× "

iskemik hepatit

" arama sonuçları

kadıköy tam kapsamlı check-up

tam kapsamlı check up   (gold)       laboratuvar tetkikleri kanser taraması cea , afp , ldh ,ca 125 , ca 19-9 , ca 15-3-ca kanser erken teşhisi için yapılan tetkiklerdir .tümör belirteçleridir.vücudun herhangi bir yerinde kanser veya tümör oluşumlarını belirler. (meme kanseri, barsak kanseri, akciğer kanseri, gırtlak, mide kanseri,kan kanseri, rahim kanserleri v.s belirler.) kalsiyum düzeyi (ca): hiperparatiroidizm, maling hastalıklar, vitamin d intoksikasyonu, paget hastalığı,paget hastalığı(kemik deformasyonu), immobilizasyon, tirotoksikoz da düzeylerikemik erimesi, tiroid(guatr) hastalıkları, böbrek yetmezliği, magnezyu...

beyin

kafatasının içinde, beyin zarlarıyla örtülmüş, beyazımtırak ve yumuşakça bir kitle durumundaki sinir organı. duyum ve bilinç merkezini oluşturan beyin, insanları hayvanlardan ayıran en önemli organdır. bu bakımdan insan beyni hayvanlarda görülmeyen bilinç, konuşma, sevinç, üzüntü gibi olayları da bir merkezdir. dış dünya ile olan maddi ve manevi bütün ilişkiler, duyular aracılığı ile beyne iletilir, orada değerlendirilir ve vücudun gerekli tepkiyi göstermesi ayarlanır. gri ve beyaz hücrelerden oluşan beyin, kafatasının arkasında bulunan bir delikle omuriliğe bağlanır. beyin ve omurilik, üç katlı koruyucu zarla (meninks) sarılıdır. beyne en yakın olan iç zar il...

karaciger yetmezlik tedavisi

karaciger yetmezlik tedavisi

karaciger yetmezlik               tedavisi     karaciğerin işlevleri ve mikroanatomik yapısı karaciğerin işlevleri şöyle sıralanabilir: •        besinlerdeki karbonhidratların, lipidlerin, proteinlerin ve vitaminlerin işlenmeleri, •        portal dolaşımdaki parçacıkların fagositozu, •        serum proteinlerinin üretimi, •        kandaki metabolitlerin biyodönüşümlerinin sağlanması, •        endojen atıkların ve bazı eksojen zararlıların d...

beyin ve beyin hastalıkları

beyin ve beyin hastalıkları kafatasının içinde, beyin zarlarıyla örtülmüş, beyazımtırak ve yumuşakça bir kitle durumundaki sinir organı. duyum ve bilinç merkezini oluşturan beyin, insanları hayvanlardan ayıran en önemli organdır. bu bakımdan insan beyni hayvanlarda görülmeyen bilinç, konuşma, sevinç, üzüntü gibi olayları da bir merkezdir. dış dünya ile olan maddi ve manevi bütün ilişkiler, duyular aracılığı ile beyne iletilir, orada değerlendirilir ve vücudun gerekli tepkiyi göstermesi ayarlanır. gri ve beyaz hücrelerden oluşan beyin, kafatasının arkasında bulunan bir delikle omuriliğe bağlanır. beyin ve omurilik, üç katlı koruyucu zarla (meninks) sarılıdır. beyne en...

beyin ve beyin hastalıkları

beyin ve beyin hastalıkları   kafatasının içinde, beyin zarlarıyla örtülmüş, beyazımtırak ve yumuşakça bir kitle durumundaki sinir organı. duyum ve bilinç merkezini oluşturan beyin, insanları hayvanlardan ayıran en önemli organdır. bu bakımdan insan beyni hayvanlarda görülmeyen bilinç, konuşma, sevinç, üzüntü gibi olayları da bir merkezdir. dış dünya ile olan maddi ve manevi bütün ilişkiler, duyular aracılığı ile beyne iletilir, orada değerlendirilir ve vücudun gerekli tepkiyi göstermesi ayarlanır. gri ve beyaz hücrelerden oluşan beyin, kafatasının arkasında bulunan bir delikle omuriliğe bağlanır. beyin ve omurilik, üç katlı koruyucu zarla (meninks) sarılıd...

hepatit nedir.

hepatit nedir...? hepatit karaciğerin iltihabıdır ve insan vücudunda bir çok olumsuz bulguya yol açar. hepatitlerin bazıları virüslere bağlı , bazıları da değildir. bazı toksik ilaçlar ve bağışıklık sistemi ( immün sistem ) bozukluklarıda karaciğer iltihabına neden olabilir. hepatitlerin en çok rastlanan türü, virütik olanlardır. "hepatit" terimi ile işte bu "viral hepatit"ler söylenmek istenmektedir. karaciğerin taze, alevli iltihabına "akut viral hepatit", 6 aydan fazla sürmesi haline ise "kronik viral hepatit" adı verilmektedir. her sarılık hepatit midir ?türkiye'de halk arasında, viral hepatitle, sarılık özdeşleştirilir ve her sarılık "viral hepatit" zannedilir. halbuki sarılık bir hastalık değil belirti...

beyin ve beyin hastalıkları

kafatasının içinde, beyin zarlarıyla örtülmüş, beyazımtırak ve yumuşakça bir kitle durumundaki sinir organı. duyum ve bilinç merkezini oluşturan beyin, insanları hayvanlardan ayıran en önemli organdır. bu bakımdan insan beyni hayvanlarda görülmeyen bilinç, konuşma, sevinç, üzüntü gibi olayları da bir merkezdir.dış dünya ile olan maddi ve manevi bütün ilişkiler, duyular aracılığı ile beyne iletilir, orada değerlendirilir ve vücudun gerekli tepkiyi göstermesi ayarlanır. gri ve beyaz hücrelerden oluşan beyin, kafatasının arkasında bulunan bir delikle omuriliğe bağlanır. beyin ve omurilik, üç katlı koruyucu zarla (meninks) sarılıdır.beyne en yakın olan iç zar ile ort...

beyin ve beyin hastalıkları

kafatasının içinde, beyin zarlarıyla örtülmüş, beyazımtırak ve yumuşakça bir kitle durumundaki sinir organı. duyum ve bilinç merkezini oluşturan beyin, insanları hayvanlardan ayıran en önemli organdır. bu bakımdan insan beyni hayvanlarda görülmeyen bilinç, konuşma, sevinç, üzüntü gibi olayları da bir merkezdir. dış dünya ile olan maddi ve manevi bütün ilişkiler, duyular aracılığı ile beyne iletilir, orada değerlendirilir ve vücudun gerekli tepkiyi göstermesi ayarlanır. gri ve beyaz hücrelerden oluşan beyin, kafatasının arkasında bulunan bir delikle omuriliğe bağlanır. beyin ve omurilik, üç katlı koruyucu zarla (meninks) sarılıdır. beyne en yakın olan iç zar ile o...

beyin ve beyin hastalıkları

beyin ve beyin hastalıkları   kafatasının içinde, beyin zarlarıyla örtülmüş, beyazımtırak ve yumuşakça bir kitle durumundaki sinir organı. duyum ve bilinç merkezini oluşturan beyin, insanları hayvanlardan ayıran en önemli organdır. bu bakımdan insan beyni hayvanlarda görülmeyen bilinç, konuşma, sevinç, üzüntü gibi olayları da bir merkezdir. dış dünya ile olan maddi ve manevi bütün ilişkiler, duyular aracılığı ile beyne iletilir, orada değerlendirilir ve vücudun gerekli tepkiyi göstermesi ayarlanır. gri ve beyaz hücrelerden oluşan beyin, kafatasının arkasında bulunan bir delikle omuriliğe bağlanır. beyin ve omurilik, üç katlı koruyucu zarla (meninks) sarılıd...

beyin ve beyin hastalıkları

beyin ve beyin hastalıkları kafatasının içinde, beyin zarlarıyla örtülmüş, beyazımtırak ve yumuşakça bir kitle durumundaki sinir organı. duyum ve bilinç merkezini oluşturan beyin, insanları hayvanlardan ayıran en önemli organdır. bu bakımdan insan beyni hayvanlarda görülmeyen bilinç, konuşma, sevinç, üzüntü gibi olayları da bir merkezdir. dış dünya ile olan maddi ve manevi bütün ilişkiler, duyular aracılığı ile beyne iletilir, orada değerlendirilir ve vücudun gerekli tepkiyi göstermesi ayarlanır. gri ve beyaz hücrelerden oluşan beyin, kafatasının arkasında bulunan bir delikle omuriliğe bağlanır. beyin ve omurilik, üç katlı koruyucu zarla (meninks) sarılıdır. beyne en ya...

beyin

beyin    beyin, kafatasının içinde, beyin zarlarıyla örtülmüş, beyazımtırak ve yumuşakça bir kitle durumundaki sinir organıdır. duyum ve bilinç merkezini oluşturan beyin, insanları hayvanlardan ayıran en önemli organdır. bu bakımdan insan beyni hayvanlarda görülmeyen bilinç, konuşma, sevinç, üzüntü gibi olayları da bir merkezdir. dış dünya ile olan maddi ve manevi bütün ilişkiler, duyular aracılığı ile beyne iletilir, orada değerlendirilir ve vücudun gerekli tepkiyi göstermesi ayarlanır. gri ve beyaz hücrelerden oluşan beyin, kafatasının arkasında bulunan bir delikle omuriliğe bağlanır. beyin ve omurilik, üç katlı koruyucu zarla (meninks) sarılıdır. beyne en yakın olan iç zar ile orta zar arasında beyin sıvısı denilen bir sıvı bulunur. anatomik yapıdan beyin, beyin yarıküreleri, ...

akut normovolemik hemodilüsyon

akut normovolemik hemodilüsyon (anh)günümüzde kan transfüzyonlarının çeşitli immünolojik ve enfeksiyöz riskleri (hepatit, aids vb) beraberinde taşıdığı bilinmektedir. örneğin; aids bulaştırma oranı 1/493.000 iken hepatit b ve c'de bu oran 1/103.000 ile 1/63.000 arasında değişmektedir (1). bu nedenle araştırmacılar banka kanı kullanılmadan hemostazın sağlanması için farklı metodlar araştırmaya yönelmiştir (2). bu metodlar şu şekilde sıralanabilir:1- tolere edilebilecek hematokrit seviyesi (transfüzyon triger)2- minimal kan kaybının sağlanması (cerrahi teknik, kontrollü hipotansiyon, desmopressin, aprotinin vb ilaçlarla hemostazın sağlanması)3- otolog transfüzyon yöntemleri4- yapay oksijen taşıyan solüsyonların kullanımı (stroma- free hb ve perflorokimyasal emülsiyonlar)transfüzyon trige...

beyin hastalıkları

  beyin hastalıkları     beyinde görülen kanamalar,urlar, iltihaplanmalar vb. çeşitli hastalıklardır. en önemli organ olan beyinde görülen çeşitli hastalıkların vücudun başka bir yerinde önemli bozukluk yaratma olasılığı yüksektir. kızamık, tifo, zatürree gibi hastalıklar sırasında, ya da göz, iltihaplanmalarında mikroplar beyne yayılarak beynin iltihaplanmasına yol açabilirler, buna beyin iltihabı (ansefalit) denir. ansefalit, ölümle, psikolojik yetersizliklerle ya da felçlerle sonuçlanabilir. kılcal damarların sertleşmesinden doğan beyin kanamaları daha çok yaşlılarda görülür. şiddetli kanamalarda koma durumu, felç ya da öl&uum...

kara ciger ve safra yolları hastalıkları

karaciğer 1200-1500g ağırlığında vücudun en büyük organıdır.vücudun sağ üst bölgesinde kaburgaların arkasında diafragmanın altındadır. sağ ve sol loplardan oluşur.sağ lop sol loptan altı kat büyüktür. safra yolları ise karaciğer içi ve dışı olmak üzere olarak ikiye ayrılır. iç portal alandan başlar sağ ve sol loplardan karaciğer içi safra yolları oluşur.karaciğer hilusunda her iki kanal birleşir birleşik kanalı oluşturur.birleşik kanal düodenuma doğru ilerlerken safra kesesi ile bağlantıyı sistik kanalla yapar.koledok kanalını oluşturur ve ampula vater den düodenuma açılır.safra kesesi 9cm uzunluğunda 50ml kapasiteli armut şeklinde bir organdır. karaciğer parankim hastalıları ; * fulminant hepatik yetersizlik; karaciger fonksiyonlarının birden ve ağır şekilde ...

beyin cerrahi

cerebelo fatih erata el cerebelo es una estructura de gran tamaño, con forma de coliflor. forma parte del encéfalo, y se encuentra situado en la parte posterior e inferior del mismo, en la parte superior del tallo cerebral. está formado por dos hemisferios o lóbulos laterales, y la vermis en el centro. su función es muy importante para el movimiento motor, la memoria y aprendizaje motor-vestibular, y para coordinar los impulsos motores.ımagen del cerebro con el cerebellum remarcado.aumentarımagen del cerebro con el cerebellum remarcado.la capa molecular es pobre en neuronas aunque presenta muchas prolongaciones. tiene 2 tipos celulares:-células estrelladas: son superficiales, tienen un soma estrellado, dendritas con pocas espinas y u...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !