× "

islamcılık

" arama sonuçları
batılı gözüyle islam ve <b>islamcılık</b>

batılı gözüyle islam ve islamcılık

  batılı gözüyle islam ve islamcılık   dr. seyfi say   baştan söyleyelim: türkiye’deki islamcılık karşıtlığı ve islamcılık eleştirisi gerçekte oryantalist bakış açısının ürünüdür. nasıl “modernist ilahiyatçılar” ilhamlarını batılılar’dan almışlarsa, kendilerini ehl-i sünnet savunucusu zanneden “ne yaptığını bilmez” taife de, bazı konularda batılılar’ın izinde yürümektedirler. bunların savunageldikleri, “islam bir dindir, ideoloji değildir” safsatasını icat edenler de batılılar’dır. batılılar, müslümanlar arasındaki geleneksel fay hatlarının (şiîlik-sünnîlik, suf&ic...

islamcılık

  uzun zaman sonra yine bir yazı ile düşüncelerimin izdüşümünü burada paylaşmaya çalışacağım. bu seferki konum: islamcılık…             son bir aydır gündemin yoğunluğunu oluşturan hain terör saldırılarının etkisindeydi. bu etkiden arta kalan zamanlarda ise islamcılık konusu fikri olarak tezahür etti. ben de çoğu gazeteci ve yazarların bu konuyla ilgili yazılarını ilgiyle takip ettim. benim için ve çoğu insanlar için bilgilendirici olmuştur diye tahmin ediyorum. her yazar kendi penceresinden tartışmaya farklı bir boyut kattı. benim bundan ne aldığım ve düşüncelerime olan etkilerinin bir sentezini yansıtmaya çalışacağı...

islamcılık

islamcılık islamcılık, siyasi ve sosyal bütünlüğümüzü korumak amacıyla değişik dönemlerde sık sık bir mı çaresi olarak ileri sürülmüştür. özellikle meşrutiyet devrinde uygulama alanında görülmüştür. islamcılık, dünyanın değişik yerlerinde yaşayan müslümanlar arasında bir birliğin gerçekleştirilmesini hedefleyen, devletin sosyal bağlarını din birliğinde arayan bir düşünce akımıdır, l. meşrutiyetin sonlarına doğru büyük bir gelişme göstermiştir. ıı. abdülhamit özellikle sömürge altında bulunan müslümanları hilafet kanalıyla merkeze (istanbul) bağlamaya çalışmıştır. böylece buralarda her an isyan çıkarma...

islamcılık kavramı üzerine bir mülahaza

    “türkiye islamcılığı sağcı, devletçi ve milliyetçi” 06.04.2010 03:24     anlayış dergisinden z. tuba kor, hamza türkmen'le türkiye'de islamcılık üzerine bir röportaj gerçekleştirdi.   son yıllarda islamcıların teorik ve pratik alanda yaşadığı krizden hareketle geçtiğimiz ay cevat özkaya ile başladığımız söyleşi dizisine, bu ay yine bir fikir ve eylem adamı olan hamza türkmen ile devam ettik. türkmen, 1953'te bodrum'da doğdu, istanbul'da büyüdü. istanbul üniversitesi hukuk fakültesi'nde yarıda bıraktığı yüksek eğitimini marmara üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi'...

islamcılık nedir ne değildir!

“islamcılık” ve safların farklılığı -1 hamza türkmen islam dünyasında, son 150-200 yıllık süreçte, devralınan iç ve dış sorunları aşmak için ortaya konan islam kavramıyla irtibatlı bütün çabalar, "islamcılık" terkibiyle nitelenir oldu. bu nitelemede islamcılık tanımı, bazı kere karalanan bir tutum, bazı kere de olması gereken bir duruş olarak karşımıza çıkıyor. kişilerin islam algısı ve islami kimlik konusunda taşıdıkları niyetleri, bu kavrama ne tarz bir anlam yükledikleriyle de kendini ele veriyor.bu niteleme olumlu algılandığında, islamcılık; öncelikle yaşanan sorunlar karşısında alternatif çözüm üretebilmek bakımından istibdatçı, batıcı, ulusçu ve gelenekçi akı...

islamcılık gelir geçer önemli olan islam

islamcılık gelir geçer önemli olan islam islamcılık üzerine çalışan prof. ismail kara aktüel tartışmayı yorumladı ve "devlet dinin önenimin baştan beri biliyordu. en laik olanlarımız bile 'devletin dini yoktur' diyemez fadime özkan'ın röportajı 19. yüzyıldan beri bu topraklarda var olmakla birlikte 70’lerde yeniden ortaya çıkan, 80’lerde yükselen islamcılık nedir? müslümanlıkla arasında nasıl bir fark var? islam coğrafyasındaki modernleşmeye karşı olmasına rağmen islamcılık neden modernist bir harekettir? ‘islamcılık’ iddiasındaki çevreler tabiri caizse ‘eski islamcılar’ bugün nerededir, kimdir, iddia ve taleplerinden vaz mı geçmiştir? son günlerin aktüel ...

islamcılık hakkında bazı mülahazalar

islamcılık hakkında bazı mülahazalar    islamcılık hakkında öteden beri çok farklı değerlendirmeler olduğu herkesin malumudur. islamcılığa çeşitli saiklerle eleştiriler getirenler, kendisini islamcılığın devamı ve takipçisi görenler, bazı hususlarda şerh düşerek benimseyenler, tamamını değil de bazı yönlerini kabul edenler, tüm şahısları değil de bazılarını kabul edip, sadece kabul ettiklerini ön plana çıkaranlar, islamcılığın bazı ekollerini kabul etmek şöyle dursun yerden yere vuranlar, islamcılığı toptan reddedenler, islamcılığı kendisiyle başlatanlar, geçmişteki tüm faaliyetleri ve girişimleri hatalı/yanlış olarak görenler ve daha pek çok yaklaşımlardan bahsedebiliriz. b...

islamoğlu: "islamcılık nereden nereye?

islamoğlu: "islamcılık nereden nereye?""islamcılık nereden nereye?" gerçek hayat'ın bu haftaki dosya konusunun adı bu. bu soru iki önyargı üzerine inşa edilmiş. birincisinin tanımı belli, standart bir "islamcılık" tarifi, ikincisi "den-ile" kurulan tüm cümlelerde olduğu gibi kendi içerisinde bütünsel, başı-sonu belli bir süreç takip ettiği önyargısı. islamcılığın tarifini geçelim. hem bir köşe yazısı için hacmi zorlayacağından, hem de daha önce kendi tanımımızı çeşitli vesilelerle yaptığımız için. ama geçemeyeceğimiz bir husus var: islamcılığın sadece bir iki kuşağın hayatıyla sınırlı, başı-sonu belli, mahdut bir hareket olduğu tezi. aynı anda birbirinden farklı, hatta birbirine mu...

iletişim’den yayınlarından “islamcılık” dosyas

&lt;!-- /* style definitions */ p.msonormal, li.msonormal, div.msonormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"times new roman"; mso-fareast-font-family:"times new roman";} @page section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.section1 {page:section1;} --&gt; iletişim’den “islamcılık” dosyası m. kürşad atalar tanımının, bu ciddi soruna bir cevap oluşturma imkanını, bizzat aktay: "bu kadar geniş bir islamcılık tanımının islamcılığı ayırt etmeye yeterli olmayacağı" sözleriyle reddediyor ve bu kez s. sayyid’in tarihsel formasyona (gelene...

bir proje olarak islamcılık 1

&lt;!-- /* style definitions */ p.msonormal, li.msonormal, div.msonormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"times new roman"; mso-fareast-font-family:"times new roman";} @page section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.section1 {page:section1;} --&gt; bir proje olarak islamcılık islamcılığı benzeri bir kavram olan islami uyanıştan ayırdederek incelemek önemlidir. zira her ikisinin de çıkışı aynı döneme rastlamaktadır. mutlaka bir öncelik vermek gerekirse, islami uyanışın islamcılığı kışkırttığını söyleyebiliriz. yaklaşık 1800'lü...

islamcılık/abdurrahman arslan

1. islamcı tanımı; sorunuzda bahsettiğiniz niteliklerin aksine, islamın akide ve pratiğiyle kendini sorumlu tutmak ve bunun için, eğer deyim yerindeyse, siyasal, sosyal, ekonomik, felsefi çaba göstermek anlamına geliyor. islamcılık öncelikle, kendi doğuşuna sebep olan modern batı karşısında bir "duruşun" ifadesidir. bizden iman ve amelimizi birbirlerinden ayırmamızı isteyen bir düşünce ve hayat anlayışına ve pratiğine karşı bir kimlik olmaktan çok, bir itiraz olma özelliği taşıyor. burada bir "tavrı", bir "itirazı" veya bir "düşünceyi" islamcı kılan nedir sorusu; kanımca meseleyi müphem olmaktan, bunun yanında en azından bir kısım müslümanları da pragmatizm ile "düşünce"yi birbirlerine karıştırmaktan kurtaraca...

islamcılık’ üzerine/atasoy müftüoğlu

 "islamcılık"ın modern bir kavram olduğunu belirtmek gerekir. "islamcılık"ın kavramsal çerçevesi birinci dünya savaşı sonrası gündeme girdi. "islamcılık"ı kısaca, müslümanların tarihin nesnesi olmaktan çıkarak, tarihin-siyasetin öznesi haline gelme mücadelesi olarak tanımlamak mümkündür. modern zamanlarda özellikle islam’ın vicdani ve ahlaki bir kişisel tercih olarak sınırlandırılması gerektiği anlayışını reddederek, islam’ın siyaseti de içerdiği tezi ile birlikte bir hayat tarzı olarak tarihe dönmek istemesi ve bu yolda islam dünyası toplumlarında yeni başlangıçlar yapması, dışarıdan bir isimlendirme ile "islamcılık" olarak isimlendirilmiş ve bu isimlendirme etrafında spekü...

bir hayat tarzı arayışı olarak islamcılık /cihan aktaş

ı- yirminci yüzyılın son çeyreğinde islamcılık,  islam’la entelektüel bir uğraşı olarak ilgilenen bir elit zümreyle sınırlı kalmayarak, bu dine kendini bir boyutuyla da olsa bağlı hisseden herkesi bir tarafından yakalamıştır. islamcılık, dini kaynaklardan hareketle dinsel anlayış ve yaşantıları sorgulayarak yol alan güçlü tarihsel bir dalgadır.  esasında islamcılığın çıkışı, islamiyet’i hayata ilişkin önemli iddialardan yoksun, sadece ahiretle ilgilenen ve batı modernizmi karşısında dünyevi iddialar açısından geriye çekilmiş bir din olarak kabullenemeyen, müslümanların dünyevi plandaki eksiklikler ve yetersizlikleri üzerine sorular soran bilinçlerle ilişkiliydi. islam...

"islamcılık düşüncesi"/mehmet fatih özkan

islamlaşmak ne demektir?  islamcı kime denir?     bir toplantıda isminin önünde akademisyen-yazar sıfatı bulunan bir hocamız, islamcı kelimesini bir kişi için kullandıktan sonra bir müddet durup düşünüp istihza ile şu kelimeleri sarf etmişti : "islamcılık... ne demek ki? sucu, çantacı gibi bir şey mi ola ki? su satar gibi islam mı satar bir islamcı. 'müslüman, mümin' neye yetmiyor... islamcı da ne oluyor... allah bizden müslüman mı olmamızı istiyor yoksa islamcı mı? islam'ın nesini satacağız ki allah aşkına?" bu şekilde akıp giden konuşmasında kendisine islamcı diyenlerin, islam'ı bu şekilde ideolojileştirenlerin ne kadar komik duruma düştüklerini anlatmıştı uzun uzun.28 şubat sürec...

islamoğlu: "islamcılık nereden nereye?"

islamcılık nereden nereye?" gerçek hayat'ın bu haftaki dosya konusunun adı bu. bu soru iki önyargı üzerine inşa edilmiş. birincisinin tanımı belli, standart bir "islamcılık" tarifi, ikincisi "den-ile" kurulan tüm cümlelerde olduğu gibi kendi içerisinde bütünsel, başı-sonu belli bir süreç takip ettiği önyargısı.islamcılığın tarifini geçelim. hem bir köşe yazısı için hacmi zorlayacağından, hem de daha önce kendi tanımımızı çeşitli vesilelerle yaptığımız için.ama geçemeyeceğimiz bir husus var: islamcılığın sadece bir iki kuşağın hayatıyla sınırlı, başı-sonu belli, mahdut bir hareket olduğu tezi.aynı anda birbirinden farklı, hatta birbirine muhalif "islamcılıkların" olduğu gerçeğini...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !