× "

ihlas suresi tefsiri tefsir elmalılı hamdi yazır

" arama sonuçları

isra suresi ayetleri tefsiri bir

kuran'ı kerim tefsiri (elmalılı muhammed hamdi yazır)     17-isra: tesbih ona ki, tesbihin türetilmesi ve mânâsı hakkında bakara sûresi'nde açıklama geçmişti. (bakara, 2/30. âyetin tefsirine bkz.). keşşâf sahibi der ki: " tesbihin özel ismidir. osman, bir adamın ismi olduğu gibi. zikredilmesi terkedilmiş gizli bir fiile nasb edilmiştir ki, takdiri; dir, sonra fiil yerine konmuş ve onun yerini tutmuştur. ve allah'ın düşmanlarının o'na nisbet ettikleri kusurların hepsinden tam bir şekilde uzak olduğuna delalet etmektedir." nur sûresi'nde de demiştir ki: "bunda aslolan, allah'ın acaib (şaşılacak ve hayret v...

hud suresi ayetleri tefsiri...bir

  kuran'ı kerim tefsiri (elmalılı muhammed hamdi yazır)     11-hud: elif-lâm- ra, (bunun anlamı için yunus sûresi'nin baş tarafına bakınız.) bir kitap ki, âyetleri muhkem kılınmış, ihkam edilmiştir. muhkem, yani her bakımdan boşluktan uzak, bozulmak ihtimali olmayan, gayet sağlam ve muntazam veya hakîm, yani yüce hikmetleri içeren, hikmet nizamı ile düzenlenmiş, sonra tafsil de olunmuştur. tafsil: aslında bir şeyi fasıl fasıl bölmek, belli ve farklı bölümlere ayırmak demektir. bu mânâda, mesela, bir inci dizisine ara ara, yer yer iri daneler geçirildiği, veya bir tesbih dizisinin taneleri aradaki im...

...bakara suresi. 197-286 ayetlerin tefsiri

  kuran'ı kerim tefsiri (elmalılı muhammed hamdi yazır)     gelelim haccın vaktine: meâl-i şerifi 197- hac, bilinen aylardadır. her kim o aylarda hacca başlayıp kendisine farz ederse; artık hacda kadına yaklaşmak, günah işlemek ve kavga etmek yoktur. siz hayırdan ne işlerseniz, allah onu bilir. kendinize azık edinin. şüphesiz ki azıkların en hayırlısı allah korkusudur. ey akıl sahipleri! benden korkun! 198- rabbinizin lütfunu istemenizde size bir günah yoktur. arafat'tan indiğiniz zaman meş'ar-i haram yanında (müzdelife'de) allah'ı zikredin. o'nu, size gösterdiği şekilde zikredin. doğrusu siz, bundan önce gerçekt...

kuranı kerim

soru 1  : kur’an’ı kerim kaç yılda inmiş, tamamlanmıştır? cevap  : kur’an’ı kerim 22 sene, 2 ay, 22 günde inmiştir. soru 2  : allah(c.c.)’ın dilediği şeyleri peygamberlerine bildirmesine ne denir? cevap  : vahy denir.soru 3  : kur’an’ı kerim’de bulunan, adetleri 114 tane olan müstakil bölümlerine ne denir? cevap  : sure ismi verilir.soru 4  : kur’an’ı azimüşşan’da bulunan sureleri meydana getiren cümlecik yada bir kaç kelimeden oluşan,               6666 adet varolan allah kelamlarına ne ad verilir? cevap  : ayet denir.soru 5  : kur’an’ı kerim tek kitap olduğu g...

112-ihlas suresi tefsiri

söyle. bu hitap öncelikle resulullah'a ve dolayısıyla hitap olunabilenlerin hepsinedir. emrin böylece açıkça ifade edilmesinde bu tarifin bilhassa ilâhi beyan olduğunu ve bunun aynen söylenmesi ve böylece tebliğ edilmesi gerektiğine tenbih vardır. "kavil" makul olana ve telaffuz olunana şamil olur, kemâli de anlam ile lâfzın bir arada olmasındadır. yani sadece kendi yanından bir düşünce, sırf aklî ve nazarî delillere dayalı olarak değil, allah'ın bildirdiği hak kelâmı olduğunu şeksiz, şüphesi z kalbinle tasdik ve dilinle ikrar ederek, kendi kendine söylediğin gibi, başkalarına da tebliğ et ve açıkça söyle. herkes de böyle söylesin, "birbirlerine hakkı tavsiye ederler....

kur'an-ı kerim

kur'an-ı kerim peygamberler tarihi hadis hulefa ve sahabe islam büyükleri ahlÂk ibadet itikat siyer tarih okul öncesi minikler için temel dini bilgiler diyanetin 213 soruya verdiği cevaplar gençlere islami kültürel bilgiler hanımlar için özel dini bilgiler genel kültür islami bilgiler dini sualler ibadet ile ilgili bilgiler pratik bilgiler kur'an-ı kerim soru 1  : kur’an’ı kerim kaç yılda inmiş, tamamlanmıştır? cevap  : kur’an’ı kerim 22 sene, 2 ay, 22 günde inmiştir. soru 2  : allah(c.c.)’ın dilediği şeyleri peygamberlerine bildirmesine ne denir? cevap  : vahy denir. soru 3  : kur’an’ı kerim’de bulunan, adetleri 114 t...

kuran-ı kerim

    kuran-ı kerim   soru 1 : kur’an’ı kerim kaç yılda inmiş, tamamlanmıştır? cevap : kur’an’ı kerim 22 sene, 2 ay, 22 günde inmiştir. soru 2 : allah(c.c.)’ın dilediği şeyleri peygamberlerine bildirmesine ne denir? cevap : vahy denir. soru 3 : kur’an’ı kerim’de bulunan, adetleri 114 tane olan müstakil bölümlerine ne denir? cevap : sure ismi verilir. soru 4 : kur’an’ı azimüşşan’da bulunan sureleri meydana getiren cümlecik yada bir kaç kelimeden oluşan, 6666 adet varolan allah kelamlarına ne ad verilir? cevap : ayet denir. soru 5 : kur’an’ı kerim tek kitap olduğu gibi, tek ciltte toplanmıştır. kur’an’ı kerim’in sayfalarını toplayan cilde verilen ve yalnız kur&...

kura'an-ı kerim ile ilgili sorular

kur'an-ı kerim soru 1  : kur’an’ı kerim kaç yılda inmiş, tamamlanmıştır? cevap  : kur’an’ı kerim 22 sene, 2 ay, 22 günde inmiştir. soru 2  : allah(c.c.)’ın dilediği şeyleri peygamberlerine bildirmesine ne denir? cevap  : vahy denir. soru 3  : kur’an’ı kerim’de bulunan, adetleri 114 tane olan müstakil bölümlerine ne denir? cevap  : sure ismi verilir. soru 4  : kur’an’ı azimüşşan’da bulunan sureleri meydana getiren cümlecik yada bir kaç kelimeden oluşan,               6666 adet varolan allah kelamlarına ne ad verilir? cevap  : ayet denir. soru 5  : kur’an’ı kerim tek kitap olduğu gi...

dını soru cevab

soru 1 : kur’an’ı kerim kaç yılda inmiş, tamamlanmıştır? cevap : kur’an’ı kerim 22 sene, 2 ay, 22 günde inmiştir. soru 2 : allah(c.c.)’ın dilediği şeyleri peygamberlerine bildirmesine ne denir? cevap : vahy denir. soru 3 : kur’an’ı kerim’de bulunan, adetleri 114 tane olan müstakil bölümlerine nedenir? cevap : sure ismi verilir. soru 4 : kur’an’ı azimüşşan’da bulunan sureleri meydana getiren cümlecik yada bir kaç kelimeden oluşan, 6666 adet varolan allah kelamlarına ne ad verilir? cevap : ayet denir. soru 5 : kur’an’ı kerim tek kitap olduğu gibi, tek ciltte toplanmıştır. kur’an’ı kerim’in sayfalarını toplayan cilde verilen ve yalnız kur’an’a ait olan özel isme ne denir? cevap : mushaf...

kuran-ı kerim

                 kuran-ı kerim   soru 1 : kur’an’ı kerim kaç yılda inmiş, tamamlanmıştır? cevap : kur’an’ı kerim 22 sene, 2 ay, 22 günde inmiştir. soru 2 : allah(c.c.)’ın dilediği şeyleri peygamberlerine bildirmesine ne denir? cevap : vahy denir. soru 3 : kur’an’ı kerim’de bulunan, adetleri 114 tane olan müstakil bölümlerine ne denir? cevap : sure ismi verilir. soru 4 : kur’an’ı azimüşşan’da bulunan sureleri meydana getiren cümlecik yada bir kaç kelimeden oluşan, 6666 adet varolan allah kelamlarına ne ad verilir? cevap : ayet denir. soru 5 : kur’an’ı kerim tek kitap olduğu gibi, tek ciltte toplanmıştır. kur’a...

din

mukaddime  bütün hamdler, alemlerin rabbi olan allah’u tealâ’ya mahsustur. salat; yani allahu teâla’dan rahmet, meleklerden istiğfar, müminlerden dua, selam; yani dünya ve ahiretin meşakkatlerinden kurtulup, emin olmak peygamberimizin (sallallahu aleyhi ve sellem), sahabe-i kiramın (radıyellahu anhüm) ve kıyamete kadar resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) efendimiz’e ihsan (iyilik) ile tabi olanların (uyanların) üzerine olsun. bu risale henüz arapça okumaya başlamamış olan, kur’an talebeleri dikkat-i nazar’a alınarak hazırlanmıştır. siyer-i nebi; peygamberimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) hayatı bölümü, meseleler’in iyice kavranması için, kısa ve öz olarak hazırlamıştır. allahu teâla, cümlemizi istikâmetten, habibinin ve ...

kur'an-ı kerim

kur'an-ı kerim soru 1  : kur’an’ı kerim kaç yılda inmiş, tamamlanmıştır? cevap  : kur’an’ı kerim 22 sene, 2 ay, 22 günde inmiştir. soru 2  : allah(c.c.)’ın dilediği şeyleri peygamberlerine bildirmesine ne denir? cevap  : vahy denir. soru 3  : kur’an’ı kerim’de bulunan, adetleri 114 tane olan müstakil bölümlerine ne denir? cevap  : sure ismi verilir. soru 4  : kur’an’ı azimüşşan’da bulunan sureleri meydana getiren cümlecik yada bir kaç kelimeden oluşan,               6666 adet varolan allah kelamlarına ne ad verilir? cevap  : ayet denir. soru 5  : kur’an’ı kerim tek kitap olduğu gi...

yazı

kur’an’ı  kerim soru 1  : kur’an’ı kerim kaç yılda inmiş, tamamlanmıştır? cevap  : kur’an’ı kerim 22 sene, 2 ay, 22 günde inmiştir. soru 2  : allah(c.c.)’ın dilediği şeyleri peygamberlerine bildirmesine ne denir? cevap  : vahy denir. soru 3  : kur’an’ı kerim’de bulunan, adetleri 114 tane olan müstakil bölümlerine nedenir? cevap  : sure ismi verilir. soru 4  : kur’an’ı azimüşşan’da bulunan sureleri meydana getiren cümlecik yada bir                 kaç kelimeden oluşan, 6666 adet varolan allah kelamlarına ne ad verilir? cevap  : ayet denir. soru 5  : kur’an’ı ker...

kur'an-ı kerim soru cevap

soru 1  : kur’an’ı kerim kaç yılda inmiş, tamamlanmıştır? cevap  : kur’an’ı kerim 22 sene, 2 ay, 22 günde inmiştir. soru 2  : allah(c.c.)’ın dilediği şeyleri peygamberlerine bildirmesine ne denir? cevap  : vahy denir. soru 3  : kur’an’ı kerim’de bulunan, adetleri 114 tane olan müstakil bölümlerine ne denir? cevap  : sure ismi verilir. soru 4  : kur’an’ı azimüşşan’da bulunan sureleri meydana getiren cümlecik yada bir kaç kelimeden oluşan,               6666 adet varolan allah kelamlarına ne ad verilir? cevap  : ayet denir. soru 5  : kur’an’ı kerim tek kitap olduğu gibi, tek ciltte toplanmıştır. kur...

sorularla kur'an-ı kerim

kur'an-ı kerim soru 1  : kur’an’ı kerim kaç yılda inmiş, tamamlanmıştır? cevap  : kur’an’ı kerim 22 sene, 2 ay, 22 günde inmiştir. soru 2  : allah(c.c.)’ın dilediği şeyleri peygamberlerine bildirmesine ne denir? cevap  : vahy denir. soru 3  : kur’an’ı kerim’de bulunan, adetleri 114 tane olan müstakil bölümlerine ne denir? cevap  : sure ismi verilir. soru 4  : kur’an’ı azimüşşan’da bulunan sureleri meydana getiren cümlecik yada bir kaç kelimeden oluşan,               6666 adet varolan allah kelamlarına ne ad verilir? cevap  : ayet denir. soru 5  : kur’an’ı kerim tek kitap olduğu gibi, tek ciltte toplanmıştır. kur’an’ı kerim’in sayfalarını toplayan   &nbs...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !