× "

instead of nasıl kullanılır

" arama sonuçları

ingilizce ders notları -diğer ilgi zamirleri-

diğer ilgi zamirleri where: ...ki oraya, ...ki orada. nitelenen isim yer ismi ise kullanılır. when: ...ki o zaman. nitelenen isim bir zaman ismi ise kullanılır. why: ...ki onun için. nitelenen isim bir sebep ismi ise kullanılır. bu ilgi zamirlerinin üçü de cansızlar için kullanılır. “which”in alternatifleridirler. bunlardan en sık kullanılanı “where”dir. bazı sınavlarda “where”nin sorulduğu görülür. diğer ikisinden pek soru gelmez. the hotel where we stayed last year was closed down. (geçen yıl kaldığımız otelkapatıldı.) close down: kapatmak (bir kapıyı kapatmak sadece “close” ile söylenir. soyut anlamda bir şeyi kapatmak) eğer bu cümlede ilgi zamir...

ftp (file transfer protocol)

ftp (file transfer protocol)

  ftp ftp nedir? ftp (file transfer protocol) ınternete bağlı bir bilgisayardan diğerine (her iki yönde de) dosya aktarımı yapmak için geliştirilen bir internet protokolü ve bu işi yapan uygulama programlarına verilen genel addır. ilk geliştirilen internet protokollerinden biridir. ftp protokolü ile bir başka bilgisayardan bir başka bilgisayara dosya aktarımı yapılırken, o bilgisayar ile etkileşimli-aynı anda (on-line) bağlantı kurulur ve protokol ile sağlanan bir dizi komutlar yardımıyla iki bilgisayar arasında dosya alma/gönderme işlemleri yapılır. ftp yapmak için neler gerekir? ftp yapmak, bir bilgisayara ftp protokolü ile bağlanmak eylemini anlatan yarı türkçe yarı ingilizce bir deyimdir. ftp yapmak iç...

bilgisayar destekli öğretim ingilizce öğretiminde nasıl kullanıl

teknoloji gün be gün ilerliyor yıl olmuş 2011 ve biz halâ odundan yapılan kağıtları eğitim-öğretim için kullanıyoruz. belki ileride teknoloji çok ilerler mikroçiplerle öğretilmek istenen şeyler insana yüklenir ve bizim eğitim-öğretim yapmamıza gerek kalmaz. ama tabii ki bugün için konuşmak gerekirse eğitim-öğretim yapılıyor. gerek kağıtlarla, gerek online ( çevrimiçi ) ve gerek yaşayarak. bu yazımızda online eğitim'de bilgisayar destekli eğitimi ingilizce öğretiminde nasıl kullanacağımızı göreceğiz. 1- insanın aklına direk "chat" geliyor. ingilizce ve bilgisayar denince. yabancı insanlarla sohbet ederek var olan bilgimizi geliştirebilir, akıcılık sağlayabiliriz. ...

grammar

contents • tense system ın englısh 2 • tenses ın englısh 3-8 • preposıtıons 9-14 • modals verbs 15-21 • the passıve sentences 22-27 • condıtıonal sentences 28-32 • noun clauses 33-40 • gerunds / ınfınıtıves 41-49 • adjectıve and adverbs 50-60 • relatıve clauses 61-68 • quantıfıers 69-79 • conjunctıons and transıtıons 80-92 2 tense system ın englısh anlamın unsurları a) time: eylemin zamanını belirtir. b) aspect: konusmacını olayı nasıl gördügünü ifade eder. tıme aspect present sımple past contınuous future perfect sımple aspect: a) permanent events. the castle overlooks the town for many centuries. b) completed events. fatih conquered ıstanbul in 1953. ...

8.hafta ftp (file transfer protocol)

1. ftp nedir?ftp (file transfer protocol) ınternete bağlı bir bilgisayardan diğerine (her iki yönde de) dosya aktarımı yapmak için geliştirilen bir internet protokolü ve bu işi yapan uygulama programlarına verilen genel addır. ilk geliştirilen internet protokollerinden biridir. ftp protokolü ile bir başka bilgisayardan bir başka bilgisayara dosya aktarımı yapılırken, o bilgisayar ile etkileşimli-aynı anda (on-line) bağlantı kurulur ve protokol ile sağlanan bir dizi komutlar yardımıyla iki bilgisayar arasında dosya alma/gönderme işlemleri yapılır. 2. ftp yapmak ta ne demek? ftp yapmak için nelere ihtiyacım var?ftp yapmak, bir bilgisayara ftp protokolü ile bağlanmak eylemini anlatan yarı türkçe yarı ingilizce bir deyimdir. ftp yapmak i&...

ftp dersi

ftpftp nedir? ftp (file transfer protocol) ınternete bağlı bir bilgisayardan diğerine (her iki yönde de) dosya aktarımı yapmak için geliştirilen bir internet protokolü ve bu işi yapan uygulama programlarına verilen genel addır. ilk geliştirilen internet protokollerinden biridir. ftp protokolü ile bir başka bilgisayardan bir başka bilgisayara dosya aktarımı yapılırken, o bilgisayar ile etkileşimli-aynı anda (on-line) bağlantı kurulur ve protokol ile sağlanan bir dizi komutlar yardımıyla iki bilgisayar arasında dosya alma/gönderme işlemleri yapılır. ftp yapmak için neler gerekir?ftp yapmak, bir bilgisayara ftp protokolü ile bağlanmak eylemini anlatan yarı türkçe yarı ingilizce bir deyimdir. ftp yapmak için, bağlanacağımız bilgisayarın...

ingilizce gramer - dilbilgisi, ingilizce zarflar, cümle içinde n

chapter 24.  adverbs: posıtıon ın a sentence words which are used to modify verbs or adjectives are usually referred to as adverbs. for instance, the adverbs in the following sentences are printed in bold type, and the words they modify are underlined. e.g. ı often visit the library.       ıt is surprisingly hot today. ın the first example, the adverb often modifies the verb visit. ın the second example, the adverb surprisingly modifies the adjective hot. words which are used to modify adverbs can also be referred to as adverbs. e.g. the train travels very quickly. ın this example, the adverb very modifies the adverb quickly.   1. adverbs which modify adjectives and other adverbs adverbs which modify adjectives or other adverbs usually immediately precede the wor...

english prepositions, quiz, exercise, ingilizce edatlar listesi,

chapter 26.  preposıtıonsthe words at, in, of, on and to are examples of prepositions. a word such as a noun, pronoun or gerund following a preposition is said to be the object of the preposition. as pointed out previously, a personal pronoun following a preposition must be in the objective case.a phrase beginning with a preposition can be referred to as a prepositional phrase. the prepositional phrases in the following examples are underlined.e.g. he owns the house on the corner.      we are waiting for her.      she has read many books about flying.ın the first example, the noun corner is the object of the preposition on. ın the second example, the personal pronoun her is the object of the preposition for. ıt can be seen that the per...

ingilizcede en çok akla takılan sorulara cevaplar, ipucuları

ingilizcede en çok akla takılan sorulara cevaplar,  ipucuları * ipucu 1 * the problem: neden otobüsler için 'on', otomobiller için 'in' kullanılıyor? get on the bus. get in the car. the tip: 'on' otobüs ve tren gibi üzerinde dik olarak ayakta durabileceğimiz ve yürüyebileceğiniz araçlar için kullanılıyor. 'ın' ise içine eğilerek girebileceğiniz ve dik duramayacağınız otomobiller için kullanılıyor. ipucunun bu olduğuna inanıyorum. * ipucu 2 * the problem: neden home kelimesinin başına the gelmez? go home. come home the tip: çünkü home = the house demek olduğu için. * ipucu 3 * the problem: ingilizcede cümle dizilişi nasıldır? the tip: ingilizce cümle dizilişini svopt olarak formüle etmeni...

ftp ile ilgili a'dan z'ye her şey

ftpftp nedir? ftp (file transfer protocol) ınternete bağlı bir bilgisayardan diğerine (her iki yönde de) dosya aktarımı yapmak için geliştirilen bir internet protokolü ve bu işi yapan uygulama programlarına verilen genel addır. ilk geliştirilen internet protokollerinden biridir. ftp protokolü ile bir başka bilgisayardan bir başka bilgisayara dosya aktarımı yapılırken, o bilgisayar ile etkileşimli-aynı anda (on-line) bağlantı kurulur ve protokol ile sağlanan bir dizi komutlar yardımıyla iki bilgisayar arasında dosya alma/gönderme işlemleri yapılır. ftp yapmak için neler gerekir?ftp yapmak, bir bilgisayara ftp protokolü ile bağlanmak eylemini anlatan yarı türkçe yarı ingilizce bir deyimdir. ftp yapmak için, bağlanacağımız bilgisayarın internet adresi (nümerik ya da sembolik formatta) bağlana...

ftp ile ilgili a'dan z'ye her şey

ftpftp nedir? ftp (file transfer protocol) ınternete bağlı bir bilgisayardan diğerine (her iki yönde de) dosya aktarımı yapmak için geliştirilen bir internet protokolü ve bu işi yapan uygulama programlarına verilen genel addır. ilk geliştirilen internet protokollerinden biridir. ftp protokolü ile bir başka bilgisayardan bir başka bilgisayara dosya aktarımı yapılırken, o bilgisayar ile etkileşimli-aynı anda (on-line) bağlantı kurulur ve protokol ile sağlanan bir dizi komutlar yardımıyla iki bilgisayar arasında dosya alma/gönderme işlemleri yapılır. ftp yapmak için neler gerekir?ftp yapmak, bir bilgisayara ftp protokolü ile bağlanmak eylemini anlatan yarı türkçe yarı ingilizce bir deyimdir. ftp yapmak için, bağlanacağımız bilgisayarın internet adresi (nümerik ya da sembolik formatta) bağlana...

ftp nedir,nerelerde kullanılır,ftp hakkında herşey...

ftp nedir,nerelerde kullanılır,ftp hakkında herşey... ftp ftp nedir?   ftp (file transfer protocol) ınternete bağlı bir bilgisayardan diğerine (her iki yönde de) dosya aktarımı yapmak için geliştirilen bir internet protokolü ve bu işi yapan uygulama programlarına verilen genel addır. ilk geliştirilen internet protokollerinden biridir. ftp protokolü ile bir başka bilgisayardan bir başka bilgisayara dosya aktarımı yapılırken, o bilgisayar ile etkileşimli-aynı anda (on-line) bağlantı kurulur ve protokol ile sağlanan bir dizi komutlar yardımıyla iki bilgisayar arasında dosya alma/gönderme işlemleri yapılır.   ftp yapmak için neler gerekir?   ftp yapmak, bir bilgisayara ftp protokolü ile bağlanmak eylemini anlatan yarı türkçe yarı ingilizce bir deyimdir. ftp yapmak içi...

ftp nedir,nerelerde kullanılır,ftp hakkında herşey...

ftp ftp nedir?   ftp (file transfer protocol) ınternete bağlı bir bilgisayardan diğerine (her iki yönde de) dosya aktarımı yapmak için geliştirilen bir internet protokolü ve bu işi yapan uygulama programlarına verilen genel addır. ilk geliştirilen internet protokollerinden biridir. ftp protokolü ile bir başka bilgisayardan bir başka bilgisayara dosya aktarımı yapılırken, o bilgisayar ile etkileşimli-aynı anda (on-line) bağlantı kurulur ve protokol ile sağlanan bir dizi komutlar yardımıyla iki bilgisayar arasında dosya alma/gönderme işlemleri yapılır.   ftp yapmak için neler gerekir?   ftp yapmak, bir bilgisayara ftp protokolü ile bağlanmak eylemini anlatan yarı türkçe yarı ingilizce bir deyimdir. ftp yapmak için, bağlanacağımız bilgisayarın internet adresi (nümeri...

ftp nedir nerelerde kullanilir ftp hakkinda hersey

ftp nedir,nerelerde kullanılır,ftp hakkında herşey... ftp ftp nedir?   ftp (file transfer protocol) ınternete bağlı bir bilgisayardan diğerine (her iki yönde de) dosya aktarımı yapmak için geliştirilen bir internet protokolü ve bu işi yapan uygulama programlarına verilen genel addır. ilk geliştirilen internet protokollerinden biridir. ftp protokolü ile bir başka bilgisayardan bir başka bilgisayara dosya aktarımı yapılırken, o bilgisayar ile etkileşimli-aynı anda (on-line) bağlantı kurulur ve protokol ile sağlanan bir dizi komutlar yardımıyla iki bilgisayar arasında dosya alma/gönderme işlemleri yapılır.   ftp yapmak için neler gerekir?   ftp yapmak, bir bilgisayara ftp protokolü ile bağlanmak eylemini anlatan yarı türkçe yarı ingilizce bir deyimdir. ftp yapmak...

ftp nedir,ne işe yarar,nasıl kullanılır,ftp ile ilgili herşey..

ftp ftp nedir?   ftp (file transfer protocol) ınternete bağlı bir bilgisayardan diğerine (her iki yönde de) dosya aktarımı yapmak için geliştirilen bir internet protokolü ve bu işi yapan uygulama programlarına verilen genel addır. ilk geliştirilen internet protokollerinden biridir. ftp protokolü ile bir başka bilgisayardan bir başka bilgisayara dosya aktarımı yapılırken, o bilgisayar ile etkileşimli-aynı anda (on-line) bağlantı kurulur ve protokol ile sağlanan bir dizi komutlar yardımıyla iki bilgisayar arasında dosya alma/gönderme işlemleri yapılır.   ftp yapmak için neler gerekir?   ftp yapmak, bir bilgisayara ftp protokolü ile bağlanmak eylemini anlatan yarı türkçe yarı ingilizce bir deyimdir. ftp yapmak için, bağlanacağımız bilgisayarın internet adresi (nümeri...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !