× "

imanla ilgili kıssalar

" arama sonuçları

27. neml sÛresi

27. neml sûresi mekke döneminin ortalarına doğru vahyedildiğinde görüş birliği vardır. 18. âyette geçen "karıncalar" anlamında olan neml kelimesi sûreye isim olmuştur. arapların diline, kültürüne girmiş efsanevî olaylara ve doğruluğu ya da yanlışlığı tartışılmadan arap kültüründe realite olarak yer etmiş unsurlara, çok yönlü, bazen açıkça, bazen ima yoluyla, bazen temsilî bir üslupla dikkatler çekilerek açıklanmaktadır. mekke dönemi sûreleri, hz. muhammedi ve ashabını allah’a karşı sorumluluk bilinci içinde, ölüm, ahiret, tekrar dirilme ve hesap günü hakkında eğitiyorlardı. medine dönemi s&u...

şefaat düşüncesi ve tarihi arka planı

 ı- kuran dili  a. arapça ve genel çerçevesi  bilindiği gibi kur'ân-ı kerim, miladi 7. asrın başlarında, çoğunlukla okuma yazması olmayan bir toplumda[29], ümmi olan bir insan [30]vasıtasıyla, al­lah'ın tarihe müdahalesi, anlam arayışı içinde olan tüm insanoğluna ilahi bir mukabelesidir. ümmi olan bu toplum, hicaz bölgesindeki mekke şehrinde yaşayan arap toplumudur. o'nun aracılığıyla müdahalenin gerçekleştiği şahıs ise, 40 ya­şına kadar içinde bulunduğu arap toplumunun tarihi ve kül­türel atmosferinde büyümüş olan hz. muhammed (a.s)'dır. toplumun dili, içerisinde bulunulan coğrafi yapının tabii bir sonucu olarak, kendile...

ıı. dönem ıı. yazılı yoklama

adı soyadı : ........................................ sınıfı ..........no:............ puan:...................... oltu lisesi (a grubu) din kültürü ve ahlak bilgisi 10. sınıflar ıı. dönem ıı. yazılı yoklama 1. itaat etmek, kurtuluşa ermek aşağıdakilerden hangi kavramın karşılığıdır? a. iman b. ihlas c. islam d. din 2. amentü aşağıdakilerden hangisini ifade eder? a. islam dini şartlarını b. iman esaslarını c. namaz esaslarını d. kuran buyruğunu 3. aşağıdakilerden hangileri doğrudur? a. idris (as) = 10 suhuf b- şit (as) = 50 suhuf c- ibrahim (as) = 30 suhuf d- adem (as) 20 suhuf 4. aşağıdakilerden hangileri doğru sıralanmıştır? a0 musa (as) tevrat b0 isa (as) zebur c0 davut (as) incil d0 harun (as) kuran 5. peygamber kime denir? ...

imanla ilgili kıssalar

hazreti ömer bin hattâb radıyallahü anh anlatıyor: bir gün biz peygamber aleyhisselâmın yanında iken birden elbisesi bembeyaz sakalının kılları ile saçları kapkara üzerinde yolculuk eseri görünmeyen hiçbirimizin tanımadığı bir adam geliverdi. peygamber aleyhisselâmın tâ yanına oturdu. diz kapaklarını o'nun diz kapaklarına dayadı. ellerini dizlerine koydu ve: — ey muhammed bana islâm'dan haber ver? dedi. allah'ın peygamberi: — islâm allah'tan başka ilâh olmadığına ve muhammed aleyhisselâmın allah'ın resulü olduğuna şehâdet etmen namaz kılman zekât vermen ramazan ayında oruç tutman yol bakımından gücün yettiği takdirde hacc etmenden ...

nefsin afetleri ile ilgili hadisler

  nefsin afetleri 5836 - hz. ebu hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular: "üç kişi vardır ki, allah kıyamet gününde onlarla ne konuşur, ne onlara nazar eder, ne de onları günahlarından arındırır, onlara elim bir azab vardır: - sahrada, fazla suyu bulunduğu halde ondan yolcuya vermeyen kimse. kıyamet günü allah onun karşısına çıkıp: "bugün ben de senden fzlımı (lütfumu) esirgiyorum, tıpkı senin (dünyada iken) kendi elinin eseri olmayan şeyin fazlasını esirgediğin gibi" der. - ikindi vaktinden sonra, bir mal satıp müşterisine allah teâlâ'nın adını zikrederek bunu şu şu fiyatla almıştım diye yalandan yemin...

-islam'ı imanla buluşturmak-1

ı. durum tesbitibugün, hangi ehl-i dinin iç dünyasını paylaşırsanız paylaşın, kendisine dair gizli ya da açık bir yakınma duyarsınız. bu yakınma, gerçekte, kendimizin de içinde bulunduğu bir hale ilişkindir. bu halin adı ise, kısaca şudur: bilip de yapamama. bildiği halde yapamama hali, her birimizi elbette bunaltıyor. utandırıyor. içimizi daraltıyor. rabbinin emrine uygun davranmıyor olma hüznüyle, günaha giriyor olma ıztırabıyla yandırıyor. ama, tüm bunlara rağmen, her birimizin hayatı, maalesef bir ‘bilip de yapamama' çizgisinde seyretmeye devam ediyor. hepimizin günleri ve geceleri, bu halin şahidi olan tablolarla dolu bulunuyor. nitekim, bugün namaz kılmayan pek çok insanın, namaz ...

mü'minÛn sÛresi

mü'minûn sûresi kur'an-ı kerim'in yirmi üçüncü sûresi. yüz on sekiz âyet, bin sekiz yüz kırk kelime ve dört bin sekiz yüz kırk harften ibarettir. kûfeliler'in dışındakiler, yüz on yedi ayet olduğu görüşündedirler. mekkî sûrelerden olup, enbiyâ sûresinden sonra nâzil olmuştur. fasılası mim ve nun harfleridir. adını ilk ayetinde geçen allah'a iman edenler anlamındaki "el-mü'minûn" kelimesinden almıştır.hz. ömer (r.a)'in bu sûreden bahsederken şöyle söylediği nakledilmektedir: hz. peygamber'e vahiy geldiği zaman, yüzünün etrafında arı uğultusuna benzer sesler işitilirdi. bir gün kendisine o ...

ateşi bilen, mum gibi olur...

hz. yusuf'un fiziksel özellikleri, şemaili hakkında bilgi verir misiniz? hz. yakub'un fiziksel özellikleri, şemaili hakkında bilgi verir misiniz? hz. ishak'in fiziksel özellikleri, şemaili hakkında bilgi verir misiniz? hz. ismail'in fiziksel özellikleri, şemaili hakkında bilgi verir misiniz? hz. salih'in fiziksel özellikleri, şemaili hakkında bilgi verir misiniz? hz. hud'un fiziksel özellikleri, şemaili hakkında bilgi verir misiniz? hz. idris'in fiziksel özellikleri, şemaili hakkında bilgi verir misiniz? hz. şit'in fiziksel özellikleri, şemaili hakkında bilgi verir misiniz? hz. lut'un fiziksel özellikleri, şemaili hakkında bilgi verir misiniz? hz. ad...

takıye uygulaması

takıye” deyimi, belli durumlarda islami buyruklara uyma zorunluluğundan uzak kalarak iş görme anlamına gelir. bu durumlar, genel olarak canını, ırzını ya da malını düşman şerrinden korumakla ilgili olduğu kadar, islamın yayılmasını kolaylaştırmak, islam adına çıkar sağlamak vs... gibi şekillerde de kendini gösterir. örneğin, islamdan çıkmak günah işlemek sayıldığı halde, müslüman bir kişinin, ölüm teh­didi altında islamdan çıkması (irtidat etmesi) “günah” sayılmaz; bunun gibi, islam çıkarları adına kafirlerle “dost”muş gibi görünmesi ya da islam çıkarları adına yalan ve hile yollarına başvurarak onları yok etmesi de aynı şekilde günah sayılmaz. öte yandan kişilerin gönüllerini islama ısındırmak amacıyla, onlara çıkar sağlamak, örneğin hakları olmadığı hald...

atalar dini

şamanizm başta olmak üzere antik (eski) avrasya dinlerinin dört temeli vardı: gök tanrı inancı, şamanlar, atalar ve ölüler… “gök” anlamına da gelen “tengri” (tanrı) kelimesinin, bütün bu coğrafyalarda iki bin yıldır hiç değişmeden kullanılıyor olmasından da anlaşılacağı gibi antik avrasya dinleri, başta islam olmak üzere yeni ortaya çıkan dinlere rağmen sanıldığının aksine ölmedi, yaşıyor… örneğin, türklerin, islam’a girmekle gök tanrı inancını, şaman merkezli din anlayışını, atalar kültünü ve ölülerin diriler üzerinde etkili olduğu inancını tümüyle terk ettiğini söylemek mümkün değildir. dahası islam arapları, farsları ve türkleri atalar dininden ne derece vazgeçirmiştir acaba? bugün bu ülkelerde gök tanrı inancı başta olmak üzere şa...

seyda hazretlerinin itikat ile ilgili görüşleri

seyda hazretlerinin itikat ile ilgili görüşleri seyda hazretleri itikadın tam olarak yer leşmesi, muhafazası vç kâmil hale ulaşmasi üzerinde hassasiyetle dururdu. özel veya genel sohbetlerinde iman nimetinin büyüklügü ve kiymetinin anlaşilmasini anlatarak şöyle buyururlardi:"insan biraz düşünecek olsa, iman nimetinden daha büyük bir nimetin olmadigini hemen anlar. zira iman, insanin ebedi cehennem azabindan kurtulmasina vesiledir. ıman öyle bir nimettir ki batidan doguya kadar bütün dünya malindan, hükümdarligindan, saltanatindan daha faydali ve makbul, paha biçilmez nadide bir incidir. alemlerin rabbi insana bu nimeti nasip ve ihsan ettiginden dolayi hassasiyetle muhafaza edilmeli, elden çikmamasi için azami gayret gösterilmelidir. zira imanla şereflenmeyen kimse allah korusun ...

vesile

aileye geçim darlığı yaşatan aile reisinin günahı var mı? nedir? kuranı kerimde alim kelimesi kaç defa zikredilmiştir? el fatiha arapca güzel koku hakkında hadis kibirliye kibir kişiye sadaka sevabı kazandırır diye bir hadisi şerif varmı 2009 stajer kuran kursu yeterlilik sözlü sınavı iptal edildimi rüyalar ile ilgili atasözü ve deyimler anlamları kur'anı kerimdeki belli başlık konularına birer örnek veriniz sohbete başlarken ve bitirirken okunacak dualar peygamberimizi anlatan 3 ayet rüyayla ilgili ata sözleri 2011 yılının devrek ımsakiyesi (ramazan ıçin)ni bulmamda yardımcı olur musunuz? duaz ımam kelimesinin kısa bir açıklaması ...

kasas suresi tefsir

firavun ve iktidarının sonu kıssanın bu noktasında sihirbazlarla karşılaşma bölümü var. ama burada sonucu çabucak bildirmek için bu bölüm atlanıyor. "firavun ve askerleri yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve gerçekte bize döndürülmeyeceklerini sandılar." allah'a dönüşün olmayacağını sanınca, yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar, kendilerine sunulan ayetleri ve (bu bölümün girişinde değinilen başka surelerde de ayrıntılı olarak anlatılan) uyarıları yalanladılar! "biz de, onu ve askerlerini yakalayıp suya attık." bu şekilde kısa ve kesin. kıskıvrak yakalanıp suya atıldı. bir çakıl ya da taş fırlatılır gibi suya atıldı. musa da kundakta bir çocukken benzeri bir suya bırakılmıştı. ama su, musa için bir güvence, bir sığınak olmuştu. işte zorba firavun ve orduları...

yûnus

uyarılar ve hz. yunus bundan sonra hz. musa'nın kıssasının sonu ile daha önce anlatılan hz. nuh'un kıssası üzerinde bir yoruma yer veriliyor. bu yorum peygamberimize -salât ve selâm üzerine olsun- yöneltilen bir hitap ile başlıyor. burada daha önceki peygamberlerin başına gelenler iyice belletiliyor. peygamberlerin hitap ettiği toplumların onları yalanlamasının nedeni açıklanıyor. bu toplumların yalanlama nedeni, mucizelerin ve apaçık delillerin eksikliği değildir. yüce allah'ın daha önceki yalancılara ilişkin bir yasasıdır bu. yüce allah'ın insanın yaradılışında yürürlüğe koyduğu bir yasadır. insan buna göre iyiliği ve kötülüğü, doğru yolu veya sapık yolu tercih etme yeteneklerine sahiptir... bu arada bir de hz. yunus'un kıssasına ve tam allah...

23 mü'minun suresi

kur'an-ı kerim'in yirmi üçüncü sûresi. yüz on sekiz âyet, bin sekiz yüz kırk kelime ve dört bin sekiz yüz kırk harften ibarettir. kûfeliler'in dışındakiler, yüz on yedi ayet olduğu görüşündedirler. mekkî sûrelerden olup, enbiyâ sûresinden sonra nâzil olmuştur. fasılası mim ve nun harfleridir. adını ilk ayetinde geçen allah'a iman edenler anlamındaki "el-mü'minûn" kelimesinden almıştır. hz. ömer (r.a)'in bu sûreden bahsederken şöyle söylediği nakledilmektedir: hz. peygamber'e vahiy geldiği zaman, yüzünün etrafında arı uğultusuna benzer sesler işitilirdi. bir gün kendisine o vahiy hali geldi. bir süre bekledik. kıbleye dönüp ellerini kaldırdı ve şöyle dua etti: "allah'ım, bize olan hayrını bollaştır, azaltma. bize ikram et, zelil kılma. bize ihsan et,...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !