× "

imam nikahı kıyılırken damada sorulan sorular

" arama sonuçları

imam hz. rıza (as)

                                             kısaca imam rıza (a.s)’ın hayatımasum imamların sekizincisi olan imam rıza (a.s), hicri 148’de zilkade ayının on birinci günü medine’de doğdu.[1] aziz babası, imam musa bin cafer (a.s)’dır; abide ve takvalı annesi ise tüktem, necme, tahire[2] ve selame[3] isimleriyle meşhurdur.imam rıza (a.s)’ın mübarek ismi “ali”, künyesi ise ebu’l hasan’dır; rıza, sabır, fazıl[4], vefiy, reziy[5], veliy, zekiy[6] de o’nun lakaplarındandır.imam rıza (a.s)’ın görkemli dönemi, hicri 183’ten itibaren başlamıştır. o zamanlar siyasi hükümet bağdat’ta...

imam hüseyn'in (a.s) dilinden hz. mehdi (a.s)

ahmed sabiri hemedaniislami hadisleri araştıran her araştırmacının da bildiği gibi peygamberlerin hatemi hz. muhammedi emin (allah'ın salat ve selamı ona ve onun pak ehli beyt'ine olsun) davetinin başlangıcında ümmetini, "müşrikler istemese de allahu teala dinini bütün dinlere galip kılacaktır" diye müjdelemiştir. sonraları bu müjdeyi açıklayarak adı ve künyesi kendi adı ve künyesiyle aynı olan birinin zuhur ederek yeryüzünü zulüm ve tecavüzle dolduğu gibi eşitlik ve adaletle dolduracağını ve onun mehdi (allah'ın selamı ona olsun ve allah onun zuhurunu yakın eylesin) olduğunu bildirmiştir. bu konuda birçok kitaplar yazılmıştır. bu kitapları islam ümmetinin büyükleri olan şia ve ehli sü...

imam cafer-i sadık (a.s)’ın ilmî mevkisi

imam sadık (a.s) döneminde ilim ve medeniyetin durumu imam sadık (a.s)’ın dönemi; islâmî düşünce, medeniyet ve kültür ile diğer milletlere ait medeniyet, kültür ve inançlar arasında geçen ilmî etkileşim ve gelişim asrı olma özelliğini taşımaktadır. bu dönemde, tercüme alanında hızlı bir gelişme oldu. felsefe ve diğer ilimlerle ilgili birçok kitap yabancı dillerden arapça’ya çevrildi. müslümanlar bu ilimlere karşı büyük ilgi gösterdiler ve onlarla ilgili tartışma ve araştırmalara daldılar. birtakım ıslâh ve eklemelerle o ilimlerin genişleme ve derinleşmesine vesile oldular. böylece islâm toplumunda, ilmî ve kült&uum...

imam şafii

http://gurbetdeyazmak.blogcu.com/rss.php    imam-ı şafii cennet ile müjdelenmiş olan ehl-i sünnet vel-cemaatin dört büyük mezhebinden biri olan şafii mezhebinin reisidir.adı, muhammed bin idris’tir. dedesinin dedesi şafi, kureyş kabilesinden ve eshab-ı kiramdan olduğu için, şafii adı ile meşhur olmuştur. şafi’in dedesinin dedesi de haşim bin abdi menaf’dır. 150 (m.767) senesinde gazze’de doğdu. 204 (m.820)’de mısır’da vefat etti. kabri, kurafe kabristanlığında büyük bir türbe içindedir.henüz beşikte iken babası vefat etmişti. annesi onu iki yaşında, asıl memleketleri olan mekke'ye getirdi. orada büyüdü. yedi yaşına gelince kur'an-ı kerimi ezberledi. bundan sonra...

imam malik

http://gurbetdeyazmak.blogcu.com/rss.php      imam-ı malik cennet ile müjdelenmiş olan ehl-i sünnet vel-cemaatin dört büyük mezhebinden biri olan maliki mezhebinin reisidir.adı, malik bin enes’dir. 90 (m. 709) senesinde medine'de doğdu. 179 (m. 795)’de yine medine'de vefat etti. eshab-ı kiramdan olan dedesi ebu amr'dır.tebe-i tabiinden olan imam-ı malik, ilim ve hadis rivayetiyle meşgul olan bir ailede ve çevrede yetişmiştir. dedesi malik, babası enes ve amcası süheyl, hadis rivayeti yapmışlardır. yaşadığı muhit, peygamber efendimizin yaşamış olduğu ve islam’ın hükümlerinin va'z edildiği ve çok ilim ehlinin bulunduğu medine-i münevvere idi. önce kur'an-ı kerimi ezberledi. kendisi...

imam-ı ahmet rabbani

http://gurbetdeyazmak.blogcu.com/rss.php imam-ı ahmed rabbani imam-ı ahmed rabbani hazretleri, hindistan'da yetişen en büyük veli ve âlim. ariflerin ışığı, velilerin önderi, islam’ın bekçisi, müslümanların baş tacı, müceddid, müctehid ve islam âlimlerinin gözbebeğidir. silsile-i aliyyenin yirmi üçüncüsüdür. 1563 yılında hindistan'ın serhend (sihrind) şehrinde doğdu. imam-ı rabbani ismiyle tanınmıştır. imam-ı rabbani, rabbani âlim demek olup, kendisine ilim ve hikmet verilmiş, ilmi ile amel eden, ilim ve amel bakımından eksiksiz ve kâmil, olgun âlim demektir. hicri ikinci bin yılının müceddidi (yenileyicisi) olmasından dolayı müceddid-i elf-i sani, ahkam-ı islami...

imam hasan mücteba selamullahialeyh

ikinci imam: imam hasan      imam hasan, ali'nin, fatıma'dan doğan ilk oğludur. hicretin ikinci yılı medine'de doğmuştur. bu isim, araplarda eski dönemde yoktu. hasan ve hüseyin, peygamber tarafından, harun peygamber'in oğullarının (şebber ve şübber) isimlerinin arapçaları olarak konmuştur. bu durum, hz peygamber'in torunlarına çok özel yer verdiğini gösterir. ayrıca, peygamber'in reformcu tavrını da ortaya koyar. imam hasan'ın, kız, erkek on beş çocuğu olmuş, soyu, hasanül müsenna ve zeyd adlı oğullarından yürümüştür. künyesi ebu muhammet, lakabı seçilmiş anlamına gelen mücteba'dır. hz. muhammet, imam hasan ve hüseyin'i çok severdi. “onlar benim dünyada iki demet çiçeğimdir” der, onlara “oğullarım” diye s...

imam-ı a’zam ebu hanife (ra)

ehl-i sünnetin reisidir. fıkıh bilgilerini, ehl-i sünnet itikadını topladı. yüzlerce talebesine öğretip, kitaplara geçirilmesine sebep oldu. müslümanlar tarafından kağıt imali bunun zamanında başladı.derin ilmi, keskin zekası, aklı, zühdü, takvası, hilmi, salahı ve cömertliği yüzlerce kitaplara yazılıp anlatılmıştır. talebesi pek çok olup, büyük müctehidler, âlimler yetiştirdi. ehl-i sünnetin yüzde sekseni hanefi mezhebindedir.asıl adı numan’dır. 80 (m. 699) senesinde kufe’de doğup, 150 [m.767]’de bağdat’ta şehid edildi. babasının adı, sabit’tir. acemistan’ın (iran’ın) ileri gelenlerinden bir zatın soyundan olup, faris oğullarındandır. dedesi zuta, islam dinini kabul etmiş ve hz. ali’ye ikramda bulunmuştu. ilim sahibi salih ve kıymetli bir za...

-imam-ı a'zam ebu hanife

ehl-i sünnetin reisidir. fıkıh bilgilerini, ehl-i sünnet itikadını topladı. yüzlerce talebesine öğretip, kitaplara geçirilmesine sebep oldu. müslümanlar tarafından kağıt imali bunun zamanında başladı.derin ilmi, keskin zekası, aklı, zühdü, takvası, hilmi, salahı ve cömertliği yüzlerce kitaplara yazılıp anlatılmıştır. talebesi pek çok olup, büyük müctehidler, âlimler yetiştirdi. ehl-i sünnetin yüzde sekseni hanefi mezhebindedir.asıl adı numan’dır. 80 (m. 699) senesinde kufe’de doğup, 150 [m.767]’de bağdat’ta şehid edildi. babasının adı, sabit’tir. acemistan’ın (iran’ın) ileri gelenlerinden bir zatın soyundan olup, faris oğullarındandır. dedesi zuta, islam dinini kabul etmiş ve hz. ali’ye ikramda bulunmuştu. ilim sahibi salih ve k...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !