× "

ismail efendi tarikatı

" arama sonuçları

ismail aga camii , ismail ağa tarikatı , ismail aga camisi

once ısmaıl aga olarak tanımlanan tarıkat hakkında bılgıler sunuyorum : aşırıların kaynağı tarikatlar türkiye'de radikal islam'ı benimseyen örgütlerin ana kaynağı, kendi tutum ve davranışlarını nasıl ifade ederlerse etsinler, birinci derecede tarikatlar olmaktadır. tarikat öğretisi içinde yetişen ve 'şeriat' kurallarına uyumla eğitilen her yaştan binlerce kişi, doğal olarak radikal islam'a sempati duymaktadır. türkiye'de siyasal ya da radikal islam anlamında gelişen hareketlere kaynaklık oluşturan etkili tarikatlar şunlardır: nakşibendi tarikatı kökleri çok eskilere uzanan, dünyadaki en etkili tarikatlardan biridir. şeyh sait isyanı, menemen olayları gibi kalkışmalarda tarikatın cumhuriyet devriml...

mahmut efendi(k.s)

mahmut efendi(k.s) kısaca hayatı 1929 yılında trabzon/of’ta dünyaya gelen mahmud efendi, ali efendi ve fatıma hanım çiftinin hayatta kalan ilk çocuğudur. çocukları yaşamayan ali efendi, meccanen imam-hatiplik yaptığı caminin minaresinde okuduğu her ezandan sonra “ya rabbi bana hayırlı bir evlat nasib et!” diye dua ederdi. bir gece fatıma hanım rüyasında ayın koynuna indiğini ve dünyayı aydınlattığını görür. rüyadan kısa bir zaman sonra hamile kalır ve bir erkek çocuk dünyaya getirir. ali efendi, yeni doğan çocuğunu alır civarda kal-ömer mahmud efendi diye bilinen alim/veli zata götürür. kal-ömer mahmud efendi, ali efendi’nin oğlunu kucağına alır ve şunları söyler: “adın benim adım olsun, ilmin benim ilmim olsun, takvan benden fazla olsun.”kal-ömer mahmud efendi’nin iltifatına...

mahmud efendi hazretleri'nin kerametleri

az olsun çok olsun açık olsun gizli olsun harikalar (keramet) اللهın veli kullarına ikramı ihsanıdır. mektubat, imam rabbani harikalar veli kulların الله nezdinde keremli/kerametli olduklarının delilidir. sonra harikanın kendisine keramet denilir olmuştur.   velinin kerameti tabi olduğu peygamberin mucizesidir aynı zamanda çünkü veli ancak o peygambere tabi olduşunun dünyalık bir karşılığı olarak olarak o nimete mazhar olmuştur. mektubat   peygamberin mucize göstermesi peygamberliğini isbat sadedinde vaciptir ancak velinin velayetini isbat için keramet izhar etmesi gerekmez. zaten böyle bir derdi de yoktur. mektubat   kerametin çokluğu acaipliği velayetin yüksekliğine o velinin di...

celvetiye tarikatı

celvet halka karışarak, halk ile beraber olmaktır.celvetiler, halka karışmakta hayır olduğu kanaatindedirler.kulun hakk'ın sıfat ve vasıflarıyla süslenmesi, kulun, kendi varlığından geçmesive hakk varlığında yok olmasıdır.tasavvuf ıstılahı olarak celvet; "kulun, hakk'ınsıfatlarıyla vasıflanmış olarak halvetten çıkışına ve o'nun varlığında yok oluşuna fena fillahdenir. celvet; hayata ve hadiselere iştirak (ihtılat) tir, ruhun kemaline delildir. halvet ise; celvetin tamamlayıcısı, celvete geçmek için basamak, celvete hazırlayıcı hususi bir haldir.celvet sadece bir ıstılahtan ibaret olmayıp beka makamının da bir ifadesidir. halvet de fena makamınınbir ifadesidir. celvet; hakikat yolcusunun çıkarken geçtiği manevi merte...

mahmud efendi (kuddise sirruh) hayatı

    mahmud efendi hazretleri (kuddise sirruh)   kısaca hayatı  1929 yılında trabzon/of’ta dünyaya gelen mahmud efendi, ali efendi ve fatıma hanım çiftinin hayatta kalan ilk çocuğudur.  çocukları yaşamayan ali efendi, meccanen imam-hatiplik yaptığı caminin minaresinde okuduğu her ezandan sonra “ya rabbi bana hayırlı bir evlat nasib et!” diye dua ederdi. bir gece fatıma hanım rüyasında ayın koynuna indiğini ve dünyayı aydınlattığını görür. rüyadan kısa bir zaman sonra hamile kalır ve bir erkek çocuk dünyaya getirir.  ali efendi, yeni doğan çocuğunu alır civarda kal-ömer mahmud efendi diye bilinen alim/veli zata götür&u...

ismail aga camii , ismail ağa tarikatı , ismail aga camisi

once ısmaıl aga olarak tanımlanan tarıkat hakkında bılgıler sunuyorum : aşırıların kaynağı tarikatlar türkiye'de radikal islam'ı benimseyen örgütlerin ana kaynağı, kendi tutum ve davranışlarını nasıl ifade ederlerse etsinler, birinci derecede tarikatlar olmaktadır. tarikat öğretisi içinde yetişen ve 'şeriat' kurallarına uyumla eğitilen her yaştan binlerce kişi, doğal olarak radikal islam'a sempati duymaktadır. türkiye'de siyasal ya da radikal islam anlamında gelişen hareketlere kaynaklık oluşturan etkili tarikatlar şunlardır: nakşibendi tarikatı kökleri çok eskilere uzanan, dünyadaki en etkili tarikatlardan biridir. şeyh sait isyanı, menemen olayları gibi kalkışmalarda tarikatın cumhuriyet devriml...

ihrami ismail hakkı toprak efendi(ks)

ihramcızâde ismail hakkı toprak efendi (k.s) nakşibendî tarikatının halidiyye kolu mürşitlerinden ismail hakkı toprak efendi (k.s), 1880 yılında sivas'ın örtülüpınar mahallesi'nde dünyaya gelmiştir. babası hüseyin hüsnü bey, sivas kolağasıdır. halk arasında nilli hatun diye bilinen annesi aişe hanım, zamanın nakşibendî büyüklerinden seyyid mustafa hakî efendi'ye intisaplı medineli bir seyyidedir. sivas çifte minare'deki ilk tahsilinden sonra rüştiyeyi bitirmiş; ardından medrese tahsilini aynı yerde bulunan şifaiyye medresesi'nde yapmıştır. arapça ve farsça'ya anadili gibi vakıf olan ihramcızade ismail hakkı topr...

ihramcızÂde ismail hakkı toprak efendi (k.s)

nakşibendî tarikatının halidiyye kolu mürşitlerinden ismail hakkı toprak efendi (k.s), 1880 yılında sivas'ın örtülüpınar mahallesi'nde dünyaya gelmiştir. babası hüseyin hüsnü bey, sivas kolağasıdır. halk arasında nilli hatun diye bilinen annesi aişe hanım, zamanın nakşibendî büyüklerinden seyyid mustafa hakî efendi'ye intisaplı medineli bir seyyidedir. sivas çifte minare'deki ilk tahsilinden sonra rüştiyeyi bitirmiş; ardından medrese tahsilini aynı yerde bulunan şifaiyye medresesi'nde yapmıştır. arapça ve farsça'ya anadili gibi vakıf olan ihramcızade ismail hakkı toprak efendi, kendilerini ilmî sahada, bilhassa dinî ilimlerde yetiştirmişlerdir. tahsi...

şeyh mahmud efendi hazretlerinin hayatı

  şeyh mahmud efendi hazretlerinin hayatı 1929 yılında trabzon/of’ta dünyaya gelen mahmud efendi, ali efendi ve fatıma hanım çiftinin hayatta kalan ilk çocuğudur. çocukları yaşamayan ali efendi, meccanen imam-hatiplik yaptığı caminin minaresinde okuduğu her ezandan sonra “ya rabbi bana hayırlı bir evlat nasib et!” diye dua ederdi. bir gece fatıma hanım rüyasında ayın koynuna indiğini ve dünyayı aydınlattığını görür. rüyadan kısa bir zaman sonra hamile kalır ve bir erkek çocuk dünyaya getirir. ali efendi, yeni doğan çocuğunu alır civarda kal-ömer mahmud efendi diye bilinen alim/veli zata götürür. kal-ömer mahmud efendi, ali efendi’nin oğlunu...

ismail çetin hoca ve haydar baş efendi diyor ki...

ismail çetin hoca ve haydar baş efendi diyor ki...araştırmacı yazar: alperen gürbüzer   ismail çetin efendi ile sohbet         seyda hz. (k.s.) hakkında genel olarak neler söyleyebilirsiniz?        ismail çetin: seyda hz.'ni babasından tanıyorum. şeyh abdulhakim hz. gavs'lık makamında idi. gençliğimiz beraber geçti. babasının hizmetinde son derece çalışıyordu. müridlere, tekkeye hizmet ediyordu. babası tarafından yetiştirilen mükemmel bir zattır. tasavvufi ahlakla, zikirle yetişmiş büyük bir zat olarak tanıyorum. bundan fazlasını söyleyemem. türkiye'deki yeri bizim tasavvurumuz ile irşad derecesinde mükemmil bi...

ismail ağa

mahmud efendi k.s. hazretleri hayat hikayesi ve eserleri hakkında bilgiler inşaallah istikamet anlayışı nakşibendiyye'nin özünde "istikamet" vardır. istikamet'te kur'an'ı kerim ve sünnet'e ittiba ile olur. bir has talebesinin mahmud efendi'den naklettiği şu ifadeler o'nun istikamet anlayışının ibtina ettiği çerçeveyi gözler önüne sermektedir: "bu mahmud, rabbimin izni ile ömründe kur'an'dan başka bir şeyle uğraşmamıştır."; "gayr-ı müekked bir nafile olan "ikindinin sünneti fevt olacağına mahmud ölsün daha iyidir." nakşibendiyye meşayıhı gerek müekked gerekse de gayr-ı müekked olsun, sünnet'in hiçbir çeşidinin terkine rıza göstermemiştir. onlar, zor zamanlarda sünnet'in ihyası adına fedakar duruşlar sergilemişlerdir. islam'ı ç...

ihramcızÂde ismail hakkı toprak efendi (k.s)

ismail hakkı toprak ( 1880) ihramcızÂde ismail hakkı toprak efendi (k.s) nakşibendî tarikatının halidiyye kolu mürşitlerinden ismail hakkı toprak efendi (k.s), 1880 yılında sivas’ın örtülüpınar mahallesi’nde dünyaya gelmiştir. babası hüseyin hüsnü bey, sivas kolağasıdır. halk arasında nilli hatun diye bilinen annesi aişe hanım, zamanın nakşibendî büyüklerinden seyyid mustafa hakî efendi’ye intisaplı medineli bir seyyidedir. sivas çifte minare’deki ilk tahsilinden sonra rüştiyeyi bitirmiş; ardından medrese tahsilini aynı yerde bulunan şifaiyye medresesi’nde yapmıştır. arapça ve farsça’ya anadili gibi vâkıf olan ihramcızâde ismail hakkı toprak efendi, kendilerini ilmî sahada, ...

ali haydar efendi 1

mevlana münkir aklın yurdu bizans’ın sınırında, bütünüyle batı ve doğunun duyabileceği bir noktada mesnevi’yi yazdı. aklın egemen olduğu devirde, terk edilen ruh adına konuşan büyük veli, islam’ın ezeli-ebedi oluşunu anlattı. öyle ki mesnevisiyle yeniden kalbe dayalı aşk kelamını sundu. anadolu ilk büyük fetreti, onun bu sunumuyla izale etti. anadolu, ikinci ve birinciye nispetle daha derin olan manevi fetreti ise, modern zamanın büyük velisi ahıskalı ali haydar efendiyle aştı.bu yüzden ali haydar efendiyle, mevlana arasında kafa kağıdı, görev, zaman ve zemin itibariyle ciddi benzerlikler vardır: ikisi de sufi babaların çocukları. ikisi de anadolu’ya doğudan hicret etti. ikisi de zahiri ilimlerde zirveye ulaştı. ikisi de umutların tükendiği devirlerde “has du...

celvetiye tarikatı

celvetiye tarikatı celvet halka karışarak, halk ile beraber olmaktır.celvetiler, halka karışmakta hayır olduğu kanaatindedirler.kulun hakk'ın sıfat ve vasıflarıyla süslenmesi, kulun, kendi varlığından geçmesive hakk varlığında yok olmasıdır.tasavvuf ıstılahı olarak celvet; "kulun, hakk'ınsıfatlarıyla vasıflanmış olarak halvetten çıkışına ve o'nun varlığında yok oluşuna fena fillahdenir.celvet; hayata ve hadiselere iştirak (ihtılat) tir, ruhun kemaline delildir. halvet ise; celvetin tamamlayıcısı, celvete geçmek için basamak, celvete hazırlayıcı hususi bir haldir.celvet sadece bir ıstılahtan ibaret olmayıp beka makamının da bir ifadesidir. halvet de fena makamınınbir ifadesidir.celvet; hakikat yolcusunun çıkarken geçtiği manevi m...

ismail hakkı bursavi hayatı

ismail hakkı bursavikuddise sırruhu hazretleri(1060-1137) hayatı yirmi birinci sahib-i tarikat-ı celvetiyyedir. müşarun ileyh hazretleri tarikat-ı aliyye-i celvetiyenin sahibi ve müceddididir. eserlerinde hazret-i üftade'den(k.s) merci-i tarikatımız diye bahis buyurmaktadır. ism-i şerifleri ismail ve yüksek lakapları hakkı dır. otuz seneden ziyade müddet bursa' da ikamet ettiği ve bursa' da hakka yürüdüğü için, aynı zaman da mesnevi şarihlerinden ismail ankaravi' den ayırmak için bursavi demişler.islami ilimlerde derin bilgiye sahip bulunması ve çok sayıda eser vermiş olmasına rağmen tasavvuf sahasında şöhret bulmuş celvetiye tarikatı şeyhlerindendir.alim, mutasavvıf, şair, hafız, bestekar, hattat, celveti tarikatı şeyhlerinden ruhul beyan...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !