× "

ivig yan etkileri

" arama sonuçları

çeviri

                    düşük doz metotreksat terapisinin intravenöz immun globulin dirençli kawasaki hastalarındaki yerijin cin çun liamaç: bu çalışmanın hedefi  etkinliğini araştırmaktır. hastalar ve metoslar:  oral düşük doz mtx (10mg/vya-vücüt yüzey alanı) ile haftalık tedavisi alan hastalarda düşmesi araştırlmaktadır. sonuçlar: onyedi kawasaki hastasında ıvıg tedavisinden sonra ısrarlı ateşler meydana gelişmiştir ve mtx denenmiştir. koroner arter lezyonları(kal) olan çocukların sayısı %76ydı. vücut ısılarının median değerleri belirgin bir şekilde azalmıştır(38,6 ....). median crp değer...

lambert eaton, botulismus ve diğer myastenik sendromlar

lambert eaton, botulismus ve diğer myastenik sendromlarlambert eaton miyastenik sendromlambert eaton miyastenik sendrom (lems) ön planda bacaklarda güçsüzlük ile karakterize, özellikle küçük hücreli akciğer kanseri ile ilişkili olabilen, motor ve otonomik sinir terminallerindeki voltaja bağımlı kalsiyum kanallarının hedef alındığı otoimmun kökenli bir hastalıktır.ender rastlanan bir hastalık olan lems daha çok 40 yaşın üzerinde başlarsa da çocuklarda bile görüldüğü bildirilmiştir. eskiden erkeklerde daha sıkken artık kadınlarda ve erkeklerde eşit olarak görülmektedir.klinik olarak, kas zaafı, azalmış kemik veter refleksleri ve otonomik fonksiyon bozukluğu görülür. hastalık genellikle bacaklarda subakut olarak gelişen zaaf ile başlar. bu zaafın muayene ile ortaya çıkarılabilen bir özelliği ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !