 tarihinde işinden çıkarılmış1500 lira net maaş alan personelin brüt maaşı: 2095,27 tlihbar tazminatı hesaplama:hizmet sözleşmesi sona erdirilirken dikkate alınacak bildirim süreleri ve ihbar tazminatı tutarları (*)6 aydan az sürmüş işçi için 2 hafta 2 haftalık ücret6 aydan 1,5 yıla kadar sürmüş işçi için 4 hafta 4 haftalık ücret1,5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş işçi için 6 hafta 6 haftalık ücret3 yıldan fazla sürmüş işçi için 8 hafta 8 haftalık ücret(*) tabloda belirtilen süreler asgari süreler olup, sözleşme ile artırılabilir. bu süreler hem işveren hem de işçi açısından bağlayıcıdır. işveren, işçinin bildirim süresine bağlı ücretlerini peşin ödemek suretiyle sözleşmesini sona erdirebilir. (yaklaşım yayınlarından alınmıştır.)ihbar tazminatından %15...

1475 sayılı iş kanunu

iş kanunu (1)             kanun numarası                  : 1475           kabul tarihi                        : 25/8/1971           yayımlandığı r. gazete       : tarih : 1/9/1971   sayı : 13943           yayımlandığı düstur            : tertip : 5   cilt : 10   sayfa : 3102 ...

babasını maliye’ye ihbar etti 500 bin lira ödül aldı

    maliye, ‘vergi kaçırıyor’ diyerek babasını ihbar eden huzur giyim’in sahibi turgut gençal’ın oğlu abdullah gençal’a ihbar ikramiyesi olarak yaklaşık 500 bin lira ödedi    türkiye’nin önde gelen tekstil şirketlerinden olan huzur giyim’de, üç yıldır devam eden vergi cezası krizi nihayet çözüldü.  maliye ‘vergi kaçırıyor’ diyerek babasını ihbar eden huzur giyim’in sahibi turgut gençal’ın oğlu abdullah gençal’a ihbar ikramiyesi olarak yaklaşık 500 bin lira ödedi. uzlaşmaların ardından şirketten yaklaşık 5 milyon liralık vergi tahsil edildi. huzu...

ihbar et, para kazan

her bir muhbirin cebine ortalama 8 bin 800 lira girdi. 2007 yılında ise ihbarda bulunan 87 kişiye toplam 613 bin lira (kişi başı 7 bin 045 tl) ödenmişti. gelir idaresi başkanlığı, kendisine gelen her ihbarı ayrıntılı şekilde inceliyor. denetimlerde ihbar doğru çıkarsa muhbire, tespit edilen vergi kaçağının ve kesilecek cezaların yüzde 10'u kadar ikramiye veriliyor. ikramiyenin üçte biri verginin kesin olarak tahakkukunda, üçte ikisi ise verginin tahsilinden hemen sonra ödeniyor. maliye'ye 2008 yılında vergi kaçağına ilişkin toplam 4 bin 763 ihbar dilekçesi geldi. bu rakam, 2007 yılında 3 bin 636 olmuştu. ilgi gören ödüllü ihbarcılık sisteminin kamuoyunun yakından tanıdığı pek ço...

muhbirlik yapana 8 bin tl muhbirlik yapanlar, verdikleri bilgi d

muhbirlik yapanlar 8 bin tl'ye yakın para kazanıyorlar. her bir muhbirin cebine ortalama 8 bin 800 lira girdi. 2007 yılında ise ihbarda bulunan 87 kişiye toplam 613 bin lira (kişi başı 7 bin 045 tl) ödenmişti. gelir idaresi başkanlığı, kendisine gelen her ihbarı ayrıntılı şekilde inceliyor. yüzde 10 ikramiye denetimlerde ihbar doğru çıkarsa muhbire, tespit edilen vergi kaçağının ve kesilecek cezaların yüzde 10'u kadar ikramiye veriliyor. ikramiyenin üçte biri verginin kesin olarak tahakkukunda, üçte ikisi ise verginin tahsilinden hemen sonra ödeniyor. maliye'ye 2008 yılında vergi kaçağına ilişkin toplam 4 bin 763 ihbar dilekçesi geldi. bu rakam, 2007 yılında 3 bin 636 olmuştu. ilgi gören ödüllü ih...

büyük 'yolsuzluk' ikramiyesi

sabah, iki yıl önce milli piyango idaresi genel müdürü ihya balak'ın, kurumun başmüfettişi ahmet öztürk tarafından öldürülmesine neden olan yolsuzluk olayının raporunu açıklıyor. başbakan erdoğan'ın talimatıyla başbakanlık teftiş kurulu cinayete neden olan olayları araştırdı. raporda yer alan bilgiler katilin cinayet işlemesine varan iddialarıyla yer yer örtüştü. rapora göre milli piyango idaresi (mpi) 5 milyon liranın üzerinde zarara uğratıldı. ancak iddia konusu olaylar öldürülen genel müdür'ün görev döneminin öncesini kapsıyordu. yapılan incelemeler kısa adı ta-vak olan "talih sosyal dayanışma ve yardım vakfı"nın idareye aktarması gereken parayı işleterek faizin...

sigorta primine esas olan ve olmayan kazançlar

vı- sigorta primine esas olan ve olmayan kazançlar   a-prime esas kazançlar             1- asıl ücretler           2- ödeme şekil ve zamanına göre ücret çeşitleri            3- ücretin eklentileri    4- idare veya kaza mercilerince verilen karar gereğince yapılan ödemeler   5- diğer ödemeler   6- sigortalılara istirahatlı iken ödenen ücretler   7- yıllık izin ücretleri   8- izin harçlığı  b-prime esas olmayan kazançlar     1- yolluklar    2- öl&u...

vergi kaçıranı ihbar edene ikramiye var, sokaktaki insanın haber

ahmet yavuzvergi kaçıranı ihbar edene ikramiye var, sokaktaki insanın haberi yokbirçok okur, bazı kişi ve şirketlerin gözlerinin önünde vergi kaçırdığını ancak ellerinden bir şey gelmediğini söyleyerek bizden bu konuda ne yapabilecekleri konusunda yardım istiyor. bu durum; vergi mevzuatımızda olan ancak çok bilinmeyen `ihbar ikramiyesi` konusunu okuyucularımızla paylaşma vaktinin geldiğini gösteriyor. adil bir vergilendirme; verginin tabana yayılması ve kayıt dışının asgariye düşürülmesi ile sağlanabilir. bunun sağlanmasının en önemli ayağını vergi incelemeleri ve denetimler oluşturuyor.denetim ve incelemeler mükelleflerin farklı kurumlara verdikleri bilgilerden hareketle başlayabildiği gibi, kurumların veya...

sosyal hukuk dalı olarak iş hukuku-2

işçi işyerinde 6 aydan az çalışmakta ise,   2 hafta 6 ay - 1.5 yıldan az 4 hafta 1.5 yıl- 3 yıldan az 6 hafta 3 yıl ve daha fazla 8 haftadır.   bu sürelerin anlamı şudur: işveren ya da işçi hizmet sözleşmesini sona erdirmek istiyorlarsa, fesih irade beyanı bulunulduğundan itibaren yukarıda belirtilen ihbar sürelerinin geçmesi ile sözleşme sona erecektir. örneğin, bir işyerinde 3 yıldan fazla çalışmakta olan işçinin işten çıkarılması ya da işçinin işten ayrılması için 22 ekim 2000 tarihinde fesih irade beyanı bulunulduğunda hizmet sözleşmesi 19 kasım 2000 tarihinde sona erecektir. fesih sürelerinin özellikleri: 1-     yukarıda belirtilen süreler asgari sürelerdir. bu süreler işçi yararına olmak şartıyla arttırılabilir...

ihbarcı veya muhbir nerelere ihbarda bulunabilir işleyiş nasıldı

peki işleyiş nasıl olur?   muhbir öncelikle öğrendiği veya bildiği kaçakçılık olayını ayrıntılı bir şekilde kolluk kuvvetinde görevli kurumlardan birine ihbar eder.ihbar konusu uyuşturucu,tarihi eser,silah,mühimmat,patlayıcı madde veya ticari eşya olabilir.muhbir yada ihbar eden kişi eğer muhbir ikramiyesi talebinde bulunuyorsa ihbarı yazılı olarak bir dilekçe ile yapar.altına adını ve açık adresinide yazar.daha sonra bu ihbar dilekçesi mühür altına alınarak kolluk gücü tarafından çelik kasalarda muhafaza edilir.( zaten isimsiz ihbarlar kolluk güçlerince dikkate alınmaz.bu konuda çok net ve ayrıntılı ihbarlar dikkate alınabilir.) ...

muhbir birden fazla ise para nasıl paylaştırılır ?

         muhbir birden fazla olduğu durumlarda ne yapılır?            muhbirin birden fazla olduğu durumlarda, muhbir ikramiyesi muhbirlere eşit miktarda paylaştırılarak ödenir.                not : bu konulardaki sorularınız isterseniz genel olarak istenirse özel olarak tarafımızdan cevaplandırılacaktır....

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !