× "

insanın geçirdiği evreler

" arama sonuçları

alevilik

 kimlik-teoloji ilişkisi bağlamında alevilik-bektaşilikle ilgili kimlik tartışmaları üzerine          prof. dr. hasan onat   kimlik ve kimlik-teoloji ilişkisi kimlik, en temelde insanın biricik, özgün, özgür, birtakım yaratıcı yetilerle donatılmış bir varlık olduğunun farkında olma hadisesidir. insan kendi varlığının farkındadır. çevresinde olup bitenlerin farkındadır; onları anlamaya, anlamlandırmaya, açıklamaya ve kontrol etmeye çalışır. insan toplumsal bir varlıktır; hayatını toplum içinde sürdürürken, kimliğini de toplum içinde keşfeder ve inşa etmeye çalışır. bu durum, kimliğin, özü itibariyle “insanın ne olduğu”, &ldq...

bilık kanılır

bir alışkanlık kaç günde kazanılır bir günde kaç çeyrek saat vardır yazının önemi ile ilgili atasözleri nelerdir saygı ne demek sözlük anlamı hz. muhammed muhammedül emin denilmesinin nedenleri nelerdir üreme hücreleri nelerdir üreme hücreleri ve embriyo arasındaki ilişki nedir üreme hücreleri mitoz geçirir mi üreme hücrelerinin özellikleri üreme hücrelerinin oluşumu ağırlık uzunluk sıvı ölçme araçlarını tanıtınız sıvı ölçü birimleri nelerdir sıvı basıncı nelere bağlıdır sıvı maddelerin hacmi ne ile ölçülür sıvı madde ne demekt...

sosyoloji temel kurum olarak aile konu anlatımı

c. temel kurum olarak aile 1- ailenin anlamı nedir aile, toplumun en küçük temel kurumudur. dolayısıyla kişinin toplum değerleriyle ilk karşılaşması ailede olur. kişi ilk olarak bulunduğu ailede sosyalleşmeye başlar. aile, kan veya akrabalık bağıyla birbirine bağlı olan, aralarında toplumca belirlenmiş hak ve ödevler olan bireylerin oluşturduğu bir kurumdur. aile, bütün toplumlarda evrensel olarak bulunur. ailenin üyelerinin birbirleriyle ilişki biçimi tarihsel süreç içinde çeşitli değişimler geçirmiştir. ailenin bu değişiminde etkili olan önemli faktörlerden biri de toplumdaki "üretim ilişkileri" olmuştur. bu değişimi sırasıyla şöyle özetleyebiliriz: aile &cc...

2013 kpss alan sınavı türkçe

2013 kpss alan sınavı türkçe ile ilgili muhtemel dersler.. konular bu sayfada yer alıyor..   töb101   yazı yazma teknikleri (1-2-2) yazı kavramı, güzel yazma yöntem ve teknikleri, büyük temel harfler, küçük temel harfler; eğik büyük yazı harfleri ve yazılış yönleri, bitişik eğik yazı küçük harfleri ve yazılış yönleri, rakam ve işaretlerin yazılışı, büyük ve küçük temel harflerle bitişik, dik ve eğik el yazısı, dik ve eğik el yazısıyla metinler oluşturma, çeşitli dekoratif, antik vb. yazılar, uygulama çalışmaları, düzgün ve okunaklı yazı uygulamaları. töb103   türkçe dilbilgisi ı: ses bilgis...

din-toplum ilişkisi

                                                                                                                                                                                                                                   ...

kenan rıfai'den tasavvuf ve tarikat bilinçlendirmeleri

kenan rifâî’ye göre tasavvuf herhangi bir din kaydından müstakil olarak mevcut olup insanla beraber başlayan ve insanla beraber tekâmül eden bir tefekkür silsilesi, bir hayat tecrübesidir. daima dinle yan yana görülmesi, dinin onun yardımına, şerh ve tefsirine muhtaç olmasından dolayıdır.insanlıkla beraber başlayan ve dinlerin cevherini meydana vurma keyfiyeti diyebileceğimiz tasavvuf son istihalelerini islâm dini ile beraber yaparak en olgun ve en kemâlli halini bulmuştur. nasıl ki islâm dini geçmiş bütün dinleri câmi ve onların zemini üstünde âbideleşmişse islâm tasavvufu da böyledir. indifâ (lav püskürtmek) eden bir yanardağın lâvlar...

insanın biyolojik saati

insanın biyolojik saati  gün içinde vücudumuzda birçok değişiklik meydana gelir. günün her farklı saati, insan vücuduna farklı etkiler getirir. işte insan vücudunun gün içinde geçirdiği evreler:06.00: kortizon salgılanmasıyla organizma uyanır. metabolizma hareketlenerek günün işleri için enerji ve proteini hizmete sunar. 07.00: vücut halâ zayıf safhadadır. bu nedenle spor yapmaktan kaçının. kalbe ve dolaşıma gereksiz yere yüklenilmiş olur. sindirim organları bu saatte iyi çalışır, güzel bir kahvaltı edilebilir. 08.00: nikotinin vücuda en fazla zarar verdiği saattir. sigara, damarları her zamankinden fazla daraltır. 09.00: vücudun kuvv...

insanın biyolojik saati

gün içinde vücudumuzda birçok değişiklik meydana gelir. günün her farklı saati, insan vücuduna farklı etkiler getirir. işte insan vücudunun gün içinde geçirdiği evreler:06.00: kortizon salgılanmasıyla organizma uyanır. metabolizma hareketlenerek günün işleri için enerji ve proteini hizmete sunar. 07.00: vücut halâ zayıf safhadadır. bu nedenle spor yapmaktan kaçının. kalbe ve dolaşıma gereksiz yere yüklenilmiş olur. sindirim organları bu saatte iyi çalışır, güzel bir kahvaltı edilebilir. 08.00: nikotinin vücuda en fazla zarar verdiği saattir. sigara, damarları her zamankinden fazla daraltır. 09.00: vücudun kuvvetli olduğu saattir. iğne olma...

sistematik kelam-1

sistematik kelamünite 1kelam : islam dininin iman ve eyleme ilişkin esaslarını, kur’an’dan hareketle belirleyen, bunları alken temellendiren ve karşıt fikirlere karşı savunan bir disiplindir. kelime olarak akıl ve delil anlamlarına gelir.kelam ilminin akli ve uygulamalı bir yöntem kullanmasının temel gerekçesi; inanç konularının iman ve eylem olarak iki temele dayanmasındandır.kelamın konusu; allah, nübüvvet ve ahiret konularıdır.kelamın ilk ortaya çıkışı: hasan basri’nin halife abdülmelik’e yazdığı kader risalesi ve ebu hanife’nin fıkhu’l ekber adlı kelami eserler kabul edilmektedir.kelam’ın en yakın durduğu islami disiplin fıkıh’tır. kıyas bu iki bilimin hem iç içe geçtiği h...

tasavvuf ve tarikat

tasavvuf ve tarikat   kenan rifâî’ye göre tasavvuf herhangi bir din kaydından müstakil olarak mevcut olup insanla beraber başlayan ve insanla beraber tekâmül eden bir tefekkür silsilesi, bir hayat tecrübesidir. daima dinle yan yana görülmesi, dinin onun yardımına, şerh ve tefsirine muhtaç olmasından dolayıdır. insanlıkla beraber başlayan ve dinlerin cevherini meydana vurma keyfiyeti diyebileceğimiz tasavvuf son istihalelerini islâm dini ile beraber yaparak en olgun ve en kemâlli halini bulmuştur. nasıl ki islâm dini geçmiş bütün dinleri câmi ve onların zemini üstünde âbideleşmişse islâm tasavvufu da böyledir. indifâ (lav püskürtmek) eden bir yanardağın lâvlarını tutacak bir el ayası bulunmadığı gibi tasavvufun da yer yüzüne akmasını önleyecek bir kuvvet yoktur. onun tas...

piaget teorisi

biliş, anlama/yorumlama ve öğrenme eylemlerini gerçekleştirmemizi sağlayan zihinsel etkinliklerimizin genel adıdır. şimdi önce, bilişsel gelişim kavramını kendimiz için anlaşılır kılalım. biliş (cognition) insanın, kendini ve çevresini anlama/yorumlama ve öğrenme eylemlerini gerçekleştirmesini sağlayan zihinsel etkinlikleri gösteren bir kavramdır. insan böylesi zihinsel etkinlikleri gerçekleştirebilen bir organizma olduğu için “düşünen” bir varlıktır. doğumundan ölümüne insanın geçirdiği fiziksel gelişimin benzeri bir biçimde, biliş de gelişim gösterir. kısaca söylersek, bilişsel gelişim doğumundan başlayarak insanın anlama/yorumlama ve öğrenme biçiminde hem nitelik hem de içerik açısından giderek yetkinleştiği bir sürece işaret etmektedir. insanın zihinsel etkinlikleri biliş...

tasavvuf ve tarikat // düzenleme : burdem

  kenan rifâî’ye göre tasavvuf herhangi bir din kaydından müstakil olarak mevcut olup insanla beraber başlayan ve insanla beraber tekâmül eden bir tefekkür silsilesi, bir hayat tecrübesidir. daima dinle yan yana görülmesi, dinin onun yardımına, şerh ve tefsirine muhtaç olmasından dolayıdır. insanlıkla beraber başlayan ve dinlerin cevherini meydana vurma keyfiyeti diyebileceğimiz tasavvuf son istihalelerini islâm dini ile beraber yaparak en olgun ve en kemâlli halini bulmuştur. nasıl ki islâm dini geçmiş bütün dinleri câmi ve onların zemini üstünde âbideleşmişse islâm tasavvufu da böyledir. indifâ (lav püskürtmek) eden bir yanardağın lâvlarını tutacak bir el ayası bulunmadığı gibi tasavvufun da yer yüzüne akmasını önleyecek bir kuvvet yoktur. onun tasavvuf anlayışı içinde hem...

donan ağaç - - ilginç resimler

         gezerken,yürürken, otururken gördüğümüz şeydir çoğu zaman ağaçlar. kimileri bodur, kimileri öyle alımlı haşin, kimisi çok güzel narin.... ağacın ilk oluşumu filizlenişini düşünüyorumda nasılda topraktan süzülüp geliyor, bu öylesine gördüğümüz ağaçlar nasıl nasıl evrelerden geçiyor, gördüğümüz herşeyde öyle değil mi?......

nuh

1- milletine can yakıcı bir azab gelmezden önce onları uyar diye nuh'u milletine peygamber olarak gönderdik. 2- o da şöyle dedi: "ey milletim! şüphesiz ben, size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım." 3- "allah â kulluk edin; ondan sakının ve bana itaat edin." 4- "ki allah günahlarınızı size bağışlasın ve sizi belli bir süreye kadar ertelesin; doğrusu allah'ın belirttiği süre gelince geri bırakılmaz; keşki bilseniz." sure, peygamberlik misyonunun ve inanç sisteminin kaynağını vurgulayan, pekiştiren bir ifadeyle başlıyor: "nuh'u milletine peygamber olarak gönderdik." peygamberlerin görev aldıkları, inanç gerçeğini edindikleri kaynak budur. varlıklar alemi de hayat da bu kaynaktan doğmuştur. bu kaynak, insanı yaratan ulu allah'tır. ulu allah insanın ö...

kadınlar 'yara'ları ile doğarlar

semra topal ile 'yara' üzerine kadınlar 'yara'ları ile doğarlar semra topal, bol ödüllü bir yazar. bayan mira'yla ufak bir gezinti, mani ve salta dur öykü kitaplarından sonra, gece gülüşü romanı ile okuruna ulaşmıştı. son romanı ise yara. topal; yara'da geleneksel toplumların cinselliğe bakış açısını alaylı bir dille aktarıyor. erotizmin aynı zamanda düzene bir başkaldırı olduğunu, romanındaki aykırı tiplerle belleklere kazıyor. semra topal'la yazarlığını, son romanı yara'daki kadını ve korkulan kadın cinselliğini konuştuk. rozerin bolluk -1964 yılında eskişehir'de dünyaya geldiğinizi biliyoruz. bize yazarlık serüveninizin nasıl başladığını anlatır mısınız?- hayalci bir çocuk yazar olmaktan başka bir şey akıl edemez, işte ben de ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !