× "

ismail ağa medresesi

" arama sonuçları

kastamonu medreseleri münire medresesi ismail bey medresesi ya

kastamonu medreseleri münire medresesi (merkez) kastamonu il merkezindeki nasrullah külliyesi’nin bir bölümünü oluşturan münire medresesi, nasrullah camisi’nin güneyinde bulunmaktadır. medreseyi reis-ül küttap hacı mustafa efendi 1746 yılında yaptırmıştır. medrese kesme taştan yapılmış olan bu medrese at nalı şeklindeki avlu etrafında sıralanmış 23 odadan meydana gelmiştir. iki katlı medresenin üzeri çatı ile örtülüdür. odaların içerisinde ocak, baca ve avluya açılan birer kapısı vardır. odaların üzeri tuğla tonozla örtülüdür. günümüzde medresenin alt katına dükkanlar sıralanmıştır. ikinci katta yuvarlak kem...

ismail ağa

ismail ağa cemaatinin misyonu : bilindiği gibi ismail ağa camii ve beraberinde cemaati nakşibendi tarikatının gülleri olarak tanınır. inşaallah…allah başımızdan eksik etmesin inşaallah ... amin amin amin ismail ağa camii şerifinin vakıf kapısından bir görünüm inşaallah.cemaatin ünü de dünya çapında bilinir. fatih ismi ile ve içinde barındırdığı misyonla değer kazanır. çünkü bu misyona ona fetih verir. fetih dün olduğu gibi bugünde bazı kesimlerce hazzedilemez.adeta hıristiyan dünyasının kalbine saplanmış bir hançer gibi algılanır.ve radikal hıristiyan alemi bir rövanş ister. fener patrikhanesinin ekümeniklik iddiası bizanssın hortlatılması kuru bir söylem değildir.ve tüm bu söylemler vatikan desteklidir.ismail ağa camii şerifinin vakıf kapısından bir görün...

ismail ağa

 ismail ağa camii bir kaç kısımdan oluşmaktadır ... en ilginç olanıda caminin ön tarafıdır ! diğer taraflar sonradan ilave edilmişlerdir inşaallah ... caminin dışardan bir görünümünü görmekteyiz inşaallah cami genel bir görünümismail ağa caminden vakıf kapısının görünümü inşaallahcaminin görmüş olduğunuz bu ön kısmı birebir "kabe" ile orantılıdır !... kabeyi görmeyenenler bu fakir gibi  bu garip gibi  bu riyakaaar gibi  ismail ağaya gelerek oranlarını ebatını boyutunu ve büyüklüğünü görme imkanına sahiptirler ve bulabilirler inşaaallah  ... alemlerin rabbi yeryüzünün ilk mabedi sevgilinin dünyayı teşrif ettiği onun yurdu kabe i muazzama çoğu kişiye hac nasip olmaya bilir ümre'de öyle tıpkı bu fakir  bu garip  bu riyak...

ismail ağa

sitemiz www.islamismiley.blogcu.com adresinden devam etmektedir inşaallah  bismillahirrahmanirrahim ... söze besmele-i şerif ile başlaruz inşaallah ;euzu 'yu önce söyle, .çek besmeleyi şerifi .sığın şeytan'dan rahmana .sıkı bağla o şeriri. başla daim besmeleyle .karışmasın işe hile .hak'tan gafil olsan bile .çek besmeleyi şerife. rahmanla rahimi cemet .halık'ından iste medet.hak'tan olur hep inayet .söyler isen besmele'y şerifei.allah zattır rahman sıfat.rahim ile bul sende şefkat .ismi azamdır bu fakat.aşkla söyle besmele'yi şerife .alemlere rahmet habib .kalplere o oldu tabib .ümmetine merhem edip .sürün dedi besmele'yi şerife besmelenin ba'sı hikmet .ilmin şehri'dir muhammed .kapısı  ali'dir elbet .hepsi  çekti&nbs...

ismail ağa

mahmud efendi k.s. hazretleri hatay hikayesi ve eserleri hakkında bilgiler inşaallah cemaatlerle münasebeti mahmud efendi, sohbet ve derslerinde ümmet bilincine sürekli vurgu yapar. muhataplarını tarikat yerine islam'a davet eder. cemaatler arası dayanışmaya önem verir. nitekim gençlik yıllarında farklı cemaatlerin lider kadrolarıyla çok defa görüşmeler yapmıştır. mehmed zahid efendi, sami efendi onun belli periyotlarla ziyaret ettiği şahısların başında gelmektedir.hocaefendi islam'a hizmet eden herkes için dua edilmesini ister. 28 şubat krizinin yaşandığı ve medyanın ismailağa'ya orantısız bir şekilde yüklendiği günlerde kendisine fethullah gülen'in tutumu sorulduğunda şöyle demiştir: "islam'a hizmet eden bir zatın aleyhinde olmamız düşünülemez." nüfuz...

ismail ağa

  ali haydar efendi ks. batum'un ahıska beldesinde 1870 senesinde dünyaya geldi. babası şerif efendi'dir. iki yaşında annesini, dört yaşında da babasını kaybeden ali haydar efendi ilk ilim tahsilini memleketinde yapmıştır. daha sonra erzurum'da medrese tahsiline devam etmiştir. erzurum'dan sonra istanbul'a gelen ali haydar efendi, fatih camii şerifi'nde derslere devam ederek, bayezid dersiamlarından çarşambalı hoca ahmet hamdi efendiden 1901 yılında icazet almıştır. ali haydar efendi (k.s..), ahmed hamdi hoca'nın derslerine devam ederken, o devirde kadı yetiştiren medresetü'l-kuzat'a (o zamanın hukuk fakültesi) giderek, oradan da di...

ismail ağa

  ali haydar efendi ks. tekkenin son şeyhi fatih dersiamlarından ahıskalı ali haydar efendi'dir. dini ve manevi ilimlerde devrinin müstesna şahsiyetlerindendir. memleketi ahıska’da başlayan tahsil hayatı, akabinde zamanının en önemli ilim merkezlerinden biri olan erzurum bakırcı medreselerinde devam etmiştir. daha sonra istanbul’a gelen ali haydar efendi, fatih medreselerine intisab etmiştir. ilmi silsiledeki icasetname 1901 yılında çarşambalı ahmed hamdi efendi’den almış ve 1902’de dersiam olarak ders vermeye başlamıştır. bu arada hukuk eğitimine devam etmiş ve 1906’da medreset'ül-kuzat’dan (hukuk fak...

ismail ağa

  ismet efendi tekkesi ismet efendi tekkesi, yanyalı şeyh mustafa ismet efendi (k.s) tarafından 1853'te tesis edilmiş ve vakfiyesinde geçen ifade ile 'derunünde icra-yı zikrullah olunmak üzere' vakfedilmiştir.gençlik yıllarında yanya mahkeme-i şer'iyye'si katipliğinde bulunan mustafa ismet efendi hazretleri, cenab-ı hakk'ın gönüllerine yerleştirdiği muhabbet ateşi hararetini hissettirmeye başladığında yanya'dan ayrılarak mekke-i mükerreme'ye gitmişler; mevlana halid-i bağdadi hz.leri hulefasından abdullah-ı ...

ismail ağa

 ismail ağa cemaatinin misyonu : bilindiği gibi ismail ağa camii ve beraberinde cemaati nakşibendi tarikatının gülleri olarak tanınır. inşaallah…allah başımızdan eksik etmesin inşaallah ... amin amin amin ismail ağa camii şerifinin vakıf kapısından bir görünüm inşaallah. cemaatin ünü de dünya çapında bilinir. fatih ismi ile ve içinde barındırdığı misyonla değer kazanır. çünkü bu misyona ona fetih verir. fetih dün olduğu gibi bugünde bazı kesimlerce hazzedilemez.adeta hıristiyan dünyasının kalbine saplanmış bir hançer gibi algılanır.ve radikal hıristiyan alemi bir rövanş ister. fener patrikhanesinin ekümeniklik iddiası bizanssın hortlatılması kuru bir söylem değildir.ve tüm bu söylemler vatikan desteklidir. ismail ağa camii şerifinin vakıf kapısından bir görün...

ismail ağa

 ismail ağa'da secde izleri , namaza davet seni sevdiğimi söylemem fazla .sensiz ne ilgim var baharla yazla .gönlümü doldurdun sevinçle hazla .çünkü .seyreyledim namazda seni .sevdim bir kez daha niyâzda seni .sen namazda - bilsen ismail ağa'da- meleksin, cansın .rükûda secdede bir hüsnüansın .namaz kıl uğrunda varlığım yansın .şükür seyre daldım namazda seni .temâşâda kaldım ismail ağa'da niyâzda seni .ibadet insanın rûh cilâsıdır .varlığında hakk'ın tecellâsıdır .bînamaz nefsinin mübtelâsıdır .mutluyum gördükçe namazda seni .bir kez daha sevdim niyâzda seni ...  ismail ağa mistiği .. ümmetin güllerinin allah dostlarının sevgililerin alınlarındaki secde izleriyle rablerinin huzuruna secde ettikleri ...ismail ağa camii  bu andan ihti...

ismail ağa

 istanbul’da fatih’in çarşamba semtindeki ismailağa camii, 1723’te şeyhülislam yani osmanlı imparatorluğu’nda, bakanlar kurulunda sadrazamdan sonra gelen, din işlerinden sorumlu üye ebuishak ismail efendi tarafından yaptırıldı. şeyhülislam ebuishak ismail efendi, 1645’te çarşamba’da doğdu. ailesinden çok sayıda kazasker (ilmiye sınıfının en yüksek derecesindeki devlet görevlisi), kadı, müderris, alim ve şair yetişti. babası kara ibrahim efendi, alaiyeli (alanya). istanbul’da müderrislik ve kadılık, 1657’de kahire kadı vekilliği yaptı. ismail efendi ise 1692’de halep, 1706’da mekke kadılığından sonra 1710’da anadolu, iki yıl sonra rumeli kazaskeri oldu. 1716’da padişah ııı. ahme...

ismail ağa

 ismillahirrahmanirrahim ... söze besmele-i şerif ile başlaruz inşaallah;euzu 'yu önce söyle, .çek besmeleyi şerifi .sığın şeytan'dan rahmana .sıkı bağla o şeriri. başla daim besmeleyle .karışmasın işe hile....hak'tan gafil olsan bile .çek besmeleyi şerife. rahmanla rahimi cemet .halık'ından iste medet..hak'tan olur hep inayet .söyler isen besmeleyi şerifei. allah zattır rahman sıfat.rahim ile bul sende şefkat .ismi azamdır bu fakat.aşkla söyle besmele'yi şerife .alemlere rahmet habib .kalplere o oldu tabib .ümmetine merhem edip.sürün dedi besmele'yi şerife besmelenin ba'sı hikmet .ilmin şehri'dir muhammed .kapısı  ali'dir elbet .hepsi  çekti  besmeleyi şerife.nurullah sende gayret eyle .besmeleyi refref&nbs...

ismail ağa

ismail ağa medresesinde uzun yıllar pekçok hafız ve beraberindede ilim adamı yetişmiştir bunun yanındada  "osmanlıya şeyhül islamlık yapmış " hoca efendiler yetiştirmeyide başarmış zamanın büyük bir üniversitesi diye biliriz ! inşaallah ... allah hepsinden razı olsun inşaallah dünya ahiret amin amin amin caminin hemen sol tarafında kabri saadetler bulunmaktadır inşa'allah .. bu kabri şerfilerde zamanın allah dostları şeyhül islam ve alimleri istirahatlarini sürdürmektedirler inşaallah ...  allah cümlesinin şefaatine nahil eylesin bizi ve zümremizi inşaallah ... onlar gibi alim olup hak yolunda allah rızası için çalışmayı allah hepimize/bize nasip etsin inşaallah ... al fatihaبِسْمِ اللهِ &#...

ismail ağa

 ismail ağada namaz kılmak ! hemde ne namaz kafanızı kaldırıp baktığınızda aman allah'ım oda ne ? çok değişik iki güzel şey gözlerinizde beliri verir  gözlerinizi alamazsınız onlardan rüyada gibi masalda gibi ... birincisi etraf bembeyazdır ! herkesin yüzlerindeki nur başlarındaki rasulullah efendimizin sünneti seniyesi beyaz bir sarık sarılı vaziyette sabah namazı'nın sünnetine usulü edeple süzülerek kalkarken görürsünüz . ama oda ne ! şu 15 şu 18 şu şu evet şu 10 yaşında bir anda kalbinizde bir ülfet uyanı verir yüzünüzde bir tebessüm yanlış anlamayın ha burası çocuk parkı değil hala ismail ağadasınız bıyıklarındaki tüyler yeni yeni çıkmış bu pırlanta gibi "hafızları, hocaları, minik medrese mollalarını görünce" yüzünüzün aldığ...

ismail ağa

ismail ağa medresesi / camii kendi başına "kabe"nin ölçülerini taşımaktadır !... dışı kabe ölçüleri ile örtüçtüğü gibi içindeki cemaatte muhammed sallallahu aleyhi vesselem efendimizin sünneti seniyesini yaşıyarak asr-ı saadeti yaşamaktadırlar ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !