× "

iktisat dersi nasıl çalışılır

" arama sonuçları

işletme dersi açıköğretim genel notları ders özeti kısa notlar a

işletme genel notlar-3 işletme kavramı işletme bilimi, işletmeleri ilgilendiren iç ve dış olayların açıklanması, çözümlenmesi ve sistemleştirilmesinin yanında, işletmelerin toplum içindeki yerini belirleme işlevini görür. ekonomik yaşamın ve ekonomik faaliyetlerin çıkış noktası insan gereksinme ve istekleridir. işletmelerin temel işlevi değişik boyutlardaki insan gereksinme ve isteklerinin giderilmesidir. gereksinmelerin değişimine ve gelişimine bağlı olarak işletmelerin ortaya koyduğu ürünler de yenilenir. insan gereksinmelerini giderme özelliğine sahip mal ve hizmetlere ekonomik mal ve hizmetler denir. mal ve hizmetlerin üretimi için, emek, doğa, sermaye, teknoloji ve girişimci olarak sırala...

açıköğretim iktisat 3. sınıf devlet bütçesi dersi tüm konularını

ünite 1 devlet bütçesi 1-7bütçe: devlet ve müesseselerin bir yıllık gelir ve giderlerini gösteren ve bunların uygulanma ve yürütmesine izin veren bir kanundur, not: siyasal rejimler en yaygın olan demokrasilerin gelişmesinde bütçeler etkili olmuştur. not: ilk bütçe deyimi osmanlıda 1873 de kullanılmıştır… seçmen yatırımı(seçmene selam): kaynakların kendi seçim bölgelerine yönetilmesi mantığına denir. mali şizofreni: parlamenterlerin hem kamusal hem de özel çıkarlara yönetilmesini, bu farkla kişiliklerini ve tutumları ifade etmeye mali şizofreni denir. mali hukuk: mali araçların (giderler, gelirler, borçlar)ortaya çıkışını, biçimini i&cc...

açıköğretim 1. sınıf işletme dersi genel notları konu anlatımı v

işletme genel notlarişletme kavramı işletme bilimi, işletmeleri ilgilendiren iç ve dış olayların açıklanması, çözümlenmesi ve sistemleştirilmesinin yanında, işletmelerin toplum içindeki yerini belirleme işlevini görür. ekonomik yaşamın ve ekonomik faaliyetlerin çıkış noktası insan gereksinme ve istekleridir. işletmelerin temel işlevi değişik boyutlardaki insan gereksinme ve isteklerinin giderilmesidir. gereksinmelerin değişimine ve gelişimine bağlı olarak işletmelerin ortaya koyduğu ürünler de yenilenir. insan gereksinmelerini giderme özelliğine sahip mal ve hizmetlere ekonomik mal ve hizmetler denir. mal ve hizmetlerin üretimi için, emek, doğa, sermaye, teknoloji ve girişimci olarak sıraladığımız üretim...

açıköğretim iktisat 3. sınıf devlet bütçesi dersi tüm konularını

ünite 1 devlet bütçesi 1-7bütçe: devlet ve müesseselerin bir yıllık gelir ve giderlerini gösteren ve bunların uygulanma ve yürütmesine izin veren bir kanundur, not: siyasal rejimler en yaygın olan demokrasilerin gelişmesinde bütçeler etkili olmuştur. not: ilk bütçe deyimi osmanlıda 1873 de kullanılmıştır… seçmen yatırımı(seçmene selam): kaynakların kendi seçim bölgelerine yönetilmesi mantığına denir. mali şizofreni: parlamenterlerin hem kamusal hem de özel çıkarlara yönetilmesini, bu farkla kişiliklerini ve tutumları ifade etmeye mali şizofreni denir. mali hukuk: mali araçların (giderler, gelirler, borçlar)ortaya çıkışını, biçimini i&cc...

açıköğretim 1. sınıf işletme dersi genel notları konu anlatımı v

açıköğretim 1. sınıf işletme dersi genel notları konu anlatımı ve özetler,işletme kavramı, işletmelerin özellikleri,işletmelerin kuruluşu, işletmelerin büyümesi,yönetim kavramı,yönetim işlevleri, insan kaynakları yönetimi, pazarlama ilkeleriişletme genel notlarişletme kavramıişletme bilimi, işletmeleri ilgilendiren iç ve dış olayların açıklanması, çözümlenmesi ve sistemleştirilmesinin yanında, işletmelerin toplum içindeki yerini belirleme işlevini görür. ekonomik yaşamın ve ekonomik faaliyetlerin çıkış noktası insan gereksinme ve istekleridir. işletmelerin temel işlevi değişik boyutlardaki insan gereksinme ve isteklerinin giderilmesidir. gereksinmelerin değişimine ve gelişimine bağlı olara...

açıköğretim 1. sınıf işletme dersi genel notları konu anlatımı v

işletme genel notlarişletme kavramıişletme bilimi, işletmeleri ilgilendiren iç ve dış olayların açıklanması, çözümlenmesi ve sistemleştirilmesinin yanında, işletmelerin toplum içindeki yerini belirleme işlevini görür. ekonomik yaşamın ve ekonomik faaliyetlerin çıkış noktası insan gereksinme ve istekleridir. işletmelerin temel işlevi değişik boyutlardaki insan gereksinme ve isteklerinin giderilmesidir. gereksinmelerin değişimine ve gelişimine bağlı olarak işletmelerin ortaya koyduğu ürünler de yenilenir. insan gereksinmelerini giderme özelliğine sahip mal ve hizmetlere ekonomik mal ve hizmetler denir. mal ve hizmetlerin üretimi için, emek, doğa, sermaye, teknoloji ve girişimci olarak sıraladığımız üretim ...

açıköğretim 1. sınıf işletme dersi genel notları konu anlatımı v

işletme genel notlarişletme kavramı işletme bilimi, işletmeleri ilgilendiren iç ve dış olayların açıklanması, çözümlenmesi ve sistemleştirilmesinin yanında, işletmelerin toplum içindeki yerini belirleme işlevini görür. ekonomik yaşamın ve ekonomik faaliyetlerin çıkış noktası insan gereksinme ve istekleridir. işletmelerin temel işlevi değişik boyutlardaki insan gereksinme ve isteklerinin giderilmesidir. gereksinmelerin değişimine ve gelişimine bağlı olarak işletmelerin ortaya koyduğu ürünler de yenilenir. insan gereksinmelerini giderme özelliğine sahip mal ve hizmetlere ekonomik mal ve hizmetler denir. mal ve hizmetlerin üretimi için, emek, doğa, sermaye, teknoloji ve girişimci olarak sıraladığımız üretim...

kur’Ân’a adanmış bir hayat (metin karabaşoğlu)

risale-i nur hakkında araştırmaya girişen herhangi bir insanın kolaylıkla görebileceği bir husus vardır: kur’ân’ın vazgeçilmez önceliği. tüm risaleler kur’ân denizinden süzülmüş katreler, kur’ân bahçesinden devşirilmiş çiçekler sunar. risale-i nur’u bütünüyle kuşatan bu kur’ânî iklim, müellifinin dünyasında kur’ân’ın taşıdığı önemin ve değerin de habercisidir. said nursî hakkındaki en güçlü ve en otantik hayat tarihçesi mahiyetini de taşıyan risale-i nur, kur’ân ikliminden râyihalar sunarken, bu râyihaların müellifine nasıl bir hayat, nasıl bir tefekkür sonucunda ihsan edildiğini de gösterir. risaleleri okurken elde ettiğimiz kimi ipuçlarıyla, said nursî, daha bebekliğinden itibaren kur’ân’ın talimi ve dersiyle hemhal olmu...

eğitim sistemi önerisi

eğitim sistemi eğitim sistemimizin yürümediğini hemen herkes bilir. bu yazıda yeni bir eğitim sistemi önerilecektir. ama önce eğitim sistemimizin neden yürümediği örnekleriyle gösterilecektir. daha sonra eğitim sistemi önerisi açıklanacaktır. eğitim nedir? önce eğitimin amacı ne ondan bahsedelim. eğitim bir konuda (veya birden fazla konuda) öğrenciyi hem teorik hem uygulamalı bilgilerle donatmaktır. örneğin bir üniversitede iktisat fakültesinin amacı öğrenciye iktisadı kuramsal ve uygulamalı bir şekilde öğretmektir. dikkat edilirse kuramsal bilgi ile uygulama bilgisini ayırmaktayım. gerçekte bunlar ayrı değildir. uygulamayı yapabilmek için kuramsal bilgiye sahip olmalısınız. burada amaç şudur. iktisadı bitirmiş bir öğrenci iktisadı bilmelidir. ancak bu yetmez. bir işe girdiğinde ne yapm...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !