× "

ingilizce konu anlatımı

" arama sonuçları

8. sınıf ingilizce konu anlatımı

8. sınıf ingilizce dersi ile ilgili tüm konulara ait özet konu anlatımını aşağıdaki dökümandan çalışabilirsiniz. ingilizce dersine yönelik tüm konu ve sınıflara yönelik çalışmaları ise www.ingilizcecin.com sitemizden takip edebilirsiniz. ayrıca ingilizce dersinin yanı sıra diğer tüm ders dökümanları için www.derscin.com sitesine bakmanızı tavsiye ederiz. 8. sınıf ingilizce konu anlatımı teog genel tekrar   ...

5. sınıf ingilizce konu anlatımı video

  ders video 1 5. sınıf ingilizce 5. sınıf ingilizce healty problems konu anlatımı video 2 5. sınıf ingilizce 5. sınıf ingilizce preposıtıons of place konu anlatımı video 3 5. sınıf ingilizce 5. sınıf ingilizce physıcal educatıon konu anlatımı video 4 5. sınıf ingilizce 5. sınıf ingilizce countrıes - my country konu anlatımı video 5 5. sınıf ingilizce 5. sınıf ingilizce my regıon konu anlatımı video 6 5. sınıf ...

ingilizce konu anlatımı(siteler)

http://www.okuldersleri.com/ingilizce_ders_notlari.htm http://www.ingilizce.be/video_dersler/141-9.sinif-ingilizce-konu-anlatimi.html http://www.videodershane.com/ingilizce.htm ...

ingilizce dersi online deneme sınavı, ingilizce konu anlatımı

  konu anlatımı  am - ıs - are olumlu   am - ıs - are olumsuz   am - ı - are soru   there is there are   some any   object pronouns (me, him, them...)    tenses (zamanlar)   past perfect tense   past perfect continuous tense   future tense - 1   future tense - 2   be going to   future perfect tense   future contiuous tense     simple present tense olumlu   simple present tense olumsuz   simple present tense soru   adverbs of frequency   ...

8.sınıf ingilizce konu anlatımı

8. sınıf ingilizce dersleri hem 8.sınıf ingilizceye giriş dersleri genel ön bilgi ve yeni bir dilin getirdikleri ile ingilizcenin kalıp yapısının anlatıldığı ilk video ile hem de ingilizce dersi ilköğretim 8. sınıflar spot on 8 kitabı'ndan alıntılar ve öğretimlerle verilen videolu 8.sınıf ingilizce ders anlatımları sizlere az da olsa yardımcı olacaktır. pek araştırma yapılmayan ve sevilmeyen ders olan ingilizce,aslında basit yapısı ile sık kullanılan kelime ve fiil yapıları ezberlendiğind egerçekten zevkli olduğu görülecektir. ilköğretim 8.sınıf yani orta 3 ingilizce dersi konularının anlatıldığı alttaki videolardan başka yeni videolar ve yeni dersler  eklenecektir,lütfen bulunmasını istediğiniz konuları yorumlar bö...

ingilizce konu anlatımı expressıons +ıng, ing eki ile kullanılan

ingilizce konu anlatımı expressıons +ıng, ing eki ile kullanılan ifadeler ve kullanım  şekilleri ingilizce olarak anlatımı   expressıons +ıng when these expressions are follwed by a verb , the verb ends in -ing ıt's no use.../ıt's not good... there's nothing you can do about the situation, so, it's no use worrying about it ıt's not good trying to persuade me. you won't succeded there's no point in ... there's no point in hving a car if you never use it there was no point in waiting any longer, so we went ıt's (not) worth... : ı live only a short walk from here, so it's not worth taking a taxi ıt was so late when we got home , it wasn't worth going to bed you can say 'afilm is woth seeing' 'a book is worth reading'etc. what was the film like ? was it worth seeing ? ...

ingilizce konu anlatımı ve gramer notları -1(basit cümle)

basit cümle 1. cümle normal koşullarda (yani, devrik yapı vs. bulunmayan durumlarda) en basit şekli ile cümle iki unsurdan oluşur: özne + yüklem (subject) + (verb)türkçe'de özne çoğu zaman yüklemin sonuna bir "kişi eki" olarak eklenebildiği için açıkça kullanılmasına gerek kalmayabilir. - (ben) geldim. - (sen) nasılsın ?ingilizce'de böyle birşey - çok sınırlı da olsa bazı konuşma durumları dışında - söz konusu olamaz. * (ı) came. * how are (you) ?çoğu zaman basit cümlede bir de nesne bulunur. 1.1. subject + verb türkçe bir basit cümlede şu yapı her zaman için geçerlidir. 1 2 özne + yüklem mehmet öğretti.ingilizce bir basit cümlede de, nesne bulunmadığı durumlarda, bir farklılık görülmez. 1 2 subject + verb mehmet taught.1.2. subject + verb + object türkçe bir cümleye nesne eklendiği zaman,...

ingilizce konu anlatımı ve gramer notları -6 cümle + cümle:

cümle + cümle: "subordınatıon" 1. tanım ingilizce'de ve türkçe'de cümleler birbirlerine basit bağlaçlarla bağlanabildikleri gibi, çeşitli tamlamalar yapılarak da bağlanabilirler. bu yapılar ingilizce'de "clause sentence", "super structure" gibi isimler alır. ana fikri taşıyan ve mutlaka tam bir yargı oluşturan cümleye "baş / ana cümle" (=main clause), her türden diğer bileşene ise "ikincil / yan cümle" (=secondary/subordinate clause) denilmektedir. - when ı met him, he was in the army. yan cümle ana cümle2. çeviri işlemi cümle içindeki görevleri "özne" [1] ya da "nesne" [2] yerine geçmek olduğunda ikincil cümleler basit cümle yapısının özne ya da nesneleri olarak kabul edilebilir ve türkçe'ye rahatlıkla aktarılabilirler. "relative clause" ve "noun clause" bu tür yapılardır. - the sentence(...

ingilizce konu anlatımı the simple present tense, ingilizce ders

ders 9. the simple present tense (geniş zaman) to live - yaşamak fiilini kullanarak kısa cümleler yapalım. olumlu cümle: ı (we, you, they) live. he (she, it) lives. olumsuz cümle: ı (we, you, they) don't live. he (she, it) doesn't live. soru cümlesi: do ı (we, you, they) live? does he (she, it) lives? kısaltmalar: do not=don't does not=doesn't kısa yanıtlar: do you work? (çalışıyor musun?) - yes, ı do. / no, ı don't. özne he, she, it veya üçüncü tekil şahıs ise olumlu cümlelerde fiil -s takısı alır. he works. she lives. the simple present tense kullanımı: - alışkanlıkları ifade etmek için: he gets up at 7.30. (o 7.30 da kalkar) ı ...

ingilizce konu anlatımı ve gramer notları -1(basit cümle) [bu ya

türkçe'ye çevrilmiş ingilizce gramer notlarıbasit cümle 1. cümle normal koşullarda (yani, devrik yapı vs. bulunmayan durumlarda) en basit şekli ile cümle iki unsurdan oluşur: özne + yüklem (subject) + (verb)türkçe'de özne çoğu zaman yüklemin sonuna bir "kişi eki" olarak eklenebildiği için açıkça kullanılmasına gerek kalmayabilir. - (ben) geldim. - (sen) nasılsın ?ingilizce'de böyle birşey - çok sınırlı da olsa bazı konuşma durumları dışında - söz konusu olamaz. * (ı) came. * how are (you) ?çoğu zaman basit cümlede bir de nesne bulunur. 1.1. subject + verb türkçe bir basit cümlede şu yapı her zaman için geçerlidir. 1 2 özne + yük...

ingilizce konu anlatımı ve gramer notları -1(basit cümle)

türkçe'ye çevrilmiş ingilizce gramer notlarıbasit cümle 1. cümle normal koşullarda (yani, devrik yapı vs. bulunmayan durumlarda) en basit şekli ile cümle iki unsurdan oluşur: özne + yüklem (subject) + (verb)türkçe'de özne çoğu zaman yüklemin sonuna bir "kişi eki" olarak eklenebildiği için açıkça kullanılmasına gerek kalmayabilir. - (ben) geldim. - (sen) nasılsın ?ingilizce'de böyle birşey - çok sınırlı da olsa bazı konuşma durumları dışında - söz konusu olamaz. * (ı) came. * how are (you) ?çoğu zaman basit cümlede bir de nesne bulunur. 1.1. subject + verb türkçe bir basit cümlede şu yapı her zaman için geçerlidir. 1 2 özne + yük...

ingilizce konu anlatımı ve gramer notları -6 cümle + cümle: "sub

cümle + cümle: "subordınatıon" 1. tanım ingilizce'de ve türkçe'de cümleler birbirlerine basit bağlaçlarla bağlanabildikleri gibi, çeşitli tamlamalar yapılarak da bağlanabilirler. bu yapılar ingilizce'de "clause sentence", "super structure" gibi isimler alır. ana fikri taşıyan ve mutlaka tam bir yargı oluşturan cümleye "baş / ana cümle" (=main clause), her türden diğer bileşene ise "ikincil / yan cümle" (=secondary/subordinate clause) denilmektedir. - when ı met him, he was in the army. yan cümle ana cümle2. çeviri işlemi cümle içindeki görevleri "özne" [1] ya da "nesne" [2] yerine geçmek olduğunda ikincil cümleler basit cümle yapısının özne ya da nesneleri olarak kabul ...

ingilizce konu anlatımı ve gramer notları -7 relatıve clause,2.

relatıve clause 1. tanım "relative clause" yapı bir isim ve o ismi tanımlayan ve isme genelde "who , which , that, where , .." gibi kelimelerle bağlanan bir tamlayandan oluşur: - the ring that/which was stolen has finally been found. isim bağlayan tamlayan yüklem özne türkçe'de bu tür bir yapı, ingilizce'nin aksine, önce tamlayan, sonra da tamlanan isim şeklinde yapılmaktadır: - çalınan yüzük sonunda bulundu. tamlayan isim (-an = bağlayan) özne bu örnekten de anlaşılacağı gibi, çeviri yaparken tamlayan ile tamlananın yerlerini değiştirmek gerekmektedir. türkçe'de ayrıca yükleme "-en" ya da "-dığı" eklenir. 2. defınıng relatıve clause 2.1. who/which/that nesne isimleri için "which" ya da "that" kullan...

ingilizce konu anlatımı ve gramer notları- condıtıon clause, şar

1. ıf1.1. first conditionalşu an ya da geleceğe ait gerçekleşmesi mümkün olasılık anlatır.kullanımııf + simple present, future/present tenseçevirisi-ecek(eğer) … -ı/er ise, …-ı/er- ıf nothing is done about high rate of population growth, world population will have doubled by the year 2000.eğer hızlı nüfus artışı oranı konusunda birşeyler yapılmazsa dünya nüfusu 2000 yılına gelindiğinde iki katınaçıkmış olacak.devrik yapı- should you see her, give her the message.onu görecek olursan mesajı ilet.1.2. second conditionalşu an ya da geleceğe ait gerçekleşmesi pek mümkün olmayan olasılık anlatır.kullanımıwould (be able to)ıf + simple past, couldmightçevirisi(eğer) … -se(ydı), … -ı/erdı- ıf you ...

am is are olumsuz(videolu ingilizce konu anlatımı)

am is are olumsuz(videolu ingilizce konu anlatımı)...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !