× "

istihareye gündüz yatılırmı

" arama sonuçları

istihare

istihare nasıl yapılır?   istihare, bir işin hakkında hayırlı olup olmadığını anlamak için abdest alıp iki rekât namaz kıldıktan sonra bu husustaki duayı okuyarak o işle ilgili rüya görmek üzere uykuya yatmaktır. imam-ı gazali hazretleri buyuruyor ki: dört şeyi yapan dört şeyden mahrum kalmaz: 1- şükreden, nimetin artmasından, 2- tevbe eden, kabulden, 3- istihare eden, hayırdan, 4- istişare eden, doğruyu bulmaktan, hakikate ulaşmaktan mahrum olmaz. herhangi bir işe başlarken, mesela evlenirken, ev alırken istihare yapmalıdır. hadis-i şerifte buyuruldu ki: (mutluluk, istihare namazı kılmakla gerçekleşir.) [hâkim] evlenmeden önce, birkaç defa istihare etmeli, hak teâlâ...

istihare nasıl yapılır?

istihare, bir işin hakkında hayırlı olup olmadığını anlamak için abdest alıp iki rekat namaz kıldıktan sonra bu husustaki duayı okuyarak o işle ilgili rüya görmek üzere uykuya yatmaktır. imam-ı gazali hazretleri buyuruyor ki: dört şeyi yapan dört şeyden mahrum kalmaz: 1- şükreden, nimetin artmasından, 2- tevbe eden, kabulden, 3- istihare eden, hayırdan, 4- istişare eden, doğruyu bulmaktan, hakikate ulaşmaktan mahrum olmaz. herhangi bir işe başlarken, mesela evlenirken, ev alırken istihare yapmalıdır. şartlarına uygun yapılmışsa, istihareye uymalıdır. hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: (mutluluk, istihare namazı kılmakla gerçekleşir.) [hakim] (istiharede bulunmak ve kadere rıza göstermek kişinin mutlu olacağına,...

istihare ve istişare nedir? nasıl yapılır?istihare fal değildir

bir işe başlayacağınız veya bir şeyden kurtulmak istediğiniz zaman, iki rekat nafile namaz kılıp [aşağıda bildirilen arapça duayı okuyarak] "eğer bu işim [mesela şununla evlenmem veya şu evi almam] dünya ve ahiretim için hayırlı ise, bunu bana mübarek eyle. eğer hakkımda hayırlı değilse, onu benden uzaklaştır ve hayırlı olanı bana kolaylaştır. beni kazana rıza gösterenlerden eyle, ya erhamerrahimin" demelidir. önce günahlardan tevbe edilir. tevbe için kısaca, "ya rabbi! büluğ anımdan şimdiye kadar yaptığım günahlara pişman oldum. bundan sonra da, inşallah hiç günah işlememeye söz veriyorum" denir. sonra gusledilir. gusülden sonra, o gece (istihareye niyet ettim) diyerek iki rekat nafil...

istihare nasıl yapılır

          istihare nasıl yapılır sual: istihare nedir ve istihare namazı nasıl kılınır? cevap istihare, bir işin hakkında hayırlı olup olmadığını anlamak için abdest alıp iki rekât namaz kıldıktan sonra bu husustaki duayı okuyarak o işle ilgili rüya görmek üzere uykuya yatmaktır. imam-ı gazali hazretleri buyuruyor ki: dört şeyi yapan dört şeyden mahrum kalmaz: 1- şükreden, nimetin artmasından, 2- tevbe eden, kabulden, 3- istihare eden, hayırdan, 4- istişare eden, doğruyu bulmaktan, hakikate ulaşmaktan mahrum olmaz. herhangi bir işe başlarken, mesela evlenirken, ev alırken ...

istihare nasıl yapılır

  istihare nasıl yapılır sual: istihare nedir ve istihare namazı nasıl kılınır? cevap istihare, bir işin hakkında hayırlı olup olmadığını anlamak için abdest alıp iki rekât namaz kıldıktan sonra bu husustaki duayı okuyarak o işle ilgili rüya görmek üzere uykuya yatmaktır. imam-ı gazali hazretleri buyuruyor ki: dört şeyi yapan dört şeyden mahrum kalmaz: 1- şükreden, nimetin artmasından, 2- tevbe eden, kabulden, 3- istihare eden, hayırdan, 4- istişare eden, doğruyu bulmaktan, hakikate ulaşmaktan mahrum olmaz. herhangi bir işe başlarken, mesela evlenirken, ev alırken istihare yapmalıdır. hadis-i şerifte buyuruldu...

istihare namazı

istihare namazı hayır dileme, yapmak istediği bir şeyin kendisi hakkında hayırlı olup olmadığını anlamak için iki rekât namaz kılıp dua ederek rüyasında manevî bir işaret almak amacıyla uykuya yatma.bir iş yapılmak istenildiğinde istihâre yapmak menduptur. hz. peygamber, ashab-ı kirama önemli işlerinde istihâreye başvurmalarını telkin buyurdu. câbir (r.a)'den şöyle dediği nakledilmiştir: "resulullah (s.a.s) bütün işlerinde, kur'an'dan sure öğretir gibi istihâreyi de öğreterek şöyle derdi: "sizden biriniz bir ise niyetlendiği zaman farzın dışında iki rekât namaz kılsın ve şöyle desin: "allâhümme estehiruke bi ilmike ve estakdiruke bi kudretike ve es'elüke min fadlike'l-azim. fe inneke takdiru ve lâ akdiru ve ta'lemu ve lâ a'lemu ve ente allâmu'l guyûb. allâhümme inkünte ta'lemu enne hâz...

istihare nasıl yapılır

istihare nasıl yapılırsual: istihare nedir ve istihare namazı nasıl kılınır?cevapistihare, bir işin hakkında hayırlı olup olmadığını anlamak için abdest alıp iki rekât namaz kıldıktan sonra bu husustaki duayı okuyarak o işle ilgili rüya görmek üzere uykuya yatmaktır.imam-ı gazali hazretleri buyuruyor ki:dört şeyi yapan dört şeyden mahrum kalmaz:1- şükreden, nimetin artmasından,2- tevbe eden, kabulden,3- istihare eden, hayırdan,4- istişare eden, doğruyu bulmaktan, hakikate ulaşmaktan mahrum olmaz. herhangi bir işe başlarken, mesela evlenirken, ev alırken istihare yapmalıdır. hadis-i şerifte buyuruldu ki:(mutluluk, istihare namazı kılmakla gerçekleşir.) [hâkim]evlenmeden önce, birkaç defa istihare etmeli, hak teâl&acir...

istihareye yatmak nasıl olur,istihare namazı nasıl kılınır,istih

istihare namazı insan kendi hakkında bir şeyin hayırlı olup olmadığına dair bir işarete kavuşmak isterse, yatacağı zaman iki rekat namaz kılar. birinci rekatta "kâfirûn" sûresini, ikinci rekatta da "ihlâs" sûresini okur. namaz sonunda da istihare duasını okur. sonra da abdestli olarak kıbleye yönelip yatar. rüyada beyaz ve yeşil görülmesi hayra işarettir. siyah veya kırmızı görülmesi de şerre (kötüye) işarettir. bu şekilde istihare namazının yedi gece yapılması ve kalbe ilk gelene bakılması da bir hadis-i şerifle buyurulmuştur. peygamber efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem), ashabına istihareyi öğretirlerdi. istihare namazını kılmak mümkün olmayınca, yalnız duası ile yetinilir. aslında meşru ve hayırlı ...

bir işi yapıp yapmama konusunda istihareye yatılırsa ve rüyada h

bir işi yapıp yapmama konusunda istihareye yatılırsa ve rüyada hem siyah-kırmızı hemde beyaz ve yeşil görülürse o işin yapılması hayırlımı değilmi nasıl anlarız yapmalımıyız yapmamalı mıyız?değerli kardeşimiz;ticaret, evlilik, seyahat ve benzeri bir işe teşebbüs eden kimse, o işin kendisi için hayırlı olup olmayacağı hususunda tereddüde düşerse, şüphesini giderecek, tereddüdünü ortadan kaldıracak hal çareleri aramak ister. bu hususta yapılacak ilk iş, yapılması istenen meselenin meşrûluğunun ve helâlliğinin araştırılması, dinî ölçülere uyup uymadığının incelenmesidir.kişinin kendisi bir neticeye varamadığı takdirde en sıhhatli yol, o meseleyi münasip olan ehliyetli birisine danışmak...

istihare nasıl yapılır

istihare nasıl yapılır sual: istihare nedir ve istihare namazı nasıl kılınır?cevapistihare, bir işin hakkında hayırlı olup olmadığını anlamak için abdest alıp iki rekât namaz kıldıktan sonra bu husustaki duayı okuyarak o işle ilgili rüya görmek üzere uykuya yatmaktır.imam-ı gazali hazretleri buyuruyor ki:dört şeyi yapan dört şeyden mahrum kalmaz:1- şükreden, nimetin artmasından,2- tevbe eden, kabulden,3- istihare eden, hayırdan,4- istişare eden, doğruyu bulmaktan, hakikate ulaşmaktan mahrum olmaz. herhangi bir işe başlarken, mesela evlenirken, ev alırken istihare yapmalıdır. hadis-i şerifte buyuruldu ki:(mutluluk, istihare namazı kılmakla gerçekleşir.) [hâkim]evlenmeden önce, birkaç defa istihare etmeli, hak teâlâya sığınmalıdır. nefsin ve kötü kimselerin araya girmemesi için,...

istihare nasıl yapılır?

<div class="module-powered module"><div class="module-content"> istihare, bir işin hakkında hayırlı olup olmadığını anlamak için abdest alıp iki rekat namaz kıldıktan sonra bu husustaki duayı okuyarak o işle ilgili rüya görmek üzere uykuya yatmaktır.imam-ı gazali hazretleri buyuruyor ki:dört şeyi yapan dört şeyden mahrum kalmaz:1- şükreden, nimetin artmasından,2- tevbe eden, kabulden,3- istihare eden, hayırdan,4- istişare eden, doğruyu bulmaktan, hakikate ulaşmaktan mahrum olmaz. herhangi bir işe başlarken, mesela evlenirken, ev alırken istihare yapmalıdır. şartlarına uygun yapılmışsa, istihareye uymalıdır. hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:(mutluluk, istihare namazı kılmakla gerçekleşir.) [hakim](istiharede bulunmak ve kadere rıza göstermek kişinin mutlu olacağına, bunun aksi i...

istihare nasıl yapılır

istihare nasıl yapılır sual: istihare nedir ve istihare namazı nasıl kılınır?cevapistihare, bir işin hakkında hayırlı olup olmadığını anlamak için abdest alıp iki rekât namaz kıldıktan sonra bu husustaki duayı okuyarak o işle ilgili rüya görmek üzere uykuya yatmaktır.imam-ı gazali hazretleri buyuruyor ki:dört şeyi yapan dört şeyden mahrum kalmaz:1- şükreden, nimetin artmasından,2- tevbe eden, kabulden,3- istihare eden, hayırdan,4- istişare eden, doğruyu bulmaktan, hakikate ulaşmaktan mahrum olmaz. herhangi bir işe başlarken, mesela evlenirken, ev alırken istihare yapmalıdır. hadis-i şerifte buyuruldu ki:(mutluluk, istihare namazı kılmakla gerçekleşir.) [hâkim]evlenmeden önce, birkaç defa istihare etmeli, hak teâlâya sığınmalıdır. nefsin ve kötü kimselerin araya girmemesi için,...

ilahiler ilahi dinle cemal kuru apdurrahman önül ilahiler sami y

<span style="font-size:0.000001%;">ilahiler ilahi dinle cemal kuru apdurrahman önül ilahiler sami yusuf dinle ilahi ilahi.biz ilahi sami iusuf ilahileri ilahiler ilahiilahiler ilahi dinle cemal kuru apdurrahman önül ilahiler sami yusuf dinle ilahi ilahi.biz ilahi sami iusuf ilahileri ilahiler ilahiler ilahiler ilahiler ilahiler ilahi ilahi biz ılahıler ilahi dinle ilahiler converter samsung nokia temaları nokıa programları n95 oyun ve tema vista aero teması çalışmıyor *n95 proğramları samsung telefon bütün arızalar nokia modelleri cep telefonu program ve temaları fileman cep programları nokia için tema samsung temalar nokia temaları k550i için tema indir al-mozen n73 indir nokia n73 temaları remote control for gsm for nokıa nokiya oyunlar� ve temalar� sonyericsson pvpla...

vekil adayları için istihareye yatıyor...

milletvekili adayları ve aday adaylarının, hangi partiden aday olmaları gerektiği, seçimde başarılı olup olamayacakları gibi konularda en öncelikli danışmanları, "siyasi medyumlar"..22 temmuz seçimlerine sayılı günler kala, yeni aktüel, medyum kapısını aşındıran milletvekili adaylarının izini sürdü. adayların en çok tercih ettiği isimlerden biri de ankara'da, siyasetin zirvesiyle aynı semtte yani çankaya'da yaşayan recep kaplan. genel başkan düzeyinden, siyasete adım atmaya hazırlanan yeni adaylara kadar onun yeteneğinden faydalanmak isteyenler olduğunu söylüyor. ilk etapta 200 aday adayı başvurmuş ama 75'i "ipi göğüsleyemeyip" memleketine dönmüş. şu an portföyünde listeye girebilen, seçim çalışmaları (!) son hız devam eden 125 milletvekili adayı var. peki meclis'te kend...

emine erdoğan’ın istiharelerinden çankaya’ya vize çı

  çankaya’ya çıkıp çıkmama konusunda son ana kadar kararsız kalan başbakan recep tayyip erdoğan’ın yaşadığı ikilemi eşi emine erdoğan’da yaşar.   yakınlarından aldığım bilgiye göre emine erdoğan bu süreçte birkaç kez istihareye yatar. emine erdoğan’ın bu istiharelerinden ne sonuç çıktığına geçmeden önce, bilmeyenler için istiharenin ne olduğunu kısaca özetleyeylim.   istihare "hayırlı olanı istemek" anlamına gelir. insanlar, kendileri için önemli olan bir karar verecekleri veya bir seçim yapacakları zaman, bazan eldeki verilerin yetersizliği sebebiyle veya çeşitli sebeplerle dünya ve ahiret bakımından kendileri için hangi seçimin hayırlı olacağını kestiremezler ve bunu bilmek için çeşitli çarelere başvururlar.   istihare nasıl yapılır? ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !