× "

ingilizcede önekler son ekler

" arama sonuçları

adjectıves - sıfatlar

adjectıves - sıfatlar sıfatın tanımı sıfatlar, isimleri tanımlamak, onlar hakkında bilgi vermek, özelliklerini belirtmek için kullanılan sözcüklerdir. long (uzun) this (bu) small (küçük) that (şu) black (siyah) these (bunlar) high (yüksek) those (şunlar) each (her bir) many (birçok) every (her) some (birkaç, biraz) either (her iki) twenty (yirmi) neither (hiçbir) much (çok) which (hangi) my (benim) what (ne) your (senin) whose (kimin) his (onun) our (bizim) sözcükleri birer sıfattır. bunlar cümle içinde ilgili oldukları ismin durumunu açıklar, onunla ilgili tanımlama yaparlar. sıfatların türleri sıfatlar altı çeşittir : 1.descriptive ...

ingilizcede önekler son ekler, ingilizce suffixes and prefixes,

test yourself  11-    we visited a carpet shop where we were able to watch a woman ......... a new carpet using different coloured wool.a) construct        b) knit        c) darn                                                        d) weave        e) vacuum2-   when it is as hot as it is today, ı feel............  ı have no energy and no desire to do anything.a) offensive     ...

begınner englısh

begınner englısh part one: beginner(biraz ingilizce bilginiz varsa kendinizi test ederk kursa başlamanız tavsiye olunur...)choose the correct answer to go in the gap. my boyfriend .... to the cafe every night.gogoesgoed 1. simon .... very tall.isarehas2. she .... like football very much.don'tdoesn'thasn't3. how .... does one lesson cost?manymuchis4. there .... a big supermarket next to my house.isarehave5. ı .... agree with you.doesn'thaven'tdon't6. neil can't .... tennis. he's broken his arm.to playplayingplay7. .... some more tea?would you likedo you likeyou'd likebaşlarken önce wh questıons hakkında bilgi vermek yerinde olacaktırwh questıons:what:newhen:ne zaman how:nasılwhich:hangi who:kimwhere:nerede?why:niçin?whose:kimin?what ıs your name? to be:1)am(em)2)is3)aremy name i...

yabancı dil nasıl öğrenilir?

- yabancı dil nasıl öğrenilir? - gerekenler - iyi bir grammar kitabı (temel ders kitabı) - çok çok iyi bir sözlük (eğer küçük sarı bir sözlüğünüz varsa atın gitsin) biraz grammar öğrendikten sonra english-english kullanılması önerilir - cümle kitabı (değişik cümlelerle dolu konuşma kitabı) - güncel ve kendi ilgi alanınıza uygun dergiler ve gazeteler(abone olabilirsen daha iyi) - okuma kitabı (yine ilgi alanına uygun kitaplar(hikaye vs. türlerde)) (zor kitaplardan başlarsanız daha iyi) - walkman veya cd-player - kurs kasetleri/cd'leri (bunları piyasalardan bulabilirsiniz) (şive için) alabileceğiniz kurs kaseti çeşitleri 1. yabacı dildeki cümlenin ardından bir defa kendi dilinde tercümesi gelen kasetler(düz tek kayıt kasetler) 2. tek kayıt kasetlerine benzeyen fakat yabanc...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !