× "

inkılapçılık ilkesinin önemi

" arama sonuçları

atatürk bilgilerim ve aile ödevlerim

  yenilenebilir enerji kaynakları nelerdir atatürk neden demokrasi ve halkçılık kavramlarını aynı anlamda kullanmış olabilir atatürk inkılapların amacını nasıl açıklamıştır türk çocuğu kendisini tanımakla nasıl daha büyük olabilir milli tarih ve dil konusunda günümüzde ne tür çalışmalar yapılabilir mustafa kemal'e göre inkılaplar nasıl bir ortamda gerçekleştirilmiştir atatürk bağımsız olmayan milletlerin geleceğini nasıl görüyor kurtuluş savaşımız niçin mazlum milletlere örnek olmuştur  atatürk hangi özellikleriyle evrensel bir liderdir türkler ne zaman ve nasıl müslüman olmuşlardır g&...

2012 - 2013 11.sınıf inkilap tarihi cevapları

2012 - 2013 11.sınıf inkilap tarihi cevapları

    sayfa:16-17 a. aşağıdaki soruları cevaplandırınız. 1.xıx. yüzyılda selanik şehrinin siyasi, sosyal ve kültürel yapısı hakkında bilgi veriniz? 1.siyasi durum: fransız ihtilalı ile ortaya çıkan milliyetçilik düşüncesinden etkilenmişlerdir. osmanlı toprakları üzerinde çıkarları olan emperyalist devletlerinde kışkırtmaları ile isyan edip bağımsızlık çabası içerisine girmiştir. pek çok siyasi çatışmanın olduğu bir bölge olarak tarihe geçmiştir. kültürel durum: selanik şehrinde türklerle birlikte rum, bulgar, sırp, yahudi ve ermeni gibi milletler yaşamaktaydı. bu çok uluslu yapı, konuşulan dil, inançları gelenek ve görenek &uu...

2012 - 2013 11.sınıf inkilap tarihi cevapları

2012 - 2013 11.sınıf inkilap tarihi cevapları

    sayfa:16-17 a. aşağıdaki soruları cevaplandırınız. 1.xıx. yüzyılda selanik şehrinin siyasi, sosyal ve kültürel yapısı hakkında bilgi veriniz? 1.siyasi durum: fransız ihtilalı ile ortaya çıkan milliyetçilik düşüncesinden etkilenmişlerdir. osmanlı toprakları üzerinde çıkarları olan emperyalist devletlerinde kışkırtmaları ile isyan edip bağımsızlık çabası içerisine girmiştir. pek çok siyasi çatışmanın olduğu bir bölge olarak tarihe geçmiştir. kültürel durum: selanik şehrinde türklerle birlikte rum, bulgar, sırp, yahudi ve ermeni gibi milletler yaşamaktaydı. bu çok uluslu yapı, konuşulan dil, inançları gelenek ve görenek &uu...

2012 - 2013 11.sınıf inkilap tarihi cevapları

2012 - 2013 11.sınıf inkilap tarihi cevapları

  sayfa:16-17 a. aşağıdaki soruları cevaplandırınız. 1.xıx. yüzyılda selanik şehrinin siyasi, sosyal ve kültürel yapısı hakkında bilgi veriniz? 1.siyasi durum: fransız ihtilalı ile ortaya çıkan milliyetçilik düşüncesinden etkilenmişlerdir. osmanlı toprakları üzerinde çıkarları olan emperyalist devletlerinde kışkırtmaları ile isyan edip bağımsızlık çabası içerisine girmiştir. pek çok siyasi çatışmanın olduğu bir bölge olarak tarihe geçmiştir. kültürel durum: selanik şehrinde türklerle birlikte rum, bulgar, sırp, yahudi ve ermeni gibi milletler yaşamaktaydı. bu çok uluslu yapı, konuşulan dil, inançları gelenek ve görenek ülkede &c...

atatürk inkılapları - site haritası

    atatürk ilkeleri eklenen son 10 başlık   atatürk ilkelerinin ortak yönleri, ortak nitelikleri ve öz- (3023) inkılapçılık ilkesinin türk toplumuna sağladığı yararlar- (3174) cumhuriyetçilik ilkesinin türk toplumuna sağladığı yararla- (2990) devletçilik ilkesinin türk toplumuna sağladığı...

atatürk ilkeleri - atatürk sitesi

  atatürk ilkelerinin ortak yönleri, ortak nitelikleri ve özellikleri     atatürk ilkelerini bütünleyen ortak özellikleri atatürk ilkeleri bir bütünü oluşturan ilkelerdir. bu nedenle, ortak özelliklerin bulunması da gerekli ve doğaldır. bu özellikler şunlardır: - atatürk ilkeleri türk toplumunun ihtiyaçlarından doğmuştur. bunların kabul edilmelerinde ve benimsenmel...devamını okuyun   ...

8.sınıf inkılap tarihi 5.ünite ders notu

5.ünite atatürkçülük atatürkçülüğün tanımı ve  önemi türk milletinin bugün ve gelecekte tam  bağımsızlığa, huzur ve refaha sahip olması , devletin millet egemenliği esasına dayandırılması , aklın ve bilimin öncülüğünde türk kültürünün çağdaş uygarlık düzeyi ü, devletin millet egemenliği esasına dayandırılması , aklın ve bilimin öncülüğünde türk kültürünün çağdaş uygarlık düzeyi üzerine çıkarılması  amacıyla temelleri yine atatürk tarafından  oluşturulan devlet hayatına, fikir hayatına, ekonomik hayata, toplumun temel kurumlarına  ilişkin gerç...

inkılapçılık ilkesi, inkılapçılık ilkesinin özellikleri, önemi

inkılapçılık ilkesi, inkılapçılık ilkesinin özellikleri, önemi (inkılap tarihi konu anlatım)   atatürk'e göre inkılap, türk milletini geri bırakan kurumların yıkılarak, yerine çağdaş kurumların kurulması demektir.   inkılapçılık, batılılaşma ve çağdaşlaşma yolunda daima ileriye yönelmektir. ...

inkılap tarihi

birinci dünya savaşı'ndan önce dünyanın genel durumu birinci dünya savaşı öncesi genel durum    sanayi inkılabı, sanayi inkılabı’nın sonuçları    kapitülasyonlar, kapitülasyonların osmanlı’ya verdiği zararlar    sömürgecilik, sömürgeciliğin tarihi, tarihteki sömürgeci devletler    fransız ihtilali, özellikleri, fransız ihtilali’nin sonuçları birinci dünya savaşı öncesi osmanlı devleti’nin durumu    osmanlı devleti’ni kurtarma girişimleri    trablusgarp savaşı, trablusgarp savaşı’nın sonuçları    uşi antlaşması, uşi antlaşması’nın sonuçları  &...

inkılap tarihi 1

inkılap tarihi1.dünya savaşı öncesinde devletlerin iç ve dış politikalarına yön veren iki etken vardır. bunlar: 1789 fransız ihtilali (milliyetçilik akımları …imparatorlukların yıkılmasına ve bir çok yeni devletin tarih sahnesine çıkmasına neden olmuştur. ) ve 1750-1830 sanayi inkılabı (sanayi inkılabı 1750-1830 yıllarında ingiltere’de ortaya çıkmıştır. aletin yerini makinanın almasıyla üretimin artması, işçi sınıfının doğmasına….neden olmuştur)1876 l.meşrutiyet : 1876 tarihinde osmanlı devletinin ilk anayasası kanun-u esasiye kabul edilmiştir. bu ilk anayasada son söz padişahın olduğu için 2.abdül hamit 14 şubat 1878 yılında osmanlı-rus (93 harbi) savaşını bahane ederek ilk osmanlı ayanla...

yazı

 3-tarım         cumhuriyet döneminde köylünün kalkınmasına önem verilmiş, kredi verilmiştir. osmanlılara a köylünün üretiminin %10’u olarak alınan aşar vergisi 17 şubat 1925’te kaldırıldı.  genel bütçe gelirlerinin %40’ını oluşturan  aşar vergisinin kaldırılması sayesinde tarım üretimi artmış, köylü rahatlamış ve tarım üretimi çeşitlenmiştir.topraksız çiftçi bırakmamak amacıyla 1936’da toprak reformu kanunu çıkartıldı.        cumhuriyet dönemimde tarım kredi kooperatiflerinin kurulması, aşar vergisinin kaldırılması, köylüye tohumluk buğday dağıtılması, ziraat...

atatürkçülüğün tanımı ve önemi

türk milletinin tam bağımsızlığa, huzur ve refaha sahip olması, devletin millet egemenliği esasına dayandırılması, aklın ve ilmin rehberliğinde türk kültürünün çağdaş uygarlık düzeyi üzerine çıkarılması amacı ile; temel esasları atatürk tarafından belirlenen devlet hayatına, fikir hayatına, ekonomik hayata ve toplumun temel müesseselerine ilişkin fikirlere ve ilkelere atatürkçülük denir. atatürkçülüğün kişi ve millet olarak benimsenmesi,tanıtılması, sevdirilmesi mevcut ve gelecekteki saptırıcı ve tutucu cereyanlara karşı korunması; türk devletinin gelişmesinin, güçlenmesinin ve parlak geleceğinin güvencesidir. atatürkçülük bir büt...

atatürkçülüğün tanımı ve önemi

türk milletinin tam bağımsızlığa, huzur ve refaha sahip olması, devletin millet egemenliği esasına dayandırılması, aklın ve ilmin rehberliğinde türk kültürünün çağdaş uygarlık düzeyi üzerine çıkarılması amacı ile; temel esasları atatürk tarafından belirlenen devlet hayatına, fikir hayatına, ekonomik hayata ve toplumun temel müesseselerine ilişkin fikirlere ve ilkelere atatürkçülük denir. atatürkçülüğün kişi ve millet olarak benimsenmesi,tanıtılması, sevdirilmesi mevcut ve gelecekteki saptırıcı ve tutucu cereyanlara karşı korunması; türk devletinin gelişmesinin, güçlenmesinin ve parlak geleceğinin güvencesidir. atatürkçülük bir büt...

atatürk ilkeleri

cumhuriyetçilik cumhuriyetin genel tanımı atatürkçülüğün temel ilkelerinin başında cumhuriyetçilik gelir. cumhuriyet bir devlet biçimidir. cumhuriyette esas olan ilk öğe, devlet başkanının belli bir süre için seçilerek iş başına gelmesidir. bu açıdan cumhuriyet başka bir hükümdarın bulunduğu devlet biçimlerinden(monarşilerden ayrılır). monarşilerde devlet başkanı belli bir aile içinden çıkar, normal koşullar altında ölünceye gelinceye kadar iş başında kalır. yerine aynı aileden bir başkası gelir. her monarşide, aile içinden kimin hükümdar olacağı belli bazı kurallara göre saptanır. cumhuriyette devlet başkanı belli bir süre içinde seçim ile iş başına gelir. parlamentoyu oluşturan kişilerin de seçimle belirlenmesi gerekir. bunlar, o toplumda yasa koyacak kişilerdir. cumhuriyet biçiminin ama...

atatürk ikeleri

 atatürk ilkeleri cumhuriyetçilik; cumhuriyet kelimesi dilimize arapça "cumhur" kelimesinden girmiştir. bu kelime halk, ahali, büyük kalabalık anlamına gelir. cumhuriyet veya cumhurî devlet iktidarın millete, umuma ait olduğunu öngören devlet şekli demektir.cumhuriyet dar ve geniş anlamda kullanılır. geniş anlamda cumhuriyetle egemenlik topluluğunun bütününe, millete aittir. dar anlamda cumhuriyet ise sadece devlet başkanının doğrudan doğruya veya dolaylı olarak halk tarafından belirli bir süre için seçilmesi anlamına gelir.türkiye'de cumhuriyet, millî egemenlik ilkesinin benimsenmesinin bir neticesi olarak 1921 teşkilât-ı esasiye kanunu'nda yapılan 29 ekim 1923 tarihli değişiklik sadece yönetim biçimi olarak kabul edilmiştir.1924,1961 ve 1982 anayasalarımızda ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !