× "

ingilizce 30 tane fiil

" arama sonuçları

ingilizce dersi gerunds and ınfınıtıves konusu

  gerunds and ınfınıtıves ingilizce konu anlatımı örnek cümleler “gerunds ve infinitives” ler, türkçe’deki ismin halleri durumunda kullanılırlar. ingilizce’de ise bir yüklemden sonra çekilmemiş fiiller mastar yapısında gramatik açıdan üç konumda gelebilirler. 1.) gerund (speaking, going gibi) e.g. ı like swimming. 2.) ınfinitive (to speak, to go gibi) e.g. ı want to swim 3.) bare infinitive (yalın mastar) (speak, go gibi) e.g. he made me cry. “öğrenmeyi istiyorum” cümlesinde “istemek” cümlenin yüklemidir. “öğrenmeyi” ise çekilmemiş konumda olup, ingilizce’de gramatikal olarak yukarıda da söy...

ingilizce yardımcı fiil cümleleri can must örnekleri

  ingilizce can yardımcı fiili örnek cümleleri ingilizce must örnek cümleleri örnek ingilizce cümleleri     ı must go.  gitmeliyim.   you must come early.  erken gelmelisin.   ı said he must be here before dinner.  yemekten önce burada olmasını söylemiştim.   ı don't have to go.  gitmek zorunda değilim.   do you have to go?  gitmen gerekiyor mu?   she must have seen this film.  bu filmi görmüş olmalı.   he must not have finished yet.  henüz bitirmemiş olmalı.   the concert must have started by now.  konser şimdiye dek başlamış olm...

ingilizce gerunds and ınfınıtıves

gerunds and ınfınıtıves“gerunds ve infinitives” ler, türkçe’deki ismin halleri durumunda kullanılırlar. ingilizce’de ise bir yüklemden sonra çekilmemiş fiiller mastar yapısında gramatik açıdan üç konumda gelebilirler.1.) gerund (speaking, going gibi)e.g. ı like swimming.2.) ınfinitive (to speak, to go gibi)e.g. ı want to swim3.) bare infinitive (yalın mastar) (speak, go gibi)e.g. he made me cry.“öğrenmeyi istiyorum” cümlesinde “istemek” cümlenin yüklemidir. “öğrenmeyi” ise çekilmemiş konumda olup, ingilizce’de gramatikal olarak yukarıda da söylendiği gibi üç şekilden biri ile ifade edilebilir. bu bir sistemdir, kuralları vardır. bu kurallar çerçevesinde uygun olan şekliyle cümle yazılır.ingilizce'de, cümlede çekimsiz bir fiil denince “gerunds ve infinitives” olmak üzere iki kullanım akla g...

ingilizce kurs notları 4 ingilizce modal anlatımı ve gramer, had

diğer modal’larhad better:...se iyi olurwe had better get up early. (erken kalksak daha iyi olur.)would rather / sooner: yeğlemek, tercih etmekı would ratherdie than do it. (onu yapmaktansa ölmeyi tercih ederim.)die: ölmekdead:ölüdeath: ölümwe would sooner sell than rent it. (kiralamaktansa almayı tercih ederim.)****not: eğer “would rather / sooner” formundan sonra bir cümlecik gelirse, bu cümleciğin zamanı mutlaka simple past’ tır. bu özellik çok önemlidir ve kpds’ de sorulmuş.ıwould rather(that) you remained at home. (evde kalmanı tercih ederim.)s. pastıwould sooner(that) you remainedat home. (evde kalmanı tercih ederim.)simple past“would rather / sooner” formunun ilk kullanımında, modal ol...

ingilizce kurs/ders notları 4 ingilizce modal anlatımı ve gramer

diğer modal’larhad better:...se iyi olurwe had better get up early. (erken kalksak daha iyi olur.)would rather / sooner: yeğlemek, tercih etmekı would ratherdie than do it. (onu yapmaktansa ölmeyi tercih ederim.)die: ölmekdead:ölüdeath: ölümwe would sooner sell than rent it. (kiralamaktansa almayı tercih ederim.)****not: eğer “would rather / sooner” formundan sonra bir cümlecik gelirse, bu cümleciğin zamanı mutlaka simple past’ tır. bu özellik çok önemlidir ve kpds’ de sorulmuş.ıwould rather(that) you remained at home. (evde kalmanı tercih ederim.)s. pastıwould sooner(that) you remainedat home. (evde kalmanı tercih ederim.)simple past“would rather / sooner” formunun ilk kullanımında, modal ol...

ingilizce kurs notları 4 ingilizce modal anlatımı ve gramer, had

diğer modal’larhad better:...se iyi olurwe had better get up early. (erken kalksak daha iyi olur.)would rather / sooner: yeğlemek, tercih etmekı would ratherdie than do it. (onu yapmaktansa ölmeyi tercih ederim.)die: ölmekdead:ölüdeath: ölümwe would sooner sell than rent it. (kiralamaktansa almayı tercih ederim.)****not: eğer “would rather / sooner” formundan sonra bir cümlecik gelirse, bu cümleciğin zamanı mutlaka simple past’ tır. bu özellik çok önemlidir ve kpds’ de sorulmuş.ıwould rather(that) you remained at home. (evde kalmanı tercih ederim.)s. pastıwould sooner(that) you remainedat home. (evde kalmanı tercih ederim.)simple past“would rather / sooner” formunun ilk kullanımında, modal ol...

ingilizce kurs notları 4 ingilizce modal anlatımı ve gramer, had

diğer modal’larhad better:...se iyi olurwe had better get up early. (erken kalksak daha iyi olur.)would rather / sooner: yeğlemek, tercih etmekı would ratherdie than do it. (onu yapmaktansa ölmeyi tercih ederim.)die: ölmekdead:ölüdeath: ölümwe would sooner sell than rent it. (kiralamaktansa almayı tercih ederim.)****not: eğer “would rather / sooner” formundan sonra bir cümlecik gelirse, bu cümleciğin zamanı mutlaka simple past’ tır. bu özellik çok önemlidir ve kpds’ de sorulmuş.ıwould rather(that) you remained at home. (evde kalmanı tercih ederim.)s. pastıwould sooner(that) you remainedat home. (evde kalmanı tercih ederim.)simple past“would rather / sooner” formunun ilk kullanımında, modal ol...

ingilizce kurs notları 4 ingilizce modal anlatımı ve gramer, had

diğer modal’larhad better:...se iyi olurwe had better get up early. (erken kalksak daha iyi olur.)would rather / sooner: yeğlemek, tercih etmekı would ratherdie than do it. (onu yapmaktansa ölmeyi tercih ederim.)die: ölmekdead:ölüdeath: ölümwe would sooner sell than rent it. (kiralamaktansa almayı tercih ederim.)****not: eğer “would rather / sooner” formundan sonra bir cümlecik gelirse, bu cümleciğin zamanı mutlaka simple past’ tır. bu özellik çok önemlidir ve kpds’ de sorulmuş.ıwould rather(that) you remained at home. (evde kalmanı tercih ederim.)s. pastıwould sooner(that) you remainedat home. (evde kalmanı tercih ederim.)simple past“would rather / sooner” formunun ilk kullanımında, modal ol...

ingilizce gramer ders notları ve konu anlatımları 5 modal konusu

diğer modal’larhad better:...se iyi olurwe had better get up early. (erken kalksak daha iyi olur.)would rather / sooner: yeğlemek, tercih etmekıwould ratherdie than do it. (onu yapmaktansa ölmeyi tercih ederim.)die: ölmekdead:ölüdeath: ölümwe would sooner sell than rent it. (kiralamaktansa almayı tercih ederim.)****not: eğer “would rather / sooner” formundan sonra bir cümlecik gelirse, bu cümleciğin zamanı mutlaka simple past’ tır. bu özellik çok önemlidir ve kpds’ de sorulmuş.ıwould rather(that) you remained at home. (evde kalmanı tercih ederim.)s. pastıwould sooner(that) you remainedat home. (evde kalmanı tercih ederim.)simple past“would rather / sooner” formunun ilk kullanımında, modal old...

ingilizce dilbilgisi - konu : gerunds and ınfinitives - to ve -i

seviye : advanced - ileri düzey konu : gerunds and ınfinitives “gerunds ve infinitives” ler, türkçe’deki ismin halleri durumunda kullanılırlar. ingilizce’de ise bir yüklemden sonra çekilmemiş fiiller mastar yapısında gramatik açıdan üç konumda gelebilirler. 1.) gerund (speaking, going gibi) e.g. ı like swimming. 2.) ınfinitive (to speak, to go gibi) e.g. ı want to swim 3.) bare infinitive (yalın mastar) (speak, go gibi) e.g. he made me cry. “öğrenmeyi istiyorum” cümlesinde “istemek” cümlenin yüklemidir. “öğrenmeyi” ise çekilmemiş konumda olup, ingilizce’de gramatikal olarak yukarıda da söylendiği gibi üç şekild...

ingilizce gerunds and ınfınıtıves

gerunds and ınfınıtıves“gerunds ve infinitives” ler, türkçe’deki ismin halleri durumunda kullanılırlar. ingilizce’de ise bir yüklemden sonra çekilmemiş fiiller mastar yapısında gramatik açıdan üç konumda gelebilirler.1.) gerund (speaking, going gibi)e.g. ı like swimming.2.) ınfinitive (to speak, to go gibi)e.g. ı want to swim3.) bare infinitive (yalın mastar) (speak, go gibi)e.g. he made me cry.“öğrenmeyi istiyorum” cümlesinde “istemek” cümlenin yüklemidir. “öğrenmeyi” ise çekilmemiş konumda olup, ingilizce’de gramatikal olarak yukarıda da söylendiği gibi üç şekilden biri ile ifade edilebilir. bu bir sistemdir, kuralları vardır. bu ku...

phrasal vrebs...

daha öncede az da olsa bahsettiğim phrasal verbs'lere artık el atsam iyi olacak.. ilk olarak "look" ile başlamayı uygun gördüm..look-- yaygın olarak "bakmak" anlamında kullanılır.. ancak fiil haricinde isim olarak da kullanılabilir. did you see the look on his face?--onun yüzündeki ifadeyi gördün mü?ayrıca  "seem" kelimesiyle yakın bir anlam ifade eder.. he looks ill--hasta gibi görünüyor..1)look up-- yukarı bakmak ve sözlüğe bakmak anlamlarına gelir..when ı yelled him, he was lookin up..because he don't know the mean of the word, he looked up the dictionary..2)look for--aramak anlamına gelir. synonim(eş anlamlı) olarak "seek" ya da "search for" verilebilir..we will look for an empty place to sit..--oturmak için b...

başlangıç seviyesi dersleri....

şimdiye kadar 2 tane başlangıç seviyesi adı altında ders yayınladım ancak bir süre önce okuduğum dil hakkında bir makale bu dersler hakkında fikrimi değiştirdi.. makale dilin temeline grammar kurallarının yerleştirilmesine, kelimeye aşırı önem verilmesine karşı.. yani bu fiil, bu isim diye gruplamamıza karşı..bi düşünün konuşurken kaç grammar kuralına dikkat ediyorsunuz.. şahsen ben öyle bir şey yaptığımı hatırlamıyorum, bu yüzden en sevmediğim ders grammar dersidir... temel bir kaç bilgi hariç gereksizdir, çünkü konuşmak için buna ihtiyacımız yoktur. şu anda 2. paragrafı bitirmek üzereyim ve herhangi bir gramer kuralına dikkat etmedim.. yazıda bi sorun yok gibi gözüküyor..:)bu y...

ingilizce gramer ders notları ve konu anlatımları 5 modal konusu

diğer modal’larhad better:...se iyi olurwe had better get up early. (erken kalksak daha iyi olur.)would rather / sooner: yeğlemek, tercih etmekıwould ratherdie than do it. (onu yapmaktansa ölmeyi tercih ederim.)die: ölmekdead:ölüdeath: ölümwe would sooner sell than rent it. (kiralamaktansa almayı tercih ederim.)****not: eğer “would rather / sooner” formundan sonra bir cümlecik gelirse, bu cümleciğin zamanı mutlaka simple past’ tır. bu özellik çok önemlidir ve kpds’ de sorulmuş.ıwould rather(that) you remained at home. (evde kalmanı tercih ederim.)s. pastıwould sooner(that) you remainedat home. (evde kalmanı tercih ederim.)simple past“would rather / sooner” formunun ilk kullanımında, modal old...

ingilizce7

2.) bazı fiillerden sonra gerund kullanılır bu fiillerin sayısı 30 – 40 civarındadır. bunlar yüklem olacakları zaman sonralarında eğer çekilmemiş bir fiil gelirse, “gerund” olmak zorundadır. bu özellik tamamen ezbere dayalı bir durumdur. en önemli 10 - 15 tane fiil göreceğiz. diğerleri liste halinde bize verilecek. bu fiilleri yazarsak; avoid: kaçınmak, sakınmak understant: anlamak consider: düşünmek admit: kabul etmek, itiraf etmek anticipate: sezinlemek appreciate: taktir etmek enjoy: hoşlanmak mind: aldırmak, umursamak, umurunda olmak postpone: delay: ertelemek defer: put off:   forgive: pardon: bağışlamak, affetmek excuse: hate: detest: nefret etmek abhor: like / dislike: sevmek / sevmemek complain: şikayet etmek understand: anlam...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !