× "

iletken çeşitleri

" arama sonuçları
karışım, karışımlar, karışımın özellikleri, çeşitleri

karışım, karışımlar, karışımın özellikleri, çeşitleri

karışım, karışımlar, karışımın özellikleri, karışım çeşitleri (fen ve teknoloji dersi konu anlatım)         birden çok maddenin kimyasal bağ oluşturmadan bir arada bulunmasıyla meydana gelen maddelere karışım denir.   karışımlar görünümlerine göre iki çeşittir:    1-heterojen karışımlar (adi karışımlar):karışımı oluşturan maddeler karışımın her tarafına eşit miktarlarda dağılmaz.   örnek: (tebeşir tozu+ su), (zeytinyağ+su)   süt, ayran, toprak, beton, sis vb.   a. süspansiyon (katı- sıvı)   bir katının sıvı içerisindeçözünmeyip, parçacıklar ...

sigorta çeşitleri

  sigorta çeşitleri 1. eriyen telli sigortalar: bu tip sigortalarda erime sıcaklığı küçük bir maddeden yapılmış iletken teller kullanılır.  iletken tel üzerinden fazla akım geçtiğinde eriyerek devredeki bağlantıyı dolayısıyla elektrik akımını keser.  bu tür sigortalar attığında eriyen tel aynı tür başka telle değiştirilir. 2. manyetik sigortalar: bu tip sigortalarda devreden fazla akım geçtiğinde bobin mıknatıslanarak metal bloğu kendine çeker. böylece devredeki akım kesilmiş olur. 3. metal çiftli sigorta: metallerin farklı miktarsa genleşmelerinden yararlanarak hazırlanır. farklı miktarda genleşen metaller eğilir böylece devred...

kablo çeşitleri

  bilgisayar ağlarında kullanılan kablo tipleri şunlardır: 1.      koaksiyel kablo (coaxial cable) rg-8 rg-6 (ağlarda kullanılmasa da bilmemiz gerekiyor.) rg-58 2.      dolanmış çift kablo (twisted pair cable) kaplamalı dolanmış çift (shielded twisted pair-stp) kaplamasız dolanmış çift (unshielded twisted pair-utp) 3.      fiber optik kablo (fiber optic cable) koaksiyel kablo(coaxial cable)        koaksiyel  kablo, merkezde iletken kablo, kablonun dışında yalıtkan bir tabaka, onun üstünde tel zırh ve en dışta yalıtkan dış yüzeyd...

kablo çeşitleri

kablosuz çözümlerin artan popülaritesine rağmen bilgisayar ağlarının çok büyük bir bölümü bağlantı için hala bir çeşit kablo kullanmaktadır. bu sayfada günümüz networklerinde kullanılan kabloların yapısına göz atacağız. bu sayfada hangi ağ teknolojisi ne tip kablo kullanıyor veya 100 mbit cross kablo nasıl yapılır gibi ayrıntılara girmeden genel olarak kabloları tanımaya çalışacağız. bilgisayar ağlarında kullanılan kablo tipleri şunlardır: 1.      koaksiyel kablo (coaxial cable) rg-8 rg-6 (ağlarda kullanılmasa da bilmemiz gerekiyor.) rg-58 2.      dolanmış çift kablo (twisted pair cable) ...

sensör çeşitleri

aktif sensörler sinyallerini kendileri üretip bu sinyalin dış ortamla etkileşimlerini ölçen sensörlerdir. şaft pozisyon sensörleri, ır sensörler, mesafe sensörleri ve ultrasonik uzaklık sensörleri gibi sensörler aktif sensörlerdendir. ( cny70, shaft encoder, sharp uzaklık algılayacı sensörler...) aktif sensörler sinyallerini kendileri yaydıklarından daha fazla enerji gerektirmektedir. pasif sensörler çevrelerinden aldıkları sinyalleri ölçen sensörlerdir. anahtar tipi sensörler, ışık algılayıcı sensörler, piezoelektrik film sensörü, sıcaklık sensörü ve basınç sensörü gibi sensörler de pasif sensörlerdendir. ( touch sen...

çözeltiler, çözeltilerin özellikleri, çözelti çeşitleri, çözelti

çözeltiler, çözeltilerin özellikleri, çözelti çeşitleri, çözelti oluşumu, çözünme (2) (fen ve teknoloji dersi konu anlatım)     1. çözen ve çözünen madde miktarına göre çözeltiler:   seyreltik çözelti: bir başka çözeltiye göre; çözünen madde miktarı az, çözen madde miktarı ( çözücü) fazla olan çözeltilerdir.   (ör: 100gr su+ 1 gr şeker çözeltisi, 100gr su+ 10 gr şeker çözeltisine göre seyreltiktir.)   derişik çözelti: bir başka çözeltiye göre; çözünen madde miktarı ...

elektrik çeşitleri ve özellikleri

elektrik   elektrik, durağan ya da devingen yüklü parçacıkların yol açtığı fiziksel olgudur. elektrik yükü, maddenin ana niteliklerinden biridir ve temel parçacıklardan kaynaklanır. elektrik olgusunda rol oynayan temel parçacık yükü, negatif işaretli olan elektrondur. elektriksel olgular çok sayıda elektronun bir yerde birikmesiyle ya da bir yerden başka yere hareket etmesiyle ortaya çıkar. elektrik olgusunda rol oynayan diğer parçacık yükü, pozitif işaretli olan protondur.   elektrik akımı yüklü temel parçacıklar (- yüklü elektronlar ve + yüklü protonlar), iyonlar (bir ya da daha çok elektron yitirmiş ya da kazanmış atomlar) ve delikler (artı y&uum...

elektriklenme ve çeşitleri

elektriklenme çeşitleri ve elektrik yükleri arasındaki ilişki elektrikle ilgili ilk kayıtlı bilgiler, milattan önceki yıllara kadar uzanır. filozof thales çuha parçasına sürtünmüş kehribarın küçük cisimleri çektiğinden söz etmiştir. rönesans dönemine kadar bu olayın nedeni açıklanamamıştır. daha sonraki yıllarda yapılan deneyler kehribardan başka bazı maddelerinde aynı davranışı gösterdiğini ortaya koymuştur. bugün bu olaylar maddenin elektrikli yapısı ile açıklanmaktadır. elektriklenme çeşitleri 4 gruba ayrılır. bunlar; • sürtünme ile elektriklenme • elektroskop • dokunma ile elektriklenme • etki ile elektriklenme elektriklenme çeşitl...

ağ kablo çeşitleri

ağ kablosu çeşitleribilgisayar ağlarında kullanılan kablo tipleri şunlardır:1. koaksiyel kablo (coaxial cable)1.1. rg-81.2. rg-6 (ağlarda kullanılmasa da bilmemiz gerekiyor.) 1.3. rg-582. dolanmış çift kablo (twisted pair cable)2.1. kaplamalı dolanmış çift (shielded twisted pair-stp)2.2 kaplamasız dolanmış çift (unshielded twisted pair-utp)3. fiber optik kablo (fiber optic cable)koaksiyel kablo (coaxial cable) koaksiyel(veya kısaca "koaks") kablo, merkezde iletken kablo, kablonun dışında yalıtkan bir tabaka, onun üstünde tel zırh ve en dışta yalıtkan dış yüzeyden oluşur.koaksiyel kablo elektromanyetik kirliliğin yoğun olduğu ortamlarda düşük güçte sinyalleri iletmek için geliştirilmiş bir kablodur. koaksiyel kablo &cce...

diyotlar dirnçler ve ayrı iletken malzeme

  maddelerin elektriksel özelliklerimaddeler elektriksel özelliklerine bağlı olarak üçe ayrılabilir:yalıtkanlar : elektrik akımını iletmeyen malzemelerdir. tahta, cam,seramik, plastik gibi malzemeler örnek olarak verilebilir.iletkenler : elektrik akımını ileten malzemelerdir. tüm metal malzemelerörnek olarak verilebilir.yarı-iletkenler : silikon (si), germanyum (ge), arsenik (as), galyum (ga),indiyum (ın), fosfor (p) gibi elementlerin uygun bir şekilde saflığının bozulması vebu elementlerin birleştirilmesiyle yarı-iletken devre elemanların üretilmesimümkündür. bu tür malzemeler, elektrik akımının geliş yönüne bağlı olarak, biryönden iletirken, diğer yönden iletmezler. elektronik teknolojisi, yarı-iletken...

elektriklenme nedir - elektriklenme çeşitleri nelerdir

elektriklenme çeşitlerielektriklenme çeşitleri bir cisim elektrikle yüklenmesi demek,onun atomlarından elektron sökerek merkezine veya atomlarına dışarıdan elektron eklemek demektir.cisimleri elektrikle yüklemenin çok çeşitli yoları vardır.bu yollardan sadece 3’ünü bilmemiz yeterlidir.bunlar:1-sürtünmeyle elektriklenme 2-dokunmayla elektriklenme 3-etkiyle elektriklenme 1-sürtünme ile elektriklenme: günlük yaşantımızda kazağımızı çıkardığımızda veya saçlarımızı tararken çıtır çıtır sesler duyarız.bunlar cisimlerin sürtünmeyle elektriklenmesinin sonucudur. yünlü bir kumaşı bir cam parçasına sürttüğümüzde,cam elektron kaybederek (+...

elektriklenme çeşitleri nelerdir?

elektriklenme çeşitleri elektriklenme çeşitleri bir cisim elektrikle yüklenmesi demek,onun atomlarından elektron sökerek merkezine veya atomlarına dışarıdan elektron eklemek demektir.cisimleri elektrikle yüklemenin çok çeşitli yoları vardır.bu yollardan sadece 3’ünü bilmemiz yeterlidir. bunlar: 1-sürtünmeyle elektriklenme 2-dokunmayla elektriklenme 3-etkiyle elektriklenme 1-sürtünme ile elektriklenme: günlük yaşantımızda kazağımızı çıkardığımızda veya saçlarımızı tararken çıtır çıtır sesler duyarız.bunlar cisimlerin sürtünmeyle elektriklenmesinin sonucudur. yünlü bir kumaşı bir cam parçasına sürttüğümüzde,cam elektron kaybe...

elektriklenme çeşitleri nelerdir?

elektriklenme çeşitleri elektriklenme çeşitleri bir cisim elektrikle yüklenmesi demek,onun atomlarından elektron sökerek merkezine veya atomlarına dışarıdan elektron eklemek demektir.cisimleri elektrikle yüklemenin çok çeşitli yoları vardır.bu yollardan sadece 3’ünü bilmemiz yeterlidir. bunlar: 1-sürtünmeyle elektriklenme 2-dokunmayla elektriklenme 3-etkiyle elektriklenme 1-sürtünme ile elektriklenme: günlük yaşantımızda kazağımızı çıkardığımızda veya saçlarımızı tararken çıtır çıtır sesler duyarız.bunlar cisimlerin sürtünmeyle elektriklenmesinin sonucudur. yünlü bir kumaşı bir cam parçasına sürttüğümüzde,cam elektron kaybe...

elektriklenme çeşitleri nelerdir?

elektriklenme çeşitleri elektriklenme çeşitleri bir cisim elektrikle yüklenmesi demek,onun atomlarından elektron sökerek merkezine veya atomlarına dışarıdan elektron eklemek demektir.cisimleri elektrikle yüklemenin çok çeşitli yoları vardır.bu yollardan sadece 3’ünü bilmemiz yeterlidir. bunlar: 1-sürtünmeyle elektriklenme 2-dokunmayla elektriklenme 3-etkiyle elektriklenme 1-sürtünme ile elektriklenme: günlük yaşantımızda kazağımızı çıkardığımızda veya saçlarımızı tararken çıtır çıtır sesler duyarız.bunlar cisimlerin sürtünmeyle elektriklenmesinin sonucudur. yünlü bir kumaşı bir cam parçasına sürttüğümüzde,cam elektron kaybederek (+) yüklenir,kumaş bu elektronları alarak (-) yüklenir. ikinci bir örnek olarak ipek kumaşa sürtülen cam çubukta cam (+) ipek ise (-) y...

yıldırım çeşitleri, yıldırım türleri, yıldırımın sebebi, yıldırı

yıldırımın farklı türleri vardır: 1-buluttan-toprağa, 2-buluttan-buluda, 3-buluttan-etrafındaki havaya.  en çok bilinen ve bizler için tehlike arz eden türü ise buluttan-toprağa olan yıldırımdır. bu yıldırımın sebebi: aşırı elektrik yükü ile yüklenmiş bulut ile elektriksel olarak nötr olan toprak arasından elektriksel gerilim oluşur. bulutla toprak arasındaki mesafe azaldıkça elektriksel alan artar ve normalde yalıtkan olan havanın elektriksel olarak kırılarak (yani havadaki gaz parçacıklarının yüksek elektriksel alanda ionize olarak iletken hale gelmesi) iletken hale geçer. sonuçta, anlık olarak buluttan toprağa çok yüksek akım akar, ta ki bulut ile toprak aynı elektriksel potansiyel oluncaya kadar (yani buludun tüm elektriksel yükünü kaybederek, nötr hale gelene kadar). &nbs...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !