× "

iman tahtası neden ağrır

" arama sonuçları
fotoğraf

fotoğraf

iman tƏdris mƏrkƏzi sizləri yüksək ixtisaslı və təcrübəli müəllimlər tərəfindən aparılan dərslərə dəvət edir: komputer proqramları, proqramlaşdırma dillƏri, it-kompüterlƏrin tƏmiri, mühasibat uçotu,1 c,bank işi,logo, magıstraturaya vƏ dövlƏt qulluğuna hazırlıq (Ən son təsdiqlənmiş proqram və təsnifat inzibati vəzifələr üzrə) • məntiq, qanunvericilik, informatika, dünyagörüşü, azərbaycan haqqında ümumi biliklər və azərbaycan dili abituriyent hazırlığı (bütün fənlər üzrə,fərdi və qrup şəklində,hər ay pulsuz sınaq imtahanı keçirməklə), mƏktƏbƏqƏdƏr hazırlıq (oxuma,yazma,məntiq,rus və ingilis dili) Əl işləri, rəssamlıq və dizayn. rəssamlıq akademiyasına xüsusi hazırlıq. x...

<b>iman</b> tƏdris mƏrkƏzi

iman tƏdris mƏrkƏzi

iman tƏdris mƏrkƏzi sizləri yüksək ixtisaslı və təcrübəli müəllimlər tərəfindən aparılan dərslərə dəvət edir: komputer proqramları, proqramlaşdırma dillƏri, it-kompüterlƏrin tƏmiri, mühasibat uçotu,1 c,bank işi,logo, magıstraturaya vƏ dövlƏt qulluğuna hazırlıq (Ən son təsdiqlənmiş proqram və təsnifat inzibati vəzifələr üzrə) • məntiq, qanunvericilik, informatika, dünyagörüşü, azərbaycan haqqında ümumi biliklər və azərbaycan dili abituriyent hazırlığı (bütün fənlər üzrə,fərdi və qrup şəklində,hər ay pulsuz sınaq imtahanı keçirməklə), mƏktƏbƏqƏdƏr hazırlıq (oxuma,yazma,məntiq,rus və ingilis dili) Əl işləri, rəssamlıq və dizayn. rəssamlıq akademiyasına xüsusi hazırlıq. x...

<b>iman</b> kamilliyin açarıdır...

iman kamilliyin açarıdır...

ünvan:28 may, s.rüstəm 28/ slavyan universitetinin yanı, (012)440-18-96 (055)827-21-10 ...

sineğin teknolojiye meydan okuyan özellikleri

sinek, saniyede 200 defa kanat çırpar. kanatları 12.000 devirli motor halinde çalışır. bu bir arabanın boyuyla kıyaslandığında saatte 5.000 km demektir. eğer sineğin kuvvetinde bir araba olsaydı istanbul-ankara arasını 6 dakikada alabilirdi. minik kafasında 400.000 petek vardır. saydığımız ve saymadığımız birçok özelliği olan bu canlı, kuran'da böyle yer almıştır; "şüphesiz allah, sivrisineği de, ondan üstün olanı da, örnek vermekten çekinmez. böylece iman edenler, kuşkusuz bunun rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler; inkar edenler ise, 'allah, bu örnekle neyi amaçlamış?' derler. (oyse allah) bununla birçoğunu saptırır...

sual: iman nedir?

cevap iman, bildirilen altı esasa inanmak ve allahü teâlâ tarafından bildirilen, muhammed aleyhisselamın allahü teâlâ tarafından getirdiği emir ve yasakların hepsine inanmak ve inandığını dil ile söylemek demektir. amentü şöyledir: âmentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rüsülihi vel yevmil ahiri ve bilkaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teâlâ vel ba'sü ba'del mevti hakkun. eşhedü en lâ ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abdühü ve resülühü. [yani, allah’a, meleklerine, gönderdiği kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayrın ve şerrin allah’tan olduğuna, öldükten sonra di...

iman

  imanın sözlük ve terim anlamı sözlük anlamı olarak iman: herhangi bir şeyi kabul etmek, onaylamak ve tasdik etmek anlamlarına gelir.   terim olarak iman: allah (c.c)’ın göndermiş olduğu haber ve hükümlerin kalp ile tasdik edilmesi, dil ile söylenmesi ve tatbik edilmeye gayret edilmesidir.    türkçedeki inanmak kelimesi aşağı yukarı “iman” kelimesini karşılar. “iman”, türevleriyle birlikte kur'an-ı kerim'de 900 civarında yerde geçmektedir. kur’an’ın onda birinden fazlasının imanla direkt ilgili ifadeler olması, konunun önemini göstermek için yeterlidir.   imanın dereceleri 1. icmali iman: iman edilecek e...

iman

  iman   güvenme, verilen bir habere kalbten inanma, haberi getireni tasdik etme; bir şeye tereddüde düşmeksizin inanma; allah'a, ondan başka îlâh olmadığına, hz. muhammed (s.a.s)'ın allah'ın kulu ve resulu olduğuna, allah'ın meleklerine, kitaplarına, ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin allah tarafından yaratıldığına inanma (buhârî, iman, 37; müslim, iman, 1, 5, 7; ebû dâvud, sünne, 15). "iman" kelimesi; arapça'da "if'al" vezninde olup, aslı "emn" kökünden gelir. dillere göre, korkunun zıddı olan "emn-ü emân=emniyet, güven...

iman söz konusu olmadan islâm olmak

iman söz konusu olmadan islâm olmak(ibni teymiyye,7.cilt)      şanı yüce allah şu buyruğunda iman söz konusu olmaksızın, islâm'dan söz etmektedir:"bedeviler, "iman ettik" dediler. de ki: siz iman etmediniz, fakat islâm olduk deyiniz. çünkü iman sizin kalbinize henüz girmemiştir. eğer allah'a ve rasûlüne iman ederseniz amellerinizden bir şey eksiltmez." (hucurat, 14)buhârî ile müslim'de sad b. ebî vakkas'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir:allah'ın peygamberi (salât ve selâm olsun) bir grup kimseye bir şeyler verdi. bir rivayette bir mal paylaştırdı ve bunlar arasında birisine hiçbir şey vermedi. halbuki herkesten çok benim gözümü dolduran kişi oydu. ben:"ey allah'ın rasulü" dedim, "filana niye bir şey vermedin?""allah'a yemin ederim ki ben onun mü'min oldu...

iman azalıp çoğalmaz

sual: iman nedir, azalıp çoğalır mı?cevapabdülgani nablüsi hazretleri buyuruyor ki:iman, muhammed aleyhisselamın allahü teâlâ tarafından getirdiği emir ve yasakların hepsine kalbin inanması ve inandığını dil ile söylemesi demektir. bu bilgilerin her birini araştırmak ve anlamak lazım değildir.mutezile fırkası, herbirini anlayıp inanmak lazımdır dedi. ayni, buhari şerhinde diyor ki, en derin âlimler, mesela ebül-hasen eşari, kadi abdülcebbar hemedani mutezili, üstad ebül-ishak ibrahim isferaini ve hüseyn bin fadl ve daha birçokları, (iman, açıkça bildirilmiş olan şeylere yalnız kalb ile inanmaktır. dil ile söylemek ve ibadetleri yapmak iman değildir) dediler. sadeddin-i teftaz...

iman nedir

iman nedirsual: iman nedir?cevapiman, bildirilen altı esasa inanmak ve allahü teâlâ tarafından bildirilen, muhammed aleyhisselamın allahü teâlâ tarafından getirdiği emir ve yasakların hepsine inanmak ve inandığını dil ile söylemek demektir.amentü şöyledir:âmentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rüsülihi vel yevmil ahiri ve bilkaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teâlâ vel ba'sü ba'del mevti hakkun. eşhedü en lâ ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abdühü ve resülühü.[yani, allah’a, meleklerine, gönderdiği kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayrın ve şerrin allah’tan olduğuna, öldükten sonra d...

tafsilÎ iman

tafsil&ıcirc; iman ehl-i sünnet imamları ve tevhid ilmi âlimleri, "islâm'da imanın hakikati nedir, aslî imanın rükünleri nelerdir, iman ile salih amel arasındaki münasebet nedir?" sorularının cevabını incelerken, kısacası, "iman" bahsini işlerken, "icmalî ve tafsilî" iman konusuna da temas etmişlerdir. biz burada, ansiklopedi maddeleri arasında yer alan "tafsilî iman" konusunda muteber ana kaynaklarda geçen bilgileri özetleyeceğiz.mutlak iman'ın rükünleri ve temel esasları olduğu gibi, "tafsilî iman"ın da rükünleri, temel esasları ve dereceleri vardır. bunların her biri hakkındaki bilgiye ve tasdikin niteliğine göre, ehl-i sünnet âlimleri, "tafsilî iman"ın ...

iman

iman güvenme, verilen bir habere kalbten inanma, haberi getireni tasdik etme; bir şeye tereddüde düşmeksizin inanma; allah'a, ondan başka îlâh olmadığına, hz. muhammed (s.a.s)'ın allah'ın kulu ve resulu olduğuna, allah'ın meleklerine, kitaplarına, ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin allah tarafından yaratıldığına inanma (buhârî, iman, 37; müslim, iman, 1, 5, 7; ebû dâvud, sünne, 15)."iman" kelimesi; arapça'da "if'al" vezninde olup, aslı "emn" kökünden gelir. dillere göre, korkunun zıddı olan "emn-ü emân=emniyet, güven" manasında, "âmene" fiilinin masdarıdır. kelimenin aslı "emn" de "emân" idi. başına "elif" gelince, "e'mene" oldu; sonra arapç...

tafsilÎ iman

tafsilÎ iman ehl-i sünnet imamları ve tevhid ilmi âlimleri, "islâm'da imanın hakikati nedir, aslî imanın rükünleri nelerdir, iman ile salih amel arasındaki münasebet nedir?" sorularının cevabını incelerken, kısacası, "iman" bahsini işlerken, "icmalî ve tafsilî" iman konusuna da temas etmişlerdir. biz burada, ansiklopedi maddeleri arasında yer alan "tafsilî iman" konusunda muteber ana kaynaklarda geçen bilgileri özetleyeceğiz. mutlak iman'ın rükünleri ve temel esasları olduğu gibi, "tafsilî iman"ın da rükünleri, temel esasları ve dereceleri vardır. bunların her biri hakkındaki bilgiye ve tasdikin niteliğine göre, ehl-i sünnet âlimleri, "tafsilî iman"ın üç derecesi olduğunu söylemişler, herbirinin temel esaslarını ve özelliğini beyan etmişlerdir. tafsilî imanın birinci derecesi...

iman ile ilgili ayetler

(bakara suresi 4. ayet) yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesinkes inanırlar.(bakara suresi 6. ayet) gerçek şu ki, kâfir olanları (azap ile) korkutsan da korkutmasan da onlar için birdir; iman etmezler.(bakara suresi 13. ayet) onlara: insanların iman ettiği gibi siz de iman edin, denildiği vakit "biz hiç, sefihlerin (akılsız ve ahmak kişilerin) iman ettikleri gibi iman eder miyiz!" derler. biliniz ki, sefihler ancak kendileridir, fakat bunu bilmezler (veya bilmezlikten gelirler).(bakara suresi 14. ayet) (bu münafıklar) müminlerle karşılaştıkları vakit "(biz de) iman ettik" derler. (kendilerini saptıran) şeytanları ile başbaşa kaldıklarında ise: biz sizinle beraberiz, biz onlarla (müminlerle) sadece alay ediyoruz, derler.(bakara suresi 41. ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !