× "

ingilizce would yardımcı fiilinin kullanımı

" arama sonuçları

ingilizce ders notları noun clouses

noun clouses sıfat cümlecikleri kadar zor olmayan ama önemli bir konudur. önce mantığını kavramak gerekir. sıfat cümleciklerinde bir isim bir sıfat sözcüğü gibi bir cümlecik tarafından niteleniyordu. noun clouses’larda ise kullandığımız isimler (veya zamirler) bu cümlecikten etkilenirler. bir cümlede isimler özne, nesne ve tümleç durumundan biri ile kullanılabilirler. demekki noun clouses’lar (ismin yerine kullanıldıklarından) da bir complex cümlede özne, nesne veya tümleç olarak kullanılabilirler. bu durumda isim bir kelime ile değil de bir cümlecik ile ifade edilmiş olur. başka bir değişle bir ismin kullanılabildiği her yerde bir noun clouses kullanılabilir. bunu ing...

ingilizce çekimsiz fiiller

ingilizce çekimsiz fiiller

çekimsiz filler ingilizce konu anlatımı çekimsiz fiiller ders notu dikkat : çekimsiz fiiller daima temel fiilden önce yer alır.   1. çekimsiz fiilden sonra gelen temel fiil her zaman yalın durumundadır. 2. çekimsiz fiiller mastar olarak yani to’ dan sonra kullanılmaz. 3. olumsuz ya da soru cümlesi kurarken çekimsiz fiilden yararlanılır. 4. olumsuz cümlede not ile birleşir, soru cümlesinde öznenin önüne gelir.     ı can not go. (gidemem.) can ı go? (gidebilir miyim?)   5. çekimsiz fiiller de diğer yardımcı fiiller gibi not ile kaynaşırlar (can't, won't, mustn't vb.). yalnızca may, had berter, would, rather, ...

ingilizce ders notları -----1-----

ünite: 1 what ıs your name a)what is your name? isminiz nedir? b)ıs your name ali? isminiz ali midir? c)are you ali? siz ali misiniz? not: is veya are ile başlayan soruların cevabı kesinlikle yes veya no ile başlar. d)telefonda konuşma kuralları 1. rakamlar tek tek söylenir. 2. aynı rakam yan yana kullanıldıysa rakamın başına double konur. 3. telefonu açan kişi ile ilk önce hello der. 4. telefona cevap veren kişinin kim olduğunu öğrenmek istiyorsak; who ıs that, please? yada who ıs ıt, please? sorusu kullanılır. 5. who ıs that, plesae? sorusuna cevap verilirken; this is.. ile başlanır. 6. telefona cevap veren kişinin aradığımız kişi olup olmadığını öğrenmek istiyorsak; ıs that ayşe? şeklinde soru sorarız. 7. aradığımız n...

ingilizce would modal verb

ingilizcede would yardımcı fiil olarak kullanılır; "modal yardımcı fiili". would'u kullandığımız durumlar şunlardır: geçmişten bahsederken geçmiş bir zamanda, gelecekten söz ederken şart kiplerinde arzular dile getirirken, kibarca soru ve istekte bulunurken, fikir ve beklentileri, pişmanlık gibi durumlarda da would kullanılır. would'un cümle yapısı şöyledir: özne + would + esas fiil   özne yardımcı fiil ana fiil   + she would like milk. 'd - she would not like lemonade. woul...

ingilizce açıklamalı özet

açık öğretim fakültesi ingilizce dersi ile ilgili olarak ünite ünite ingilizce kalıplarının türkçe açıklamalı, ders geçmek için hazırlanmış çok güzel ingilizce ders notları   ünite: 1 what’s your name a)what is your name? isminiz nedir? b)ıs your name ali? isminiz ali midir? c)are you ali? siz ali misiniz? not: “is” veya “are” ile başlayan soruların cevabı kesinlikle “yes” veya “no” ile başlar. d)telefonda konuşma kuralları 1. rakamlar tek tek söylenir. 2. aynı rakam yan yana kullanıldıysa rakamın başına “double” konur. 3. telefonu açan kişi ile ilk önce “hello” der. 4. telefona cevap ...

ingilizce ders 19 - yardımcı fiiller yeterlilik, izin isteme

can 1. yeterlilik   bu çekimsiz fiil en yaygın olarak yeterlilik göstermede kullanılır ve türkçe’ye -edebilir olarak çevrilir. ı can go. (gidebilirim). ı can’t go. (gidemem.)can you go? (gidebilir misin?) can’t you go? (gidemez misin?)where can you go? (nereye gidebilirsin?)   can çekimsiz fiilinin geçmiş zaman biçimi vardır ve could olarak kullanılır. bunun dışında her tense için aynı anlama gelen be able to yapısı kullanılır.  ı am able to go. - ı am not able to go.are you able to go? - aren't you able to go?ı will be able to go. - ı was able to go.ı have been able to go.   2.  izin isteme / verme can çekimsiz fiili soru yapısındaysa izin isteme, düz cümledeyse izin verme anlamında kullanılır.   can ı go? (gidebilir miyim?)can she go too? (...

açıköğretim fakültesi 3 ingilizce ders notları tüm üniteler,what

1.ünite what's your name ( isminiz nedir ? ) am, is, are şimdiki zaman : konuşma anında geçerli olan, devam eden eylem ve durumlar do, does geniş zaman : her zaman yinelenen alışkanlık haline gelmiş eylem veya durumlar will gelecek zaman : gelecekte yapılması beklenen eylemler, gerçeklenmesi beklenen durumlar have, has yakın geçmiş zaman : kısa bir süre önce tamamlanmış veya geçmişte başlamış olup halen devam eden eylemler, durumlar did di'li geçmiş zaman : geçmişte yapılmış, tamamlanmış, eylem veya durumlar can e - bilmek e bilmek anlamında yetenek, yapılabilirlik bildirir. shall e - cek, a - cak özellikle öneri bildiren soru cümlelerinde kullanılır may e - bilmek e bilmek anlamında resmi ortamlarda izin isteme cü...

ingilizce ders 19 - yardımcı fiiller yeterlilik, izin isteme-ver

can 1. yeterlilik   bu çekimsiz fiil en yaygın olarak yeterlilik göstermede kullanılır ve türkçe’ye -edebilir olarak çevrilir. ı can go. (gidebilirim). ı can’t go. (gidemem.)can you go? (gidebilir misin?) can’t you go? (gidemez misin?)where can you go? (nereye gidebilirsin?)   can çekimsiz fiilinin geçmiş zaman biçimi vardır ve could olarak kullanılır. bunun dışında her tense için aynı anlama gelen be able to yapısı kullanılır. ı am able to go. - ı am not able to go.are you able to go? - aren't you able to go?ı will be able to go. - ı was able to go.ı have been able to go.   2.  izin isteme / verme can çekimsiz fiili soru yapısındaysa izin isteme, düz cümledeyse izin verme...

çekimsiz fiiller

 dikkat : çekimsiz fiiller daima temel fiilden önce yer alır.1. çekimsiz fiilden sonra gelen temel fiil her zaman yalın durumundadır.2. çekimsiz fiiller mastar olarak yani to' dan sonra kullanılmaz.3. olumsuz ya da soru cümlesi kurarken çekimsiz fiilden yararlanılır.4. olumsuz cümlede not ile birleşir, soru cümlesinde öznenin önüne gelir. ı can not go. (gidemem.) can ı go? (gidebilir miyim?)5. çekimsiz fiiller de diğer yardımcı fiiller gibi not ile kaynaşırlar (can't, won't, mustn't vb.). yalnızca may, had berter, would, rather, would sooner not ile kaynaşmaz.6. çekimsiz fiillerden bazılarının geçmiş zaman biçimi yoktur. modern ingilizce'de kullanılan başlıca çekimsiz ...

bedava ingilizce, ingilizce kursları, uses of the auxiliary woul

chapter 8.  conjugatıons wıth the auxılıary would 1. uses of the auxiliary would english verbs conjugated with the auxiliary would are used in a variety of ways. for instance, the auxiliary would is often used in polite requests and suggestions. ın the following examples, the verbs conjugated with would are underlined. e.g. would you please tell me the time?       perhaps it would be a good idea to call the office. the auxiliary would can also express a future in the past, and is used in reporting statements and questions which pertained to the future at the time they were made. e.g. she asked if we would help her the next day.       they said they would arrange to meet us the following week. the auxiliary would can also be used in wishes pertaining to...

ingilizce ders 19 - yardımcı fiiller yeterlilik, izin isteme-ve

can 1. yeterlilik   bu çekimsiz fiil en yaygın olarak yeterlilik göstermede kullanılır ve türkçe’ye -edebilir olarak çevrilir. ı can go. (gidebilirim). ı can’t go. (gidemem.)can you go? (gidebilir misin?) can’t you go? (gidemez misin?)where can you go? (nereye gidebilirsin?)   can çekimsiz fiilinin geçmiş zaman biçimi vardır ve could olarak kullanılır. bunun dışında her tense için aynı anlama gelen be able to yapısı kullanılır. ı am able to go. - ı am not able to go.are you able to go? - aren't you able to go?ı will be able to go. - ı was able to go.ı have been able to go.   2.  izin isteme / verme can çekimsiz fiili soru yapısındaysa izin isteme, düz cümledeyse izin verme...

açıköğretim fakültesi 3 ingilizce ders notları tüm üniteler,wha

1.ünite what's your name ( isminiz nedir ? ) am, is, are şimdiki zaman : konuşma anında geçerli olan, devam eden eylem ve durumlar do, does geniş zaman : her zaman yinelenen alışkanlık haline gelmiş eylem veya durumlar will gelecek zaman : gelecekte yapılması beklenen eylemler, gerçeklenmesi beklenen durumlar have, has yakın geçmiş zaman : kısa bir süre önce tamamlanmış veya geçmişte başlamış olup halen devam eden eylemler, durumlar did di'li geçmiş zaman : geçmişte yapılmış, tamamlanmış, eylem veya durumlar can e - bilmek e bilmek anlamında yetenek, yapılabilirlik bildirir. shall e - cek, a - cak özellikle öneri bildiren soru cümlelerinde kullanılır may e - bilmek e bilmek anlamında resmi ortamlarda izin isteme cü...

could, would, should, might

could, would, should, mightingilizcede yardımcı fiilleringilizce'de "could, would, should, might "yardımcı fiilleri, "can, will, shall ve must" yardımcı fiillerinin "past"(geçmiş) halidir."could" yardımcı fiilinin kullanımı:ı can do. yapabilirim.ı could do. yapabilirdim. (yapabildim.)you could do. yapabilirdin. (yapabildin.)he could do. yapabilirdi. (yapabildi.)we could do. yapabilirdik. (yapabildik.)you could do. yapabilirdiniz. (yapabildiniz.)they could do. yapabilirdiler. (yapabildiler.)he could speak english very well.o, çok iyi ingilizce konuşabilirdi.we could get back there by five o’clock.saat beşe kadar oraya dönebilirdik.soru şekli yapılırken “could” öznenin başına getirilir.could l do? yapabilir miydim? (yapabildim mi?)could you do? yapab...

ingilizce ders 19 - yardımcı fiiller yeterlilik, izin isteme-ver

can 1. yeterlilik   bu çekimsiz fiil en yaygın olarak yeterlilik göstermede kullanılır ve türkçe’ye -edebilir olarak çevrilir. ı can go. (gidebilirim). ı can’t go. (gidemem.)can you go? (gidebilir misin?) can’t you go? (gidemez misin?)where can you go? (nereye gidebilirsin?)   can çekimsiz fiilinin geçmiş zaman biçimi vardır ve could olarak kullanılır. bunun dışında her tense için aynı anlama gelen be able to yapısı kullanılır.  ı am able to go. - ı am not able to go.are you able to go? - aren't you able to go?ı will be able to go. - ı was able to go.ı have been able to go.   2.  izin isteme / verme can çekimsiz fiili soru yapısındaysa izin isteme, düz cümledeyse izin verme anlamında kullanılır.   can ı go? (gidebilir mi...

modals (özel yardımcı fiiller)

                             modals (özel yardımcı fiiller)ingilizcedeki özeı yardımcı fiiller aşağıdaki tabloda gosterilmiştir. bu tür fiillerin ortak özelliklerinden biri kendilerinden sonra esas fillerin yalın halde kullanılmasıdır.may can shall wıll mustmıght could should would dareneedn'tought toused toa- may-mıght- ihtimal bildirmek için kullanılırlar.a may:"may' özel yardımcı fiili 3'cü tekil şahıslarla beraber kullanıldığı zaman "s" takısı almaz.1. he may come tomorrow. yarın gelebilir2. she may find another boyfriend. başka bir erkek arkadaş bulabilir.b. mıght: geçmişe ait herhangi bir eylemi anlatmak için kullanılmaz. yani 'mı...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !