× "

inanan insanlarda bulunması gereken davranışlar

" arama sonuçları

köşe yazıları 164 sayfa

                                bu kitabı beden özürlü olan ancak gönlü ile tüm sağlamlara ders verecek kadar sağlam olan kardeşlerime ithaf ediyorum.                                                                         fazlı güventürk   ...

münafık ve münafıkın karekteri

şeytan onları sarıp-kuşatmıştır; böylelikle onlara allah'ın zikrini unutturmuştur. işte onlar, şeytanın fırkasıdır. dikkat edin; şüphesiz şeytanın fırkası, hüsrana uğrayanların ta kendileridir. (mücadele, 19) yeryüzünde iki topluluk vardır: allah'ın fırkası ve şeytanın fırkası. şeytanın fırkası, kendilerini yaratan allah'ı unutan ve yoldan saparak şeytanın 'adımlarını izleyen' bir topluluktur. bu topluluğu kendi içinde müşrikler, kafirler, münafıklar diye çeşitli gruplara ayırabiliriz. ancak bu gruplar içinde, allah'ın ahirette en aşağılık azap ile cezalandırılacaklarını haber verdiği, münafıklardır. münafıklar, şeytana ait tüm özellikleri üzerlerinde barındıran...

vera' ehli ve sorumluluk şüuru

soru: peygamber efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir hadis-i şeriflerinde, adalet, cömertlik, vera’, sabır, tevbe ve hayânın güzel hasletler olduğunu ancak sırasıyla, yöneticide adalet, zenginde cömertlik, âlimde vera’, fakirde sabır, gençte tevbe ve kadında hayânın bulunmasının çok daha güzel olduğunu ifade buyuruyor. zaten zatında güzel olan vera’nın âlimlerde çok daha güzel olmasını nasıl anlamalıyız?  cevap: hadis-i şerifte güzel oldukları ifade edilen bu altı hasletin, bazı insanlarda daha güzel olması mevzuunu, usul-u fıkıhta temel bir kaide olan; “bi hasebil-mağrem el-mağnem” düsturuna bağlayabiliriz. yani bir meselenin ceremesi, riski...

vera' ehli ve sorumluluk şuuru

 soru: peygamber efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir hadis-i şeriflerinde, adalet, cömertlik, vera’, sabır, tevbe ve hayânın güzel hasletler olduğunu ancak sırasıyla, yöneticide adalet, zenginde cömertlik, âlimde vera’, fakirde sabır, gençte tevbe ve kadında hayânın bulunmasının çok daha güzel olduğunu ifade buyuruyor. zaten zatında güzel olan vera’nın âlimlerde çok daha güzel olmasını nasıl anlamalıyız? cevap: hadis-i şerifte güzel oldukları ifade edilen bu altı hasletin, bazı insanlarda daha güzel olması mevzuunu, usul-u fıkıhta temel bir kaide olan; “bi hasebil-mağrem el-mağnem” düsturuna bağlayabiliriz. yani bir meselenin ceremesi, riski...

edebiyat konuları

1-güzel, doğru, iyi ve faydalı kavramlarıyla insan etkinliklerinin ve bilgi alanlarının hangileri arasında ilişki kurabiliriz? tartışınız. ulaştığınız sonuçları defterinize yazınız.1-insanoğlu yapısı gereği güzele her zaman meyillidir. bu nedenle güzelliğin olduğu yerde bir sanat vardır. buradan hareketle güzel, doğru, iyi ve faydalı kavramlarıyla insan etkinliklerini bir araya getiren nokta sanattır. devirler değiştikçe insanların bilgi alanları da değişmiş, bu değişim sanatta da değişimler meydana getirmiş, bu değişimlere paralel olarak da birçok sanat dalı ortaya çıkmıştır. güzel, doğru, iyi ve faydalı kavramlarıyla insan etkinliklerini bir araya getiren sanat dalarına örnek ise, edebiyat, tiyatro, resim, sinema, heykel, hat, ebr...

edebiyat konuları

1-güzel, doğru, iyi ve faydalı kavramlarıyla insan etkinliklerinin ve bilgi alanlarının hangileri arasında ilişki kurabiliriz? tartışınız. ulaştığınız sonuçları defterinize yazınız.1-insanoğlu yapısı gereği güzele her zaman meyillidir. bu nedenle güzelliğin olduğu yerde bir sanat vardır. buradan hareketle güzel, doğru, iyi ve faydalı kavramlarıyla insan etkinliklerini bir araya getiren nokta sanattır. devirler değiştikçe insanların bilgi alanları da değişmiş, bu değişim sanatta da değişimler meydana getirmiş, bu değişimlere paralel olarak da birçok sanat dalı ortaya çıkmıştır. güzel, doğru, iyi ve faydalı kavramlarıyla insan etkinliklerini bir araya getiren sanat dalarına örnek ise, edebiyat, tiyatro, resim, sinema, heykel, hat, ebr...

edebiyat konuları

1-güzel, doğru, iyi ve faydalı kavramlarıyla insan etkinliklerinin ve bilgi alanlarının hangileri arasında ilişki kurabiliriz? tartışınız. ulaştığınız sonuçları defterinize yazınız.1-insanoğlu yapısı gereği güzele her zaman meyillidir. bu nedenle güzelliğin olduğu yerde bir sanat vardır. buradan hareketle güzel, doğru, iyi ve faydalı kavramlarıyla insan etkinliklerini bir araya getiren nokta sanattır. devirler değiştikçe insanların bilgi alanları da değişmiş, bu değişim sanatta da değişimler meydana getirmiş, bu değişimlere paralel olarak da birçok sanat dalı ortaya çıkmıştır. güzel, doğru, iyi ve faydalı kavramlarıyla insan etkinliklerini bir araya getiren sanat dalarına örnek ise, edebiyat, tiyatro, resim, sinema, heykel, hat, ebr...

edebiyat konuları

1-güzel, doğru, iyi ve faydalı kavramlarıyla insan etkinliklerinin ve bilgi alanlarının hangileri arasında ilişki kurabiliriz? tartışınız. ulaştığınız sonuçları defterinize yazınız.1-insanoğlu yapısı gereği güzele her zaman meyillidir. bu nedenle güzelliğin olduğu yerde bir sanat vardır. buradan hareketle güzel, doğru, iyi ve faydalı kavramlarıyla insan etkinliklerini bir araya getiren nokta sanattır. devirler değiştikçe insanların bilgi alanları da değişmiş, bu değişim sanatta da değişimler meydana getirmiş, bu değişimlere paralel olarak da birçok sanat dalı ortaya çıkmıştır. güzel, doğru, iyi ve faydalı kavramlarıyla insan etkinliklerini bir araya getiren sanat dalarına örnek ise, edebiyat, tiyatro, resim, sinema, heykel, hat, ebr...

din kültürü ve ahlak bilgisi dersi performans ödevleri

4.sınıf: ıı.dönem:  günlük konuşmalarımızdaki dinle ilgili sözcük ve deyimleri yazınız? çevremizdeki insanların nasıl selamlaştıklarını gözlemleyiniz? dinimizde selamlaşma ve önemi. güzel söz söylemenin önemini belirten atasözlerin yazınız? allah’a şükür,günah, sevap, helal ve haram kavramlarının tanımı ve bunlara 5’er örnek verilmesi. dilek ve dualarımızdaki dini ifadelere 15’er örnek veriniz? evimizde ve çevremizde bulunan dini semboller nelerdir? dinin tanımı ve din çeşitleri. ahlaklı ve ahlaksız kavramlarını değerlendiriniz? dinimizin güzel diye nitelendirdiği davranışlardan 20 tane yazalım. peygamberimizin söz ve davranışları ile en güzel &oum...

|psikolojik sorunlar - sağlık bilgisi| sosyapat nedir - antisosy

sosyapat kelimesi açılımında psikopat tanımına yakındır. pat eklentisi fizyolojik olarak anormal seyreden hastalık bulgusu anlamındadır.toplumun temel kuralları ile uyuşamazlık şiddet yoluyla çözme şeklinde kendisini gösteren kişilik bozukluğu, psikolojik bir hastalıktır. olarak tanımlanabileceği gibi temel dürtülerine göre hareket eden. tanımadığı biri ile bile sadece zevk için cinsel ilişkiye girmekten tutunda toplum içince hoş karşılanmayacak dahası toplumsal antipatiyi sağlayacakgiyim tarzı giyim , vücudun fiziki görselliğini bozacak şekilde aşırı abartılı dövme veya deriye takılı piyersing benzeri. alışılagelmişin ötesine çıkmaktan ziyade anormalite ile olumlu veya olumsuz ilgi çekmeye çalışma düşüncesibireyin başkalarının haklarına ve kurallarına sürekli olarak saygısızlık etmesi, ...

ilginç hayanlar alemi

  monark kelebeklerinin hayret verici yolculuğu güneydoğu kanada'da yaşayan monark kelebeklerinin göç öyküsü ise, kuşlarınkinden daha da karmaşıktır. monark kelebekleri, normalde, tırtıllıktan kurtulup tam bir kelebek olduktan sonra ancak 5-6 hafta yaşarlar. bir yıl içinde, 4 monark nesli yaşar. bu dört neslin üçü, ilkbahar ve yaz aylarında yaşar. sonbahar geldiğinde durum değişir. çünkü sonbaharla birlikte, göç başlayacaktır ve bu göçü üstlenecek olan monark nesli, aynı yıl içinde gelip-geçmiş olan diğer nesillerden çok daha uzun yaşayacaktır.göç edecek olan monarklar, mevsimin dördüncü kuşak kelebekleridir. göç, çok ilginç bir biçimde, tam sonbaharda gecenin gündüze eşitlendiği gecede başlar güneye göçen bu kelebekler, önceki diğer üç kuşaktan altı ay daha fazla...

termitler 2 -3-4-5-6

termitler 2   termitlerde toplumsal örgütlenme milyonlarca insanın bir arada yaşaması her zaman birçok problemi de beraberinde getirmiştir. örneğin mimari yapılanma, ulaşım, haberleşme, besin kaynakları gibi pek çok konuda çeşitli problemler yaşanmıştır. elbette ki bu problemlere zaman içinde çeşitli çözümler üretilmiş, bunlardan kimileri uygulamaya konup refah düzeyi artırılmaya çalışılmıştır. ancak sorunlar hiçbir zaman kökünden hallolmamıştır. insan; yeryüzünde düşünebilen, düşündüklerinden sonuç çıkarabilen, akledebilen, bilinç sahibi yegane canlıdır. bu nedenle insanın plan yapması, ileriyi görerek yaşamı kolaylaştıracak yapılar ortaya çıkarması, değişen ihtiyaçlara yönelik çözümler üretmesi, bunları uygulamaya başlaması çok doğaldır. ancak insanların yapt...

s.mübarek

  huzurun inşası ve güven unsuru ekleme tarihi: 03.08.2006 alemleri bilinen ve bilinmeyen varlıklarıyla yaratan ve varlıkları terbiye eden rabbimiz, kullarının aile ve toplum hayatlarında güven ve huzur içinde olmalarını murad etmektedir. o, bu amacın gerçekleşmesi için insanlığın var oluşundan itibaren peygamberler ve kitaplar göndermiş, emirler ve yasaklar bildirmiştir. insanoğlunun hayatında en önemli husus, güven dolu, huzurlu bir yaşam sürebilmektir. hayat hakkı dokunulmazdır; bu durum medeni kanunlarda dahi güvence altına alınmıştır. her insanın huzur ve güven içinde temel hak ve özgürlüklere sahip olarak yaşaması en tabii hakkıdır. bu hakkın ortadan kaldırılmasına yol açabilecek tutum ve davranışlar fertlerin ve toplumun ahengini zedeler, huzur ve saadetin te...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !