× "

intibah olay örgüsü

" arama sonuçları

anlatmaya bağlı edebi metinlerin incelenmesi

  metin ve zihniyet    edebî metinler yaşadıkları dönemin bir çeşit aynasıdır. dönemin sosyal, ekonomik ve siyasî yapısı, hayat anlayışı, dinî inanışları, inanç ve eğitim sistemleri, sanat anlayışı ve zevki, kısaca bütün kültürel değerleri o dönemin eserlerine yansır. edebî metinlerde dönemin kültür anlayışı ve dili kullanılarak yazıldığı için o dönemin hakim zihniyeti de yansır. örneğin; leonardo da vinci’nin “mona lisa” tablosundaki kadının kaşları yoktur. çünkü bu, o dönemin kadınında bir soyluluk işaretidir. bu özelliği bilen biri, o resmin yaklaşık olarak hangi tarihte yapıldığını da tahmin edebilir. ...

anlatmaya bağlı edebÎ metinler

1. metin ve zihniyet:      bir edebî metnin oluşturulduğu dönemin dinî, siyasî, sosyal, ekonomik, askerî, kültürel vb. hayatın duygu, anlayış ve zevk bütününe zihniyetdenir.      her edebî ürünler gibi anlatmaya bağlı edebî metinler de yazıldıkları dönemin dil ve kültürü kullanılarak yazılır. bu nedenle yazıldıkları dönemin sanat zevkini, zihniyetini yansıtır ve döneme tanıklık eder.     2. yapı (olay örgüsü, kişiler, yer, zaman):      bütünün bir araya getirilmesinde uyulan sisteme yapı denir. edebî metinler de belli bir sisteme, yapıya göre oluştur...

11. sınıf edebiyatı kitabı cevapları (biryay) sayfa 54,55,56,57,

    11. sınıf türk edebiyatı kitabı cevapları (biryay) sayfa 54,55,56,57,58 intibah romanı “intibah” romanının olay örgüsünü ve olay örgüsünün size neler hissettirdiğini, düşün­dürdüğünü ifade ediniz.   intibah romanının olay örgüsü üçüncü bölüm ali bey’in aile yaşamı ve annesi ali bey’in okuma tutkusu babasının ölümü annesiyle çamlıca’ya gidişler çamlıca’daki gizemli kadın beşinci bölüm uzun süren arayış ve gizemli kadınla yeniden karşılaşma altıncı bölüm mahpeyker’le tanışma ve bir aşkın başlaması onuncu ...

11. sınıf edebiyatı kitabı cevapları (biryay) sayfa 54,55,56,57,

  11. sınıf türk edebiyatı kitabı cevapları (biryay) sayfa 54,55,56,57,58 intibah romanı “intibah” romanının olay örgüsünü ve olay örgüsünün size neler hissettirdiğini, düşün­dürdüğünü ifade ediniz.   intibah romanının olay örgüsü üçüncü bölüm ali bey’in aile yaşamı ve annesi ali bey’in okuma tutkusu babasının ölümü annesiyle çamlıca’ya gidişler çamlıca’daki gizemli kadın beşinci bölüm uzun süren arayış ve gizemli kadınla yeniden karşı...

11. sınıf edebiyatı kitabı cevapları (biryay) sayfa 54,55,56,57,

  11. sınıf türk edebiyatı kitabı cevapları (biryay) sayfa 54,55,56,57,58 intibah romanı “intibah” romanının olay örgüsünü ve olay örgüsünün size neler hissettirdiğini, düşün­dürdüğünü ifade ediniz.   intibah romanının olay örgüsü üçüncü bölüm ali bey’in aile yaşamı ve annesi ali bey’in okuma tutkusu babasının ölümü annesiyle çamlıca’ya gidişler çamlıca’daki gizemli kadın beşinci bölüm uzun süren arayış ve gizemli kadınla yeniden karşı...

9.sınıf edebiyat 3.ünite (sayfa 120-131) fırat yayıncılık

  padişah ile çocukları b. “kalevala” ve “padişah ile çocukları” adlı metinlerin birbirlerine benzeyen özelliklerini bulunuz. b. her ikisi de kurmaca ve sanatsal metindir her ikisi anonimdir. her ikisinde de olağanüstü özellikler var. her ikisinde dört unsur olay olay örgüsü, yer, zaman ve mekan vardır. her ikisi de olay çevresinde gelişen edebi metinlerdir. her ikisinde bir anlatıcı vardır. her ikisinde de dilin işlevlerinde heyecan bildirme işlevi kullanılmıştır. her ikisinde kullanılan kelimeler mecaz ve yan anlam bakımından zengindir.   36. “kalevala destanı”nın bir bölümünü &l...

sayfa 120-131 - 9.sınıf edebiyat (fırat yayıncılık)

  padişah ile çocukları b. “kalevala” ve “padişah ile çocukları” adlı metinlerin birbirlerine benzeyen özelliklerini bulunuz. b. her ikisi de kurmaca ve sanatsal metindir her ikisi anonimdir.   kaynak:http://edebiyatogretmeniyiz.com her ikisinde de olağanüstü özellikler var. her ikisinde dört unsur olay olay örgüsü, yer, zaman ve mekan vardır. her ikisi de olay çevresinde gelişen edebi metinlerdir. her ikisinde bir anlatıcı vardır. her ikisinde de dilin işlevlerinde heyecan bildirme işlevi kullanılmıştır. her ikisinde kullanılan kelimeler mecaz ve yan anlam bakımından zengindir.   36. “kale...

9.sınıf edebiyat fırat yayıncılık (sayfa 101- 105)

  anlatmaya bağlı edebî metinleri inceleme yöntemi hazırlık 1. aşağıdaki paragrafları okuyunuz. bu paragraflardan hangileri sosyal ve siyasi bir olayı anlatmaktadır? 1. namık kemal’ ait olan 2. metin sosyal ve siyasi bir olay anlatmaktadır. 2. sınıfınıza getirdiğiniz metinleri okuyunuz. metinlerin, yazıldıkları dönemin sosyal, siyasi, ekonomik yapısını ve sanat anlayışını yansıtıp yansıtmadığını belirleyiniz. 2.   3. görsel ögelerdeki nesneler arasında nasıl bir ilişki vardır? bir öyküde veya romanda böyle parça bütün ilişkisi kurulabilir mi? tartışınız. tartışmanız sonucu ortaya çıkan görüşü tahtaya yazınız. 3. resimler arasında bir ilişki v...

sayfa 54-58 11. sınıf edebiyat intibah romanı inceleme

  “intibah” romanının olay örgüsünü ve olay örgüsünün size neler hissettirdiğini, düşün­dürdüğünü ifade ediniz.   intibah romanının olay örgüsü üçüncü bölüm ali bey’in aile yaşamı ve annesi ali bey’in okuma tutkusu babasının ölümü annesiyle çamlıca’ya gidişler çamlıca’daki gizemli kadın beşinci bölüm uzun süren arayış ve gizemli kadınla yeniden karşılaşma altıncı bölüm mahpeyker&rsqu...

lise 11. sınıf türk edebiyatı kitabı cevaplar,11.sınıf edebiyat

3 etkinlik klasisizm:- akıl sağduyu gerçek tabiat temeline dayanır. - ferdi değil evrenseldir - eski yunan ve latin sanatkarlarını eserlerini örnek alır - kuralcıdır, kurallara bağlıdır - zevk vererek eğitmeyi amaçlar yüce değerlere ulaştırmak erdemli ahlaklı olmak - eserlerde bütünlük ve mükemmellik aranır - milli bir dil kullanılır. bu dil seçkin kişilerin kullandığı dildir. - konudan çok konunun işlenişine önem verilir. - yalnız seçkin olgun kişiler ele alınır. - insan dışındaki her şey ihmal edilmiştir. romantizm:- romantizm hürriyetçidir, kural tanımaz, her türlü doğm...

11.sınıf türk edebiyatı cevapları

edebiyat sayfa 12 4. etkinliktanzimat fermanı 3 kasım 1839 da gülhane parkında padişah,diğer devlet büyükleri,ulema,lonca ve esnaf temsilcileri ve halkın "gülhane hattı humayunu" adıyla mustafa reşit paşa tarafından okundu.bu fermanla osmanlı devletinde islam hukuku ve geleneksel kurumların bıraktığı hızlı bir değişim süreci başladısayfa 133.soru:yenileşme kavramı, var olanın çağın gereksinim ve özelliklerine göre yeniden düzenlenmesidir.4.soru:burada yenilik kavr***** en uygun hareket konağı restore ettirip,ihtiyaca göre eklemeler yapmaktır.çünkü konağı,yıkıp yerine yeni bir bina yapmak yenilik değil,köklü bir değişimdir.sayfa 151. metin1.on dokuzuncu asır şiirindeki 9,13,14,15,16,17,20,21 ve 22. beyitler ortaçağa özgü dünya görüşünü yansıtmaktadır.diğer beyitlerde ise şair,modern dünyada...

11. sınıf türk dili ve edebiyatı cevapları, lise 3 edebiyat kita

11. sınıf edebiyat kitabı cevapları, lise 3 türk dili ve edebiyatı sorularının cevapları, 11. sınıf kitabı etkinlik cevapları   edebiyat sayfa 12 4. etkinlik tanzimat fermanı 3 kasım 1839 da gülhane parkında padişah,diğer devlet büyükleri,ulema,lonca ve esnaf temsilcileri ve halkın “gülhane hattı humayunu” adıyla mustafa reşit paşa tarafından okundu.bu fermanla osmanlı devletinde islam hukuku ve geleneksel kurumların bıraktığı hızlı bir değişim süreci başladı sayfa 13 3.soru:yenileşme kavramı, var olanın çağın gereksinim ve özelliklerine göre yeniden düzenlenmesidir.4.soru:burada yenilik kavr***** en uygun hareket konağı restore ettirip,ihtiyaca göre eklemeler yapmaktır.çünkü konağı,yıkıp yerine yeni bir bina yapmak yenilik değil,köklü bir değişimdir. sayfa 15 1. metin 1.o...

11. sınıf edebiyat kitabı cevapları, lise 3 türk dili ve edebiya

11. sınıf edebiyat kitabı cevapları, lise 3 türk dili ve edebiyatı sorularının cevapları, 11. sınıf kitabı etkinlik cevapları   edebiyat sayfa 12 4. etkinlik tanzimat fermanı 3 kasım 1839 da gülhane parkında padişah,diğer devlet büyükleri,ulema,lonca ve esnaf temsilcileri ve halkın “gülhane hattı humayunu” adıyla mustafa reşit paşa tarafından okundu.bu fermanla osmanlı devletinde islam hukuku ve geleneksel kurumların bıraktığı hızlı bir değişim süreci başladı sayfa 13 3.soru:yenileşme kavramı, var olanın çağın gereksinim ve özelliklerine göre yeniden düzenlenmesidir.4.soru:burada yenilik kavr***** en uygun hareket konağı restore ettirip,ihtiyaca göre eklemeler yapmaktır.çünkü konağı,yıkıp yerine yeni bir bina yapmak yenilik değil,köklü bir değişimdir. sayfa 15 1. metin 1.on do...

11 sınıf edebiyat kitabı cevapları (jackalpage)

sayfa 19ölçme değerlendirme1. d, d, y 2.abdülmecit= tanzimat fermanıll.mahmut=yeniçeri ocağının kaldırılmasıbaron de tott= hendesehane3. cevap : e şıkkısayfa 201.ünite ölçme ve değerlendirme1.cevap: e2......sosyal,siyasi ve tarihi.......3.burada soru hatalı çünkü edebi eser seçeneklerde verilenlerin tamamıyla ilişkili.4.temel sebep,bilim ve teknik sayesinde modernleşen batı ordularının osmanlı ordularından üstün hale gelmesidir.sayfa 23 1.etkinlik***askeri alanda nizam-ı cedid ordusu oluşturuldu. lll. selim tahttan indirildi.nizam-ı cedid ordusu dağıtıldı ve yenilgiyi destekleyen devlet adamları ve kişiler cezalandırıldı.2.etkinlik***devlet yöneticileri tarafından istenmiştir.3.etkinlik***ilk türkçe...

hikaye ödevi isteyen arkadaş 5. bölümden itibaren yazabilirsin.

  bir düzyazı türü olan roman insan ilişkilerini anlatımıdır diyebiliriz. insanın yaşadığı serüvenler, iç dünyasını gerçekliği; insan-insan, insan-mekan, insan-doğa ilişkileri yaşadığı ortamın özellikleri toplumsal olay ya da olgular ekseninde belli insanlık durumları öne çıkaran edebi türdür. hikaye ise romana göre daha kısa olmakla birlikte, ilgi çekici birtakım olayları anlatan edebi türdür.hikayede olay kısa olduğu için kahramanlar daha az, yazılması daha zordur. romanda zaman hikayeye göre daha uzundur bu yüzden daha detaylı bir anlatım vardır. edebiyatımızda hikaye ve romanın gelişmesi birbirine paralellik gösterir. tanzimat edebiyatı ile bu türler edebiyatımızda görülmeye başlamıştır. zaten bu türleri kesin çizgilerle birbirinden ayırmak doğru değildir. roman ve hikaye e...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !