× "

ingilizce geçmiş zaman

" arama sonuçları
ingilizce simple past tense geçmiş zaman konu anlatımı

ingilizce simple past tense geçmiş zaman konu anlatımı

  ingilizce sımple past tense / geçmiş zaman     kullanım ve yapı   bu tense türkçe'deki geçmiş zaman ile aynı şekilde kullanılmaktadır fakat türkçe'de olmayan present perfect tense ile karıştırılmaktadır. iki tense arasındaki farkları incelemek için present perfect bölümüne bakmalısınız.   simple past tense ( geçmiş zaman ), geçmişte yapılmış eylemleri ifade etmek için kullanılır. geçmişte yapılmış ...

ingilizce geçmiş zaman - simple past tense konu anlatımı

    ingilizcede fiiler, geçmiş zamanın teşkili bakımından düzenli fiiller ve düzensiz fiiller olarak  ikiye ayrılır.  düzenli fiillerin özelliği : bu sınıftan bir fiili geçmiş zaman haline sokmak için sonuna (...ed) ilave ederiz. düzensiz fiilerin özelliği : geçmiş zaman olarak kullanılmak üzere ayrı şekilleri vardır. bu tip fiilleri öğrenirken bunların geçmiş zaman hallerini de birlikte öğrenmek gerekir.   geçmiş zamanın çekiminde fiil bütün şahıslar için aynı kalır.     cümle yapısı   olumlu düz cümlede yardımcı fiil kullanılmaz. bütün şahıslar için fiilin ikinc...

present perfect tense - yakın geçmiş zaman

present perfect tense - yakın geçmiş zaman

ingilizce konu anlatımı, present perfect tense konu anlatımı, present perfect tense konu anlatımı, yakın geçmiş zaman ingilizce konu anlatımı, present perfect tense ders anlatımı, present perfect tense cümle örnekleri,  ingilizce ders anlatımı, present perfect tense cümleleri  present perfect tense 1.1 form of present perfect tense a) affirmative (positive) sentences have / has + v3 he  she ıthas eaten hamburger  has written the letter  has washed the carı you we  they have eaten hamburger  have written the letter  have washed the car present perfect tense’in olumlu cümle yapısında, özneden sonra have / has yardımcı fiileri ile v3 (past parti...

simple past tense - geçmiş zaman

ingilizcede geçmiş zamandan bahsederken bir çok farklı grammer zaman yapısı kullanırız. bunlar içinde en çok kullanılanı simple past tense'dir. simple past tense cümle yapısı fiilin geçmiş zaman formu ya da; yardımcı fiil did + fiilin 1. hali burada bazı düzenli ve düzensiz fiilleri görebiliyoruz:   v1 1. hali v2 2.hali-geçmiş v3 3. hali-past participle   düzenli fiil work explode like worked exploded liked worked exploded liked düzenli fiiller geçmiş zamanda kullanılınca -ed ile biterler. ...

ingilizce zamanlar 3 – the simple past tense- geçmiş zaman(di’li

ingilizce zamanlar 3 simple past tense – geçmiş zaman (-dili) geçmişte yaşanmış ve şu an sona ermiş olayları anlatmak için kullanılan zaman kalıbıdır. türkçe’de fiile –di eki getirilerek yapıldığı için di’li geçmiş zaman olarak ta adlandırılır. ingilizce de farklı türde past(geçmiş) zamanlar vardır. simple past(basit geçmiş) zaman temel geçmiş zaman kalıbıdır. bu zamanda fiilin ikinci hali kullanılır. ingilizce de fiiller düzenli (regular) ve düzensiz (irregular) fiiller olarak ikiye ayrılır. düzenli fiillerin ikinci hali temel fiile –ed eki getirilerek yapılır fakat düzensiz fiillerde bu kural geçerli değildir. düzensiz fillerin ikinci halin...

ingilizce zamanlar 3 simple past tense - geçmiş zaman (-dili)

ingilizce zamanlar 3 simple past tense - geçmiş zaman (-dili)   geçmişte yaşanmış ve şu an sona ermiş olayları anlatmak için kullanılan zaman kalıbıdır. türkçe’de fiile –di eki getirilerek yapıldığı için di’li geçmiş zaman olarak ta adlandırılır. ingilizce de farklı türde past(geçmiş) zamanlar vardır. simple past(basit geçmiş) zaman temel geçmiş zaman kalıbıdır.   bu zamanda fiilin ikinci hali kullanılır. ingilizce de fiiller düzenli (regular) ve düzensiz (irregular) fiiller olarak ikiye ayrılır. düzenli fiillerin ikinci hali temel fiile –ed eki getirilerek yapılır fakat düzensiz fiillerde bu kural geçerli değildir. düzensiz fillerin ikinci halinin öğrenilmesi gerekir.   simple past tense - geçmiş zaman genel olumlu(positive) cümle yapısı: özne(subject) +...

sımple past tense-geçmiş zaman

sımple past tense geçmiş zaman bu zamanın kullanımında dikkat edilmesi gereken en büyük husus, fiillerin ikinci hallerinin kullanılmasıdır. türkçemizde böyle bir kullanım olmadığı için bizlere biraz garip gelebilir. fiillerin ikinci hallerinin gelme meselesi zamanın yapısı verildikten sonra izah edilecektir. 1. structure : yapı ı he she ıt ahmet ayşe the cat we you they ali and kemal the children went ( 2. hal) gittim. gitti. ( o erkek gitti. ) gitti. ( o kız gitti. ) gitti. ( o cansız veya hayvan gitti. ) ahmet gitti. ayşe gitti. kedi gitti. gittik. gittin. / gittiniz. gittiler. ali ve kemal gittiler. çocuklar gittiler. olumsuz yaparken ı he she ıt we you they did not ( didn’t ) go. gitme / di / dim / dik / din(iz) / diler. ...

ingilizce zamanlar 3 - the simple past tense- geçmiş zaman(di

ingilizce zamanlar 3 simple past tense - geçmiş zaman (-dili)   geçmişte yaşanmış ve şu an sona ermiş olayları anlatmak için kullanılan zaman kalıbıdır. türkçe’de fiile –di eki getirilerek yapıldığı için di’li geçmiş zaman olarak ta adlandırılır. ingilizce de farklı türde past(geçmiş) zamanlar vardır. simple past(basit geçmiş) zaman temel geçmiş zaman kalıbıdır.   bu zamanda fiilin ikinci hali kullanılır. ingilizce de fiiller düzenli (regular) ve düzensiz (irregular) fiiller olarak ikiye ayrılır. düzenli fiillerin ikinci hali temel fiile –ed eki getirilerek yapılır fakat düzensiz fiillerde bu kural geçerli değildir. düzensiz fillerin ikinci halinin &o...

ingilizce zamanlar 3 - the simple past tense- geçmiş zaman(di

ingilizce zamanlar 3 simple past tense - geçmiş zaman (-dili)   geçmişte yaşanmış ve şu an sona ermiş olayları anlatmak için kullanılan zaman kalıbıdır. türkçe’de fiile –di eki getirilerek yapıldığı için di’li geçmiş zaman olarak ta adlandırılır. ingilizce de farklı türde past(geçmiş) zamanlar vardır. simple past(basit geçmiş) zaman temel geçmiş zaman kalıbıdır.   bu zamanda fiilin ikinci hali kullanılır. ingilizce de fiiller düzenli (regular) ve düzensiz (irregular) fiiller olarak ikiye ayrılır. düzenli fiillerin ikinci hali temel fiile –ed eki getirilerek yapılır fakat düzensiz fiillerde bu kural geçerli değildir. düzensiz fillerin ikinci halinin &o...

geçmiş zaman cümlesi

geçmiş zaman cümlesi   geçmiş zamanın ingilizce kelimesini kurmak için fiilin yanına –ed koyulur.,  ı worked hard yesterday. => ben dün çok çalıştım. ı wached television yesterday. => ben dün televizyon sevrettim şu an yaptığınız şeyleri düşünün örneğin;ekrana bakıyorum ingilizce çalışıyorum.bu örnekleri okuyorum.  bu tarz fiiller ingilizce söylemek için fiillere –ing takısı gelir. ı am looking at the scereen=> ekrana bakıyorumı am studying  engılısh.=> ingilizce çalışıyoruı am reading  these examples=> örnekleri okuyorum ….. gibi….  ingilizceyi çok güzel okumanın sırları::.. mut...

ingilizcede geçmiş zaman, ingilizce geçmiş zaman, simple past te

chapter 5.  the sımple past 1. uses of the simple past the uses of the simple past are somewhat similar to the uses of the simple present, except that past states or actions are expressed. ın the examples given below, the verbs in the simple past are underlined. for instance, the simple past can be used to express actions which occurred at regular intervals in the past. e.g. last year ı drove to yarmouth once a week. ın addition, the simple past is used to describe situations which existed for a period of time in the past. e.g. millions of years ago, dinosaurs inhabited the earth.       george washington was the first president of the united states. the simple past is also used to express non-continuous actions which occurred at a definite time in the past. e....

ingilizce zamanlar 3 - the simple past tense- geçmiş zaman(di&#

ingilizce zamanlar 3 simple past tense - geçmiş zaman (-dili)   geçmişte yaşanmış ve şu an sona ermiş olayları anlatmak için kullanılan zaman kalıbıdır. türkçe’de fiile –di eki getirilerek yapıldığı için di’li geçmiş zaman olarak ta adlandırılır. ingilizce de farklı türde past(geçmiş) zamanlar vardır. simple past(basit geçmiş) zaman temel geçmiş zaman kalıbıdır.   bu zamanda fiilin ikinci hali kullanılır. ingilizce de fiiller düzenli (regular) ve düzensiz (irregular) fiiller olarak ikiye ayrılır. düzenli fiillerin ikinci hali temel fiile –ed eki getirilerek yapılır fakat düzensiz fiillerde bu kural geçerli değildir. düzensiz fillerin ikinci halinin &o...

ingilizce-geçmiş zaman cümleleri 2.sayfa

did you like my tortoise?  siz kaplumbağamdan hoşlandınızmı? did you  fill the soup bowls?  siz çorba kaselerini doldurdunuzmu? did you write your name?  siz adınızı yazdınızmı? did you take a pink blouse?  siz pembe bir bluz aldınızmı? did you begin the school?  siz okula başladınızmı? did you bite the carrot?  siz havuçu ısırdınızmı? did you break the cups?  siz fincanları kırdınızmı? did you bring  the gold box?  siz altın kutusunu getirdinizmi? did you build  a school?  siz bir okul inşa ettiniz mi? did you buy a helicopter?  siz bir helikopter satın aldınızmı? did you catch a bear?  siz bir ayı yakaladınızmı? did you choose a beautiful flower?  siz güzel bi...

ingilizce-geçmiş zaman cümleleri

ı began to run.  ben koşmaya başladım. ı bit the dog.  ben, köpeği ısırdım.  ı broke the glass.  ben , bardağı kırdım. ı brought your jacket.  ben ceketinizi getirdim. we built all houses here.  burada bütün evleri inşa ettik. ı burnt  the cd. ben, cd'i yaktım.  ı bought these things.  ben , bu şeyleri satın aldım. ı caught those birds.  ben şunlar kuşları yakaladım. ı chose these fruits.  ben , bu meyvaları seçtim. ı came from ankara.  ben ankara'dan geldim. ı cut my finger.  parmağımı kesdim. ı drank a glass lemonade.  ben bir bardak limonata içtim. ı drove the police car.  ben polis arabasını sürdüm. ı ate the salad.  ben , salata y...

ingilizce-geçmiş zaman

  geçmiş zaman ingilizcede fiiler, geçmiş zamanın teşkili bakımından düzenli fiiller ve düzensiz fiiller olarak  ikiye ayrılır.  düzenli fiillerin özelliği : bu sınıftan bir fiili geçmiş zaman haline sokmak için sonuna (...ed) ilave ederiz. düzensiz fiilerin özelliği : geçmiş zaman olarak kullanılmak üzere ayrı şekilleri vardır. bu tip fiilleri öğrenirken bunların geçmiş zaman hallerini de birlikte öğrenmek gerekir.   geçmiş zamanın çekiminde fiil bütün şahıslar için aynı kalır.   geçmiş zaman olumlu cümle kalıbı              özne fiilin geçmiş hali diğer kelimeler the teacher went to the cinema. they wanted a pair of shoes. she wrot...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !