× "

ilahi komedya özet

" arama sonuçları

destan özellikleri nelerdir, destan nedir, destan türü

  destan nedir? destan türleri, türk edebiyatında destanın yeri nedir? destanlarla ilgili her türlü bilgiye bu kaynaktan ulaşabilirsiniz.   destan özellikleri   kahramanlarının olağanüstü eylemlerini coşkulu, törensel bir üslupla anlatan ve genellikle birkaç bölümden oluşan manzum yapıtlardır.    bilinen en eski edebiyat türlerinden biridir. yunanca “espos” sözcüğünden gelmektedir. mitoloji, efsane, folklor ve tarihi öğeler içerir. destanlar ve destansı öyküler ilkçağlardan beri dünyanın her yerinde gelenekleri sonraki kuşaklara aktarmak için kollektif olarak yaratılmış edebi biçimlerdir. &n...

destanın özellikleri

      destan kahramanlarının olağanüstü eylemlerini coşkulu, törensel bir üslupla anlatan ve genellikle birkaç bölümden oluşan manzum yapıtlardır. bilinen en eski edebiyat türlerinden biridir. yunanca “espos” sözcüğünden gelmektedir. mitoloji, efsane, folklor ve tarihi öğeler içerir. destanlar ve destansı öyküler ilkçağlardan beri dünyanın her yerinde gelenekleri sonraki kuşaklara aktarmak için kolektif olarak yaratılmış edebi biçimlerdir. destanların ortak özellikleri: hepsinde yarı tanrısal nitelikler taşıyan bir ya da birçok kahramandan söz edilir. destan bu kahramanın eylemleri üzerine kurulmuştur. olayl...

virgül dergisi arşivi/ kitaplar dizini

kitaplar dizini"küçük dev adam": çocuk ve gençlik yazınında muzaffer izgü sempozyumu, sayı 102, s. 72. abidin dino: bir dünya, sayı 114, s. 15. (değ.)büyük ve korkunçtur gülmenin kudreti: arslan-philippe krebs mektuplaşmaları, sayı 91, s. 7. (v.)büyük ve korkunçtur gülmenin kudreti: arslan-philippe krebs mektuplaşmaları, sayı 94, s. 6.küba'yı savunmak ya da bir sokağın köşesinde dikilmek, sayı 116, s. 4. (v.)lütfi özkök objektifinden nobel ödüllü edebiyatçılar, sayı 104, s. 43. (m.c)öbür yanım, sayı 105, s. 70. a. kadir (yay. haz.), dünya halk ve demokrasi şiirleri, sayı 32, s. 5. (v.)a., osman hakan, sarı ekin, sayı 90, s. 22. (mer.)abacı, tahi...

edebÎ bilgiler

edeb&ıcirc; akımlaredeb&ıcirc; akımlarklasizm romantizm realizm (gerçekçilik) parnasizmdoğalcılık (natüralizm) sembolizm (simgecilik) idealizmgelecekçilik (fütürizm) dadaizm gerçeküstücülük (sürrealizm) harfçilik (letrizm) varoluşçuluk (egzistansiyalizm) kişiselcilik--------------------------------------------------------------------------------tanımbelli bir tarihsel süreçte edebiyatı, tür ve yazarın milliyeti bakımından herhangi bir ayrım olmadan şekilsel ve içeriksel olarak etkileyen belli üslup, duygu ve düşünce dizisidir. belli başlı edebi akımlar, klasizm, romantizm (coşumculuk), parnasizm (sanat sanat içindir), naturalizm (doğalcılık), sembolizm (simgecilik...

dante ve ilahi komedya

ödevin özetidante ve ilahi komedya tarihsel arka plan: tarihsel akış düşüncelerin diyalektik ilerleyişi olduğu kadar bununda üstünde ekonomi-politik bir ilerleyiştir. dante’nin ortaçağın sonunu ve yeni çağın başlangıcını temsil etmesi onun dehasının olduğu kadar feodalizmin yerini kapitalizme bırakmasıyla da ilintilidir. bu nedenle tarihin bu dönüşümüne yakından bakmak dante’yi anlamlandırmak için elzemdir. ortaçağda üretim faaliyeti senyörlerin yönetiminde malikanelerde yapılıyordu. bunun yanında genel feodal düzeni etkileyebilecek gücü bulunmayan, kasabalarda kendilerine ait aletlerle el zanaatı ile üretim yapan esnaf tabakası vardı. bir malikanede ortaya çı...

11

29-09-2008 tarihinde arananlaromentin kullanım alanları kumar alışkanlığı televizon programlarının değerlendirilmesi şairler kadınlarda orgazm olma yöntemleri atatürk as asoldier mısırda kurulan turk devletleri dokular test sayıcı baskı devresi reform günlük ve yıllık ünitelendirilmiş planlar the man with the twisted lip ölçek çeşitleri sanayi devrimi,metal malzeme sıvıların basıncı biyoloji bilgisayar kullanım alanları dilsiz hariya "sürtünme kuvveti" rap müzik aös sınav sonuçları sabun sigortaların elektrik devrelerindeki önemi dilsiz harita kare vida açma kimyasal bağlarla problemler sokullu mehmet paşa atatürkün tarih anlayışı kadınlarda orgazm olma yöntemleri kitap özedti dilsiz hari...

100 temel eserler özet(2)

yayınevi : kare yayınları yazarı : eflatun kitap hakkında:sokrates, atinalı bir felsefecidir. atina'da m.ö. 468-400 yılları arasında yaşamıştır. babası heykeltraştır. sophroniskos oğlunun heykeltraş olmasını ister. ama sokrates felsefeye ilgi duyar. o çok iyi bir hatipti. sokrat bulunduğu her ortamda; sohbetlerde, tiyatrolarda, meydanlarda sürekli herkesle felsefe tartışmayı severdi. felsefeye, politikaya, astronomiye, aritmetik ve geometriye olağandışı ilgisi vardır.   yazarı:şirazlı sadiyayınevi:timaş yayınlarıkitap hakkında:gülistan doğu edebiyatı'nın elden ele, dilden dile dolaşan en büyük eserlerindendir. yazıldığı günden bu yana geçen yedi asırdır, yediden yetmişe herkesin severek okuduğu şaheser niteliğinde bir kitaptır. şirazlı sadi, gülistan'da bilgi ve te...

destan türleri nelerdir?

kahramanlarının olağanüstü eylemlerini coşkulu, törensel bir üslupla anlatan ve genellikle birkaç bölümden oluşan manzum yapıtlardır. bilinen en eski edebiyat türlerinden biridir. mitoloji, efsane, folklor ve tarihi öğeler içerir. destanlar ve destansı öyküler ilkçağlardan beri dünyanın her yerinde gelenekleri sonraki kuşaklara aktarmak için kollektif olarak yaratılmış edebi biçimlerdir.destanların ortak özelliklerihepsinde yarı tanrısal nitelikler taşıyan bir ya da birçok kahramandan söz edilir. destan bu kahramanın eylemleri üzerine kurulmuştur. olaylar çok geniş bir kozmik coğrafya üzerinde geçer. bir destanın dünyası ortaya çıktığı zaman içinde düşünebilecek her şeyi barındıran bütünsel, çok yönlü bir dünyadır. hemen bütün destanlarda uzun yolculuklar anlatılır. çoğu destanda olaylara ...

..::roman::..

roman belli bir tarihsel ya da coğrafi çevre içindeki belli bir kişi ya da bir grup insanın başından geçenleri, bu insan ya da insanların iç ve dış yaşantılarını belli bir kronolojik, mantıksal, duygusal ya da sanatsal ilişkiyi gözeterek öyküleyen ve belli bir uzunluğu aşan anlatılar için kullanılan edebi terimdir. edebi türler içinde en yenisidir. çünkü matbaanın bulunması ve kentsoylu bir okur kitlesinin ortaya çıkmasından sonra gelişmiştir. aslında tanımlanması en zor edebi türdür. gelişmesini tamamlamamış tek türdür denebilir. bunun bir nedeni romanın tarihsel koşullara bağlı olması, diğer nedeni ise yazarına geniş bir özgürlük ve deney alanı bırakmasındandır. romanın ataları arasında nesirsel özellikler taşıyan petronius’un satyricon (1’inci yüzyıl) ve apuleius’un...

..::destan::..

destan kahramanlarının olağanüstü eylemlerini coşkulu, törensel bir üslupla anlatan ve genellikle birkaç bölümden oluşan manzum yapıtlardır. bilinen en eski edebiyat türlerinden biridir. yunanca "espos" sözcüğünden gelmektedir. mitoloji, efsane, folklor ve tarihi öğeler içerir. destanlar ve destansı öyküler ilkçağlardan beri dünyanın her yerinde gelenekleri sonraki kuşaklara aktarmak için kollektif olarak yaratılmış edebi biçimlerdir. destanların ortak özellikleri: hepsinde yarı tanrısal nitelikler taşıyan bir ya da birçok kahramandan söz edilir. destan bu kahramanın eylemleri üzerine kurulmuştur. olaylar çok geniş bir kozmik coğrafya üzerinde geçer. bir destanın dünyası ortaya çıktığı zaman içinde düşünebilecek her şeyi barındıran bütünsel, çok yönlü bir dünyadır. hemen bütün destanla...

edebiyat: tanım - türler - kavramlar

tanım: okuyanlara estetik (sanatsal) bir doyum sağlamak amacıyla yazılmış, ya da böyle bir amacı olmasa bile biçimsel ve içeriksel özellikleriyle bu düzeye ulaşabilen bütün yazılı eserlere edebiyat denir. edebiyat bir anlatım biçimidir. düşünce ve duyguları güzel ve etkili bir biçimde anlatma sanatı olarak da tanımlanabilir. herhangi bir metnin edebiyat eseri sayılabilmesi için sanatsal değerler taşıması gerekir. türler edebiyat türlerini önce ikiye ayırmak mümkün. birincisi nazım, ikincisi nesir. nazım belli bir ölçü ve kalıp esas alınarak üretilmiş edebi ürünlerdir. ya da kısaca bütün şiir ve şiirler metinlerdir. hece vezni gibi belli bir kalıp ve ölçü kaygısı güdülerek yazılır. nesir ise serbest, ölçüsüz düz yazıdır. nazım genel oarak bütün şiir türlerini kapsar. nesir ise edebiyatı...

destanlar ve çesitleri

destan kahramanlarının olağanüstü eylemlerini coşkulu, törensel bir üslupla anlatan ve genellikle birkaç bölümden oluşan manzum yapıtlardır. bilinen en eski edebiyat türlerinden biridir. yunanca "espos" sözcüğünden gelmektedir. mitoloji, efsane, folklor ve tarihi öğeler içerir. destanlar ve destansı öyküler ilkçağlardan beri dünyanın her yerinde gelenekleri sonraki kuşaklara aktarmak için kollektif olarak yaratılmış edebi biçimlerdir. destanların ortak özellikleri: hepsinde yarı tanrısal nitelikler taşıyan bir ya da birçok kahramandan söz edilir. destan bu kahramanın eylemleri üzerine kurulmuştur. olaylar çok geniş bir kozmik coğrafya üzerinde geçer. bir destanın dünyası ortaya çıktığı zaman içinde düşünebilecek her şeyi barındıran bütünsel, çok yönlü bir dünyadır. hemen bütün dest...

edebî türler (1)

edebî türler   *  edebiyat türlerini önce ikiye ayırmak mümkündür. birincisi nazım, ikincisi nesir. nazım belli bir ölçü ve kalıp esas alınarak üretilmiş edebi ürünlerdir. ya da kısaca bütün şiir ve şiirler metinlerdir. hece vezni gibi belli bir kalıp ve ölçü kaygısı güdülerek yazılır. nesir ise serbest, ölçüsüz düz yazıdır. nazım genel olarak bütün şiir türlerini kapsar. nesir ise edebiyatın şiir dışındaki tüm biçimlerini kapsar. roman, öykü, tiyatro, deneme gibi. şiir *  dilin anlam, ses ve ritim öğelerini belli düzen içinde kullanarak bir olayı, ya da bir duygusal ve düşünsel deneyimi yoğunlaşmış ve sıradanlıktan uzaklaşmış bir biçimde ifade etme sanatıdır. lirik şiir *  edebi türlerin en sanatsal, en katışıksız, en yoğun ...

edebiyat

tanım: okuyanlara estetik (sanatsal) bir doyum sağlamak amacıyla yazılmış, ya da böyle bir amacı olmasa bile biçimsel ve içeriksel özellikleriyle bu düzeye ulaşabilen bütün yazılı eserlere edebiyat denir. edebiyat bir anlatım biçimidir. düşünce ve duyguları güzel ve etkili bir biçimde anlatma sanatı olarak da tanımlanabilir. herhangi bir metnin edebiyat eseri sayılabilmesi için sanatsal değerler taşıması gerekir. türler edebiyat türlerini önce ikiye ayırmak mümkün. birincisi nazım, ikincisi nesir. nazım belli bir ölçü ve kalıp esas alınarak üretilmiş edebi ürünlerdir. ya da kısaca bütün şiir ve şiirler metinlerdir. hece vezni gibi belli bir kalıp ve ölçü kaygısı güdülerek yazılır. nesir ise serbest, ölçüsüz düz yazıdır. nazım genel oarak bütün şiir türlerini kapsa...

edebiyat tanım:türler-kavramlar-tanım

tanım: okuyanlara estetik (sanatsal) bir doyum sağlamak amacıyla yazılmış, ya da böyle bir amacı olmasa bile biçimsel ve içeriksel özellikleriyle bu düzeye ulaşabilen bütün yazılı eserlere edebiyat denir. edebiyat bir anlatım biçimidir. düşünce ve duyguları güzel ve etkili bir biçimde anlatma sanatı olarak da tanımlanabilir. herhangi bir metnin edebiyat eseri sayılabilmesi için sanatsal değerler taşıması gerekir. türler edebiyat türlerini önce ikiye ayırmak mümkün. birincisi nazım, ikincisi nesir. nazım belli bir ölçü ve kalıp esas alınarak üretilmiş edebi ürünlerdir. ya da kısaca bütün şiir ve şiirler metinlerdir. hece vezni gibi belli bir kalıp ve ölçü kaygısı güdülerek yazılır. nesir ise serbest, ölçüsüz düz yazıdır. nazım genel oarak bütün şiir türlerini kapsar. nesir ise edebiyatın şi...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !