× "

iyonlar hakkında bilgi

" arama sonuçları

aydın hakkında bilgi

aydın   genel bilgiler   yüzölçümü: 8.007 km²   nüfus: 824.816 (1990)   il trafik no:  09   aydın, tralles antik kentinin üzerine kurulmuştur. eski çağlarda ege bölgesi’nin en önemli kentlerinden birisidir.antik dönemin birçok bilgin, mimar, heykeltıraşı aydın’da yetişmiştir. bunlar arasında antemiyus, thales, anaximandros, anaximenes, hekotaios, hippodamos, isodor sayılabilir.   ilçeler   bozdoğan: büyük menderes havzasının güneyinde akçay'ın suladığı ovanın yanında yükselen madran dağı eteklerindeki iki tepe üzerine kurulmuştur. aydın'a 76 km....

sümerliler hakkında bilgi / sümerliler kimdir ? bilimler kaça

*tarih bilimi: bilimler ikiye ayrılır. tabii bilimler ve beşeri bilimler. –tabii bilimler: tabiatı ve tabii olguları inceler –beşeri bilimler: insan ve insan faaliyetleridir.. -olay: kısa bir sürede olup biten şeylerdir. (istanbul’un fethi, yağmurun yağması, çocuğu doğması… ) olgu:zaman içinde uzun bir sürede oluşur. (anadolu’nun türkleşmesi, insanın büyümesi…) *tarihin tanımı: geçmişte insan toplulukları arasında meydana gelen olayları yer ve zaman bildirerek sebep ve sonuçlarıyla inceleyen bilim dalıdır. (sebep-sonuç-yer-zaman) *tarihi olayların özelliği: -belgelere dayanma -yer-zaman ve sebep-sonuç ilişkisi. -deney ve g...

sümerliler hakkında bilgi / sümerliler kimdir ? bilimler kaça

    *tarih bilimi: bilimler ikiye ayrılır. tabii bilimler ve beşeri bilimler. –tabii bilimler: tabiatı ve tabii olguları inceler –beşeri bilimler: insan ve insan faaliyetleridir.. -olay: kısa bir sürede olup biten şeylerdir. (istanbul’un fethi, yağmurun yağması, çocuğu doğması… ) olgu:zaman içinde uzun bir sürede oluşur. (anadolu’nun türkleşmesi, insanın büyümesi…) *tarihin tanımı: geçmişte insan toplulukları arasında meydana gelen olayları yer ve zaman bildirerek sebep ve sonuçlarıyla inceleyen bilim dalıdır. (sebep-sonuç-yer-zaman) *tarihi olayların özelliği: -belgelere dayanma -yer-zaman ve sebep-sonuç il...

toz boya hakkında bilgi

elektrostatik toz boyama nedir? -dünyada oluşan çevre bilincine paralel olarak geliştirilen, metallerin ve toz boya materyalinin bir manyetik ortam içerisinde farklı elektrikle yüklenmeleri, bunun sonucunda toz materyalin mıknatıs etkisiyle metal yüzeyi kaplaması esasına dayanan bir boyama yöntemi olarak ortaya çıkmıştır. toz boya kaplanan metal yüzey 180-200 derece yüksek ısı ile fırınlanarak boyanın kürlenmesi sağlanmakta ve böylece metalin bir parçası haline gelen boyalı bir yüzey elde edilmektedir. -günümüzün yegane çevreci bir ürünü olan elektrostatik toz boya, uygulama esnasında kullanılan boya miktarının %98'nin metale tutturulabildiği sonucu ile bunu kanıtla...

plazma fiziği hakkında bilgi

plazma nedir? evrende madde dört halde bulunur. bunlar katı, sıvı, gaz ve plazma halidir. mikroskobik açıdan plazma, sürekli hareket eden ve etkileşen yüklü parçacıklar topluluğu olarak ifade edilir. plazma içinde nötral atom yada moleküllerin olması plazma halini değiştirmez. plazmanın birim hacim içindeki negatif yüklü parçacıkların sayısı (genelde elektronlar) pozitif yüklü parçacık sayısına (genelde iyonlar) yaklaşık olarak eşit olduğundan, plazma elektriksel olarak nötraldir. ilk bakışta plazma halinin, özellikleri açısından gaz halinden çok farklı olmadığı izlenimi oluşmaktadır. oysaki plazma çok önemli özelliklere sahiptir. plazmanın ...

güneş hakkında ayrıntılı bilgi ödev

güneş hakkında ayrıntılı bilgi ödev     güneş         güneş gözlem bilgileri ortalama uzaklık (dünya'dan) 1,496×1011 m 8,31 dakika ışık yılı olarak görünen kadir (v) −26,74m [1] mutlak kadir 4,83m [1] yıldız sınıflandırma g2v metallik z = 0,0177[2] açısal çap 31,6'...

iyonlar hakkında bilgi

m.ö 1000 yıllarında yunanistan’dan göç ederek ege kıyılarına yerleşen akalar tarafından kuruldu. akalar ege kıyılarında 12 ayrı şehir kurmuşlar ve şehir devletleri halinde yaşamışlardır. en önemli iyon şehirleri izmir,efes,milet,foça’dır. her şehrin başında ayrı bir kral bulunuyordu.bundan dolayı hiçbir zaman güçlü bir krallık kuramamışlar ve ayrı ayrı şehir devletleri halinde yaşamışlardır.siyasi birlik yoktur. iyonyalılar denizcilikte ileri gitmişlerdir.ancak zamanla lidyalıların,perslerin ve romalıların egemenliğine girerek kaybolmuşlardır. kaynak:(http://www.uyurgezer.net adresinden alıntıdır.) ...

güneş hakkında ayrıntılı bilgi ödev

güneş       güneş gözlem bilgileri ortalama uzaklık (dünya'dan) 1,496×1011 m 8,31 dakika ışık yılı olarak görünen kadir (v) −26,74m [1] mutlak kadir 4,83m [1] yıldız sınıflandırma g2v metallik z = 0,0177[2] açısal çap 31,6' - 32,7' [3] yörünge özellikleri ortalama uzaklık (samanyolu merkezinden) ...

eski çağlarda türkiye ve anadolu hakkında bilgi

eski çağlarda türkiyeanadolu:küçük asya. ilk çağlardan itibaren anadolu’ya (güneşin doğduğu yer) anlamına gelen “anatolia” denirdi. anadolu, bir yarımada oluşu, uygun iklimi, doğal yapısı sebebiyle her devirde cazibe merkezi durumunda olmuştur. karain ve beldibi mağaraları, çayönü, çatalhöyük, hacılar, truva, alişar ve alacahöyük, anadolu’nun tarih öncesi geçmişini aydınlatan önemli merkezleridir.eski çağlardan beri birçok kavim anadolu’ya göç ederek yerleşmiş veya anadolu’yu işgal etmişlerdir. bunların başlıcaları: hititler, frigler, iyonlar, urartular, persler, makedonyalılar, romalılar ve bizanslılardır.henüz yazının bilinmediği döneme tarih öncesi çağlar (prehistorik) denir.1. türkiye’nin tarih öncesi dönemlerini aydınlatan merkezler tarih öncesi çağlar (prehistorik devirler):1. taş ...

türkiye tarihi hakkında bilgi

türkiye tarihi hakkında bilgitürkiye; çok eski devirlerden beri bilinen bir memlekettir. daima göçlere istilalara uğramıştır. doğu ve batı, asya ve avrupa kıtalarının köprüsü mahiyetinde olduğundan çeşitli kavim, devlet, kültür ve medeniyetleri bünyesinde barındırdı. hattiler, m.ö. 2500-2000 yılları arasında anadolu’da mezopotomya tesirli medeniyeti temsil ettiler (bkz anadolu medeniyetleri). m.ö. 2000 yıllarında anadolu’da hititler, trakya’da trakların oturduğu kabul edilir. hititler, orta anadolu’da m.ö. 1850’de devlet kutürkiye; çok eski devirlerden beri bilinen bir ülkedşr. türkiye olarak bilinen anadolu daima göçlere istilalara uğramıştır. do...

eski çağlarda türkiye ve anadolu hakkında bilgi [bu yazıyı izle]

eski çağlarda türkiyeanadolu:küçük asya. ilk çağlardan itibaren anadolu’ya (güneşin doğduğu yer) anlamına gelen “anatolia” denirdi. anadolu, bir yarımada oluşu, uygun iklimi, doğal yapısı sebebiyle her devirde cazibe merkezi durumunda olmuştur. karain ve beldibi mağaraları, çayönü, çatalhöyük, hacılar, truva, alişar ve alacahöyük, anadolu’nun tarih öncesi geçmişini aydınlatan önemli merkezleridir.eski çağlardan beri birçok kavim anadolu’ya göç ederek yerleşmiş veya anadolu’yu işgal etmişlerdir. bunların başlıcaları: hititler, frigler, iyonlar, urartular, persler, makedonyalılar, romalılar ve bizanslılardır.henüz yazının bil...

eski çağlarda türkiye ve anadolu hakkında bilgi

eski çağlarda türkiyeanadolu:küçük asya. ilk çağlardan itibaren anadolu’ya (güneşin doğduğu yer) anlamına gelen “anatolia” denirdi. anadolu, bir yarımada oluşu, uygun iklimi, doğal yapısı sebebiyle her devirde cazibe merkezi durumunda olmuştur. karain ve beldibi mağaraları, çayönü, çatalhöyük, hacılar, truva, alişar ve alacahöyük, anadolu’nun tarih öncesi geçmişini aydınlatan önemli merkezleridir.eski çağlardan beri birçok kavim anadolu’ya göç ederek yerleşmiş veya anadolu’yu işgal etmişlerdir. bunların başlıcaları: hititler, frigler, iyonlar, urartular, persler, makedonyalılar, romalılar ve bizanslılardır.henüz yazının bil...

eski çağlarda türkiye ve anadolu hakkında bilgi

eski çağlarda türkiyeanadolu:küçük asya. ilk çağlardan itibaren anadolu’ya (güneşin doğduğu yer) anlamına gelen “anatolia” denirdi. anadolu, bir yarımada oluşu, uygun iklimi, doğal yapısı sebebiyle her devirde cazibe merkezi durumunda olmuştur. karain ve beldibi mağaraları, çayönü, çatalhöyük, hacılar, truva, alişar ve alacahöyük, anadolu’nun tarih öncesi geçmişini aydınlatan önemli merkezleridir.eski çağlardan beri birçok kavim anadolu’ya göç ederek yerleşmiş veya anadolu’yu işgal etmişlerdir. bunların başlıcaları: hititler, frigler, iyonlar, urartular, persler, makedonyalılar, romalılar ve bizanslılardır.henüz yazının bil...

iyonlar - iyon oluşumu - iyon çeşitleri

iyon iyon ya da yerdeş (fransızca kökenli ion), bir veya daha çok elektron kazanmış ya da yitirmiş bir atomdan (veya bir atom grubundan) oluşmuş elektrik yüklü parçacık. pozitif (+) elektrik yüklü iyonlara katyon, negatif (-) elektrik yüklü iyonlara anyon denir. örnek olarak; • h+ (1 elektron kaybetmiş atom) • oh- (1 elektron kazanmış atom grubu) • (so4)2- (2 elektron kazanmış atom grubu) iyon denklemleri: çözeltide yürüyen tepkimeler genellikle birbirleriyle etkileşen iyonlar gösterilerek etkileşime girmeyen iyonlar ise temsil edilmeden gösterilir. bu tür denkleştirmede ortamın asit mi bazik mi olduğu önemlidir. iyon denklemlerinde atom sayıları yanında yük değerlerinin ...

iyonlar- iyon, iyon oluşumu ve iyon çeşitleri

iyon iyon ya da yerdeş (fransızca kökenli ion), bir veya daha çok elektron kazanmış ya da yitirmiş bir atomdan (veya bir atom grubundan) oluşmuş elektrik yüklü parçacık. pozitif (+) elektrik yüklü iyonlara katyon, negatif (-) elektrik yüklü iyonlara anyon denir. örnek olarak; • h+ (1 elektron kaybetmiş atom) • oh- (1 elektron kazanmış atom grubu) • (so4)2- (2 elektron kazanmış atom grubu) iyon denklemleri: çözeltide yürüyen tepkimeler genellikle birbirleriyle etkileşen iyonlar gösterilerek etkileşime girmeyen iyonlar ise temsil edilmeden gösterilir. bu tür denkleştirmede ortamın asit mi bazik mi olduğu önemlidir. iyon denklemlerinde atom sayıları yanında yük değerlerinin de eşit olması gerekir. kimyasal değişimler sırasında atomların yeniden düzenlenmes...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !