× "

illerin belediye başkan adayları listesi

" arama sonuçları

tüzük 2.kısım

altıncı bölüm taşra teşkilatı   il teşkilatı madde 32. partinin il teşkilatı il kongresi, il başkanı, il yönetim kurulu, il kadın kolu, il gençlik kolu ve disiplin kurulu’ndan oluşur. il yönetim kurulu madde 33. il yönetim kurulları başkan dâhil 15 kişiden, büyükşehir statüsündeki illerde 25 kişiden oluşur. ancak il yönetim kurulu nüfusu belediye sınırları içerisinde 3 ila 5 milyon arasında olan illerde 30, nüfusu 5 milyonun üzerinde olan illerde 35 üyeden oluşur. kongrelerde her ilde asıl yönetim kurulu üyesi kadar aynı miktarda yedek üye seçilir. genel idare kurulu kararıyla gerektiğinde iller için uygun sayılar belirlenir. &n...

siyasi partiler kanunu

siyasi partiler kanunu     (resmi gazete ile neşir ve ilânı: 24 nisan 1983 - sayı: 18027 düstur, tertip 5,  c.22)     kabul tarihi: 22 nisan 1983               kanun no: 2820     birinci kısım genel esaslar   amaç madde 1 - bu kanunun amacı, siyasî partilerle ilgili esasları düzenlemektir. kapsam madde 2 - (değişik: 4445 - 12.8.1999) bu kanun, siyasi partilerin kurulmaları, teşkilatlanmaları, faaliyetleri, görev, yetki ve sorumlulukları, mal edinimleri ile gelir ve giderleri, denetlenmeleri, kapanma ve kapatılmalarıyla ilgili hükümleri kapsar. tanım madde 3 ...

mart 2009 yerel seçimleri partilerin aday listeleri, illerin bel

illere göre belediye başkan adayları (alfabetik sıra)adıyaman ili belediye başkan adayları listesianavatan partisi: -milliyetçi hareket partisi: mehmet gürlevikliberal demokrat parti: -demokratik sol parti: -demokratik toplum partisi: zeynep ölbeciişçi partisi: -cumhuriyet halk partisi: zeynel aslanhak ve özgürlükler partisi: -büyük birlik partisi: -barış ve demokrasi partisi: -millet partisi: -özgürlük ve dayanışma partisi: -türkiye komünist partisi: -demokrat parti: abdurrahman turgutsaadet partisi: abdulkadir kırmızıadalet ve kalkınma partisi:necip büyükaslanbağımsız türkiye partisi: -emek partisi: -halkın yükselişi partisi: -afyonkarahisar ili belediye başkan adayları listesianavatan part...

vatandaşlık özet [

vatandaşlık özet [ vatandaşlıkhukuk: sosyal hayatı düzenleyen maddi müeyyideleri olan kamu kudreti ile desteklenmiş kurallar bütünüdür.din, ahlak ve görgü kuralları manevidir, hukuk kuralları maddi müeyyidelidir.(uyulması zorunludur)  müsbet hukuk:ülkede belli bir zamanda yürürlükte bulunan bütün kurallardır.(pozitif hukuk)mevzu hukuk: yetkili bir makam tarafından konulmuş olan yürürlükteki tüm kurallardır.tabii hukuk: olması gereken hukuktur. insanların akıl yoluyla erişebilecekleri kurallardır.kamu hukukunun dalları1-anayasa hukuku: devletin şeklini yapısını işleyişini organların görev ve yetkilerini temel hak ve ödevleri düzenler.2-idare hukuku: kişilerin devletle...

vatandaşlık özet

vatandaşlıkhukuk: sosyal hayatı düzenleyen maddi müeyyideleri olan kamu kudreti ile desteklenmiş kurallar bütünüdür.din, ahlak ve görgü kuralları manevidir, hukuk kuralları maddi müeyyidelidir.(uyulması zorunludur)  müsbet hukuk:ülkede belli bir zamanda yürürlükte bulunan bütün kurallardır.(pozitif hukuk)mevzu hukuk: yetkili bir makam tarafından konulmuş olan yürürlükteki tüm kurallardır.tabii hukuk: olması gereken hukuktur. insanların akıl yoluyla erişebilecekleri kurallardır.kamu hukukunun dalları1-anayasa hukuku: devletin şeklini yapısını işleyişini organların görev ve yetkilerini temel hak ve ödevleri düzenler.2-idare hukuku: kişilerin devletle olan ilişkilerini d&uum...

mart 2009 yerel seçimleri partilerin aday listeleri, illerin bel

illere göre belediye başkan adayları (alfabetik sıra)adıyaman ili belediye başkan adayları listesianavatan partisi: -milliyetçi hareket partisi: mehmet gürlevikliberal demokrat parti: -demokratik sol parti: -demokratik toplum partisi: zeynep ölbeciişçi partisi: -cumhuriyet halk partisi: zeynel aslanhak ve özgürlükler partisi: -büyük birlik partisi: -barış ve demokrasi partisi: -millet partisi: -özgürlük ve dayanışma partisi: -türkiye komünist partisi: -demokrat parti: abdurrahman turgutsaadet partisi: abdulkadir kırmızıadalet ve kalkınma partisi:necip büyükaslanbağımsız türkiye partisi: -emek partisi: -halkın yükselişi partisi: -afyonkarahisar ili belediye başkan adayları listesianavatan part...

mhp nin 2009 belediye başkanı adayları!

işte mhp'nin yeni aday listesi 13 ocak 2009 salı 17:38 mhp, yeni aday listelerini karara bağladı. işte erzurum ve kayseri'nin de aralarında bulunduğu yeni liste; mhp başbakanlık divanı erzurum ve kayseri büyükşehir belediye başkan adaylarını belirledi. erzurum'da kamil aydın aday gösterilirken kayseri'ye de mustafa erarslan ismi tercih edildi. mhp'den yapılan yazılı açıklamada, partiye başvuruda bulunan bazı belediye başkan aday adaylarının durumunun ''ön değerlendirme kurulu'' ve başkanlık divanı'nda görüşüldüğü ve karara bağlandığı ifade edildi. buna göre, erzurum büyükşehir belediye başkan adayı kamil aydın, kayseri büyükşehir belediye başkan adayı mustafa eraslan, hatay belediye başkan adayı mahmut alpagut, m...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !