× "

insan sevgisi ve evrensellik

" arama sonuçları

sevgi ve dostluk üzerine sınav soruları

ünitenin değerlendirilmesi konu bilgilerimizi ölçelim süre 2 ders saati işleniş 1. öğrencilerin ünite kazanımlarıyla ilgili öğrenme düzeylerini belirlemek için ders kitabı’nda verilen değerlendirme sorularını kullanabileceğiniz gibi siz de hazırlayacağınız benzer sorularla değerlendirme yapabilirsiniz. 2. açık uçlu sorular için verilen cevaplar örnek niteliğindedir. öğrencilerin verecekleri cevaplar farklı cümle ve örneklerden oluşabilir. 3. öğrencilerin verdikleri cevapları kontrol ederek eksik ya da yanlış öğrenmeleri belirleyiniz. gerekli gördüğünüz kazanı mlara tekrar vurgu yapınız. 81 ¢115† bunları öğrend...

sevmek ve sevilmek bir ihtiyaçtır

işleniş 1. öğrencilerinizden “düşnelim” bölümündeki soruları cevaplamaları nı isteyiniz. 2. öğrencilerinize konunun girişindeki yönlendirme soruları- nı yöneltiniz. bilge kavramının anlamını kavrayabilmeleri için örnek olarak verilen “hz. lokman ve bilgeliği” başlıklı metni okutunuz. 3. 87. sayfadaki ayet mealini yansıtınız. öğrencilerinize bununla ilgili açıklama paragraşarını okutup “resim 19”u da inceleterek ayette verilmek istenen mesajı buldurunuz. 4. 88. sayfanın başındaki paragrafı öğrencilerinize okutup “resim 1”i inceleterek kur’an’daki öğütleri kendi davranışlarıyla ilişükilendirmelerini sağlayınız. 5. &oum...

sanat ödevlerim ve sorularım

  sanat güzel sanat eserlerinin bir benzeri neden yapılamaz güzel sanat eserlerinin bir benzeri niçin yapılamaz bir sanat eseri ile bu sanat eserine ilham veren nesneler bir sanat eseri ile bu sanat eserine ilham veren nesnenin arasındaki farklar nelerdir bir sanat eseri ile bu sanat eserine ilham veren nesnenin farkları bir sanat yapıtının ortaya çıkışındaki etkenler nelerdir yılbaşı mesajları 2013  yeni yıl mesajları 2013  yılbaşı mesajları 2013  yeni yıl mesajları 2013 wolfteam kaydol joygame wolfteam kayıt ol wolfteam üyelik nasıl aktif edilir wolfteam üyelik aktif et wolfteam üyelik aktive etme wolfteam üyelik aktivasyon wo...

atatürk ve eğitim bilgilerm

  denetleyici ve düzenleyici sistemimizin sağlığını korumak için neler yapmalıyız şeytanın kötülüklerinden korunmak için neler yapmalıyız atatürkün iletişime önem verdiğini gösteren kanıtlar atatürkün iletişime önem verdiğini gösteren kanıtlar nelerdir atatürkün türk diline verdiği önemi gösteren kanıtlar atatürkün türk diline verdiği önem ile ilgili sözler dilin afetleri ile ilgili hadisler dil ile ilgili hadisler ingilterenin ortadoğuya hakim olmak istemesinin sebebi nedir mektubun özellikleri nedir kaça ayrılır eğitim alanında kullanılabilecek 30 kelime fiziğin alt dalları ve kapsadığı k...

edebiyat akımları nelerdir - temsilcileri ve özellikleri

  edebiyat akımları   gelecekçilik 20. yüzyılın başlarında italya'da ortaya çıkmıştır. edebiyatta devrim ve dinamizmi vurgulayan akım olarak eğerlendirilir. italyan şair, romancı, oyun yazarı ve yayın yönetmeni filippo tommaso marinetti'nin 1909'de paris'te le figaro gazetesinde yayınladığı bildiri ile ortaya çıktı. bildiride, "bizler müzeleri, kütüphaneleri yerle bir edip ahlakçılık, feminizm ve bütün yararcı korkaklıklarla savaşacağız" deniyordu. bu geçmişin bütünüyle reddi demekti. aynı bildiride, "biz dünyadaki gerçekten sağlıklı tek şeyi, yani savaşcı ve ölüme götüren güzel düşünceleriyüc...

insan sevgisi ve evrensellik

  insan sevgisi ve evrensellik             çağımızda bütün insanların barış içinde, birbirini sevip sayarak yaşama isteği, her gün biraz daha artmaktadır.             insanların mutlu olması, onların birbirine yaklaşmalarına, birbirini sevip saymalarına bağlıdır. aralarında bu sıcak ilişkiler geliştirildikçe; insanlar ihtiyaçlarını gidermek için birbirine destek olacaklardır.             kurtuluş savaşları gibi halk savaşları da bir çok yıkıma ve ölüme yol açmaktadır. onun için günümüzde her türlü an...

meb ilköğretim 8. sınıf türkçe dersi tema ve konuları

tema: okuma kültürü kitap ve insan imza günü muğla kocamustafendi il halk kütüphanesi öykülerin sıcağında cahit sıtkı tema: atatürkçülük atatürk'ün kişilik özellikleri ve eserleri bir hatıra insan sevgisi ve evrensellik atatürk kurtuluş savaşı'nda tema: sevgi ellinci yıl türküsü dil sevgisi, dil bilinci son kuşlar beyaz diş tema: milli kültürümüz dünyayı güldüren adam türküler dolusu yünden halıya ergenekon destanı...

atlantis ve mu'nun kadim bilgeliği ve hz.ali

 islamın tasavvuf felsefesi, eski mu ve atlantis kıtalarından dünya insanlığına miras kalan kadim bilgeliğin günümüze uzanan bir açılımını içinde barındırmaktadır. hz muhammet'in bilgelik dolu varlığında özetleşip kendini ortaya koyan bu sırlı bilgilerin giriş kapısı hz ali'nin kişiliğinde daha bir anlam kazanıp kendini ortaya sermektedir. hz. muhammet, dönemi içinde bu antik bilgeliğin kayıtlarına sözlü ve yazılı şekilde ulaşmış ve bunları kendi zihin potasında eritmiş ruhsal yeteneklere haiz evrensel bir öğretmendir. hz muhammet'in dünya dışı varlıklarla birebir iletişime geçmiş olması fikri yada antik yunandan eski hindistana kadar uzanan kadim bilgeliğe sahip olması ve bu yazıtla...

yunus emre ve tasavvuf

  yunus emre  ve tasavvuf yunus emre, islam tarihinin  en büyük bilgelerinden olup yaşadığı ve yaşattığı inanç sistemi; kuran'ın özüne ulaşarak, tek olan gerçeğin (allah) sırlarını keşfetme ilmi olan tasavvuf ve vahdet-i vücud tur. bu inanç sisteminde tek varlık allah'dır. allah bütün bilinen ve bilinmeyen alemleri kapsamıştır, tektir, önsüz sonsuzdur, yaratıcıdır. eşi, benzeri ve zıddı yoktur.bilinen ve bilinmeyen tüm evren ve alemler onun zatından sıfatlarına tecellisidir.alemlerdeki tüm oluşlar ise onun isimlerinin tecellisidir. her bir hareket,iş,oluş(fiil) onun güzel isimlerinden birinin beliri...

şehirler insan için mi, araba için mi?..

en nihayet geçenlerde samanyolu tv'de bir "demiryolu" lâfı ortaya çıktı. günlerce bu konu tartışıldı. bu suretle önemli bir tabu daha yırtılmış oldu. sonra da ulaştırma bakam sayın n. menzir'in istanbul için raylı tüpgeçite sahip çıkması. allah razı olsun. inşallah yakında sayın başbakan mesut yılmaz'dan da otoyol beyanları arasında bir de "demiryolu" sözcüğü duyuveriririz. şimdi memiryolu" deyince raylı ne varsa hepsini kasdeceğiz; tramvay, yeraltı, şehirlerarası katarlar, vb. hele geriye dönüp bir bakalım:  son iki büyük, sultan abdülhamit han da, atatürk de demiryollarına çok önem verdiler. birincisinde istanbul'...

fen ve teknoloji dersi 2008-2009 2.dönemi ilçe zümre öğretmenler

gündem maddeleri 1 -  saygı duruşu ve istiklal marşıaçılış ve yoklama.yazman seçimi ( 1asil 1 yedek)zümre başkanı ve başkan yardımcısı seçimi.1739 sayılı milli eğitim temel kanunundaki milli eğitimin amaçları ve temel ilkeleri.bir önceki yıla ait  eğitim öğretim çalışmalarının değerlendirilmesi.müfredat programının incelenmesi ve uygulamada karşılaşılan güçlüklerin görüşülmesi.derslerin işleniş biçimi, uygulanacak yöntem ve tekniklerin belirlenmesi.yazılı ve sözlü sınavlar ile proje performans ve yıllık  ödevlerde temel alınacak esasların belirlenmesi.atatürkçülük ile...

-insan hak ve hürriyetleri-

bir millet, bir memleket için kurtuluş, esenlik ve muvaffakiyet istiyorsak bunu yalnız bir şahıstan hiçbir vakit istememeliyiz. umumî kurtuluşu, gene umumî gayret temin eder ve bir millet, bir toplum yalnız bir ferdin gayretiyle bir adım bile atamaz. hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve yok olma vardır. her ilerlemenin ve kurtuluşun anası hürriyettir. ( 1906 ) hürriyet ve bağımsızlık benim karakterimdir. ben milletimin ve büyük atalarımın en kıymetli miraslarından olan bağımsızlık aşkı ile yaradılmış bir adamım. ( 1921 ) bir millette onurun, saygınlığın, namusun ve insanlığın meydana gelebilmesi ve devam ettirebilmesi için, mutlaka o milletin hürriyet ve bağımsızlığına sahip olmasıyla mümkündür. ( 19...

yunus emre ve tasavvuf

yunus emre, islam tarihinin en büyük bilgelerinden olup yaşadığı ve yaşattığı inanç sistemi; kuran’ın özüne ulaşarak, tek olan gerçeğin (allah) sırlarını keşfetme ilmi olan tasavvuf ve vahdet-i vücud tur.bu inanç sisteminde tek varlık allah’dır. allah bütün bilinen ve bilinmeyen alemleri kapsamıştır, tektir, önsüz sonsuzdur, yaratıcıdır. eşi, benzeri ve zıddı yoktur.bilinen ve bilinmeyen tüm evren ve alemler onun zatından sıfatlarına tecellisidir.alemlerdeki tüm oluşlar ise onun isimlerinin tecellisidir. her bir hareket,iş,oluş(fiil) onun güzel isimlerinden birinin belirişidir. hak cihana doludur, kimseler hakkı bilmez ***baştan ayağa değin, haktır ki seni tutmuşhaktan ayrı ne vardır, kalma guman içinde dolayısıyla evrende var saydığımız tüm varlıklar onun varlığın...

yunus emre ve tasavvuf

yunus emre, islam tarihinin en büyük bilgelerinden olup yaşadığı ve yaşattığı inanç sistemi; kuran’ın özüne ulaşarak, tek olan gerçeğin (allah) sırlarını keşfetme ilmi olan tasavvuf ve vahdet-i vücud tur.bu inanç sisteminde tek varlık allah’dır. allah bütün bilinen ve bilinmeyen alemleri kapsamıştır, tektir, önsüz sonsuzdur, yaratıcıdır. eşi, benzeri ve zıddı yoktur.bilinen ve bilinmeyen tüm evren ve alemler onun zatından sıfatlarına tecellisidir.alemlerdeki tüm oluşlar ise onun isimlerinin tecellisidir. her bir hareket,iş,oluş(fiil) onun güzel isimlerinden birinin belirişidir. hak cihana doludur, kimseler hakkı bilmez ***baştan ayağa değin, haktır ki seni tutmuşhaktan ayrı ne vardır, kalma guman içinde dolayısıyla evrende var saydığımız tüm varlıklar onun varlığının d...

insan sevgisi ve evrensellik

  insan sevgisi ve evrensellik             çağımızda bütün insanların barış içinde, birbirini sevip sayarak yaşama isteği, her gün biraz daha artmaktadır.             insanların mutlu olması, onların birbirine yaklaşmalarına, birbirini sevip saymalarına bağlıdır. aralarında bu sıcak ilişkiler geliştirildikçe; insanlar ihtiyaçlarını gidermek için birbirine destek olacaklardır.             kurtuluş savaşları gibi halk savaşları da bir çok yıkıma ve ölüme yol açmaktadır. onun için günümüzde her türlü anlaşmazlıkların ,görüşmeler yoluyla çözüme kavuşturulması istenmektedir.         ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !