× "

ihlas suresinin anlamı

" arama sonuçları

ihlas suresinin faziletleri

ihlas ve anlamı   bismillâhirrahmanirrahim   merhametli, esirgeyen ve bağışlayan allah’ın adıyla: 1.kul hüvallâhü ahad. (ey muhammed!) de ki: o allah’tır, bir tektir. 2.allahü s-samed. “allah samettir.(her şey ona muhtaçtır; o, hiçbir şeye muhtaç değildir) 3.lem yelid ve lem yûled. o, doğurmamış ve doğmamıştır. 4.ve lem yekûn lehû küfüven ahad. hiçbir şey o’nun dengi ve benzeri değildir. 1. bir kimse, pazar günü güneş doğarken 10 defa ihlas suresi'ni okuyup ondan sonra allah-u teala'dan muradının (isteğinin ve arzusunun) hasıl olmasını (gerçekleşmesini) dua ve niyaz ederse, allah'ın izniyle bu arzu...

ihlas suresi

ihlas suresi   1.kul hüvellâahü ehad  2.ellâahüs samed  3.lem yelid ve lem yüüled 4.velem yeküllehüü küfüven ehad 1.de ki: o, allah birdir.  2.allah sameddir.  3.o, doğurmamış ve doğmamıştır.  4.onun hiçbir dengi yoktur kaynak: biriz.biz   ihlas usresi, ihlas duası, ihlas suresi okunuşu, ihlas suresi anlamı, ihlas suresinin türkçesi ...

ihlas suresi anlamı

sizler ihlâs suresinin anlamını öğrenin ve onu anlamı ile de okuyun. kur'an'ın üçte birine eşdeğer olan bu kısacık sureyi küçüklükten itibaren herkes ihlas suresi , ihlas suresi anlamı , ihlasın anlamı , ihlas suresi turkçe anlamı . ihlas suresi konusu 7000 kere okundu. bu sayfayının linki aşşağıdadır : 112 - ihlas suresi ve anlamı . 23/11/2007 -kategori: dini bilgiler. 112 - ihlas. mekke'de inmiştir. 4 ayettir. bismillahirrahmanirrahim. 1 kul hüvallahü ehad 26 nis 2009 ihlas sûresi ve anlamı . ihlas sûresinin anlamı (manası) namaz, ihlas suresi , anlamı , suresi, namaz sureleri. ihlas suresi ve anlamı » 5/2.ibadet konusunda bilgilenelim » 5/2.1. ibadet nedir ? . ihlas suresinin anlamını defterinize yazınız. ...

ihlas suresinin okunuşu

kul, yani de ki ifadesi ile başlayan ihlas suresi , devamında kişinin allah'a nasıl hitap edilmesi gerektiğini anlatmaktadır. ihlas suresi bölümüne geç‎: okunuşu : * bismil -lâ-hir- rahmân-ir'rahıym * kul hüvellâahü ehad * ellâahüs samed * lem yelid ve lem yüüled ihlas suresi . açıklama. ihlâs, samimî olmak, dine içtenlikle bağlanmak, esaslarını sırf allah rızası için uygulamak anlamınadır. mekke'de inmiştir, 4 ( dört) ihlas suresi . ihlas_suresi.gif. okunuşu kul hüvallâhü ehad. allâhüssamed. lem yelid ve lem yûled. ve lem yekün lehû küfüven ehad. okunuşu : kul hüvellâhü ehad. allâhüssamed. lem yelid ve lem yûled. ve lem yekün lehû küfüven ehad. anlamı: (ey muhammed!) de ki: o allah bir tektir....

sure sureler namaz sureleri suresinin anlami suresi

fatiha suresinin kafirun suresi surenin fatiha suresi suresinin fatiha suresinin anlamı yasin şems kafirun suresinin fazileti duha fatiha sure sesli kuran dinle kevser suresinin fazileti kevser fil suresi ihlas suresinin anlamı haşr yasin suresinin fazileti fatiha suresinin fazileti ihlas suresi anlamı yunus suresi tefsir abdussamed - fatiha suresini suresi ihlas duası ihlas suresinin fazileti fussilet sureler bakara tefsiri haftalık günlük kıyamet suresi bakara namaz sureleri cuma...

ihlas suresi öğren

ihlas suresi 1.kul hüvellâahü ehad  2.ellâahüs samed  3.lem yelid ve lem yüüled 4.velem yeküllehüü küfüven ehad 1.de ki: o, allah birdir.  2.allah sameddir.  3.o, doğurmamış ve doğmamıştır.  4.onun hiçbir dengi yoktur ...

iman nedir ve amentünün manası anlamı

iman tam bir inanç şuuru içinde imanın şartlarına inanmaktan geçer. iman edebilmek için mutlaka ve mutlaka imanın şartlarınıda kabul etmiş bulunmalısınız. bu konuda bazı islami sitelerde soru ve cevap şeklinde açıklanan imanın şartları ile ilgili konuyu aktaracağız; sual: iman nedir? cevap iman, bildirilen altı esasa inanmak ve allahü teâlâ tarafından bildirilen, muhammed aleyhisselamın allahü teâlâ tarafından getirdiği emir ve yasakların hepsine inanmak ve inandığını dil ile söylemek demektir. amentü şöyledir: âmentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rüsülihi vel yevmil ahiri ve bilkaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teâlâ vel ba’sü ba’del mev...

ihlas suresinin fazileti

kardeşlerim''bir kere allah razı olsun diyen kimseden,allah bin kere razı olsun inşallah''amin..kul huvellahu ehad{ihlas suresi}fazileti bakımından çok değerlidir.bu konuda bir kaç hadisi şerif paylaşayım inş. ihlâs suresini okumak, kur'an-ı kerimin üçte birini okumaya denktir.buhari yatarken fatiha ve ihlâs okuyan, ölüm hariç her şeyden emin olur.bezzar elli defa "ihlas" suresini okuyanın elli yıllık günahı affolur.darimi ''kulhu vellahu ehad suresini okuyan kimse nefsini allahtan satın alır''hadisi şerifinden şu sonuca varabiliriz.o kimse şer olan herşeyden allah'ın himayesinde{korumasında}olur.ama bu demek değildir ki bu sureyi okuyan herkes için böyle bir şey geçerlidir.gönderdiğim h...

çokça okuduğumuz ihlas suresinin anlamı

112-el-ihlÂs ihlâs, samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak, esaslarını sırf allah rızası için uygulamak anlamınadır. mekke'de inmiştir, 4 (dört) âyettir. islâm'ın tevhid akîdesinin en özlü ve anlamlı ifadesidir.rahmân ve rahîm (olan) allah'ın adıyla.1. de ki: o, allah birdir.2. allah sameddir. 3. o, doğurmamış ve doğmamıştır.4. onun hiçbir dengi yoktur. ...

ihlas suresi'nin meali ve tefsiri 3.bölüm

  bu sapıklığın daha garip ciheti, putperestler allah'a şirk koşarken yine de allah'ı baş ilâh tanıdıkları ve ona tâlî derecedeki diğer ilâhlardan ayrıcalık tanıdıkları ve diğerlerini daha aşağı derecede yardımcı ilâhlar kabul ettikleri, yani ilâh diye taptıkları putlardan hiçbirini allah'a eşit ve ona denk saymadıkları halde, hıristiyanlar, teslîs (üçleme) inançlarında üçün üçünü de eşit yapmışlardır. bununla yetinmey i p üçünü de oğulun şahsında toplamışlardır, orada birleştirmişlerdir. işte bunların hepsini üç bakımdan açıkça red ve iptal ile hakk'a irşad için buyurulmuştur ki; 1. o doğurmadı, 2. ve doğurulmadı, 3. o'na denk ve küfüv de olmadı. şimdi doğurmadı ve doğurulmadı ne demektir, onu biraz açıklayalım. doğurmadı, yani kendisi başkasını doğurmadı. doğu...

ihlas suresi'nin meali ve tefsiri 2.bölüm

fakat eşitini veya benzerlerini ona ekleyerek bir toplam yapmak mümkün olur. kendisi sayı olmamakla beraber sayıdan bir bölüm (cüz) olabilir. çoğulu mümkün demek de cinsi mümkün demektir. cinsi bulunamazsa tek olur. herhangi bir şekilde sayı sayarken bir diye başladığımız bu "bir" kendisi sayı olmamakla beraber, sayıların başlangıcı, yani birincisi olmak bakımından hesaplarken sayı gibi ele alınır. buna sayı demek mecaz olsa da sayısal sis t emde "vâhid" demek hakikat anlamı taşır. bu da nisbî vâhid demek olduğundan birim dahi tabir olunmuştur. şu halde sayı anlamına "vahid" denildiği zaman, içinde parçası veya dışında benzeri mümkün olan bir vâhid demek olur. bu anlamda çoklukta teklik herşe yde bulunabilir. bu ise en mükemmel anlamda gerçek vahdet değildir. allah teâlâ'nın birliği is...

ihlas suresi'nin meali ve tefsiri 1.bölüm

112-ihlas: (meali şerif) 1-de ki; o allah bir tektir. 2-allah eksiksiz, sameddir (bütün varlıklar o'na muhtaç, fakat o, hiç bir şeye muhtaç değildir 3-doğurmadı ve doğurulmadı 4-o 'na bir denk de olmadı.   ihlas: (açıklamalı tefsir) söyle. bu hitap öncelikle resulullah'a ve dolayısıyla hitap olunabilenlerin hepsinedir. emrin böylece açıkça ifade edilmesinde bu tarifin bilhassa ilâhi beyan olduğunu ve bunun aynen söylenmesi ve böylece tebliğ edilmesi gerektiğine tenbih vardır. "kavil" makul olana ve telaffuz olunana şamil olur, kemâli de anlam ile lâfzın bir arada olmasındadır. yani sadece kendi yanından bir düşünce, sırf aklî ve nazarî delillere dayalı olarak değil, allah'ın bildirdiği hak kelâmı olduğunu şeksiz, şüphesi z kalbinle tasdik ve dilinle ikra...

ihlas

zümer suresinin üçüncü ayetinde allah (cc)şöyle buyurmuş: “gerçekten halis din allahındır“..hazreti ali(ra)şöyle buyurmuş: "amelin azlığına bakmayın, amelin kabul edilenine, çünkü efendimiz muaza (ra)şöyle dedi : “ameli ihlas la yap, azı kafi gelir sana”...yakub mekfuf (ra): “ihlaslı olan kimse ,günahlarını gizlediği gibi ha senelerini gizleyen kimsedir”...kul çok dikkat etmelidir ,amelini beğenmemelidir .imami gazali (ra)şöyle buyurmuş: “çok amel var ki insan kendini o amelde yorar ve o amelden fayda görmez, işte o amel allah rızası için olmayan ameldir”...enes bin malik(ra) peygaber efendimiz(sas)den şöyle rivayet etmiş: “üç kimse var ki hiç bir müslüman’ın kalbi hıyanet etmez ,ihlasla amel edene .amirlere nasihat edene .müslüma...

istihaze,besmele ve fatiha suresinin tefsiri

muhammed ali sabuni ahkam tefsiri --- lütfen sure seçiniz --- ahkam tefsiri m.ali sabuni mutercimin onsozu fâtiha sûresi bakara sûresi al-i imrân sûresi nisâ sûresi mâide sûresi enfâl sûresi tevbe sûresi hacc sûresi nûr sûresi lukmân sûresi ahzâb sûresi sebe sûresi sad sûresi muhammed sûresi fetih sûresi vâkıa sûresi mücâdele sûresi mümtehine sûresi cum'a sûresi talâk sûresi müzzemmil sûresi fatiha suresi’ne giriş. 2fatiha suresinin fazileti hakkında varld olan hadis-i şerifler 2bazı surelerin faziletleri ile ilgili bir uyarı 2istiaze'nin tefsiri 3besmele-i şerifin tefsiri 3besmelenin manası: 4ı. ders fatiha suresi 4fatiha suresinin lafzi tahlili 4fatiha suresinin icmali manası 7fatiha'nın tefsırindeki incelikler 8fatiha’daki şer'ı hükümler 10birinci hüküm...

istihaze,besmele ve fatiha suresinin tefsiri

muhammed ali sabuni ahkam tefsiri --- lütfen sure seçiniz --- ahkam tefsiri m.ali sabuni mutercimin onsozu fâtiha sûresi bakara sûresi al-i imrân sûresi nisâ sûresi mâide sûresi enfâl sûresi tevbe sûresi hacc sûresi nûr sûresi lukmân sûresi ahzâb sûresi sebe sûresi sad sûresi muhammed sûresi fetih sûresi vâkıa sûresi mücâdele sûresi mümtehine sûresi cum'a sûresi talâk sûresi müzzemmil sûresi fatiha suresi’ne giriş. 2fatiha suresinin fazileti hakkında varld olan hadis-i şerifler 2bazı surelerin faziletleri ile ilgili bir uyarı 2istiaze'nin tefsiri 3besmele-i şerifin tefsiri 3besmelenin manası: 4ı. ders fatiha suresi 4fatiha suresinin lafzi tahlili 4fatiha suresinin icmali manası 7fatiha'nın tefsırindeki incelikler 8fatiha’daki şer'ı hükümler 10birinci hüküm...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !