× "

ihtimalin eş anlamlısı nedir

" arama sonuçları

hanif dosyası

islâm öncesi dönemde hz. ibrahim'in tebliğ ettiği dine tâbi olanlara verilen ad.hanîf kelimesinin menşei ve anlamına dair çeşitli görüşler bulunmakta; arapça, ibrânîce, süryânîce veya habeşçe bir kökten geldiği ileri sürülmektedir. kelimenin kökünü oluşturan "hnf bütün sâmî dillerde ortaktır. kelimenin ken'ânîce şekli olan hanpa ve hanapu teli el-amarna tabletlerinde (m.ö. xıv. yüzyıl ortaları) ortaya çıkmaktadır. bu metinlerde kelime "kötülüğe meyilli ve sapkın olmak, iftira etmek" anlamlarındadır. yeni ibrânîce ve mişna'da kullanılan yahudi -ârâmî (judeo-aramaic) dilinde "iki y...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !