× "

insan çiftleştirme

" arama sonuçları

arı yetiştiriciliği

ana arı yetiştiriciliği ile ilgili talimatlar ticari maksatla ana arı yetiştiriciliğinde kalite kontrolü uygulama esasları amaç: ülkemiz zengin ballı bitkiler florası, arı yetiştiriciliğine uygun iklimi, 4.5 milyon adedi aşan koloni varlığı ve tarihten gelen, anadolu'nun arıcılık geleneği ve doğal bal arısı gen kaynakları itibariyle büyük bir potansiyele ve arıcılık birikimine sahiptir. bu potansiyelin iyi değerlendirilerek koloni başına verimin arttırılması; uygun çevre şartları ile birlikte damızlık vasıflı ve genç ana arı kullanmak ile mümkündür. bu amacın gerçekleştirilmesi  için ana arı üretiminin teşvik...

faşizm hayata düşmandır

faşizmin kökeni faşizm, putperest kültürün bir parçası olarak doğmuş ve sonra da materyalist kültürün bir parçası olarak yeniden hayata geçmiştir. faşizm, 20. yüzyılda doğmuş ve yayılmış bir ideoloji olarak bilinir. ı. dünya savaşı'nın hemen ardından dünyada hızla yayılmış, almanya ve italya başta olmak üzere yunanistan, ispanya ve japonya gibi ülkelerde faşist yönetimler iktidarı ele geçirmişlerdir. bu ülkelerde yaşayan insanlar faşist yönetimlerin baskıcı ve şiddet yanlısı yönetimleri yüzünden çok büyük acılar çekmişler ve insanlık dışı vahşetlere maruz kalmışlardır. dolayısıyla bu vahşi ideolojinin kökeni avrupa kaynaklıdır. ...

köpeğiniz için bazı gerekli bilgiler. dikkat! çok önemli !

köpeğiniz için pratik bilgiler ! derı · köpeginizi insan sampuanlariyla yikamayiniz. · köpeginizi en sik ayda bir kez yikayiniz. · kedinizi çok kirlendigi zaman yikayiniz. · köpek ve kedinizin dis parazit mücadelesini düzenli olarak veterinerinize yaptiriniz. · beslenme konusunda veterinerinize danisiniz. · düzenli olarak kedi ve köpeginizi tarayiniz. · kedi ve köpeginizi deri problemi olan diger hayvanlardan uzak tutunuz. · hayvaninizin derisi ve tüyündeki degisiklikler konusunda veterinerinize danisiniz. · hayvaninizin direkt günes isigindan faydalanmasini saglayiniz. tırnak · köpeginizi düzenli ...

biyoçeşitlilik

  yeryüzündeki muazzam canlı çeşitliliğini anlamak için yağmur ormanlarında veya denizin altında keşif yapmak, mikroskop ya da teknolojik cihazlar kullanmak zorunlu değildir. bilinçli bir insanın, çevresindeki bitki ve hayvan türlerine bakması bile çeşit çeşit canlılarla dolu bir dünyada yaşadığını kavraması için yeterlidir. ancak çoğu insan ya bu açık gerçeği görmezden gelir ya da bunun üzerinde düşünmeye gerek duymaz ve böylece büyük bir hataya düşer. çünkü biyoçeşitlilik, yeryüzündeki sayısız dengeler ve insan yaşamı açısından olmazsa olmaz bir öneme sahiptir. farklı canlı türleri sayesinde n...

faşist kültürün kökenleri

faşizm avrupa kaynaklı bir ideolojidir. 19. yüzyılda bazı avrupalı düşünürler tarafından faşizmin temelleri atılmış ve 20. yüzyılda da italya, almanya gibi avrupa ülkelerinde uygulanmıştır. faşizmi benimseyen ve uygulayan diğer örnekler de, bu ideolojiyi avrupa'dan "ithal" etmişlerdir. dolayısıyla faşizmin kökenini incelemek için, avrupa tarihine bakmak zorunludur.       avrupa tarihinin elbette çok farklı aşamaları ve dönemleri vardır. ancak en genel anlamda bakıldığında, kültürel açıdan tüm avrupa tarihini üç temel kategoriye ayırabiliriz: 1) hıristiyanlık öncesi (pagan) dönem. 2) hıristiyanlığın kültürel yön...

saka kuşu

tanım: saka kuşu (carduelis carduelis, european goldfinch eng.) ispinozgiller familyasından taneci, ötücü bir kuş türü . morfolojik yapı: yüzün ön kısmında kırmızı renkli maske , kanat teleklerinin yanlarındaki sarı şerit ve göz ve başın üstünden boyun altına kadar uzanan siyah bir atkı bulunur.vücut kahve tonlarında tüylerle bezenmiştir,kanat telekleri siyah ve üstünde beyaz benekler mevcuttur,kuyruk yine siyah ve uç kısmında 4-6 adet beyaz benek(badem)bulunur,karın altı beyazdır,renk ana hatları ile böyle olmakla beraber mevsim cins ve beslenme rejimine göre değişiklik gösterebilir. cinsleri: her yöreye ait yerli sakalar olmakla beraber göçle gelen değişik cins...

tema vakfı arıcılık çalışmaları

bal arısının bitkisel üretimdeki önemibal arıları nektar ve polen toplamak için ziyaret ettikleri çiçeklerin döllenmesine neden olur ve ürünün oluşmasını sağlarlar. özellikle zararlı böcek mücadelesi yapılan üretimlerde döllenme için mutlaka bal arısına ihtiyaç duyulmaktadır. ayçiçeğinde hiç döllenmeyen tarlalardaki verime göre, arılarla yeterli döllenen tarlalardaki verimin beş kat arttığı görülmektedir. ideal döllenme için her üç dekar ayçiçeği tarlasında bir arı kolonisi bulundurulması gerekmektedir. bu bir koloni üç dekarlık alandan 20-30 kg arasında bal toplayabilmektedir. bir koloninin üç dekarlık ayçiçeği tarlasında sağladığı ürün artışının değeri ürettiği balın değerinin en az 10 katıdır. yeni dünya meyvesinde arılarla döllenmeyen ağaçlarda çiçeklerin yüzde 4...

arap atları

arap atları   türün  orijini ve tarihçesi : ( çöl bedevilerinin atı ) orta doğu çöllerinin bir yerinde yüzyıllar önce , insan hayal gücünün ötesinde dünyadaki tüm at türlerinin etkisi altına alacak bir ırk türedi. bugün ki adıyla suriye , iran ve ırak ta  tigris  nehri boyundaki vahalarda ve arap yarımadasının diğer bölgelerinde bu at türü gelişti. bu tür arap atı olarak tanımlandı. müslümanlara göre at allah’ın bir nimeti , şefkatle yaklaşılacak ve saygı duyulacak bir varlıktı. avrupa ülkelerinin atın varlığından haberdar olmalarından çok önceleri , çöl atları bedevilerin hayatta kalabilmeleri iç...

arap atları

      tarihçesi : ( çöl bedevilerinin atı )     orta doğu çöllerinin bir yerinde yüzyıllar önce , insan hayal gücünün ötesinde dünyadaki tüm at türlerinin etkisi altına alacak bir ırk türedi. bugün ki adıyla suriye , iran ve ırak ta tigris nehri boyundaki vahalarda ve arap yarımadasının diğer bölgelerinde bu at türü gelişti. bu tür arap atı olarak tanımlandı. müslümanlara göre at allah’ın bir nimeti , şefkatle yaklaşılacak ve saygı duyulacak bir varlıktı. avrupa ülkelerinin atın varlığından haberdar olmalarından çok önceleri , çöl atları bedevilerin hayatta kalabilmeleri için bir gereklilikti. kabilelerin şefi ; gerek kendi kabilesindeki gerekse , diğer bedevi kabilelerindeki her bir at familyasının tarihini bilirdi.yüzyıllar geç tikçe , tü...

antropolojik analize ilişkin bazı açıklamalar

antropolojik   alandaki eserlerde, dini  kitaplar ve edimlerin, kültürel öğelerin oldukça cansız değerlendirildiğini; "üç din"e kaynaklık eden akado-sammaru belgelerinin  ise son derece yetersiz ele alındığını görüyoruz. doğal olarak bu durum, insanbilim ve alt alanlarındaki çalışmaları oldukça genel teorilerle ifade etmeye yöneltiyor.   uzunca bir zamandır, son derece basit ve fakat yaygın uygulamaların, dini söylemlerin kaynaklarının eski toplumdaki yapılaşma ve ilişki tarzlarında aranması yönünde çaba sarfediyoruz. “marul” , “mercimek”, “fasulye” gibi yiyeceklerin ‘haram’ veya, rituel gereği olması anlamındaki  ‘helal’ ...

toplumsal gelişmede din’lerin yeri

  “farklı cinsten iki hayvanı çiftleştirme.” levililer   oradan geçen(ler) isa`ya bakarak, “işte tanrı kuzusu!” dedi.. (ve) yüksek sesle bağırıyorlardı:  “kurtarış, tahtta oturan tanrımız`a ve kuzu`ya özgüdür!” vahiy ,yuhanna   allah, size..leş, kan, domuz eti...ni haram kıldı. bakara ,nahl benim, 20 yıldan daha fazla zamandır zihnimi meşgul eden ve yanıt bulmaya çalıştığım  temel sorunların bir yanını, çekirdeğini, eski toplumun en doğal yapısının anlaşılması oluşturuyor.   akado-sammaru kaynaklarına yönelmem, bu alanda  uzmanlık oluşturma tasalarına dayanmıyordu.   ...

bal arısının bitkisel üretimdeki önemi

bal arısının bitkisel üretimdeki önemi [bu yazıyı izle] bal arısının bitkisel üretimdeki önemibal arıları nektar ve polen toplamak için ziyaret ettikleri çiçeklerin döllenmesine neden olur ve ürünün oluşmasını sağlarlar. özellikle zararlı böcek mücadelesi yapılan üretimlerde döllenme için mutlaka bal arısına ihtiyaç duyulmaktadır. ayçiçeğinde hiç döllenmeyen tarlalardaki verime göre, arılarla yeterli döllenen tarlalardaki verimin beş kat arttığı görülmektedir. ideal döllenme için her üç dekar ayçiçeği tarlasında bir arı kolonisi bulundurulması gerekmektedir. bu bir koloni üç dekarlık alandan 20-30 kg arasında bal toplayabilmektedir. bir koloninin üç dekarlık ayçiçeği tarlasında sağladığı ürün artışının değeri ürettiği balın değerinin en az 10 katıdır. yeni dünya meyvesinde arılarla döll...

bal arısının bitkisel üretimdeki önemi

bal arısının bitkisel üretimdeki önemibal arıları nektar ve polen toplamak için ziyaret ettikleri çiçeklerin döllenmesine neden olur ve ürünün oluşmasını sağlarlar. özellikle zararlı böcek mücadelesi yapılan üretimlerde döllenme için mutlaka bal arısına ihtiyaç duyulmaktadır. ayçiçeğinde hiç döllenmeyen tarlalardaki verime göre, arılarla yeterli döllenen tarlalardaki verimin beş kat arttığı görülmektedir. ideal döllenme için her üç dekar ayçiçeği tarlasında bir arı kolonisi bulundurulması gerekmektedir. bu bir koloni üç dekarlık alandan 20-30 kg arasında bal toplayabilmektedir. bir koloninin üç dekarlık ayçiçeği tarlasında sağladığı ürün artışının değeri ürettiği balın değerinin en az 10 katıdır. yeni dünya meyvesinde arılarla döllenmeyen ağaçlarda çiçeklerin yüzde 4'ü meyve tuttuğu ha...

bal arısının bitkisel üretimdeki önemi

bal arısının bitkisel üretimdeki önemibal arıları nektar ve polen toplamak için ziyaret ettikleri çiçeklerin döllenmesine neden olur ve ürünün oluşmasını sağlarlar. özellikle zararlı böcek mücadelesi yapılan üretimlerde döllenme için mutlaka bal arısına ihtiyaç duyulmaktadır. ayçiçeğinde hiç döllenmeyen tarlalardaki verime göre, arılarla yeterli döllenen tarlalardaki verimin beş kat arttığı görülmektedir. ideal döllenme için her üç dekar ayçiçeği tarlasında bir arı kolonisi bulundurulması gerekmektedir. bu bir koloni üç dekarlık alandan 20-30 kg arasında bal toplayabilmektedir. bir koloninin üç dekarlık ayçiçeği tarlasında sağladığı ürün artışının değeri ürettiği balın değerinin en az 10 katıdır. yeni dünya meyvesinde arılarla döllenmeyen ağaçlarda çiçeklerin yüzde 4'ü meyve tuttuğu ha...

ana arı yetiştiriciliği uygulama esasları talimatnamesi

ana arı yetiştiriciliği uygulama esasları talimatnamesi 1. amaç ana arı arıcılıkta koloni verimliliğini etkileyen en önemli girdilerden biridir. arıcılıkta yüksek verim elde etmek, çeşitli faktörlerin yanı sıra nitelikli ve genç ana arı kullanımına bağlıdır. bu düzenlemenin amacı; ayrı bir üretim dalı olan ana arı yetiştiriciliğini denetim altına alarak özel ve tüzel kuruluşlarca nitelikli ana arı üretimi yapılmasını sağlamaktır. 2. kapsam bu talimatname özel ve tüzel kuruluşların ana arı yetiştirme faaliyetlerini düzenleme ve denetlemede izlenecek yöntem ve esasları kapsar. 3. kısaltma ve tanımlar a. kısaltmalar bu talimatnamede adı geçen; bakanlık: tarım ve köyişleri bakanlığını, tügem: tarımsal üretim ve geliştirme genel müdürlüğü, müessese: arıcılık araştırma enstitüsü, büny...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !