× "

isfahan medresesi

" arama sonuçları
anadolu selçuklu devleti

anadolu selçuklu devleti

  anadolu selçuklu devleti           anadolu selçuklu devleti, selçukluların anadolu’da kurduğu devlettir. türklerin anadolu’ya yerleşmesi 1071’deki malazgirt savaşı’ndan sonra hızlandı. selçuklu komutanı kutalmışoğlu süleyman şah anadolu’daki fetihleri batıya yayarak 1075'te iznik’i bizans’tan aldı ve burayı başkent yaparak bağımsızlığını ilan etti. böylece kurulan anadolu selçuklu devleti, ilhanlıların son anadolu selçuklu sultanını tahttan indirdikleri 1308'e kadar varlığını sürdürdü.           bizans'ın sınır komşusu olan süleyman şah bir süre...

büyük selçuklu imparatorluğu

büyük selçuklu imparatorluğu

  kuruluş tarihi - 1037 yıkılış tarihi - 1157 kurucusu - selçuk bey (ilk hükümdarı tuğrul bey) başkenti - merv dili - farsça devlet başkanı - sultan   kuruluşu           selçuklular, türk-islam devletlerinin en büyüklerindendir. oğuzların üçoklar kolunun, kınık boyuna mensupturlar. onuncu yüzyılın sonu ile on birinci yüzyılın başlarında islam’ı kabul ettiler. selçuklular; çin'den, batı anadolu dahil bütün ortadoğu ülkeleri, akdeniz sahilleri, kuzeybatı afrika, hicaz ve yemen'den rusya içlerine kadar yayılan hakimiyetin, muazzam bir kültür ve medeniyetin temsilcisidir.  &nb...

muhammed hatemi kimdir?

    muhammed hatemi, 1943’de iran’ın orta kesimindeki yezd eyaletinin erdekan ilinde doğdu. yezd cuma imamı ünlü din adamı ayetullah ruhullah hatemi ile zengin bir toprak sahibinin kızı sanike ziyai’nin 3’ü kız 6 çocuğundan biri olan hatemi, 1961’de lise öğrenimini tamamladıktan sonra dini eğitim için kum medresesi’ne girdi. hatemi, 1965’den itibaren dini eğitimine isfahan medresesi’nde devam ederken, aynı yıl kaydolduğu isfahan üniversitesi felsefe bölümü’nden 1969’da lisans derecesi aldı. 1970’de tahran üniversitesi’nde eğitim bilimleri dalında başladığı yüksek lisans eğitimini bitirdikten sonra ünl...

medrese

  medrese   ders okutulan yer; islâm dünyasında yaygın öğretim kuruluşu. arapça "de.ra.se" fiilinden gelen "medrese" ve "müderris" kelimeleri birbirleri ile yakından ilgilidir. öğrenciler için ders okumaya mahsus yer demek olan medreselerde, ders veren hocalara da müderris adı verilmektedir. islâm, eğitim ve öğretim faaliyetleri üzerinde önemle durur. bu dinin kitabı olan kur'an, ilk ayeti ile okumayı emreder. bu kitabın gönderildiği peygamber de ümmetine bu yolda gerekli talimatı vermiştir. kur'ân bu sünnetin bu konudaki emirlerini göz önünd...

islam alimleri 2

askalani meşhur hadis alimlerindendir. ebu'l-fazl şihabüddin ahmed bin ali bin muhammed el-askalani. filistinli olup memleketi olan askalan'dan ötürü askalani, yedinci dedesine nispetle ibn hacer olarak anıldı. ebü'l-fazl künyesinin yanında soyunun dayanağından dolayı kinani ünvanlarıyla da anıldı. ibn hacer lakabıyla meşhur oldu. künyesi şeklindedir. şubat 1372'de (h. 773) eski mısır'da doğdu. dört yaşında iken babası bir süre sonra da annesi vefat edince ablası ile yalnız kaldı. ancak, babası vefatından önce hem kendilerine yetecek kadar servet bıraktı hem de biri ticaretle, diğeri ilimle uğraşan iki dostuna onları emanet etti. her ikisinin de ilimle uğraşmaları ve eğitimlerini tamamlamalar...

medrese inşa edilen diğer şehirler

bir şehirde medrese inşaatına karar verilmeden önce, bazı esasların gözönünde tutulduğu şüphesizdir. görünüşe göre, sultan alp arslan’dan medrese inşası için müsaadeyi alan vezir nizam’ül-mülk, bu müesseselerin nerelerde açılması hususunda tam bir yetki ile hareket etmiştir. bir yerde ders verebilecek tanınmış bir ilim adamının bulunması, onun medrese inşasında göz önünde bulundurduğu başlıca noktadır: nizamü’l-mülk, bağdad medresesini ebu ishak şirazi için inşa ettirdiğini selçuklular’ın bağdad mümessiline yazdığı mektupta açıkça belirtmişti. bu vasıfta ilim adamlarının çok defa büyük kültür merkezlerinde bulunacağı ise meydandadır. bununla beraber, bazen bir bölgedeki küçük şehirlerde de medrese kurulduğu oluyordu. şu halde, medrese inşa edilmesine karar verilen merkezlerin aynı zamand...

medreseler

  medrese ders okutulan yer; islâm dünyasında yaygın öğretim kuruluşu.arapça "de.ra.se" fiilinden gelen "medrese" ve "müderris" kelimeleri birbirleri ile yakından ilgilidir. öğrenciler için ders okumaya mahsus yer demek olan medreselerde, ders veren hocalara da müderris adı verilmektedir.islâm, eğitim ve öğretim faaliyetleri üzerinde önemle durur. bu dinin kitabı olan kur'an, ilk ayeti ile okumayı emreder. bu kitabın gönderildiği peygamber de ümmetine bu yolda gerekli talimatı vermiştir. kur'ân bu sünnetin bu konudaki emirlerini göz önünde bulunduran müslümanlar, daha islâm'ın ilk yıllarından itibaren öğrenmek için bütün imkânlarını se...

büyük selçuklu ve anadolu selçuklu devletinde mimari

büyük selçuklu devleti döneminde  mimaritürkler müslüman olduktan sonra heykel ve resim yapamadıklarından hat sanatı,çinicilik,el yazması kitapların nakışlarla süslenmesi olan tezhip sanatı gelişmiştir.büyük selçukluların mimariye getirdikleri yeni unsurlar şunlardır:-üst üste çifte kubbe-köşeli çatı-sivri kemer-türk üçgeni tarzı kubbeler-silindirik ve yivli minareler-dikdörtgen ve beş köşeli mihrap*melikşah’ın isfahan!da yaptırdığı mescid-i cuma(ulu cami)*merv’de ki sultan sencer camii*kazvin’deki mescid-i cuma ve haydariyed !deki mescid önemli yapılar arasındadır.*ayrıca tuğrul bey zamanında yapılan damgan mescid-i cuması’nın minare...

medrese

medrese ders okutulan yer; islâm dünyasında yaygın öğretim kuruluşu.arapça "de.ra.se" fiilinden gelen "medrese" ve "müderris" kelimeleri birbirleri ile yakından ilgilidir. öğrenciler için ders okumaya mahsus yer demek olan medreselerde, ders veren hocalara da müderris adı verilmektedir.islâm, eğitim ve öğretim faaliyetleri üzerinde önemle durur. bu dinin kitabı olan kur'an, ilk ayeti ile okumayı emreder. bu kitabın gönderildiği peygamber de ümmetine bu yolda gerekli talimatı vermiştir. kur'ân bu sünnetin bu konudaki emirlerini göz önünde bulunduran müslümanlar, daha islâm'ın ilk yıllarından itibaren öğrenmek için bütün imkânlar...

büyük selçuklu devleti

büyük selçuklu devletibüyük selçuklu devletinin kuruluşuselçuklular, türk-islam devletlerinin en büyüklerindendir. oğuzların üçoklar kolunun, kınık boyuna mensupturlar. onuncu yüzyılın sonu ile onbirinci yüzyılın başlarında islam'ı kabul ettiler. selçuklular; çin'den, batı anadolu dahil bütün ortadoğu ülkeleri, akdeniz sahilleri, kuzeybatı afrika, hicaz ve yemen'den rusya içlerine kadar yayılan hakimiyetin, muazzam bir kültür ve medeniyetin temsilcisidir.devlete adını veren selçuk bey, aral gölü ile hazar denizi arasına hakim olan oğuz yabgu devleti'nin kumandanlarından dukak subaşı'nın oğludur. dukak ölünce, 17-18 yaşlarındaki selçuk bey, subaşı oldu. genç yaşına rağmen yüksek mevkilere ulaşan selçuk bey'in devamlı artan bir itibara sahip olması, yabgu...

türk islam medeniyeti

türk islam medeniyetitürk-islam devletlerikarahanlılar - ( 840 - 1212 )gazneliler - ( 963 - 1187 )büyük selçuklular - ( 1040 - 1157 )harzemşahlar - ( 1097 - 1231 )mısır'da kurulanlartolunoğulları - ( 868 - 905 )ihşidler - ( 935 - 969 )eyyübiler - ( 1174 - 1250 )memlükler - ( 1250 - 1517 )türk - islÂm tarihi önemli bilgileri !!!türk - arap ilişkileri talas savaşı'ndan sonra olumlu gelişti.abbasiler döneminde türklerin yerleştirildiği sınır şehirlerine avasım denir.bağdat yakınlarındaki askeri şehre samarra denilmiştir.mısır'daki ilk müslüman türk devleti tolunoğulları ikinci türk devleti ihşidler'dir.sultan ünvanını ilk kullanan hükümdar gazneli mahmut'tur.ilk müslüman türk devleti karahanlılar'dır.merkezi balasagun, kaşgar, semerkant'dır.büyük selçuklu devleti&#...

büyük selçuklu devleti

büyük selçuklu devleti   büyük selçuklu devletinin kuruluşuselçuklular, türk-islam devletlerinin en büyüklerindendir. oğuzların üçoklar kolunun, kınık boyuna mensupturlar. onuncu yüzyılın sonu ile onbirinci yüzyılın başlarında islam’ı kabul ettiler. selçuklular; çin’den, batı anadolu dahil bütün ortadoğu ülkeleri, akdeniz sahilleri, kuzeybatı afrika, hicaz ve yemen’den rusya içlerine kadar yayılan hakimiyetin, muazzam bir kültür ve medeniyetin temsilcisidir.devlete adını veren selçuk bey, aral gölü ile hazar denizi arasına hakim olan oğuz yabgu devleti’nin kumandanlarından dukak subaşı’nın oğludur. dukak ölünce, 17-18 yaşlarındaki selçuk bey, subaşı oldu. genç yaşına rağmen yüksek mevkilere ulaşan selçuk bey’in devamlı artan bir itibara sahip olma...

kpss ders notları

türk islam tarihi  püf noktaları  türk islam medeniyetitürk-islam devletlerikarahanlılar - ( 840 - 1212 )gazneliler - ( 963 - 1187 )büyük selçuklular - ( 1040 - 1157 )harzemşahlar - ( 1097 - 1231 )mısır'da kurulanlartolunoğulları - ( 868 - 905 )ihşidler - ( 935 - 969 )eyyübiler - ( 1174 - 1250 )memlükler - ( 1250 - 1517 ) türk - islâm tarihi önemli bilgileri !!!türk - arap ilişkileri talas savaşı'ndan sonra olumlu gelişti.abbasiler döneminde türklerin yerleştirildiği sınır şehirlerine avasım denir.bağdat yakınlarındaki askeri şehre samarra denilmiştir.mısır'daki ilk müslüman türk devleti tolunoğulları ikinci türk devleti ihşidler'dir.sultan ünvanını ilk kullanan hü...

matematikçilerin hayatı

matematikçilerin hayatı amet fergani 9. yüzyılın başlarında dünyaya geldiği kabul edilen ünlü matematik ve astronomi bilgini ahmet ferganî, çağının bilim ve kültür merkezlerinden olan türkistan’ın fergana bölgesindendir. bilim ve kültür tarihimizin birinci elden kaynakları olan tezkireler (biyografik eserler)de doğum tarihi ile ilgili bir bilgi bulunmamakla birlikte kendisi gibi bir astronom olan babasının adının muhammed, dedesinin ise kesir olduğu kayıtlıdır.ahmet ferganî, ilk öğrenimini ünlü bilginlerin yetiştiği fergana’da yaptı ve büyük bir ihtimalle astronomi konusundaki bilgilerini babasından aldı. belli bir seviyeye geldikten sonra da mevcut bilgilerine yeni bilgiler katmak amacıyla da, çağının bilim, kültür ve aynı zamanda halifelik merkezi olan ...

nihat genç: ey iran zengin ve güzel ülke

iran’a adım attığımız gün edward said’in öldüğünü duyduk. edward said hem filistin’in vicdanıydı, hem aydınların. hocamızdı. hristiyan bir aileden gelen edward said, şarkiyatçılık (oryantalizm) kitabı ve birçok eseriyle gözlerimizi açtı. doğu topraklarının bu güzel evladını saygıyla yadedelim. hayatımda kazandığım ilk fazladan paraları suriye ve iran gezilerine harcadım, sizler beni okumasaydınız, para biriktiremeyecek, iran’a gidemeyecektim, yıllardır beni bağrına basan okuyucularıma teşekkür ediyorum. çocukluğumdan beri rüyamdı, ilk gideceğim dünya ülkesi ya şiraz olacaktı ya isfahan! tüm divan edebiyatımızı derinden etkilemiş hafız, şiraz’da yatıyor, yahya kemal’in ”hafız’ın kabrinde her sabah bir gül açar” dediği, hafız’ın kab...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !