× "

ingilizce cümleyi türkçe yapma

" arama sonuçları

ingilizce eğlence

                   geniş zaman heryerde çıkar! orta okulda başlar dahada bitmez!     basit cümle-1 ingilizcede en basit anlamı ile cümle, «bu» anlamına gelen this kelimesi ile «-dır» anlamına gelen is fiil eki, «bir» anlamına gelen a ve bir de isimden meydana gelir.   ıs her cümlede aynı kaldığı halde türkçe karşılığı bağlı bulunduğu ismin ses yapısına uyarak (-dir, -dır, -dur,       -dür, -tir, -tır, -tur, -tür) gibi değişik şekiller almaktadır.   sesli harfle, yani (a, e, i, o, u) harfleriyle başlayan kelimeleri...

bilinçli ingilizce öğrenmek

  dil öğrenmek zordur. ama imkansız değildir. dil öğrenimine bakışınız doğru ise daha çabuk ve sağlıklı bir öğrenme süreci geçirirsiniz. dil öğrenmek neden zordur? aşağıdaki basit (?) cümleyi analiz ederek bunu anlatabiliriz. diyelim ki temel gramer ve sözcük bilginiz var yada sözlüğünüz var! şu türkçe cümleyi ingilizceye çevirmek öğrenme sürecindeki bir kişi için acaba ne kadar kolay?   “şirket zamanında gelmeye önem veriyor”    cümlenin görünen anlamı  1) şimdiki zaman  2) vermek = give , önem = importance    => the firm is giving importance to coming on tim...

anadolu liseleri ingilizce dersi müfredat programı, anadolu lise

anadolu liselerinde ingilizce dersinin amaçları :a. genel amaçlarl . ingilizceyi normal hızda konuşulduğunda anlayabilme,2. anlaşılır bir şekilde ingilizce konuşabilme,3. ingilizce bir parçayı sesli ve sessiz okuduğunda doğru olarak anlayabilme,4. duygu, düşünce ve izlenimlerini yazıyla açık ve anlaşılır bir şekilde ingilizce ifade edebilme,5. ingilizcenin konuşulduğu ülkelerin kültür değerlerinin farkında olma,6. ingilizce iletişim kurmaya istekli olma,7. farklı kültür ve kültür değerlerini hoşgörü ile karşılayabilme,8. ingilizce öğrenimi süresince ve mezuniyetinden sonra dili öğrenmede kararlı olma.b. özel amaçlar :anadolu liselerindeki ingilizce öğretim birbirini takip eden üç devre içinde gerçekleştirilir.l . başlangıç devresi (hazırlık sınıfı-ortaokul l . sınıf)2. orta devre (ortaokul...

dil ve anlatım,sözcükte anlam türkçe

dil ve anlatım   sözcükte anlam gerçek anlam : kelimelerin herkesçe bilinen ve söylendiğinde akla ilk gelen anlamlarına gerçek (sözlük) anlamı denir. mecaz anlam : sözcüklerin gerçek anlamlarından tamamen uzaklaşarak kazandıkları anlama mecaz anlam denir. deyimler : birden fazla kelimenin en az bir tanesinin gerçek anlamından uzaklaşıp mecaz anlamda kullanılmasıyla oluşan kalıplaşmış söz öbeklerine deyim denir. soyut anlam : duyu organlarımızla algılanamayan, fakat kavram olarak var olan sözcüklere soyut anlamlı sözcükler denir. somut anlam : duyu organlarımızla algılanabilen sözcüklere somut anlamlı sözcükler denir. terim anlamı : ...

anadolu liseleri ingilizce dersi müfredat programı

anadolu liselerinde ingilizce dersinin amaçları : a. genel amaçlar l . ingilizceyi normal hızda konuşulduğunda anlayabilme, 2. anlaşılır bir şekilde ingilizce konuşabilme, 3. ingilizce bir parçayı sesli ve sessiz okuduğunda doğru olarak anlayabilme, 4. duygu, düşünce ve izlenimlerini yazıyla açık ve anlaşılır bir şekilde ingilizce ifade edebilme, 5. ingilizcenin konuşulduğu ülkelerin kültür değerlerinin farkında olma, 6. ingilizce iletişim kurmaya istekli olma, 7. farklı kültür ve kültür değerlerini hoşgörü ile karşılayabilme, 8. ingilizce öğrenimi süresince ve mezuniyetinden sonra dili öğrenmede kararlı olma. b. özel amaçlar : anadolu liselerindeki ingilizce öğretim birbirini takip eden üç devre içinde gerçekleştirilir. l . başlangıç devresi (hazırlık sınıfı-ortaokul ...

anadolu liseleri ingilizce dersi müfredat programı, anadolu lise

anadolu liselerinde ingilizce dersinin amaçları :a. genel amaçlarl . ingilizceyi normal hızda konuşulduğunda anlayabilme,2. anlaşılır bir şekilde ingilizce konuşabilme,3. ingilizce bir parçayı sesli ve sessiz okuduğunda doğru olarak anlayabilme,4. duygu, düşünce ve izlenimlerini yazıyla açık ve anlaşılır bir şekilde ingilizce ifade edebilme,5. ingilizcenin konuşulduğu ülkelerin kültür değerlerinin farkında olma,6. ingilizce iletişim kurmaya istekli olma,7. farklı kültür ve kültür değerlerini hoşgörü ile karşılayabilme,8. ingilizce öğrenimi süresince ve mezuniyetinden sonra dili öğrenmede kararlı olma.b. özel amaçlar :anadolu liselerindeki ingilizce öğretim birbirini takip eden...

anadolu liseleri ingilizce dersi müfredat programı, anadolu lise

anadolu liselerinde ingilizce dersinin amaçları :a. genel amaçlarl . ingilizceyi normal hızda konuşulduğunda anlayabilme,2. anlaşılır bir şekilde ingilizce konuşabilme,3. ingilizce bir parçayı sesli ve sessiz okuduğunda doğru olarak anlayabilme,4. duygu, düşünce ve izlenimlerini yazıyla açık ve anlaşılır bir şekilde ingilizce ifade edebilme,5. ingilizcenin konuşulduğu ülkelerin kültür değerlerinin farkında olma,6. ingilizce iletişim kurmaya istekli olma,7. farklı kültür ve kültür değerlerini hoşgörü ile karşılayabilme,8. ingilizce öğrenimi süresince ve mezuniyetinden sonra dili öğrenmede kararlı olma.b. özel amaçlar :anadolu liselerindeki ingilizce öğretim birbirini takip eden...

anadolu liseleri ingilizce dersi müfredat programı, anadolu lise

 anadolu liselerinde ingilizce dersinin amaçları :a. genel amaçlarl . ingilizceyi normal hızda konuşulduğunda anlayabilme,2. anlaşılır bir şekilde ingilizce konuşabilme,3. ingilizce bir parçayı sesli ve sessiz okuduğunda doğru olarak anlayabilme,4. duygu, düşünce ve izlenimlerini yazıyla açık ve anlaşılır bir şekilde ingilizce ifade edebilme,5. ingilizcenin konuşulduğu ülkelerin kültür değerlerinin farkında olma,6. ingilizce iletişim kurmaya istekli olma,7. farklı kültür ve kültür değerlerini hoşgörü ile karşılayabilme,8. ingilizce öğrenimi süresince ve mezuniyetinden sonra dili öğrenmede kararlı olma.b. özel amaçlar :anadolu liselerindeki ingilizce öğretim birbirini taki...

google translate türkçe oluyor - google türkçe konuşuyor - türkç

     internet devi google artık türkçe'ye dönüyor. internet okyanusunda kaybolan sörf yapabilmek için ingilizce bilme zorunluluğu, google'ın diller arası çeviri hizmeti google translate türkçe dil desteğini eklemesiyle az çok aşılmış oluyor.     google'ın çeviri servisi google translate, belirttiğimiz bir internet sitesi, cümle veya sözcüğü yazıldığı dilden istediğini dile çevirmeye yarıyor. arapça, bulgarca, italyanca, japonca, ingilizce, fransızca, yunanca gibi birçok dilde hizmet veren servisi, desteklediği diller arasına türkçe dilini de katarak 41 farklı dilde çeviri yapma imkanı sağlıyor. servisin sunulduğu http://trans...

ingilizce gramer, ingilizce sıfat cümlecikleri, relative clauses

test yourself 3  l- 7o. sorularda, cümlede bırakılan boşluğu uygun şekilde tamamlayan kelime ya da ifadeyi bulunuz.1-    ıstanbul is a city ......... you can literally see growing bigger and bigger with each year.a) where   b) when c) who   d) which e) whose2-  every month the queues at the traffic lights on the way into ıstanbul get longer and longer, ........ is extremely frustrating, and people can't help wondering ......... it is going to be like ten years from now.a) where/how        b) which/whatc) what/that            d) that/wheree) how/which3-  the world cup fans pelted policemen with stones after a police motorist, .......... had tried to force th...

hemençevir,hemencevir.com,hemen çevir, ingilizce çeviri, ingiliz

ingilizce cümleyi türkçeye çevirme artık çok kolay arkadaşlar..  hemencevir.com sitesinde istediğiniz ingilizce cümleyi yazarak, türkçeye çevirebiliyosunuz.. cümleyi yazdıktan sonra 5-6 sonra cümleyi türkçeye çevirip sizlere sunuyor. siteye girmek için tıklayınız hemen çevir, hemencevir.com, ingilizce çeviri, ingilizce cümleyi türkçe yapma, ingilizce cümleyi türkçeye çevirmek, ingilizce türkçe çevirme, ingilizce türkçe cümle çevirme, ingilizce türkçe sözlük, www.hemencevir.com...

hemencevir.com,hemen çevir, ingilizce çeviri, ingilizce cümleyi

ingilizce cümleyi türkçeye çevirme artık çok kolay arkadaşlar..  hemencevir.com sitesinde istediğiniz ingilizce cümleyi yazarak, türkçeye çevirebiliyosunuz.. cümleyi yazdıktan sonra 5-6 sonra cümleyi türkçeye çevirip sizlere sunuyor.siteye girmek için tıklayınızhemen çevir, hemencevir.com, ingilizce çeviri, ingilizce cümleyi türkçe yapma, ingilizce cümleyi türkçeye çevirmek, ingilizce türkçe çevirme, ingilizce türkçe cümle çevirme, ingilizce türkçe sözlük, www.hemencevir.com...

türkçe

 türkçe dersimizeklersözcüklerin kök veya gövdelerine gelerek onların cümledeki görevlerini belirleyen, onlara değişik anlamlar katan ya da onlardan yeni sözcükler türeten ses veya ses bileşimlerine ek denir.bunlardan çekim eklerini daha önce gördüğümüz için yapım ekleri üzerinde duracağız.yapım ekleriisim ve fiillerin kök veya gövdelerine gelerek onlardan başka isim ya da fiil türeten eklerdir.burada kök sözünü de açıklamakta fayda var.kökbir sözcüğün anlamı ve yapısı bozulmadan parçalanamayan en küçük parçasıdır. köklerde yapım eki bulunmaz, ancak çekim eki bulunabilir.örneği...

ingilizce dersi indeksi

ingilizce cümle tamamlama ile ilgili test soruları [find the sentence for the blank that covers the meaning] (11) ingilizce cümle tamamlama ile ilgili test soruları [find the sentence for the blank that covers the meaning] (10) ingilizce cümle tamamlama ile ilgili test soruları [find the sentence for the blank that covers the meaning] (9) ingilizce cümle tamamlama ile ilgili test soruları [find the sentence for the blank that covers the meaning] (8) ingilizce cümle tamamlama ile ilgili test soruları [find the sentence for the blank that covers the meaning] (7) ingilizce cümle tamamlama ile ilgili test soruları [find the sentence for the blank that covers the meaning] (6) ingilizce cümle tamamlama ile ilgili test soruları [find the sentence for the blank that covers the ...

ingilizce dersi indeksi

ingilizce cümle tamamlama ile ilgili test soruları [find the sentence for the blank that covers the meaning] (11) ingilizce cümle tamamlama ile ilgili test soruları [find the sentence for the blank that covers the meaning] (10) ingilizce cümle tamamlama ile ilgili test soruları [find the sentence for the blank that covers the meaning] (9) ingilizce cümle tamamlama ile ilgili test soruları [find the sentence for the blank that covers the meaning] (8) ingilizce cümle tamamlama ile ilgili test soruları [find the sentence for the blank that covers the meaning] (7) ingilizce cümle tamamlama ile ilgili test soruları [find the sentence for the blank that covers the meaning] (6) ingilizce cümle tamamlama ile ilgili test soruları [find the sentence for the blank that covers the ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !