× "

isim kökleri

" arama sonuçları

kelime kökleri

  acico latince. almak,elde eymek,kabul etmek gibi anlamları vardır. albus latince. beyaz anlamına gelir. animagus latince. büyücünün ruhu.animus ruh,magus ise büyücü. argus (filch) argus yüz gözü olan bir yunan tanrısı. sürekli etrafı gözetler ve uyuduğu zaman bile elli gözünden fazlasını kapatmaz. avada kedavra eski suriye dilinde”herşey yok olsun” anlamına gelir. asıl bilinen hali abra kadabra. ...

türk-islam ve kürt-islamın ortak tarihsel kökleri

türk-islam ve kürt-islamın ortak tarihsel kökleri kürt tarih tezinin kökenindeki aryen-zerdüşt-nazi tezi emperyalist tarihçiler tarafından yaratılan kürt tarihi tezi, zerdüşt-aryen ikilemi üzerine temellendirilir. bu temellendirmede kürtlerin köklerini ari ırk olarak aryenlere, dinlerini ise zerdüştlüğe dayandırmaları kürt tarih tezini yazan tarihçilerin aryen-zerdüşt-nazi tezlerini kopya ettiklerini ortaya çıkarır. naziler saf aryenlerin en tipik örneğinin macaristan çingeneleri olduğunun ortaya çıkması sonrası kendilerine aryen ırk olarak iskandinav-cermen ailelerini temel almışlardır. bu durumda aryen-zerdüşt tarihsel kökü, emperyalist kürt...

gotik sanatın kökleri (gotik çağ)

xıı. yy.dan rönesans'a kadar batı avrupa'da gelişen sanat biçimidir. gotik sanat fransa'da doğmuş olmasına rağmen adını hıristiyanlığın ilk yıllarında avrupa'yı istilâ eden gotlardan almıştır. bu terimi ilk defa italyan hümanistleri kullanmışlardı. onlara göre, özellikle alpler'in kuzeyinde gelişen ve roman sanatının ardından gelen bu sanat, ilkçağ'ın klasik kurallarından iyice ayrılıyordu. ve, bu üslûbu küçümsediklerini belirtmek için italyan hümanistleri ona, gotik sanat adını veriyordu.roman sanatından alevli gotik üslûbunagotik sanat, xıı. yy.dan xvı. yy.a kadar, dört büyük dönemde gelişti. birinci dönem, xıı. yy.ın büyük bir bölümünü kapsar ...

isim (ad) kökleri

isim kökleri:varlıkları ve kavramları karşılayan köklere verilen addır.♦ isim kökleri: göz, el, balık, doğru…...

kökleri saraya ....

    şimdi şöyle şey edeyim   baktığımız tefrikalara göre   ki 1854 lere kadar ulaştırabildik kökü   yok kök dedimde ona güldüm günlük   yoksa komik birşey yok biliyorum   ve  tefrikaları ben türkçeleştirdim    sarayla bağlantı kurmak için sahtekarlık ( a şapkalı dememe gerek var mı okur) bile   yaptım   ama  soyumu saraya dayandıramadım   yani kökleri saraya dayanmayan bi bloktasın okur.   daha yani  bir aristokrat yok karşında   daha yani nasıl oluyor diye sorma okur.   metin bu   istediğim gibi yazarım.   daha  da garibi çıktı karşımıza    ulaştığımız son zat-ı muhterem imamdı   gerisini sen düşün artık   sebataycılık konusun...

yapım ekleri 2(fiilden isim ve fiilden yapma ekleri)

fiilden isim yapma ekleri fiil kök ve gövdelerinden, isimler yapmakta kullanılan eklerdir. bu eklerin sayıca çok ve işlek olması, türkçenin fiilden isim yapmaya elverişli bir dil olduğunun da göstergesidir. 1. -gan, -gen; -kan, -ken alışkanlık, özellik, aşırılık anlamı katar: atıl-gan, alış-kan, kay-gan, sıkıl-gan, sürün-gen; çalış-kan, somurt-kan, yalıt-kan, değiş-ken, üret-ken gibi. 2. -gı, -gi, -gu, -gü; -kı, -ki, -ku, -kü kullanım alanı çok geniş olan eklerden biridir. fiilin gösterdiği hare­ketle ilgili türlü nesneleri, kavramları karşılar. alet isimleri de yapar: al-gı, çal-gı, sar-gı, say-gı, bil-gi, der-gi, ez-gi, ser-gi, ver-gi, kur-gu, sor-gu, vur-gu, gör-gü, ör-gü, sür-gü; at-kı, bas-kı, biç-ki, bit-ki, seç-ki, iliş-ki, kes-ki, tut-ku, düş-kü, küs-kü vb....

yapım ekleri (isimden isim ve isimden fiil yapma ekleri)

yapım ekleri ve uygulaması yapım ekleritürkçenin yapım ekleri, çekim ekleri ve bunlarla ilgili özelliklerine geçmeden önce kök, gövde, ek terimlerinin açıklanmasında yarar vardır: kök: dildeki varlık, kavram ve eylemlerin adları olan, anlamlı en küçük birim, köktür. türkçede genellikle tek heceli olan kökler, dilde önceden beri vardır. kökler, yalnız başlarına kullanılabildiği gibi eklerle de kullanılabilir. türkçede ister isim kökü ister fiil kökü olsun bütün kökler her zaman kelime başında bulunur ve (zamir çekiminde kök ünlüsünün değişmesi dışında) ek alma sırasında bazı ses değişiklikleri sayılmazsa, kelime köklerinde biçim değişikliği olmaz: ben-e > bana, sen-e > sana; güç-ü > gücü; sev-gi-li, dağ-cı-lık; de- > di-yor. kullanım alanına yapım veya çekim ekiyl...

**blues müziğinin islâmî kökleri ***

**blues müziğinin islâmî kökleri *** tarihçi sylviane diouf duyanların kuşkuyla karşılayacaklarını biliyor ama müslüman geleneği ile amerikan blues müziği arasındaki bağı göstermek için iki müzikal eser çalıyor. birisi, dünyanın her tarafında müslümanların ibadete çağrılması için minarelerden yükselen ezan sesi. ötekisi ise, “levee camp holler.” yani en eski blues şarkılarından birisi. ilk defa mississippi delta’da yayıldı. aşağı yukarı yüz yıl önce. “levee camp holler” sıradan bir şarkı değil. amerika iç savaşından sonra ülke içinde gezerek sezonluk çalışan eski kölelerin söylediği bir şarkı. diouf’un sunumda kullandığı versiyon, lirik bir müzik, tıpkı ezan gibi allah’ın azametini çağrıştırıyor. fakat bu bir şarkı melodisi ve notala...

fiilden isim yapma ekleri, ek, ekler, kelime, fiilden fiil yapma

fiilden isim yapma ekleri fiil kök ve gövdelerinden, isimler yapmakta kullanılan eklerdir. bu eklerin sayıca çok ve işlek olması, türkçenin fiilden isim yapmaya elverişli bir dil olduğunun da göstergesidir. 1. -gan, -gen; -kan, -ken alışkanlık, özellik, aşırılık anlamı katar: atıl-gan, alış-kan, kay-gan, sıkıl-gan, sürün-gen; çalış-kan, somurt-kan, yalıt-kan, değiş-ken, üret-ken gibi. 2. -gı, -gi, -gu, -gü; -kı, -ki, -ku, -kü ...

yapım ekleri ve uygulaması, ekler, kök, isim kökleri, fiil kökle

türkçenin yapım ekleri, çekim ekleri ve bunlarla ilgili özelliklerine geçmeden önce kök, gövde, ek terimlerinin açıklanmasında yarar vardır: kök: dildeki varlık, kavram ve eylemlerin adları olan, anlamlı en küçük birim, köktür. türkçede genellikle tek heceli olan kökler, dilde önceden beri vardır. kökler, yalnız başlarına kullanılabildiği gibi eklerle de kullanılabilir. türkçede ister isim kökü ister fiil kökü olsun bütün kökler her zaman kelime başında bulunur ve (zamir çekiminde kök ünlüsünün değişmesi dışında) ek alma sırasında bazı ses değişiklikleri sayılmazsa, kelime köklerinde biçim değişikliği olmaz: ben-e > bana, sen-e > sana; güç-ü > gü...

kelime kökleri

kelime kökleri  acico latince. almak,elde eymek,kabul etmek gibi anlamları vardır. albus latince. beyaz anlamına gelir. animagus latince. büyücünün ruhu.animus ruh,magus ise büyücü. argus (filch) argus yüz gözü olan bir yunan tanrısı. sürekli etrafı gözetler ve uyuduğu zaman bile elli gözünden fazlasını kapatmaz. avada kedavra eski suriye dilinde”herşey yok olsun” anlamına gelir. asıl bilinen hali abra kadabra. beauxbatons fransızca”güzel sopalar”anlamına gelir. sopalar, büyücü deynekleri anlamında kullanılmıştır. cedric kelt (bugünkü breton. irlanda ve galya’lıların ataları) kökenli bir isim, komutan. cho (chang) sonbahar anlamına gelen çince bir isim. ...

kelime kökleri

kelime kökleri  acico latince. almak,elde eymek,kabul etmek gibi anlamları vardır. albus latince. beyaz anlamına gelir. animagus latince. büyücünün ruhu.animus ruh,magus ise büyücü. argus (filch) argus yüz gözü olan bir yunan tanrısı. sürekli etrafı gözetler ve uyuduğu zaman bile elli gözünden fazlasını kapatmaz. avada kedavra eski suriye dilinde”herşey yok olsun” anlamına gelir. asıl bilinen hali abra kadabra. beauxbatons fransızca”güzel sopalar”anlamına gelir. sopalar, büyücü deynekleri anlamında kullanılmıştır. cedric kelt (bugünkü breton. irlanda ve galya’lıların ataları) kökenli bir isim, komutan. cho (chang) sonbahar anlamına gelen çince bir isim. ...

isim sözlüğü / r

rabbani: (ar.) er. 1. allahla ilgili. 2. kendini bütün varlığıyla allah'a teslim eden. putçu inanıştan uzak, şalin amel işleyen, allah'tan geleni kabul edip, o'nun dinine muhalif olana karşı çıkan. rabıt: (ar.) er. - rabteden, bağlayan, birleştiren. nefsini dünyadan menedip ahirete bağlamış olan. rabıta: (ar.) ka. 1. iki şeyi birbirine bağlayan şey, bağ. 2. münasebet, ilgi. 3. bağlılık, mensub olma. 4. sıra, tertip, usul, düzen. rabi: (ar.) er. - dördüncü. rabia: (ar.) ka. 1. dördüncü. saatteki salisenin 2. tanzimattan sonra memurlukta kolağası derecesinde bir rütbe. 3. ünlü kadın mutasavvuf. rabih: (ar.) er. - yararlı, kazançlı, karlı. rÂci: (ar.) 1. rica eden, yalvaran, dileyen. 2. dönen, geri gelen. 3. nis-bet ve ilgisi bulunan, dokunan. racife: (...

isim sözlüğü / p

padişah: (fars.) - hükümdar. paha: (tür.) - değer, fîat, eder, tutar. - erkek ve kadın adı olarak kullanılır. pakalın: (f.t.i.) er. - dürüst, doğru iyi tanınmış kimseler. pakan: (fars.) er. 1. temizler, anlar. 2. veliler, ermişler, evliya. pakel: (f.t.i.) er. - iyi işler yapan, doğru kimse. paker: (f.t.i.) er. - temiz, dürüst, iyi kimse. pakize: (fars.) ka. - temiz, saf, halis, lekesiz. pakkan: (f.t.i.) er. - temiz soydan gelen kimse. paksan: (f.t.i.) er. - temiz, doğru namuslu tanınmış kimse. paksoy: (f.t.i.) er. - temiz soydan gelen. paksu: (f.t.i.) er. - temiz su. billur gibi arı duru, şahsiyetli. paksüt: (f.ı.i.) er. - sütü temiz. pala: (tür.) er. - kısa ve geniş kılıç. palatekin: (tür.) er. - emniyet, güven ve cesaret telkin eden kiş...

kelime kökleri

kelime kökleri acico latince. almak,elde eymek,kabul etmek gibi anlamları vardır. albus latince. beyaz anlamına gelir. animagus latince. büyücünün ruhu.animus ruh,magus ise büyücü. argus (filch) argus yüz gözü olan bir yunan tanrısı. sürekli etrafı gözetler ve uyuduğu zaman bile elli gözünden fazlasını kapatmaz. avada kedavra eski suriye dilinde”herşey yok olsun” anlamına gelir. asıl bilinen hali abra kadabra. beauxbatons fransızca”güzel sopalar”anlamına gelir. sopalar, büyücü deynekleri anlamında kullanılmıştır. cedric kelt (bugünkü breton. irlanda ve galya’lıların ataları) kökenli bir isim, komutan. cho (chang) sonbahar anlamına gelen çince bir isim. ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !