× "

inhibitör madde nedir

" arama sonuçları

tepkime hızı ve engelleyici nedir? kimyada engelleyici

tepkime hızı birim zamanda dönüşen madde miktarı anlamına gelir. tepkime hızlarını karşılaştırabilmek için birim zamanda, birim hacimde değişen mol sayısı, yani derişim değişimi esas alınır. bu durumda tepkime hızı (th), birim zamanda madde derişimindeki değişim olarak ifade edilir. mesela; 2nocl(g) → 2no + cl2 tepkimesinde hız, nocl, no ve cl2 derişimleri için ayrı ayrı yazılabilir. tepkimeye giren nocl yönünden tepkime hızı (th1); th1 = nocl derişimdeki azalma / zaman aralığı olarak tanımlanır. buna göre nocl ne kadar hızlı azalıyorsa, tepkime o kadar hızlı gerçekleşiyor demektir. oluşan azot monoksit ve klora göre de; th2 = no derişimdeki artma / zaman aralığı th3 = cl2 derişimdeki artma / zaman ara...

cıva nedir cıva elementi nerelerde kullanılır

cıva, periyodik tablodaki sembolü "hg" ve atom numarası ise 80 olan, kimyasal bir elementdir. "hg" sembolü, latince'deki hydrargyrum (sulu/sıvı gümüş) sözcüğünden gelir. ağır, gümüş renkli bir geçiş metali olan cıva, oda sıcaklığı ya da ona yakın sıcaklıklarda sıvı durumda bulunan beş elementten biridir; diğerleri ise, metal olan sezyum, fransiyum ve galyum ile metal olmayan bromdur. termometre (sıcaklık ölçer) ve barometre (basınç ölçer) gibi bilimsel aygıtlarda kullanılan cıva, zehirli bir madde oluşuna bağlı olarak göz önünde bulundurulan sağlık ve güvenlik konuları nedeniyle, tıbbi ve bilimsel ortamlardaki yerini alkol kullanan, sayısal ya da termist&oum...

çocukluk çağı konvülziyonları nelerdir bilgi

erişkin epilepsilerinde lokalizasyonla bağlantılı sendromlar çok yaygındır ve genellikle altta yatan lokalize yapısal bozukluğun semptomudur. oysa çocuklarda benzer bozukluklarda bir çok önemli sendrom görülebilir. ıdıopatik parsiyel ve generalize epileptik sendromların hepsi çocukluk çağı başlangıçlıdır ve genetik etki çok önemlidir. çocukluk çağının generalize semptomatik epileptik sendromları bu döneme ait ilaç tedavisine dirençli epilepsilerin büyük çoğunluğunu oluşturur. febril konvülzyonlar (fk) özel bir sendrom olarak sınıflandırılmaktadır. ateşle provake olan nöbetler alışılmış epilepsi tanımına uymamaktadır. insidans : doğumdan 16 yaşına kadar her yıl 100.000 çocuğun 40’ında görülmektedir. ilk bir yaşta 12/100.000, bir-on yaş arası 40-50/100.000 ve adölesanda 20/100.000 oranında...

yenidoğan sarılığı nedir ?

yenidoğanda cilt ve gözaklarının (sklera) sarı bir renk almasıdır. kan bilirubin düzeylerinin yükselmesi ile oluşur. yaşlanmış ve bozulmuş kırmızı kan hücreleri tarafından üretilen sarı pigmente bilirubin denir. biluribin normalde karaciğer tarafından barsak sistemine verilerek atılır. ancak karaciğer bilirubini yeterli oranda barsağa veremezse kanda birikir ve sarılık oluşur. yenidoğan sarılığının sebepleri 1. fizyolojik (normal) sarılık: fizyolojik sarılık vaktinde doğan bebeklerin yaklaşık % 50 sinde, erken doğan bebeklerde ise daha yüksek oranlarda görülür. ilk 24 saatten sonra, genellikle doğumdan sonraki 2.veya 3. günde ortaya çıkar. karaciğerin henüz olgunlaşmaması ve yeterince bilirubin atamamasına bağ...

yeni doğan bebeklerde sarılık

yenidoğanda cilt ve gözaklarının (sklera) sarı bir renk almasıdır. kan bilirubin düzeylerinin yükselmesi ile oluşur. yaşlanmış ve bozulmuş kırmızı kan hücreleri tarafından üretilen sarı pigmente bilirubin denir. biluribin normalde karaciğer tarafından barsak sistemine verilerek atılır. ancak karaciğer bilirubini yeterli oranda bağırsağa veremezse kanda birikir ve sarılık oluşur. bebeğinizi doğumundan itibaren sarılık açısından sık sık kontrol edin. unutmayın sarılığın ilk 24 saatte görülüp görülmediği ayırıcı tanı açısından çok önemlidir. bebeğinizi tamamen soyun ve gün ışığında bir pencere kenarında çıplak gözle kontrol edin. bunlardan birini görürseniz acilen doktorunuzu arayınız....

enzim nedir enzimlerin özellikleri yapısı çeşitleri

enzimler, canlılarda devam etmekte olan binlerce reaksiyonu hızlandıran biyokatalizörlerdir. enzimler olmasaydı, vücut sıcaklığında bu reaksiyonların büyük çoğunluğu hemen hemen hiç meydana gelmezdi. o halde, enzimlerin varlığında reaksiyonlar daha düşük sıcaklıklarda meydana gelebilmektedir. glikoz bir karbonhidrat olup, o2 ile reaksiyona girerek h2o ve co2 moleküllerine parçalanır. bu reaksiyon hem deney tüpünde hem de canlı hücrelerde gerçekleşebilmektedir. deney tüpünde şekeri yakabilmek için çok yüksek ısıya ihtiyaç vardır. ayrıca, yanma olayı uzun sürede gerçekleşir. aynı reaksiyon, canlı hücrelerde 30şc de veya daha düşük ısıla...

elementler - cıva

 cıva vikipedi, özgür ansiklopedi     150px-electron_shell_080_mercury.png     cıvanın atom yapısı cıva, periyodik tablodaki sembolü "hg" ve atom numarası ise 80 olan, kimyasal bir elementtir. "hg" sembolü, latince'deki hydrargyrum (sulu/sıvı gümüş) sözcüğünden gelir. cıva için ingilizce'de ise iki sözcük kullanılır; "mercury" ve "quicksilver" (akıcı gümüş). cıva, hava, su ve toprakta birkaç şekilde bulunur. bunlar, elementel cıva, inorganik ve organik cıva bileşikleri şeklindedir.     150px-mercury_symbol.svg.png     cıvanın simyadaki sembolü özellikleri ...

gıdalar ve sağlıklı beslenme 2

bal arısına ilham edilen arı sütü prof.dr. mehmet cihanoğlu bal arısı, kur'ân-ı hakîm'de adına müstakil bir sûre (nahl) bulunan ve mükemmel hususiyetleriyle âdeta apaçık mucize olan bir hayvandır. adı geçen sûrede; "rabb’in bal arısına ilham etti ki: "dağlardan, ağaçlardan ve (insanların) kurmakta oldukları çardaklardan evler (kovan) edin. sonra her çeşit meyveden ye de rabbi’nin (sana) kolaylaştırdığı (ve ilham ettiği san'atı yayma) yollarına gir. onların (o arıların) karınlarından, renkleri muhtelif içecekler çıkar ki, onda insanlar için şifa vardır. şüphesiz ki, bunda tefekkür eden bir topluluk için (allah'ın varlığına ...

enerji dönüşümleri - enerji dönüşümlerinin özellikleri

enerji dönüşümleri (fotosentez-solunum) enerji dönüşümleri (fotosentez-solunum)organik evrim teorisine göre ilkel atmosferde yer alan co2, h2o, h2, nh3,ch4, vb gibi moleküller şimşek,yıldırım ve uv ışınların etkisiyle basit organik moleküller haline dönüştü (atmosferde oksijen yoktu)şimşek+yıldırımco2+h2o+h2+nh3+ch4-------------------basit organik moleküllero2’siz atmosferoluşan organik maddeler yağmur suları ile karaya taşınıp , ısı ve uv etkisiyle karmaşık kompleks moleküller haline dönüştüler(karada) ısı+uvbasit organik moleküller ---------------------karmaşık organik maddelero2’siz atmosferyer kabuğunda oluşan komplex maddeler yağmur suları ile denizlere taşındı denizlerde uv etkisiyle...

yeni doğan sarılığı nedir?

yeni doğan sarılığı nedir?yenidoğanda cilt ve gözaklarının (sklera) sarı bir renk almasıdır. kan bilirubin düzeylerinin yükselmesi ile oluşur. yaşlanmış ve bozulmuş kırmızı kan hücreleri tarafından üretilen sarı pigmente bilirubin denir. biluribin normalde karaciğer tarafından barsak sistemine verilerek atılır. ancak karaciğer bilirubini yeterli oranda barsağa veremezse kanda birikir ve sarılık oluşur. yenidoğan sarılığının sebepleri 1. fizyolojik (normal) sarılık: fizyolojik sarılık vaktinde doğan bebeklerin yaklaşık % 50 sinde, erken doğan bebeklerde ise daha yüksek oranlarda görülür. ilk 24 saatten sonra, genellikle doğumdan sonraki  2.veya 3. günde ortaya çıkar. karaciğerin henüz olgunlaşmaması ve yeterin...

enzimlerin tanımı ve vücut çalışmasındaki önemi

enzimler ve hormonlar enzimler ve metabolizma enzimler, vücut çalışması ile ilgili kimyasal tepkimelere aracılık (kata-lizörlük) yapan protein yapısında maddelerdir. bu maddeler, kimyasal tepki­melerin -hızım artırır ve sürmesini sağlar. besin öğeleri vücutta enzimlerin yar­dımıyla kullanılır ve tepkimeler sonucu vücut yapısına dönüşür. yaşamsal olay­ların tümü enzim gerektirir. . enzimler, nükleik asitlerden dna denetiminde sentezlenir. dna yapısında­ki küçük bir değişme nedeniyle, bazı enzimler hiç sentezlenemez veya bozuk sentezlenir. bozuk sentezlenen enzim ise etkinlik gösteremez. kalıtsal olan bo­zukluk sebebiyle bir enzimin yapılmayışı veya etkinlik göstermeyişi vücutta hast talığa yol açar. bu durumda o enzimin aracılık edeceği tepkime bozulur ya da durur. sonuçta, o tepkimeyle ...

bebek bakımı ve önemli notlar

doğum kayıt işlemler 1587 sayılı nüfus kanununun 74.maddesi uyarınca, türk vatandaşlarının doğan çocuklarını 30 gün içerisinde kayıtlı bulundukları nüfus müdürlüklerine bildirmeleri gerekmektedir. bu süre geçirildiği takdirde nüfus kanununun 52.maddesi uyarınca para cezası uygulanır. yurt dışında doğan çocukların nüfusa kayıt işlemleri, vatandaşların bağlı bulundukları başkonsolosluklar veya konsolosluk şubeleri aracılığıyla yaptırılabilir. söz konusu işlem yaptırılmadığı takdirde, çocuklar türk vatandaşı sayılmamaktadır. "fevkalade durumlarda" uluslararası doğum belgesi ile baba veya kanuni vekili türkiye'de bağlı bulundukları nüfus müdürlüklerine başvurarak nü...

yazı

bakıma ihtiyaç duymayan sistem şu ana kadar anlatıldığı gibi; karaciğere kan getiren iki damar vardır; karaciğer atardamarı ve kapı toplardamarı. bu iki damar, karaciğerin içinde kapı aralıklarına benzer yollarda ilerleyen ince dallara ayrılır. bu damarlar vasıtasıyla karaciğerden dakikada 1.5 litre kan geçer. bu, karaciğerden saatte 90 litre kan geçmesi yani karaciğerin bir gün boyunca 2.160 litre kanı işlemesi demektir. ayrıca ortalama 70 yıllık insan ömründe karaciğere beslenme yoluyla 1.5 ton protein, 12.5 ton da karbonhidrat girer. durmadan işleyen bu sistem akılda çok büyük bir tesis veya bilgisayar kontrollü kumanda sistemleriyle donatılmış dev bir rafineri olarak canlanabilir. bu rafinerinin durmaksızın 24 saat çalıştığını düşünelim. üstelik bir gün bitince hiç ara vermeden ertes...

ambalaj

  baskı nedir ? baskı; şekil, yazı, grafik ve resimlerin gerçeğine en yakın biçimde, bir yüzey üzerine çoğaltılarak ve hızlı aktarılması olarak tarif edilebilir. günümüzde en çok kullanılan baskı yöntemlerini şöyle sıralayabiliriz ; • tipo , • ofset , o veb ofset (coldset, heat set) o düz ofset (tabaka ofset, uv, vs..) • flekso • rotogravür(tifdruk) • serigrafi bu yöntemler içersinde flekso baskı sisteminde son on yıl içersinde büyük gelişmeler kaydedilmiş, trikromik dialı işler bir rotogravür ve ofset kalitesinde basılabilmiş ve bu sistemde kalıp hazırlamanın kolaylığı ve esnekliği nedeniyle birçok kaliteli iş basımında flekso sistem tercih edilir hale gelmiştir. rotogravür sistem ise kalıp hazırlamanın pahalı bir işlem olmasından dolayı ancak yüksek ...

antrenman bilgisi

antrenman bilgisi 1- performans nedir ? bir fiziksel aktivite sırasında,  o fiziksel aktivitenin gerektirdiği fizyolojik,  biyomekanik ve psikolojik verime “performans” adı verilir. bu verimin yarışma sırasında ortaya koyulabilme düzeyi de performansın düzeyi hakkında bilgi verir. 2- performansı oluşturan öğeler nelerdir? performansı oluşturan öğeler astrand ve rodalh’a göre üç ana başlık altında toplanır. bunlar sırasıyla şunlardır: a-enerji oluşumu (aerobik-anaerobik), b-nöro-müsküler(sinir-kas) ileti, c-psikolojik faktörler (motivasyon)   3-performansı etkileyen faktörler nelerdir? performansı çeşitli faktörler etkiler. bu faktörler öncelikle iç ve dış faktörler olmak üzere ikiye ayrılırlar. iç faktörler veya internal (kişise...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !