× "

iran parasının değeri

" arama sonuçları

reza zarrab onları umreye götürmüş!

işadamı reza zarrab, büyük rüşvet operasyonu’nda kendisiyle birlikte tutuklanan kaan çağlayan’ın ailesini özel uçağıyla umreye götürmüş.   22 mart 2013’teki ziyarete, oğlu tutuklandığı için ekonomi bakanlığı’ndan istifa eden zafer çağlayan, eşi songül çağlayan, diğer oğlu ahmet çağan çağlayan, gelini kübra ece, koruma emrah sarıyüce, ibrahim arslan ile ebru gündeş ve reza zerrab katılmış. ‘büyük rüşvet operasyonu’ kapsamında tutuklanan işadamı reza zarrab ile aynı operasyon nedeniyle oğlu kaan çağlayan tutuklandığı için ekonomi bakanlığı’ndan istifa eden zafer çağlayan’ın 22...

turgut özal hakkında ödev niteliğinde bir araştırma....

turgut özal hakkında ödev niteliğinde bir araştırma....

oca072011 turgut özal dönemi türk dış politikası   doç. dr. sedat laçiner turgut özal, türk siyasi hayatına çok iddialı hedeflerle girmiş ve icraatlarıyla diğer siyasetçilerden önemli ölçüde ayrılmıştır. turgut özal dönemi türk dış politikası da bir çok açılardan daha önceki dönemlere göre farklılıklar gösterir. bazı araştırmacılar bu farkların fikirsel bir bütünlük oluşturduğunu ve dış politikada ayrı bir ekol teşkil ettiğini de iddia ederler. bu çalışmanın sınırları nedeniyle söz konusu iddianın doğruluğu konusu başka bir yazıya bırakılırken, özal’ın dış politikada kendisinden öncekilere kıya...

1920’den günümüze türkiye cumhuriyeti siyasi tarihi 1

1920’den günümüze türkiye cumhuriyeti siyasi tarihi 1920’den günümüze türkiye cumhuriyeti siyasi tarihi ''milletimizin, güçlü, mutlu ve güvenlik içinde yaşayabilmesi için, devletin tamamen milli bir siyaset izlemesi ve bu siyasetin, iç kuruluşlarımıza tamamen uygun ve dayalı olması lâzımdır. millî siyaset dediğim zaman, kastettiğim mâna ve anlam şudur: millî sınırlarımız içinde, her şeyden evvel kendi kuvvetimize dayanıp varlığımızı koruyarak millet ve memleketin gerçek mutluluğuna ve bayındırlığına çalışmak... genel olarak erişilemeyecek hayalî emeller peşinde milleti uğraştırmamak ve zarara sokmamak... medenî dün...

1920’den günümüze türkiye cumhuriyeti siyasi tarihi (3)

 1920’den günümüze türkiye cumhuriyeti siyasi tarihi 1957 seçimleri sonrası gelişmeler, siyasi huzursuzluklar ve vatan cephesi; chp, 1957 seçimleri sonrasında muhalefette kalmış olmasına rağmen önceki dönemlere göre meclis içinde daha güçlü bir konuma gelmişti. bu dönemde iki partinin birbirlerine olan bakışları keskin bir çizgiye oturmuş ve giderek sertleşmişti… bu dönemde yürütülen ekonomik politikalar bütçenin açık vermesine, zamlara ve enflasyonun körüklenmesine neden oluyordu. halkın yaşam standardının düşmesi ve dp’nin uluslararası alanda da saygınlık kaybına uğramaya başlaması zamanla toplumda ki hoşnutsu...

1920’den günümüze türkiye cumhuriyeti siyasi tarihi

 1920’den günümüze türkiye cumhuriyeti siyasi tarihi 1920’den günümüze türkiye cumhuriyeti siyasi tarihi ''milletimizin, güçlü, mutlu ve güvenlik içinde yaşayabilmesi için, devletin tamamen milli bir siyaset izlemesi ve bu siyasetin, iç kuruluşlarımıza tamamen uygun ve dayalı olması lâzımdır. millî siyaset dediğim zaman, kastettiğim mâna ve anlam şudur: millî sınırlarımız içinde, her şeyden evvel kendi kuvvetimize dayanıp varlığımızı koruyarak millet ve memleketin gerçek mutluluğuna ve bayındırlığına çalışmak... genel olarak erişilemeyecek hayalî emeller peşinde milleti uğraştırmamak ve zarara sokmamak... medenî d&...

bankacılık birimleri ve sözlüğü

bankacılık terimleri (bankacılık sözlüğü) a a tipi yatırım fonu hisse senedi ağırlıklı yatırım fonlarıdır. portföy değerinin en az yüzde 25'ini devamlı olarak türk şirketlerinin hisse senedi olarak bulundurmaları zorunludur. açık bütçe gideri gelirini aşan bütçedir. açık pazar serbest piyasa yerine kullanıldığı gibi yabancı üreticilerin mallarını serbestçe satabildiği piyasa anlamına gelir. açık piyasa işlemi merkez bankası’nın para değerinde kararlılık sağlamak amacı ile giriştiği piyasa işlemleridir. piyasaya hazine bonosu ya da tahvil satarak para hacmini daraltabilir veya alım yaparak genişletebilir.     adat faiz hesaplamalarında k...

bankacılık terimleri sözlüğü o-z arası

bankacılık terimleri sözlüğü o-z arası 28.12.2009 bankacılık terimleri ne nedir, bankacılık sözlüğü ne nedir, bankacılık terimleri o-z arası     o-ö ortodoks istikrar programı nedir: uluslararası para fonu ımf’nin 1970’li yıllardan bu yana enflasyonla mücadele eden ülkelere tavsiye ettiği programlara genel olarak verilen addır. ortodoks kelimesi burada klasikleşmiş, klişeleşmiş istikrar programları anlamında kullanılmaktadır. bu programda ımf ücretlerin dondurulmasını, program öncesi belirli bir oranda devalüasyon sonrası yavaşlatılmış kur politikasını tavsiye eder ve tüketimi kısarak enflasyonun kontrol altında tutulmasını önerir. bu klasik program bir çok...

ebulfeyz elçibey

    nahçivan'da bulunan keleki köyünün halil yurdu yaylasında, 24 haziran 1938 yılında mehrinisa hanımın kadirkulu'dan ikinci oğlu dünyaya geldi. köy halkının "dede" olarak adlandırdığı babasının amcası, hürmetli din adamı, karabağ, nahçivan ve tebriz’de din tahsili almış mir yahya dede ona ebülfezl abbas’ın (hz. ali’nin oğlu) şerefine “ebülfez” adını koydu. (alevi türkmenler ebülfezl abbas’a celal abbas derler) ebülfez ismi azerbaycan türkçesi’nde ebelfez, abulfez - türkiye türkçesi’nde ebulfez, ebulfeyz gibi farklı şekillerde söylenmektedir.   ebülfez beyin ailesi: ata nes...

bankacılık terimleri (bankacılık sözlüğü)

aa tipi yatırım fonuhisse senedi ağırlıklı yatırım fonlarıdır. portföy değerinin en az yüzde 25'ini devamlı olarak türk şirketlerinin hisse senedi olarak bulundurmaları zorunludur.açık bütçegideri gelirini aşan bütçedir.açık pazarserbest piyasa yerine kullanıldığı gibi yabancı üreticilerin mallarını serbestçe satabildiği piyasa anlamına gelir.açık piyasa işlemimerkez bankası'nın para değerinde kararlılık sağlamak amacı ile giriştiği piyasa işlemleridir. piyasaya hazine bonosu ya da tahvil satarak para hacmini daraltabilir veya alım yaparak genişletebilir.      adatfaiz hesaplamalarında kullanılan bir terimdir. faize esas olan anapara ile paranın kullanıldığı gün sayısının çarpımından olu...

bankacılık terimleri (bankacılık sözlüğü)

bankacılık terimleri (bankacılık sözlüğü) a a tipi yatırım fonu hisse senedi ağırlıklı yatırım fonlarıdır. portföy değerinin en az yüzde 25'ini devamlı olarak türk şirketlerinin hisse senedi olarak bulundurmaları zorunludur. açık bütçe gideri gelirini aşan bütçedir. açık pazar serbest piyasa yerine kullanıldığı gibi yabancı üreticilerin mallarını serbestçe satabildiği piyasa anlamına gelir. açık piyasa işlemi merkez bankası’nın para değerinde kararlılık sağlamak amacı ile giriştiği piyasa işlemleridir. piyasaya hazine bonosu ya da tahvil satarak para hacmini daraltabilir veya alım yaparak genişletebilir. adat faiz hesaplamalarında kullanılan bir te...

a'dan z'ye osmanlı devleti tarihi (2)

preveze deniz savaşıtarih: 28 eylül 1538taraflar: osmanlı x haçlılar ( barbaros hayrettin paşa x andrea doria)sebep: akdeniz’de osmanlı hakimiyetini sağlamaksonuç:1-şarlken’in akdeniz’deki üstünlüğü sona erdirildi. 2-akdeniz bir türk gölü haline geldi.önemi: preveze deniz savaşı’nın tarihi olan 28 eylül ülkemizde türk denizcilik günü olarak kutlanmaktadır.hint deniz seferleritarih:1538-1553taraflar: osmanlılar x portekizlilersebep: 1-portekizliler basra körfezi’ni kapatarak baharat yolunu değiştirmişlerdi. bu durum osmanlı ekonomisine büyük zarar veriyordu. 2- portekizliler müslüman tüccarlara zarar veriyorlardı.sonuç: 1-seferler başarısız o...

para

para eşyanın değerini ölçmeye ve serveti biriktirmeye yarayan ödeme vasıtası. ödeme vasıtaları altın, gümüş, madenî veya kağıt para türünden olabileceği gibi; arpa, buğday, tuz, bakır ve demir gibi mislî mallar da ödeme aracı olarak belirlenebilir. ancak bu sonuncular para sayılmaz (es-serahsî, el-mebsût, beyrut 1398/1978).islâm iktisadına göre ekonomik değeri olan şeyler dört çeşittir. 1. altın veya gümüşten basılan paralar, ya da ziynet eşyası. bunlar yalnız satış bedeli olur. 2. hem satış bedeli, hem de satılan mal olabilenler. standart (mislî) mallar bu gruba girer. buğday, arpa gibi. 3. elbise, hayvan ve bina gibi kıyemî olan şeyler. bunlar yalnız satı...

osmanlı tarihi 2

sokullu mehmet paşa’nın kanal projeleri 1-süveyş kanalı ( bu kanal açılabilseydi baharat yolu işlerlik kazanacak ve ümit burnu yolu önemini kaybedecekti.) 2-don volga kanalı ( bu kanal açılabilseydi osmanlılar karadeniz’den hazar denizi’ne geçebilecek ve orta asya türkleri ile yakından ilişkiye girilebilecekti.) 3-iznik-sapanca kanalı ( bu kanal açılabilseydi istanbul boğazı’nın trafiği rahatlatılabilecekti.) ııı. murad dönemi (1574-1595) *ııı.murad döneminde 1579’da sokollu mehmet paşa’nın (1564-1579) bir suikast sonucunda öldürülmesi ile osmanlılarda duraklama dönemi başladı. *ııı.murad, duraklama döneminin ilk padişahıdır. lehistan’ın osmanlı topraklarına katılmasının önemi: osmanlı devleti’nin hakimiyeti baltık denizi kıyıların...

para

para   eşyanın değerini ölçmeye ve serveti biriktirmeye yarayan ödeme vasıtası. ödeme vasıtaları altın, gümüş, madenî veya kağıt para türünden olabileceği gibi; arpa, buğday, tuz, bakır ve demir gibi mislî mallar da ödeme aracı olarak belirlenebilir. ancak bu sonuncular para sayılmaz (es-serahsî, el-mebsût, beyrut 1398/1978). islâm iktisadına göre ekonomik değeri olan şeyler dört çeşittir. 1. altın veya gümüşten basılan paralar, ya da ziynet eşyası. bunlar yalnız satış bedeli olur. 2. hem satış bedeli, hem de satılan mal olabilenler. standart (mislî) mallar bu gruba girer. buğday, arpa gibi. 3. elbise, hayvan ve bina gibi kıyemî olan şeyler. bunlar yalnız satılan mal olabilir. 4. temelde satış be...

soros haklı çıktı! t.c devletini yakından tanıyan soros'u ta

18 eylül 2006 13:07 soros'un iki sözü çok tartışılmıştı. bu sözlerin birincisi "türkiye'nin en iyi ihraç malı ordusudur", ikincisi ise "türkiye, pkk ile siyasi çözüme gitmelidir" idi.  soros'un iki sözü çok tartışılmıştı. bu sözlerin birincisi "türkiye'nin en iyi ihraç malı ordusudur", ikincisi ise "türkiye, pkk ile siyasi çözüme gitmelidir" idi. türkiye cumhuriyeti her iki sözün gereğini yerine getirdi. somali, afganistan, kongo'dan sonra lübnan'a asker göndermeyi kararlaştırdı. son olarak ise bir orgeneralini "pkk koordinatörü" olarak atadı. peki türkiye cumhuriyeti devletini bu kadar yakından tanıyan soros'un gerçekte kim olduğunu bilmek istermesiniz. işte covert action quarterly'nin "george soros: emperyal büyücü, çifte...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !