× "

ilkel kabilelerde cinsellik belgeseller video

" arama sonuçları
dünyanın en <b>ilkel</b> insanlarıyla ilk temas

dünyanın en ilkel insanlarıyla ilk temas

amazon'da yaşayan dünyanın en ilkel kabilesi, modern dünyayla kendi isteğiyle ilişki kurdu. uzmanların 'trajik' olarak adlandırdığı bu temas sonrasında, kabilenin bulaşıçı hastalıklardan etkilenmesinden endişe ediliyor. amazon'da tamamen dışarıya kapalı olarak yaşayan ve bugüne değin yabancı insanlarla ilişki kurmayan bir kabile, kritik bir adım atarak modern toplumla tanıştı. 'dünyanın en ilkel kabilesi' olarak bilinen grup bu kararı kendi isteğiyle alırken, araştırmacılar kararı, 'trajik' olarak değerlendiriyor. ilkel kabilenin varlığı uzun zamandır biliniyordu. araştırmacılar, kabilenin varlığını keşfettikten sonra herhangi bir ilişki kurmamaya ve kabileyi rahatsız etmemeye özer gösterdiler. kabileyle ilk te...

dünyanın en <b>ilkel</b> insanlarıyla ilk temas

dünyanın en ilkel insanlarıyla ilk temas

amazon'da yaşayan dünyanın en ilkel kabilesi, modern dünyayla kendi isteğiyle ilişki kurdu. uzmanların 'trajik' olarak adlandırdığı bu temas sonrasında, kabilenin bulaşıçı hastalıklardan etkilenmesinden endişe ediliyor.   amazon'da tamamen dışarıya kapalı olarak yaşayan ve bugüne değin yabancı insanlarla ilişki kurmayan bir kabile, kritik bir adım atarak modern toplumla tanıştı. 'dünyanın en ilkel kabilesi' olarak bilinen grup bu kararı kendi isteğiyle alırken, araştırmacılar kararı, 'trajik' olarak değerlendiriyor. ilkel kabilenin varlığı uzun zamandır biliniyordu. araştırmacılar, kabilenin varlığını keşfettikten sonra herhangi bir ilişki kurmamaya ve kabileyi rahatsız etmemeye özer g&ou...

<b>ilkel</b> dinler ve şanlıurfa

ilkel dinler ve şanlıurfa

ilkel dinler ve şanlıurfa arkeolojik kazılardan elde edilen buluntular, şanlıurfa şehir merkezindeki balıklıgöl civarının günümüzden 11.000 yıl önce (m.ö. 9000) neolitik çağ insanları tarafından iskan edildiğini kanıtlamıştır. insanlar bu çağda avcı ve göçebe hayattan kurtulup yerleşik düzene geçerek ilk köyleri kurmuşlar ve ilk defa tarım yaparak üretir hale gelmişlerdir. ayrıca bu çağ, ilkel dinlerin dünyada ilk defa ortaya çıktığı çağ olarak bilinmektedir. bu nedenle şanlıurfa dinler tarihi ve inanç turizmi yönünden dünya kültüründe önemli bir yere sahiptir. il merkezi yakınlarındaki göbekli tepe’de şanlıurfa m&uu...

rize'de ilkel teleferiklerle ilgili rapor

  rize'de son günlerde meydana gelen ilkel teleferik kazalarının ardından makine mühendisleri odası rize şubesi, teleferiklerle ilgili rapor hazırladı.   rize'de son günlerde meydana gelen ilkel teleferik kazalarının ardından makine mühendisleri odası rize şubesi, teleferiklerle ilgili rapor hazırladı. raporda, bölgede sayılarının 20 bine ulaştığı tahmin edilen ve projesi hazırlanırken herhangi bir mühendislik hizmeti alınmayarak gelişigüzel ve ciddiyetten uzak şekilde yapılan teleferiklerin dikkatsiz ve özensiz şekilde kullanıldığı vurgulandı.    makine mühendisleri odası rize şube başkanı metin bıçakçı, rize ve çevre illerde taşıma ve ulaşım güç...

ilkel topluluktan uygar topluma

ilkel topluluktan uygar topluma   alâeddin şenel ankara -1982   toplumsal evrim araç yapma başarısına ulaşmadan önce, insanın eşiğindeki (proto-human) sürülerin yapılarında bazı önemli gelişmelerin gerçekleştiği sanılıyor. savunma, beslenme ve üreme sorunları birlikte işbirliğini geliştirirlerken, savunma sorunu ayrıca, varlığını zamanımıza dek sürdürecek ve öteki işbölümlerine yol açacak bir işbölümünü başlatmış görünüyor.   öteki yüksek primatların, özellikle gorillerin davranışlarından çıkarılan sonuçlara göre, yere inmeyle savunmanın önem kazanmasıyla sürünün savunma gö...

dinsizliğin ilkel mantığı

  dinsizliğin ilkel mantığı onlar hala cahiliye hükmünü mü arıyorlar?  kesin bir bilgiyle inanan bir topluluk için hükmü  allah'tan daha güzel olan kimdir? (maide suresi 50)                                                                                               download (doc)  download (pdf) deutsch,  ındonesia,  shqiptar, english giriş   hayatı ve ölümü a...

neden ilkel bir hayatı tercih ederler

  cahiliye toplumunu tanımak   neden ilkel bir hayatı tercih ederler?   herşeyin dünyayla sınırlı olduğunu sandıkları için cahiliye insanının temel özelliklerinden biri, daha önce de belirttiğimiz gibi, dünya hayatını herşeyin üzerinde tutmasıdır. bunun anlamı şudur: insanın kendisine dünyada verilen "geçici" yaşamı "esas" kabul ederek sonsuz sürecek ahiret yaşamı için bir hazırlık yapmaması... böyle hayat süren bir kişinin allah'a ve ahirete olan inancı ya yoktur ya da oldukça yüzeyseldir. kuran'da bu mantık örgüsüne sahip insanların söyledikleri şöyle haber verilmiştir: o (bütün gerçek), yalnızca ...

dinsizliğin ilkel mantığı sonuç

  dinsizliğin ilkel mantığı sonuç   kitap boyunca cahiliye ahlakını taşıyan insanların hayata bakış açılarına, yaşama amaçlarına, değer yargılarına, mantık örgülerine, inançlarına, korkularına ve karakter yapılarına yer verdik. tüm bunları detaylarıyla anlatmaktaki amaç, dinden uzak yaşamanın kişileri nasıl "ilkel bir mantığa" ve bundan kaynaklanan ilkel yaşam ve zihniyete sürüklediğini ortaya koymaktı. ancak daha da önemlisi, bu hayatı benimseyen insanlara, yaptıkları tercihin hem dünyada hem de ahiret hayatlarında nasıl büyük kayıplara mal olacağını göstermekti. "eğer hak, onların heva (istek ve tutku)larına uyacak olsaydı hiç tartışmasız, g&...

tarih öncesine ait dinlerle ilkel dinler/charles darwin

tarih öncesine ait dinlerle ilkel dinler/charles darwin tarih öncesine ait dinlerle ilkel dinler yazan: ninian smart çeviren: doç.dr.günay tümer 'bazen bir kımsenın teknoloji yönünden "ilkel" çağdaş kabile cemiyetleıinde nelerin vuku'bulduğunu düşünmesiyle insan dininin en eski şekillerini anlayabileceği akla gelir. geçen terim, çağdaş kabile dinlerinin eksiklik ve basitliğini ima ettiğinden dolayı herhalde isabetsizdir. bu durumu ifade etmez.  bununla beraber, hayatını devam ettirmek için yiyecek toplama ve diğer ilkel teknikıere başvuran kabile cemiyetleri vardır ya da yakın geçmişte vardı. hayat tarzları tarih öncesi insanının kine benz...

ilkel tiyatro

  ilkel tiyatro tiyatro denince bugün aklımıza gelen sanat türünün nasıl başladığını,nerede başladığını aşağı yukarı biliyoruz. azıcık daha geri gidersek, eski yunan’daki o yüce tiyatronun kaynakları olarak mısır’la babil’le, suriye’yle, kıbrıs’la, trakya’yla, anadolu’yla, girit’le ilgili yarı masalımsı bilgilerimiz de var. ama ondan öncesi? karanlık,belirsiz,gene de çok ilgi çekici bir yol-mitler dünyası içinden-tarih öncesi insanına doğru uzanıyor. fransa’nın güneyindeki bir mağara duvarında bulunan erkek geyiği kılığına girmiş,maskeli büyücü resminin,en aşağı on bin yıl,belki de elli bin yıl önce çizilmiş olan o r...

ilkel atmosferde oksijen olmadığı aldatmacası

celal şengör, yaşamın oksijensiz ortamda solunum yapan anaerobik bakterilerle başladığını, oksijenin zamanla yeryüzünde var olduğunu ve bunun etkisiyle oksijen ile solunum yapan bakterilerin ortaya çıktıklarını iddia etmiştir. bu, ilkel atmosferde oksijenin var olmadığı iddiasını desteklemek için yapılan bir açıklamadır. fakat bu iddia doğru değildir. darwinistler hayatın başladığını iddia ettikleri dönemde hiç oksijen olmadığını, oksijenin sonradan oluştuğunu iddia ederler. çünkü oksijenin varlığı, darwinistlerin hayatın başlangıcı konusundaki tüm iddialarını tamamen ortadan kaldırır. darwinistler, iddia ettikleri şekilde ilkel ortamda bir aminoasit oluştuğunda, oksijenin bunu hemen yakıp yok edeceğini bilmektedirler....

insanlık tarihi - taş devrinden günümüze - ilkel toplumlar -mode

medeniyet ilerlediği gibi geriler de... darwinizm'in iddiası, insanın ve dolayısıyla sahip olduğu kültürün, ilkellikten medeniyete doğru ilerlediğidir. ancak arkeolojik bulgular, insanlık tarihinin ilk gününden itibaren, toplumların çok ileri kültürlere sahip olduğu dönemler olduğu gibi, çok geri kültürleri yaşadıkları dönemler de olduğunu göstermektedir. hatta çoğu zaman, son derece zengin medeniyetlerle geri medeniyetler aynı dönem içinde var olmuşlardır. tarih boyunca, aynı dönemde yaşayan toplumların birçoğunun teknoloji ve medeniyet düzeyleri, sosyolojik ve kültürel yapıları, aynı bugün olduğu gibi birbirinden farklıdır. örneğin günümüzde, kuzey amerika kıtası tıpta, bilimde, mimaride ve teknolojide oldukça ilerlemiş olmasına rağmen, güney amerika'nın çeşitli bölgel...

ilkel komünal toplumda eğitim

  insan temel gereksinimlerini karşılamak için çalıştıkça yeni şeylerle karşılaştı. dünyaya karşı kendisini savunabilmek için -çekirdeği aile olmak üzere- toplu yaşam ihtiyacı duydu. toplu çalışma ve işbirliği karşılıklı anlaşmayı getirdi. bunun sonucunda dil ortak çalışma içinde üretim sürecinin bir parçası olarak gelişti. üretici çalışma sürecinde araç kullanma, konuşma ve işbirliği insanı oluşturan temel özelliklerdi.  önceleri sürüler halinde yaşarken, insanların çalışmaları işbirliği biçiminde ortak çalışma oldu. insanlar zorunlu dayanışma ve işbirliği içinde birlikte avlanıp, birlikte üretimde bulundular. çift...

ilkel toplum ve feodalizm

ilkel toplumlardaki ekonomik sürecte üretim düzeyi son derece düşüktür. hiçbir şekilde tüketim fazlası yaratabilecek üretim düzeyine ulaşamamıştır. mö 800-600 bininci yılları başlangıç kabul eden ilkel dönem kendi içinde doğma(alt dönem) gelişme ve sona erme olarak üç bölüme ayrılmaktadır. alt dönemde yenilen besinlerin doğadan toplanan meyve ve sebzelerden oluştuğu, insanlar arasında üretim faaliyetinin gerçekleşmediği, insanların sadece yaşamlarını sürdürecek kadar besin sağladığı kabul edilmektedir. yontulmuş taş, kemik ve ağaçlar insanların yaşamlarını sürdürmek için kullandığı aletlerdir. tıpkı beslenme gibi korunma da minimum düzeydedir. ölüm oranları son derece yüksektir. giyinme ve barınma bilinmemektedir. ilkel dönemin gelişme safhasında “ağaç ve taştan kesici aletler gelişt...

ilkel toplumlar

antropologların basit kültürel oluşumları ‘ilkel’ olarak adlandırmaları, o toplumları küçük düşürmek amacı taşımaz.’ilkel’ kelimesi,incelenen toplumun sosyo-ekonomik yapısının niteliği ile ilgilidir.üretim süreçlerinde ve yaşam ortamında basit teknoloji kullanan,nufusu az,kan bağlarına dayalı,eşitlikçi ve kurumsal olarak uzmanlaşmamış kültürler için kullanılır.insanlık tarihinin çok büyük bir bölümü ilkel kültürlerin tarihidir.tarihte o kadar uzun sayılmayacak bir süre öncesine kadar,yani yaklaşık beşyüz yıl öncesine kadar afrika,kuzey avrasya,avustralya,pasifik adaları ve amerika’da yayılmış haldeydiler. ama 5.000 yıl öncesine gidilirse ilkel kabilelerin bütün dünyada bulunduğunu görürüz.uygarlık oluşmaya başladıkça kabile kültürü daha karmaşık örgütlenmeler...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !