× "

ithalatta ödeme şekilleri

" arama sonuçları
uygulamalı dış ticaret uzmanlık eğitimi

uygulamalı dış ticaret uzmanlık eğitimi

dış ticaret platformu uygulamalı dış ticaret uzmanlık eğitimi, dış ticaretin tüm süreçlerinin uygulamalı olarak – bu bilgi iş hayatında nasıl karşıma çıkar ve nasıl kullanabilirim- mantığıyla işlendiği, katılımcıların eğitim sonunda bir firmanın tüm dış ticaret süreçlerini tek başına yapabilecek seviyeye geleceği bir dış ticaret eğitimidir. hızla globalleşen dünya ile beraber ülkemizin dünya ticaretinde payı artmış,firmalarımızın uluslarası pazarlara olan ilgisi giderek fazlalaşmış,  bununla birlikte nitelikli dış ticaret uzmanı ihtiyacı belirmiştir. uygulamalı dış ticaret eğitimi, firmasını uluslararası pazarlara açarak ihracat ve ithalat yapmak isteyen firma sahipleri, çalıştığı firmayı yurtdış...

dış ticaret bölümü hakkında bilgi

ı.yarıyıl genel iktisat iktisat biliminin konusu , kapsamı,tanımı, yöntemi, temel kavramları, üretici ve tüketici teorisi, fiyat teorisi, talep ve arzın genel esasları, genel denge, piyasa dengesi, eksik rekabet piyasaları, oligopol piyasaları ile tekelci rekabet  piyasaları, gsmh,milli gelir, istihdam ve işsizlik, para politikası, enflasyon, ekonomik büyüme, milli gelir analizi, iktisadi kalkınma ve büyüme ile ilgili genel bilgiler. dış ticaret işlemleri ı dış ticarete ilişkin temel esaslar, dış ticaret türleri ve karşılaşılan temel kavramlar, dış ticarette kullanılan belgeler, teslim şekilleri, dış ticarette karşılaşılan riskler ve  korunma yolları. genel muhasebe muhasebenin tanımı, fonksiyonları, temel kav...

dış ticaret bölümü hakkında bilgi

ı.yarıyıl genel iktisat iktisat biliminin konusu , kapsamı,tanımı, yöntemi, temel kavramları, üretici ve tüketici teorisi, fiyat teorisi, talep ve arzın genel esasları, genel denge, piyasa dengesi, eksik rekabet piyasaları, oligopol piyasaları ile tekelci rekabet  piyasaları, gsmh,milli gelir, istihdam ve işsizlik, para politikası, enflasyon, ekonomik büyüme, milli gelir analizi, iktisadi kalkınma ve büyüme ile ilgili genel bilgiler. dış ticaret işlemleri ı dış ticarete ilişkin temel esaslar, dış ticaret türleri ve karşılaşılan temel kavramlar, dış ticarette kullanılan belgeler, teslim şekilleri, dış ticarette karşılaşılan riskler ve  korunma yolları. genel muhasebe muhasebenin tanımı, fonksiyonları, temel kav...

dış ticaret bölümü

ı.yarıyıl genel iktisat iktisat biliminin konusu , kapsamı,tanımı, yöntemi, temel kavramları, üretici ve tüketici teorisi, fiyat teorisi, talep ve arzın genel esasları, genel denge, piyasa dengesi, eksik rekabet piyasaları, oligopol piyasaları ile tekelci rekabet  piyasaları, gsmh,milli gelir, istihdam ve işsizlik, para politikası, enflasyon, ekonomik büyüme, milli gelir analizi, iktisadi kalkınma ve büyüme ile ilgili genel bilgiler. dış ticaret işlemleri ı dış ticarete ilişkin temel esaslar, dış ticaret türleri ve karşılaşılan temel kavramlar, dış ticarette kullanılan belgeler, teslim şekilleri, dış ticarette karşılaşılan riskler ve  korunma yolları. genel muhasebe muhasebenin tanımı, fonksiyonları, temel kav...

dış ticaret hakkında genel bilgi

ı.yarıyıl genel iktisat iktisat biliminin konusu , kapsamı,tanımı, yöntemi, temel kavramları, üretici ve tüketici teorisi, fiyat teorisi, talep ve arzın genel esasları, genel denge, piyasa dengesi, eksik rekabet piyasaları, oligopol piyasaları ile tekelci rekabet  piyasaları, gsmh,milli gelir, istihdam ve işsizlik, para politikası, enflasyon, ekonomik büyüme, milli gelir analizi, iktisadi kalkınma ve büyüme ile ilgili genel bilgiler. dış ticaret işlemleri ı dış ticarete ilişkin temel esaslar, dış ticaret türleri ve karşılaşılan temel kavramlar, dış ticarette kullanılan belgeler, teslim şekilleri, dış ticarette karşılaşılan riskler ve  korunma yolları. genel muhasebe muhasebenin tanımı, fonksiyonları, temel kav...

ankara-dış ticarette ingilizce yazışma teknikleri

eğitim ve danışmanlık hizmetleri 19 – 20 mart 2011 ankara dış ticaret uygulamalı ihracat ve ithalat işlemleri (modüler katılıma açıktır) sertifika programı ref:dii03a amaç bu eğitimin amacı, dış ticaret yapan veya yapacak firmalarımıza ihracat ve ithalat iş akışlarını güncel mevzuat çerçevesinde uygulamalı olarak anlatmaktır. firmaların ihracat-ithalat yaparken nelere dikkat etmeleri gerektiği detaylı bir şekilde ele alınmakta, öneriler sunulmakta ve yaşanan sorunlara çözümler getirilmektedir.   programın içeriği 1.gün ihracat uygulamaları • ihracat ve ithalat ( dış ticaret ) elemanı neler bilmelidir ? • ihracat ve ithalatın...

dış ticaret yönetimi

yeni programımız 19 mart 'da başlıyor! programın amacı : ülkemizde dış ticaret alanında çalışacak eğitimli ve kalifiye elemana duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. bu alanda kariyer düşünen kişiler gerek yurtiçine gerekse yurtdışına yönelik faaliyet gösteren firmalarda uygun pozisyon ve maaşlarda iş bulabilmektedirler. bu alanda profesyonel bir eğitimin alınması ve dış ticaretin doğru bir şekilde, uygulamalı olarak ve gerekli teorik bilgiler ışığında öğrenilmesi çok önemlidir. dış ticaret konularındaki temel bilgileri ve çağdaş yöntemleri aktarmak, güncel örnekleri paylaşmak, yapılacak olan uygulamalarla katılımcıların dış ticaret yönetimi fonksiyonları il...

istihbarat

 istihbaratın sözlük anlamı; haber, bilgi toplamak, araştırmak, soruşturma yapmak şeklinde belirtilmektedir (emlak bankası, 1997:10). bankacılıkta ise; kredi değerliliğinin tespiti ve riskin azaltılması amacıyla, gizlilik ve tarafsızlık içinde, bankalar tarafından şahıslar veya firmaların ahlaki ve mali durumlarını doğru olarak tespit için çeşitli kaynaklardan yapılan bilgi toplama ve değerlendirme işine istihbarat denilmektedir.        kredinin güvenli, verimli ve akışkan(seyyal) olarak plase edilmesine özen gösterilmesi gerekir. kredinin seyyal olarak çalışması, verimli ve güvenli bir şekilde kullandırılması, kredi talebinde bulunan işletmenin tanınması ile mümkündür (&ccedi...

dış ticaret yönetimi kursu

yeni programımız 28 eylül'de başlıyor!  programın amacı :  ülkemizde dış ticaret alanında çalışacak eğitimli ve kalifiye elemana duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. bu alanda kariyer düşünen kişiler gerek yurtiçine gerekse yurtdışına yönelik faaliyet gösteren firmalarda uygun pozisyon ve maaşlarda iş bulabilmektedirler. bu alanda profesyonel bir eğitimin alınması ve dış ticaretin doğru bir şekilde, uygulamalı olarak ve gerekli teorik bilgiler ışığında öğrenilmesi çok önemlidir. dış ticaret konularındaki temel bilgileri ve çağdaş yöntemleri aktarmak, güncel örnekleri paylaşmak, yapılacak olan uygulamalarla katılımcıların dış ticaret yönetim...

dış ticaret yönetimi

programın amacı :ülkemizde dış ticaret alanında çalışacak eğitimli ve kalifiye elemana duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. bu alanda kariyer düşünen kişiler gerek yurtiçine gerekse yurtdışına yönelik faaliyet gösteren firmalarda uygun pozisyon ve maaşlarda iş bulabilmektedirler. bu alanda profesyonel bir eğitimin alınması ve dış ticaretin doğru bir şekilde, uygulamalı olarak ve gerekli teorik bilgiler ışığında öğrenilmesi çok önemlidir. dış ticaret departmanına yönelik konu başlıkları dış ticaret ve türk kambiyo mevzuatı eğitim kategorisi:  dış ticaret yönetimieğitim süresi: 5 saateğitimin verildiği yer:   kurumların toplantı /  seminer odalarında,kurumların yada plus akademinin belirlediği eğitim salonlarında. dış ticaret departmanına yönelik...

dış ticaret finansmanı

ödevin özeti1. giriş ithalat, sözlük anlamı ile bir ülkenin başka ülkelerde üretilmiş malları satın alma işlemi olarak tanımlanmaktadır. politik ve teknolojik gelişmelerin ve küreselleşmenin günümüzde uluslararası ekonomik ilişkilerin en önemli parçası haline getirdiği dış ticaretin iki ayağından biri olan ithalat, çeşitli yönleriyle bu çalışmada ele alınmaktadır. çalışmada öncelikle türkiye’de ithalatın yeri, önemi, geçmişte ve günümüzde uygulanan ithalat politikaları ve bunların etkilerinden kısaca bahsedilmiştir. daha sonra, örnek uygulamanın yer aldığı bölüme temel teşkil etmesi bakımından; satış sözleşmesi, ithalatta teslim ve &oum...

türk parası kıymetini koruma hakkında

amaç              madde 1 – (1) türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karar gereğince tesbiti bakanlığa bırakılan konular bu tebliğ ile düzenlenmiştir.              dayanak              madde 2 – (1) bu tebliğ, 11/8/1989 tarih ve 20249 sayılı resmî gazete’de yayımlanan türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karara istinaden hazırlanmıştır.              türk parası ve döviz              madde 3 – (1) merkez bankası türk parasının değerini piyasa şar...

dış ticaret finansmanı 2

  5.5.1.   akreditifin işleyiş şekli akreditif işleminin temel aşamaları şu şekilde sıralanabilir : a)   ithalatçı ve ihracatçı firmalar belli bir mal alım – satım işlemi için öncelikle akreditif yoluyla ödeme yapılacağında anlaşırlar ve hangi bankalarla çalışmak istiyorlarsa bunları karşılıklı olarak birbirlerine bildirirler. b)   ithalatçı firma, bu anlaşmaya dayanarak, ihracatçının kendisine göndermiş olduğu proforma şartları çerçevesinde kendi bankasına müracaat ederek ihracatçı lehine bir akreditif açılması için talepte bulunur. c)   ithalatçının bankası, yani amir banka, kendisi de olaya taraf ol...

dış ticaret finansmanı

  1.   giriş ithalat, sözlük anlamı ile bir ülkenin başka ülkelerde üretilmiş malları satın alma işlemi olarak tanımlanmaktadır.  politik ve teknolojik gelişmelerin ve küreselleşmenin günümüzde uluslararası ekonomik ilişkilerin en önemli parçası haline getirdiği dış ticaretin iki ayağından biri olan ithalat, çeşitli yönleriyle bu çalışmada ele alınmaktadır. çalışmada öncelikle türkiye’de ithalatın yeri, önemi, geçmişte ve günümüzde uygulanan ithalat politikaları ve bunların etkilerinden kısaca bahsedilmiştir. daha sonra, örnek uygulamanın yer aldığı bölüme temel teşkil etmesi bakımından; satış sözleşmesi, ithal...

dış ticaret

1980 sonrası dış ticaret politikası ödev detayı için tıklayınız » 1980 sonrası türkiye'nin dış ticaretinde yapısal bir dönüşüm olmuşmudur ödev detayı için tıklayınız » akreditif ödev detayı için tıklayınız » akreditif şekilleri ödev detayı için tıklayınız » amerikan ekonomisi ödev detayı için tıklayınız » amerikan ekonomisinin ana hatları ödev detayı için tıklayınız » amerikan ekonomisinin ana hatları ödev detayı için tıklayınız » amerikan ekonomisinin dış hatları ödev detayı için tıklayınız » avrupa birliği üye ülkelerinde enerji ödev detayı için tıklayınız » avrupa birliği'...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !