× "

isim hakkı muhasebe kaydı

" arama sonuçları

tcp/ıp

  tcp/ıp 2.1. ıp nedir? ınternet’e bağlı bir bilgisayar en az bir ınternet protokol (ıp) adresi bulunur ve bu adres onu ınternet’e bağlı diğer bilgisayarlardan ayırır. bir veri gönderdiğiniz veya aldığınız zaman (örneğin, bir e-posta veya bir web sayfası), veri veya mesaj paket denilen küçük parçalara bölünür. bu paketlerin her biri göndericinin adresini ve alıcınin ınternet adresini ihtiva eder. herhangi bir paket ınternet’in küçük bir bölümünü anlayabilen “gateway” bilgisayara gönderilir. gateway bilgisayar paketin gideceği adresi okur ve bu adrese göre paketi ilgili bir gateway bilgisayara gönderir ve sıra ile ınternet üzerindek...

nasıl şirket kurulur

şirket nasıl kurulur: 1.limited şirket kurulumu, şirket kuruluşu için gerekli evraklar hazır ise, ortalama bir hafta sürüyor. 2.şirketinizin muhasebesinin tutulması için, muhasebeciye aylık muhasebe tarifesine göre ödeme yapılıyor. 3.şirket kurulumu ilk aşamada ortalama 1500 ytl civarında maloluyor. 4.muhasebecinizin güvenilir olmasına özen gösteriniz.çalışma ruhsatının, muhasebecinize ait olduğundan emin olunuz, başka bir muhasebecinin adına iş yapıyor olabilir. 5.şirket kurmak istiyorsanız en iyisi, bir muhasebeci ile görüşmeniz. muhasebeci, şirketinizi sizin adınıza kuracak ve yapmanız gerekenler konusunda size bilgi verecektir. şehrinizde bulunan muhasebeciler ile irtibata ge&cced...

okulöncesi veli rehberi

  okul öncesi eğitimle ilgili birçok isim kullanılıyor, hangisi doğru?   aslında hepsi doğrudur. bağlı oldukları kuruma, verilen hizmete ve çocukların yaşlarına göre farklı isimler kullanılmaktadır. a) milli eğitim bakanlığına bağlı-resmi okul öncesi kurumları (1739 ve 222 sayılı kanun doğrultusunda açılanlar): * anaokulları: 36-72 ay çocuklarının eğitimi amacıyla açılan okullardır. * ana sınıfları: 60-72 ay çocuklarının eğitimi amacıyla örgün eğitim kurumları bünyesinde açılan sınıflardır. ...

tcp/ıp

2. tcp/ıp 2.1. ıp nedir? ınternet’e bağlı bir bilgisayar en az bir ınternet protokol (ıp) adresi bulunur ve bu adres onu ınternet’e bağlı diğer bilgisayarlardan ayırır. bir veri gönderdiğiniz veya aldığınız zaman (örneğin, bir e-posta veya bir web sayfası), veri veya mesaj paket denilen küçük parçalara bölünür. bu paketlerin her biri göndericinin adresini ve alıcınin ınternet adresini ihtiva eder. herhangi bir paket ınternet’in küçük bir bölümünü anlayabilen “gateway” bilgisayara gönderilir. gateway bilgisayar paketin gideceği adresi okur ve bu adrese göre paketi ilgili bir gateway bilgisayara gönderir ve sıra ile ınternet üzerindeki diğer ...

son dönem taşra medreseleri üzerine bazı düşünceler

nesimi yazıcı*bilindiği gibi medreseler, diğer bir kısım öğretim kurumları yanında, osmanlı eğitim-öğretim tarihinin hiç şüphesiz en önde gelen müesseseleridir. osmanlılar'a kendilerinden önceki türk-islam devletlerinden devredilen bu miras, onlar tarafından devletin varlığını koruduğu sürece korunmuştur. tabiatıyla altı asrı geçen zaman içerisinde medreseler, bir taraftan osmanlı genişlemesiyle birlikte daha önce gitmedikleri yeni coğrafyalara taşınmış, bir taraftan da önemli veya önemsiz, bazı değişikliklere uğramışlardır.osmanlı medreselerini, başkent ve taşra şeklinde bir ayırıma tabi tutmamız mümkündür. zira her dönemde en üst düzeydeki medreseler daima istanbul'da bulunmuşlardır....

yazı

 yeryüzündeki önemli akarsular, açıköğretim soruları, kavram haritası örneği, çoklu regresyon hata tahmini, telefonun faydaları, ünlü spor markaları, grafik çeşitleri, www.show tv.com.tr, belediye başkanının görevleri, film analizi, adb, çizgi film karakter, toplumsal dayanışmanın ne olduğu, sosyal ve ekonomik haklar, basit icatlar, mehmet önder aldısözü, steteskopu kim icat etti, ahsap ceviz, elektronik ticaretin sorunlar, haber yazıları, voleybol sahası, steteskop, mehmet önder, veri toplama yntemleri, eski ve yeni ölçme araçları, peygamberimizin aile hayatı, kısa mesafe koşuları, zamanla ilgili atasozleri, bilim, ingilizce dilekçe, iktisat tarihi, zamanla ilgili atasozl...

13

 yeryüzündeki önemli akarsular, açıköğretim soruları, kavram haritası örneği, çoklu regresyon hata tahmini, telefonun faydaları, ünlü spor markaları, grafik çeşitleri, www.show tv.com.tr, belediye başkanının görevleri, film analizi, adb, çizgi film karakter, toplumsal dayanışmanın ne olduğu, sosyal ve ekonomik haklar, basit icatlar, mehmet önder aldısözü, steteskopu kim icat etti, ahsap ceviz, elektronik ticaretin sorunlar, haber yazıları, voleybol sahası, steteskop, mehmet önder, veri toplama yntemleri, eski ve yeni ölçme araçları, peygamberimizin aile hayatı, kısa mesafe koşuları, zamanla ilgili atasozleri, bilim, ingilizce dilekçe, iktisat tarihi, zamanla ilgili atasozl...

banka kartları ve kredi kartları kanunu

 kanun no. 5464 kabul tarihi : 23.2.2006  amaçmadde 1 - bu kanunun amacı; banka kartları ve kredi kartlarının çıkarılmasına, kullanımına, takas ve mahsup işlemlerine ilişkin usûl ve esasları düzenlemek suretiyle kartlı ödemeler sisteminin etkin çalışmasını sağlamaktır.kapsammadde 2 - kartlı sistem kuran, kart çıkaran, üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar ile üye işyerleri ve kart hamilleri bu kanun hükümlerine tâbidir.kendi işyerleri ile sınırlı olmak üzere, mal veya hizmetlerin vadeli satışı ile alıcının borç alacak durumunun izlenmesi amacıyla kart çıkaran veya sistem oluşturan veya herhangi bir kredilendirme işlemi yapılmaksızın veya hesaba bağlı olmaksızın önceden belirlenen bi...

galatasaray spor kulübü yeni tüzük taslağı

1galatasaray spor kulübütüzük taslağıkulüp divanı hazırlığının yönetim kurulu tarafından gözden geçirilerek değiştirilmiş halidir2galatasaray spor kulübütüzük taslağıbirinci kısımtemel hükümlerderneğin adı, merkezi ve şubesimadde: 1- derneğin adı “galatasaray spor kulübü”dür.merkezi istanbul’dadır.şubesi yoktur.galatasaray spor kulübü bu tüzükte kısaca kulüp adı ile anılacaktır.kulübün amacı ve çalışma konularımadde: 2 - galatasaray spor kulübünün amacı, galatasaray lisesi’nde öğrenim yapmış olan kurucularının aldıkları eğitim, kazandıkları bilinç ve ruhun, sportif alana uygulanması suretiyle oluşan başarılı yarı...

2. tcp/ıp 2.1. ıp nedir?

2. tcp/ıp2.1. ıp nedir?ınternet’e bağlı bir bilgisayar en az bir ınternet protokol (ıp) adresi bulunur ve bu adres onu ınternet’e bağlı diğer bilgisayarlardan ayırır. bir veri gönderdiğiniz veya aldığınız zaman (örneğin, bir e-posta veya bir web sayfası), veri veya mesaj paket denilen küçük parçalara bölünür. bu paketlerin her biri göndericinin adresini ve alıcınin ınternet adresini ihtiva eder. herhangi bir paket ınternet’in küçük bir bölümünü anlayabilen “gateway” bilgisayara gönderilir. gateway bilgisayar paketin gideceği adresi okur ve bu adrese göre paketi ilgili bir gateway bilgisayara gönderir ve sıra ile ınternet üzerindeki diğer gateway bilgisayarlar, paketin yakın komşusundaki bilgisayara ait olduğunu anlayana kadar aynı işlemi yapar. paketin adresin...

finansal piyasalar ve türk ekonomisine katkıları 6

1.4.3.7.menkul kıymetlerde devir, temlik, zayi olma ve zaman aşımı 1.4.3.7.1.hisse senetleri ve tahvillerde devir "devir", bir hakkın bir kimseden bir başka kimseye geçmesidir. hamiline yazılı menkul kıymetlerin mülkiyeti teslimle geçer. nama yazılı menkul kıymetlerde ise mülkiyet, teslim ve yazılı temlik beyanı ile geçer. nama yazılı senetlerde devir ve temlik keyfiyetinin şirkete karşı hüküm ifade etmesi (şirketi bağlaması) için, devir ve temlikin şirketteki pay defterine kaydedilmesi gereklidir. 1.4.3.7.2.hisse senetlerinde devir 1.4.3.7.2.1.hamiline yazılı hisse senetlerinin devri hamiline yazılı hisse senetlerinden doğan hakkın devri, senet üzerindeki zilyetliğin devri ve devir sözleşmesiyle olur. devir sözleşmesinin geçerliliği şekle bağlı değildir. bu n...

finansal piyasalar ve türk ekonomisine katkıları 4

1.4.3.3.7.hisse senedi türevleri 1.4.3.3.7.1.kâr ve zarar ortaklığı belgeleri (kob) 14 temmuz 1992 tarihli resmi gazete’de yayımlanıp yürürlüğe giren seri: ııı, no: 11 tebliğine göre, ortaklıklar, kâr veya zarara ortak olmak üzere, iştigal sahalarına giren tüm faaliyetlerin getirdiği finansman ihtiyaçlarını karşılamak için, yurt içinde ve yurt dışında satılmak üzere, "kâr ve zarar ortaklığı belgesi" (kob) adı altında menkul kıymetler ihraç edebilir ve halka arz yoluyla satabilirler. spk’nun ilgili tebliğine göre kurul kaydına alınmadan kob ihraç edilemez. çıkarılacak kob’ların üzerine, kar ve zarara katılacağı ve bu belgelere kar garantisi verilemeyeceği açıkça yazılır. bu belgeler kuponlu olarak çıkartılamaz. kâr ve zarar ortaklığı belgelerinin...

finansal piyasalar ve türk ekonomisine katkıları

  1.giriş kapitalist ekonomik sistemin uygulandığı bir ülkede bir muhasebe döneminde elde ettiği gelirin bir kısmını tasarruf eden özel ve tüzel bireyler yanında, gelirinden fazlasını tüketme eğiliminde olan bireyler vardır. "tu-ketim fazlası olan" bireyler tasarruflarını "tüketim açığı" olan bireylere onların kullanımı amacıyla devretme eğiliminde olabilirler. iste tüketim fazlası olan bireylerin tasarruflarını tüketim açığı olan bireylerin kullanımına sundukları piyasalar "finansal piyasalar" olarak tanımlanırlar. bu piyasalarda fonların el değiştirmesi fon talep eden bireyin fon arz eden bireye bir belge vermesi ile sonuçlanır. olaya obur taraftan bakıldığında finansal piyasalar "finansal varlık" olarak tanımlanan kıymetli evrak niteliğindeki bu belgelerin ...

banka kartları ve kredi kartları

banka kartları ve kredi kartları kanunu kanun no. 5464 kabul tarihi : 23.2.2006      amaç madde 1 - bu kanunun amacı; banka kartları ve kredi kartlarının çıkarılmasına, kullanımına, takas ve mahsup işlemlerine ilişkin usûl ve esasları düzenlemek suretiyle kartlı ödemeler sisteminin etkin çalışmasını sağlamaktır. kapsam madde 2 - kartlı sistem kuran, kart çıkaran, üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar ile üye işyerleri ve kart hamilleri bu kanun hükümlerine tâbidir. kendi işyerleri ile sınırlı olmak üzere, mal veya hizmetlerin vadeli satışı ile alıcının borç alacak durumunun izlenmesi amacıyla kart çıkaran veya sistem oluşturan veya herhangi bir kredilendirme işlemi yapılmaksızın veya hesaba bağlı olmaksızın önceden belirlenen bir ...

banka kartları ve kredi kartları

23.2.2006      amaç madde 1 - bu kanunun amacı; banka kartları ve kredi kartlarının çıkarılmasına, kullanımına, takas ve mahsup işlemlerine ilişkin usûl ve esasları düzenlemek suretiyle kartlı ödemeler sisteminin etkin çalışmasını sağlamaktır. kapsam madde 2 - kartlı sistem kuran, kart çıkaran, üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar ile üye işyerleri ve kart hamilleri bu kanun hükümlerine tâbidir. kendi işyerleri ile sınırlı olmak üzere, mal veya hizmetlerin vadeli satışı ile alıcının borç alacak durumunun izlenmesi amacıyla kart çıkaran veya sistem oluşturan veya herhangi bir kredilendirme işlemi yapılmaksızın veya hesaba bağlı olmaksızın önceden belirlenen bir tutarla sınırlı olmak üzere kart düzenleyen gerçek veya tüzel kişiler bu kanun ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !