× "

istanbul menkul kıymetler borsasının tarihçesi

" arama sonuçları

istanbul menkul kıymetler borsası

borsasının tarihçesi13/12/2008 · kategori: borsatürkiye’deki menkul kıymet piyasalarının tarihçesitürkiye’deki organize menkul kıymet piyasalarının kökleri 19.yüzyılın ikinci yarısına kadar uzanmaktadır. ilk menkul kıymetler piyasası kırım savaşı’nı takiben 1866 yılında osmanlı imparatorluğu zamanında kurulmuş olan “dersaadet tahvilat borsası” idi. türkiye cumhuriyeti’nin kuruluşunu takiben 1929 yılında çıkartılan 1447 sayılı “menkul kıymetler ve kambiyo borsaları kanunu" ile sermaye piyasalarının, yeni ismiyle “istanbul menkul kıymetler ve kambiyo borsası” adı altında organize olması sağlanmıştır.borsa, kısa sürede, gelişerek yurtçapında girişimcilerin fon ihtiyaçl...

istanbul menkul kıymetler borsasının tarihçesi

türkiye’deki menkul kıymet piyasalarının tarihçesitürkiye’deki organize menkul kıymet piyasalarının kökleri 19.yüzyılın ikinci yarısına kadar uzanmaktadır. ilk menkul kıymetler piyasası kırım savaşı’nı takiben 1866 yılında osmanlı imparatorluğu zamanında kurulmuş olan “dersaadet tahvilat borsası” idi. türkiye cumhuriyeti’nin kuruluşunu takiben 1929 yılında çıkartılan 1447 sayılı “menkul kıymetler ve kambiyo borsaları kanunu" ile sermaye piyasalarının, yeni ismiyle “istanbul menkul kıymetler ve kambiyo borsası” adı altında organize olması sağlanmıştır.borsa, kısa sürede, gelişerek yurtçapında girişimcilerin fon ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli katkıda bulunmuştur. ancak,...

ekonomi ders notu

ekonomi tanımı ve tarihçesi sınırsız olan insan ihtiyaçlarını karşılamak ve maddi refahını arttırmak amacıyla kıt kaynakların en iyi şekilde kullanılmasını sağlayan bilim dalına ekonomi denir ekonominin (terimleri) temel kavramları ihtiyaç :giderildiğinde kişiye mutluluk, haz veren giderilmediğinde acı, ıstırap veren duyguya ihtiyaç denir. ihtiyaçlar ikiye ayrılır 1 – birincil ( temel) ihtiyaçlar, barınma, yiyecek, giyecek, soluma gibi 2 - ikincil ( diğer ) ihtiyaçlar, sosyal ihtiyaçlar, arkadaşlık, statü, estetik, gibi. mal: insan ihtiyaçlarını karşılamaya yarayan, para ile veya başka bir ekonomik değerle değiştirilebilen maddelere mal denir. malın iki önemli özelliği, kıt olması ve değiştirilebilir niteli...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !