× "

insanlarla hayvanların çiftleşmesi

" arama sonuçları
reenkarnasyon (tenasühün )

reenkarnasyon (tenasühün )

  reenkarnasyon (tenasühün )   "sizler ölü iken (ölü varlıklar halinde iken) sizi dirilten (dünyaya getirip hayat veren) allah'ı nasıl inkâr ediyorsunuz?! sonra sizi öldürecek, sonra tekrar diriltecek, sonra da o'na döndürüleceksiniz"(bakara, 28).   ruhun, bir bedenden diğer bir bedene geçişini kabul eden bâtıl inanışa tenasüh yada bugün daha yaygın bilinen adıyla reenkarnasyon denilmektedir. bu inanca göre, bedenler ruhların kalıpları gibidir; ruh, kalıptan kalıba, bedenden bedene göç etmektedir, insan ruhu, cesedini terk ettikten sonra, karada, havada, yahut denizde yaşayan herhangi bir hayvanın bedenine girmekte, oradan da baş...

iyi ki onlar varr...:))

              onlar var bizim yanımızda!!   hayvanlarla ilgili şiir yazı ve yazılar.. hayvanlar için şiir ve yazılar.. yani kısaca hayvanlar hakkında herşey ! ilk olarak sizler için seçtiğimiz hayvanlar hakkında şiirleri görelim okuyalım.. ben insanım filozof aklı işte, ara sıra saçmalıyor. insan, konuşan hayvan diyor, hızını alamıyor, düşünen hayvan. bunu diyen, bir insan, emin değil soyundan. papağan konuşuyor, hindi düşünüyor diye, olmaz ki insan. ikisi de hayvan, kafalar karışır bir yandan. adama, hayvan diyorsun, kızıyor, bağırıp çağırıyor, küplere biniyor. koçum diyorsun, sırıtıp yılışıy...

iyi ki onlar varr...:))

              onlar var bizim yanımızda!!   hayvanlarla ilgili şiir yazı ve yazılar.. hayvanlar için şiir ve yazılar.. yani kısaca hayvanlar hakkında herşey ! ilk olarak sizler için seçtiğimiz hayvanlar hakkında şiirleri görelim okuyalım.. ben insanım filozof aklı işte, ara sıra saçmalıyor. insan, konuşan hayvan diyor, hızını alamıyor, düşünen hayvan. bunu diyen, bir insan, emin değil soyundan. papağan konuşuyor, hindi düşünüyor diye, olmaz ki insan. ikisi de hayvan, kafalar karışır bir yandan. adama, hayvan diyorsun, kızıyor, bağırıp çağırıyor, küplere biniyor. koçum diyorsun, sırıtıp yılışıy...

iyi ki onlar varr...:))

              onlar var bizim yanımızda!!   hayvanlarla ilgili şiir yazı ve yazılar.. hayvanlar için şiir ve yazılar.. yani kısaca hayvanlar hakkında herşey ! ilk olarak sizler için seçtiğimiz hayvanlar hakkında şiirleri görelim okuyalım.. ben insanım filozof aklı işte, ara sıra saçmalıyor. insan, konuşan hayvan diyor, hızını alamıyor, düşünen hayvan. bunu diyen, bir insan, emin değil soyundan. papağan konuşuyor, hindi düşünüyor diye, olmaz ki insan. ikisi de hayvan, kafalar karışır bir yandan. adama, hayvan diyorsun, kızıyor, bağırıp çağırıyor, küplere biniyor. koçum diyorsun, sırıtıp yılışıy...

köpek

  köpeğin evcilleşmesi     hayvanların kendi doğasından oldukça farklı şeklide ve insanın arzu ettiği boyutlarda, yeni bir davranış yapısı kazanması olarak tarif edebileceğimiz evcilleşmede binlerce yıl süren bir seleksiyon söz konusu olmuştur. son araştırmalara göre köpek, insanın en eski ev hayvanıdır. köpekler, ilk olarak, avrupa ve yakın doğu’da, daha sonra amerika’da evcilleştirilmiştir. bonn yakınlarındaki oberkassel kasabasında bulunan bir köpeğin çene kemiği üzerinde yapılan incelemelerle, ilk evcil köpeğin ortalama 14.000 sene evvel yaşadığı anlaşılmıştır. böylece insanın en eski ev hayvanının kö...

reenkarnasyon

ruhun, bir bedenden diğer bir bedene geçişini kabul eden bâtıl inanışa tenasüh yada bugün daha yaygın bilinen adıyla reenkarnasyon denilmektedir. bu inanca göre, bedenler ruhların kalıpları gibidir; ruh, kalıptan kalıba, bedenden bedene göç etmektedir, insan ruhu, cesedini terk ettikten sonra, karada, havada, yahut denizde yaşayan herhangi bir hayvanın bedenine girmekte, oradan da başka bir hayvanın bedenine, sonra, tekrar diğer bir insanınkine girerek varlığını devam ettirip gitmektedir. hattâ bâzı eski kavimler, insan ruhunun, önce madenlere, sonra bitkilere, daha sonra insanlara geçerek bir döngü şeklinde bir bedenden diğer bir bedene hicret ettiğine inanmışlardır. fisagor, "ruh, tamamen maddeye bask...

terrier gurubundakiler

terrier grubu köpekler   page 1 of 2     page 2 of 2   <_script /><_script /> miniature schnauzer - temel özellikleri çok duygulu, enerjik, itaatkar, eğitilebilir ve hoş görünüşlüdür. havlar. evde uyuması gerekir. iyi huylu bir köpektir. neler yapar? öteki iki schnauzerin minyatür bir versiyonu gibi gö...

karıncaların hayat döngüsü

yeryüzünde en kalabalık nüfusa sahip olan canlılar, karıncalardır. her yeni doğan 40 insana karşılık, 700 milyon karınca dünyaya gelir. ve bu canlılar hakkında öğrenebileceğimiz çok fazla bilgi vardır. böcek türlerinin en "sosyal"lerinden biri olan karıncalar, son derece iyi "örgütlenmiş" bir düzen içinde, "koloniler" denen topluluklar halinde yaşarlar. örgütlenmeleri öyle gelişmiş bir düzen içindedir ki, bu açıdan insanlarınkine benzer bir uygarlığa sahip oldukları bile söylenebilir. karıncalar besinlerini üretip depolarken, yavrularını gözetir, kolonilerini korur ve savaşırlar. hatta "terzilik" yapıp, "tarım"la uğraşan, "hayvan yetiştiren" koloniler bile vardır. aralarında çok güçlü bir iletişim ağı bulunan bu hayvanlar, toplumsal örgütlenme ve uzmanlaşma açısından bakıldığ...

dört at cinsi

arap atı             bu maddedeki veya maddenin bir bölümündeki bazı bilgilerin kaynağı belirtilmemiştir.ayrıntılar için maddenin tartışma sayfasına lütfen bakınız.maddeye uygun bir biçimde kaynak ekleyerek vikipedi'ye katkıda bulunabilirsiniz. hayvan/bitki/mantar/protist/bakteri veya virüse ait bu sayfanın taksokutusu bulunmuyor. (veya maddenin taksokutusu hatalı.)bir yaşında bir arap atı arap atı, zekâsı, sadakati ve dayanıklılığı ile bilinen bir at cinsidir. kökeni ilk çağ'a kadar dayanır.konu başlıkları mitoloji  efsaneye göre arap cinsinin dişisini muhammed seçmiştir. çölde uzun bir seyahatten sonra susayan kervandaki hayvanla...

reenkarnasyon hakkında bilgi verir misiniz? bu inancın yanlış ol

reenkarnasyon hakkında bilgi verir misiniz? bu inancın yanlış olduğunu nasıl ispat edebiliriz?ruhun, bir bedenden diğer bir bedene geçişini kabul eden bâtıl inanışa tenasüh yada bugün daha yaygın bilinen adıyla reenkarnasyon denilmektedir. bu inanca göre, bedenler ruhların kalıpları gibidir; ruh, kalıptan kalıba, bedenden bedene göç etmektedir, insan ruhu, cesedini terk ettikten sonra, karada, havada, yahut denizde yaşayan herhangi bir hayvanın bedenine girmekte, oradan da başka bir hayvanın bedenine, sonra, tekrar diğer bir insanınkine girerek varlığını devam ettirip gitmektedir. hattâ bâzı eski kavimler, insan ruhunun, önce madenlere, sonra bitkilere, daha sonra insanlara geçerek bir döngü şeklinde bir bedenden diğ...

tenasuh

tenasuh bir şeyin diğerini takib ederek yok etmesi, bir şeyi elden ele dolaştırmak, bir şeyin dolaşarak diğerinin yerini alması .dinler tarihinde, ölen insanların ruhunun bir hayvan ya da bir insan bedenine girmesi inancını dile getirir.türkçe'de ruh göçü denilir. batı dillerinde bunun karşılığı, "reincarnation ve tranmigratıon" dur. tenasuhe inananlara da "tenasuhiyye" denilir.tenasuh inancı, hindistan'da hinduizm'den doğmuş ve buradan hint adaları, tibet, çin, kore, japonya, ve eski yunan'a yayılmıştır. bu inanç, hinduizm (brahmanizm) ile beraber, budizm, taoizm, caynizm, maniheizm gibi asya'nın eski dinlerinde de görülür. tenasüh'ün en eski yazılı kaynağı, hinduizmin kutsal metinleri olan upanişa...

reenkarnasyon ?

ruhun, bir bedenden diğer bir bedene geçişini kabul eden bâtıl inanışa tenasüh denilmektedir. bu inanca göre, bedenler ruhların kalıpları gibidir; ruh, kalıptan kalıba, bedenden bedene göç etmektedir, insan ruhu, cesedini terk ettikten sonra, karada, havada, yahut denizde yaşayan herhangi bir hayvanın bedenine girmekte, oradan da başka bir hayvanın bedenine, sonra, tekrar diğer bir insanınkine girerek varlığını devam ettirip gitmektedir. hattâ bâzı iptidaî kavimler, insan ruhunun, önce madenlere, sonra bitkilere, daha sonra insanlara geçerek bir döngü şeklinde bir bedenden diğer bir bedene hicret ettiğine inanmışlardır. fisagor, "ruh, tamamen maddeye baskın gelinceye kadar beden değiştirir." diyerek bunu, bir felsefi teori haline koymaya çalışmıştır. tâ ilkçağlara kadar uzanan bir görüş, d...

renkarnosyon'a dair!

renkarnosyon'a dair!   islam dininde reenkarnasyon varmıdır? özellikle hatayda geçmiş yaşantılarını hatırlayıp; bu benim annemdi, ben burda yaşamıştım gibi tanımlamalarla çoğu şeyi bilip söylüyenler var. bunlar nasıl geçmiş yaşantılarını hatırlayıp, doğru bilgiler verebiliyor.              ruhun, bir bedenden diğer bir bedene geçişini kabul eden bâtıl inanışa tenasüh denilmektedir. bu inanca göre, bedenler ruhların kalıpları gibidir; ruh, kalıptan kalıba, bedenden bedene göç etmektedir, insan ruhu, cesedini terk ettikten sonra, karada, havada, yahut denizde yaşayan herhangi bir hayvanın bedenine girmekte, oradan da başka bir hayvanın bedenine, sonra, tekrar diğer bir insanınkine girerek varlığını devam ettirip gitmektedir...

köpek ırkları - özellikleri [resimli

köpeklerin evcilleşmesi hayvanların kendi doğasından oldukça farklı şeklide ve insanın arzu ettiği boyutlarda, yeni bir davranış yapısı kazanması olarak tarif edebileceğimiz evcilleşmede binlerce yıl süren bir seleksiyon söz konusu olmuştur. son araştırmalara göre köpek, insanın en eski ev hayvanıdır. köpekler, ilk olarak, avrupa ve yakın doğu'da, daha sonra amerika'da evcilleştirilmiştir. bonn yakınlarındaki oberkassel kasabasında bulunan bir köpeğin çene kemiği üzerinde yapılan incelemelerle, ilk evcil köpeğin ortalama 14.000 sene evvel yaşadığı anlaşılmıştır. böylece insanın en eski ev hayvanının köpek olduğu ortaya konmuştur. bazı kaynaklara göre kurtların evcilleşmeye başlaması israil'de m.ö. 12.000 - 10.000, anadolu'da ise 7000 yılarına uzanmaktadır. evcille...

campanella 'nın civitas solis / güneş ülkesi

felsefe yapıtlarının değeri ne denli büyük olursa olsun, campanella'dan bugüne kalan, adını ölümsüzleştiren şey, hiç kuşku yok ki, güneş ülkesi'nde dile getirdiği toplumsal bir düzen düşüncesidir. ilk defa utrecht'de 1643'de basılmış olan güneş ülkesi, (civitas solis), platon'un devlet'i ve thomas more'un utopia 'sıyla aynı düşünce çizgisi üzerinde, insanoğlunu mutlu bir yaşayışa kavuşturma yolundaki isteklerin en temiziyle yazılmış yapıtların başında gelir.güneş ülkesi, campanella'nın, günün birinde gerçekleşeceğini düşündüğü filozofça bir devlet tasarısıdır. campanella bütün kötülüklerin ve haksızlıkların kaynağını, insanın kendinden başkasını düşünmemesinde, dünya malının benim senin diye bölüşülmesinde buluyor. ona göre, insanlar, genel yara...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !