× "

inovasyon

" arama sonuçları

inovasyon nedir? inovatif olmak için gereken kişisel özellikler

olasılık ve yeni fikirlerin farklı bir bakış açısı ile tanınması ve üretilmesine inovasyon denir. inovasyon, yeni veya iyileştirilmiş hizmet ya da üretim yöntemi geliştirmek ve bunu ticari gelir elde edecek hale getirmek için yürütülen tüm süreçleri kapsar. bu kapsamdaki her bir yeni veya iyileştirilmiş ürün; hizmet ya da üretim yönteminin geliştirilmesi yeni düşüncelerle mümkün olur.n�ninovasyon sürekliliği olan bir faaliyettir. bu sebeple, ortaya konulan, geliştirilerek işler duruma getirilen ve sonuç olarak da şirkete rekabet gücü kazandıracak şekilde pazarlanan bu fikirlerin ve sonuçlarının tekrar değerlendirilmesi ve yeni getiriler için yaygınlaştırılarak kullanılması gerekir. bu sayede doğacak yeni fikirlerse yeni inovasyon faaliyetlerini doğurur. gerçekleştirilen her inovasyon için ...

girişimcilik, inovasyon ve yenilik gelişmişliğin göstergesidir

inovasyon, yeni iş fikirleri ve girişimcilik�son günlerde gördüğüm kadarıyla üzerinde en çok konuşulan konu haline geldi. rekabetin hızla arttığı ülkemizde hem bireylerin, hem de şirketlerin varlıklarını devam ettirmeleri ve dahası, söz sahibi olabilmeleri için inovasyon stratejik bir önem kazandı. geçmiş yılların lider ülkeleri ve dev şirketleri, yenilik, buluş ve farklılık konusunda son yıllarda atağa kalkan küçük rakipleri karşısında günden güne geriliyor.n�ngünümüzde dünya ekonomisine yenilikler ve buluşlar gerçekleştiren, diğerlerinden farklı olmayı ve farklılıklar üretmeyi başarabilen bireyler ve şirketler yön veriyor.ndünya üzerindeki stratejik konumu, genç nüfus yapısı, yeraltı ve yerüstü zenginlikleri nedeniyle pek çok ülkenin kıskandığı özelliklere sahip olan türkiye ve şirketler...

inovasyon ve girişimcilik nedir? nasıl girişimci ve inovatif olu

inovasyon, yeni fikirlerin, olasılıkların değişik bir bakış açısı ile��tanınması ve üretilmesidir. inovasyon, yeni veya iyileştirilmiş hizmet veya üretim yöntemi geliştirmek ve bunu ticari gelir elde edecek hale getirmek için yürütülen tüm süreçleri kapsar.n�nyeni veya iyileştirilmiş ürün, hizmet veya üretim yöntemi geliştirme, yeni düşüncelerden doğar. inovasyon sürekliliği olan bir faaliyettir. bu nedenle, ortaya atılan, geliştirilerek işler hale getirilen ve sonuçta şirkete rekabet gücü kazandıracak şekilde pazarlanan bu fikirlerin ve sonuçlarının tekrar değerlendirilmesi ve yeni getiriler için yaygınlaştırılarak kullanılması gerekir. bu sayede doğacak yeni fikirlerse yeni inovasyon faaliyetlerini doğurur. yaptığımız inovasyonlara patent alarak��fikrimizi��korumuş yani sahiplenmiş��olur...

inovasyon nedir?

  inovasyon nedir, ne değildir?    inovasyon, latince bir sözcük olan "innovatus"tan türemiştir. "toplumsal, kültürel ve idari ortamda yeni yöntemlerin kullanılmaya başlanması" anlamındadır.   günümüzün hızla değişen rekabet ortamında ayakta kalabilmek için şirketlerimizin ürünlerini, hizmetlerini ve üretim yöntemlerini sürekli olarak değiştirmeleri ve yenilemeleri gerekmektedir. bu değiştirme ve yenileme işlemi "inovasyon" olarak adlandırılır.    inovasyon, yeni veya iyileştirilmiş ürün, hizmet veya üretim yöntemi geliştirmek ve bunu ticari gelir elde edecek hale getirmek için yürüt...

inovasyon

inovasyon: nedir, ne değildir?   inovasyon, latince bir sözcük olan "innovatus"tan türemiştir. "toplumsal, kültürel ve idari ortamda yeni yöntemlerin kullanılmaya başlanması" anlamındadır. webster, inovasyonu "yeni ve farklı bir sonuç" olarak tanımlar. türkçe'de "yenilik", "yenileme" gibi sözcüklerle karşılanmaya çalışılsa da, anlamı tek bir sözcükle ifade edilemeyecek kadar geniştir. diğer yandan "yenilik" ve "yenileme" "inovasyon" sözcüğü ile ifade edilemeye çalışılan kavramın dışında da çağrışımlara yolaçmaktadır. bu nedenle, "inovasyon"un teknik bir söz...

inovasyon nedir?

haber, inovasyon nedir? inovasyon , "yeni ve değişik birşey yapmak" anlamındaki latince "innovare" kökünden türetilmiştir . türkçe karşılığı olarak kullanılan “yenilenme” denilebilir. en basit tanımıyla inovasyon, farklı, değişik, yeni fikirler geliştirmek ve bunları uygulamaktır. bu fikirler, daha önce çözülmemiş sorunları çözmek veya daha önce karşılanmayan ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla geliştirilebilir. ya da zaten var olan pek çok ürün ve hizmeti daha güzel, daha kullanışlı, daha çok insanın işine yarayacak hale getirmeyi amaçlayabilir. bu fikirlerin hayata geçirilmesi ve ortaya ürün, hizmet veya iş yapış yöntemlerinin çıkarılmasıyla ve ardından bu ürün ve hizmetlerin satılmaya veya iş yapış yöntemlerinin uygulanmaya başlanmasıyla inovasyon yapılmış olur. inovasyon süreci, bilginin...

inovasyon nedir?

haber, inovasyon nedir? inovasyon , "yeni ve değişik birşey yapmak" anlamındaki latince "innovare" kökünden türetilmiştir . türkçe karşılığı olarak kullanılan “yenilenme” denilebilir. en basit tanımıyla inovasyon, farklı, değişik, yeni fikirler geliştirmek ve bunları uygulamaktır. bu fikirler, daha önce çözülmemiş sorunları çözmek veya daha önce karşılanmayan ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla geliştirilebilir. ya da zaten var olan pek çok ürün ve hizmeti daha güzel, daha kullanışlı, daha çok insanın işine yarayacak hale getirmeyi amaçlayabilir. bu fikirlerin hayata geçirilmesi ve ortaya ürün, hizmet veya iş yapış yöntemlerinin çıkarılmasıyla ve ardından bu ürün ve hizmetlerin satılmaya veya iş yapış yöntemlerinin uygulanmaya başlanmasıyla inovasyon yapılmış olur. inovasyon süreci, bilginin...

inovasyon (yenilikçilik) nedir?

inovasyon sözcüğü inovasyon, latince bir sözcük olan "innovatus"tan türemiştir. "toplumsal, kültürel ve idari ortamda yeni yöntemlerin kullanılmaya başlanması" anlamındadır. webster, inovasyonu "yeni ve farklı bir sonuç" olarak tanımlar. türkçe'de "yenilik", "yenileme" gibi sözcüklerle karşılanmaya çalışılsa da, anlamı tek bir sözcükle ifade edilemeyecek kadar geniştir. diğer yandan "yenilik" ve "yenileme" "inovasyon" sözcüğü ile ifade edilemeye çalışılan kavramın dışında da çağrışımlara yolaçmaktadır. bu nedenle, "inovasyon"un teknik bir sözcük olarak kabul...

“yenilenin, yenilmeyin !” eğitimde de inovasyon

<!-- /* font definitions */ @font-face {font-family:"arial narrow"; panose-1:2 11 5 6 2 2 2 3 2 4; mso-font-charset:162; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:647 0 0 0 159 0;} /* style definitions */ p.msonormal, li.msonormal, div.msonormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"times new roman"; mso-fareast-font-family:"times new roman";} @page section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.section1 {page:section1;} --> &...

hayatta kalmanın ve büyümenin yolu: inovasyon

 hayatta kalmanın ve büyümenin yolu: inovasyon   herşey değişiyor hayatımızın her alanında da gözlemleyebildiğimiz gibi çok hızlı bir değişim süreci yaşıyoruz, geriye dönüp baktığımızda aslında çok da uzun olmayan zaman dilimlerinde hayatımızda öylesine büyük ve öngöremeyeceğimiz değişiklikler yaşamışız ve yaşam alışkanlıklarımız öylesine değişmiş ki inanılır gibi değil. daha da önemlisi bu süreç dinamik bir şekilde devam etmekte ve bizler farkında olarak yada olmayarak bu süreçlere oldukça hızlı bir şekilde uyum sağlamaktayız, uyum sağlama ve kendimizi yeniliyebilme kabiliyetimiz toplumsal evrim içinde varolabilmenin ön koşulu olmakta, aksi durumda ...

inovasyon (yenilikçilik) nedir - pazarlama,hizmet,organizasyon i

inovasyon sözcüğü inovasyon, latince bir sözcük olan "innovatus"tan türemiştir. "toplumsal, kültürel ve idari ortamda yeni yöntemlerin kullanılmaya başlanması" anlamındadır. webster, inovasyonu "yeni ve farklı bir sonuç" olarak tanımlar. türkçe'de "yenilik", "yenileme" gibi sözcüklerle karşılanmaya çalışılsa da, anlamı tek bir sözcükle ifade edilemeyecek kadar geniştir. diğer yandan "yenilik" ve "yenileme" "inovasyon" sözcüğü ile ifade edilemeye çalışılan kavramın dışında da çağrışımlara yolaçmaktadır. bu nedenle, "inovasyon"un teknik bir sözcük olarak kabul edilip, tıpkı "teknoloji" sözcüğünde olduğu gibi dilimize oturtulmasında yarar var. inovasyonun tanımı günümüzün hızla değişen rekabet ortamında ayakta kalabilmek için şirketlerimizin ürünlerini, hizmetlerini ve üret...

inovasyon nedir?

inovasyon nedir? inovasyon sözcüğü inovasyon, latince bir sözcük olan "innovatus"tan türemiştir. "toplumsal, kültürel ve idari ortamda yeni yöntemlerin kullanılmaya başlanması" anlamındadır. webster, inovasyonu "yeni ve farklı bir sonuç" olarak tanımlar. türkçe'de "yenilik", "yenileme" gibi sözcüklerle karşılanmaya çalışılsa da, anlamı tek bir sözcükle ifade edilemeyecek kadar geniştir. diğer yandan "yenilik" ve "yenileme" "inovasyon" sözcüğü ile ifade edilemeye çalışılan kavramın dışında da çağrışımlara yolaçmaktadır. bu nedenle, "inovasyon"un teknik bir sözcük olarak kabul edilip, tıpkı "teknoloji" sözcüğünde olduğu gibi dilimize oturtulmasında yarar var. günümüzün hızla değişen rekabet ortamında ayakta kalabilmek için şirketlerimizin ürünlerini, hizmetlerini ve üretim yöntemleri...

inovasyon neden önemli?

son zamanlarda hangi iş dergisini açsak, veya son yıllarda yayınlanan ve herkesin bahsettiği hangi iş kitabına baksak mutlaka �inovasyon� konusuyla karşılaşıyoruz. inovasyon dünya iş liderlerinin gündeminin en üst sırasına oturdu. ıbm�in dünya çapında yürüttüğü ve raporu yeni yayımlanan araştırmada 765 ceo inovasyonun en önemli konu olduğunu söylediler. mart 2006 tarihli, global mckinsey araştırmasına katılan 3470 tepe yönetici, bugünün iş dünyasında değişime etki eden en önemli faktörün inovasyon olduğu düşüncesindeler. price waterhouse coopers�ın mart 2005�de yaptığı trendsetter araştırmasının sonuçlarına göre de amerika�nın en hızlı büyüyen özel şirketlerinin üçte ikisinin ceo�ları inovasyonun şirket çapında en öncelikli iş olduğunu ve i...

inovasyon neden önemli?

son zamanlarda hangi iş dergisini açsak, veya son yıllarda yayınlanan ve herkesin bahsettiği hangi iş kitabına baksak mutlaka �inovasyon� konusuyla karşılaşıyoruz. inovasyon dünya iş liderlerinin gündeminin en üst sırasına oturdu. ıbm�in dünya çapında yürüttüğü ve raporu yeni yayımlanan araştırmada 765 ceo inovasyonun en önemli konu olduğunu söylediler. mart 2006 tarihli, global mckinsey araştırmasına katılan 3470 tepe yönetici, bugünün iş dünyasında değişime etki eden en önemli faktörün inovasyon olduğu düşüncesindeler. price waterhouse coopers�ın mart 2005�de yaptığı trendsetter araştırmasının sonuçlarına göre de amerika�nın en hızlı büyüyen özel şirketlerinin üçte ikisinin ceo�ları inovasyonun şirket çapında en öncelikli iş olduğunu ve i...

inovasyon nedir?

günümüzün hızla değişen rekabet ortamında ayakta kalabilmek için şirketlerimizin ürünlerini, hizmetlerini ve üretim yöntemlerini sürekli olarak değiştirmeleri ve yenilemeleri gerekmektedir. bu değiştirme ve yenileme işlemi "inovasyon" olarak adlandırılır. inovasyon, yeni veya iyileştirilmiş ürün, hizmet veya üretim yöntemi geliştirmek ve bunu ticari gelir elde edecek hale getirmek için yürütülen tüm süreçleri kapsar. yeni veya iyileştirilmiş ürün, hizmet veya üretim yöntemi geliştirme, yeni düşüncelerden doğar. inovasyon sürekliliği olan bir faaliyettir. bu nedenle, ortaya atılan, geliştirilerek işler hale getirilen ve sonuçta firmaya rekabet gücü kazandıracak şekilde pazarlanan bu fikirlerin ve sonuçlarının tekrar tekrar değerlendirilmesi ve yeni getiriler için yaygınlaştırılarak kulanı...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !