× "

iyonlar vikipedi

" arama sonuçları

kollama ve hücre

canlıların temel yapı ve işlevsel birimi hücredir. bütün canlılar bir ya da daha fazla hücreden meydana gelmiştir. kalıtım materyali hücrede bulunur. modern hücre teorisi'ne göre yeni hücreler varolan hücrelerin çoğalması ile oluşur. bu teoriyi şöyle açıklayabiliriz: canlılarda gördüğümüz her türlü yapısal ve işlevsel faaliyeti hücrede görebiliriz. yani bir hücre büyüme, boşaltım, üreme, hareket gibi, canlılığa özel işlevleri tek başına yerine getirebilir. bütün canlılar hücrelerin biraraya gelmesiyle oluşmuştur. tek bir hücreden meydana gelen amip, terliksi hayvan ve milyarlarca hücreden meydana gelen insan. canlılığın e...

iyonik bağ

iyonik bağ vikipedi, özgür ansiklopedi     ıonic_bonding.png     lityum ve flor'un elektron dizilimi. lityum'un dış yörüngesinde elektron bulunur ve iyonizasyon enerjisi düşük olduğu için bu elektron oldukça gevşekçe tutunmaktadır. flor'un dış yörüngesinde ise 7 elektron vardır. bir elektron lityum'dan flor'a doğru hareket ettiğinde her bir iyon, soy gaz dizilimi haline dönüşür. iki zıt yüklü iyonun elektrostatik çekiminden kaynaklanan bağlanma enerjisi yeterli negatif değerde olup bağlanmış durum toplam enerjisi, bağlanmamış durumdakinden daha düşüktür. iyonik bağ, zıt ve eş yüklü iyonlar arasındaki elektro...

molekül nedir

     molekül kimyada genel olarak en az iki atomun değişik durumlarında beraber durmasıyla oluşan, bütün şekline denir. genel olarak bir molekül, saf kimyasal maddenin kendi başına bütün kimyasal bileşimini ve özelliklerini taşiyan en küçük parçasıdır. bazı katı ve sıvı kimyasal maddelerde (örneğin; metaller, eriyik durumundaki tuzlar, kristaller, vb) bu tanım her zaman geçerli değildir ve böyle kimyasal maddelerin farkedilebilir moleküllerden değil atomlardan oluştuğu söylenmelidir. moleküler fizikte ise bir molekül, iki ya da daha fazla atomdan oluşan, yeterli düzeyde değişmez, elektriksel olarak nötr bir oluş biçimidir. tek atomlu molekül genel d&u...

atom (temel parçacık)

 atom maddenin temelinde atom adı verilen çok küçük parçacıklardan oluştuğu kavramı eski yunanlılara kadar uzanır. milattan önce 5. yüzyılda leucippus ve democritus maddenin sonsuz küçük parçacıklara ayrılamayacağını öne sürdüler.onlar,bir madde daha küçük parçalara bölünmeye devam edilirse en sonunda atomun bölünmeyeceğini iddia ediyorlardı.atom sözcüğü yunanca’da bölünmez anlamına gelen atomos sözcüğünden türetilmiştir. eski yunan atom kuralları planlı deneylere dayanmıyordu.bunun için yaklaşık 2000 yıllık bir zaman süresince atom kuramı sadece tartışılmaktan öteye gidilmedi.atomların va...

maddenin plazma hali

maddenin plazma hali vikipedi, özgür ansiklopedi bir plazma lambası plazma, kimya ve fizikte "iyonize olmuş gaz" anlamına gelmektedir. iyonize gaz için kullanılan plazma kelimesi 1920'li yıllardan beri fizik literatüründe yer etmeye başlamıştır. kendine özgü niteliklere sahip olduğundan, plazma hali maddenin katı, sıvı ve gaz halinden ayrı olarak incelenir. katı bir cisimde cismi oluşturan moleküllerin hareketi çok azdır, moleküllerin ortalama kinetik enerjisi herhangi bir yöntemle (örneğin ısıtarak) arttırıldığında cisim ilk önce sıvıya sonra da gaza dönüşür, ki gaz fazında elektronlar gayet hızlı hareket ederler. eğer gaz halinden sonra da ısı verilmeye devam ed...

enzim nedir enzimler hakkında

enzim, (hemen hemen hepsi denilebilecek kadar büyük çoğunluğu) protein yapısında olan, doğal olarak yalnız canlılar tarafından sentezlenebilen biyolojik katalizörlerdir. hücre içersinde meydana gelen binlerce tepkimenin hızını ve özgüllüğünü düzenlerler. çok defa hücre dışında da etkinliklerini korurlar. aynı enzim farklı hücre veya doku tiplerinde de katalizör görevi üstlenebilir. bu durumda üç boyutlu yapısı farklı, ancak görevleri aynı olan 'izoenzimler'den söz edilir. canlı hücrelerde tepkimeler kural olarak,0-50 0c; çoğunlukla da 20-42 0c arasında meydana gelir. enzimlerin çoğu protein yapısındadır ya da protein kısım bulundururl...

, yildirim nasil olusur vikipedi

havanın iyi bir iletken olmaması bünyesinde elektrik yükleri bulunduran bulutları oluşturur. fiziksel nedenlerden ötürü, bulutun yüklenmesi sırasında yere yakın olan kısmında %70-%90 olasılıkla negatif elektrik yükleri yer alır. bu durumda yer de bulutun negatif yüklerine bakan bölümünde pozitif yükler toplanır. bazı koşullarda bunun tersi yüklenme de olabilmektedir (%10-%30 olasılıkla). fırtınanın, hava akımlarının artmasıyla buluttaki negatif yük oranı ve buna bağlı olarak da yerdeki pozitif yük toplanması hızlanarak devam eder. bulutla yer arasındaki potansiyel farkı arttıkça aradaki havanın da delinmesi kolaylaşır ve belli bir değerden sonra havanın delinmesiyle oluşan iletken kanal boyunca buluttan to...

klazomenai neresidir vikipedi

klazomenai klazomenai'de restore edilmiş antik çağ zeytinyağı işliği klazomenai izmir körfezi'nin güney sahil şeridi üzerinde, izmir'in 38 km batısında, urla belediyesi sınırları içinde bulunan tarihi iyonya kenti. oniki iyonya kenti arasında anılır. urla'nın doğusunda uzanan sahil şeridi için kullanılan kilizman ismi, bu antik kentten kaynaklanmaktadır. konu başlıkları [gizle] 1 konumu ve özellikleri 2 zeytinyağı işliği ve gemi çıpası 3 tarihi 4 ayrıca bkz. 5 dipnotlar 6 dış bağlantılar 7 kaynak&ccedi...

kanser nedir ve tedavisi vikipedi

kanser ? kanser normal hücreler tamriedilemeyecek şekilde hasarlandığında apoptosis (a) tarafından elimine edilirler. kanserli hücreler apoptosis'ten uzak dururlar ve gelişigüzel çoğalmalarına devam ederler (b). sınıflandırma ve dış kaynaklar hastalık veri tabanı 28843 ıcd-10 kodu c 00 ile d 48 arası tüm kodlar ıcd-9 kodu ıcd-o kodu medlineplus 001289 emedicine / omım [1] mesh d009369 mesh [2] kanser, hücrelerde dna'nın hasarı sonucu hücrelerin kontrolsüz veya anormal bir şekilde büyümesi ve çoğalmasıdır. günde vücudumuzda(dna'da) yaklaşık 10000 mutasyon olmasına rağmen immün sistemimiz her milisaniye vücudumuzu tarar ve kanserli hücreleri yok ed...

yıldırım

havanın iyi bir iletken olmaması bünyesinde elektrik yükleri bulunduran bulutları oluşturur. fiziksel nedenlerden ötürü, bulutun yüklenmesi sırasında yere yakın olan kısmında %70-%90 olasılıkla negatif elektrik yükleri yer alır. bu durumda yer de bulutun negatif yüklerine bakan bölümünde pozitif yükler toplanır. bazı koşullarda bunun tersi yüklenme de olabilmektedir (%10-%30 olasılıkla). fırtınanın, hava akımlarının artmasıyla buluttaki negatif yük oranı ve buna bağlı olarak da yerdeki pozitif yük toplanması hızlanarak devam eder. bulutla yer arasındaki potansiyel farkı arttıkça aradaki havanın da delinmesi kolaylaşır ve belli bir değerden sonra havanın delinmesiyle oluşan iletken kanal boyunca buluttan yere veya yerden buluta elektriksel boşalma başlar. bulutla bulut arasında ol...

albumin

vikipedi, özgür ansiklopedi insan serum albuminin şematik gösterimi, 6 palmitik asit molekülüne baglanmış haliyle kısaca albümin diye de bilinen serum albümini, insan ve diğer memeli hayvanların kan plazmasında bulunan en yaygın proteindir. kanda bulunan proteinlerin %60'ını oluşturur. ayrıca, doku sıvılarında, özellikle kas ve deride, az miktarda göz yaşı, ter, mide suları, ve safrada da bulunur. vücuttaki toplam albüminin %30-40'ı kandadır. yağ asitleri ve çeşitli başka maddeleri kanda taşımasının yanı sıra en önemli işlevi, kan ile doku sıvıları arasında suyun dengelenmesini sağlamaktır. keşfinin tarihçesi [değiştir] albümin, latince albus (beyaz) sözcüğünden gelen, gene latince, albumen (yumurta beyazı) sözcüğünden türemiştir. proteinlerin ilk tanımlandığı dönemler...

su

vikipedi, özgür ansiklopedi bir bardak içindeki su su, bilinen tüm yaşam formları için gerekli olan, saf halde iken tatsız ve kokusuz bir maddedir. küçük miktarlarda çıplak gözle bakıldığında renksizdir. dünya üzerinde farklı şekillerde bol miktarda bulunur. birleşmiş milletler çevre programı, dünya'da 1400 milyon km³ su olduğunu söylemektedir.[1]   kimyasal ve fiziksel özellikleri [değiştir]   su tanıtım ve özellikler bilimsel ismi su alternatif isimler aqua, dihidrojen monoksit,hidrojen hidroksit moleküler formülü h2o mol kütlesi 18.0153 g/mol yoğunluk (hallere göre) 1.000 g/cm3, sıvı0.917 g/cm3, katı erime noktası 0 °c (273.15 k) (32 ºf) kaynama noktası 100 °c (373.15 k) (212ºf) özgül ısı kapasitesi (sıvı) 4...

yıldırım

vikipedi, özgür ansiklopedi havanın iyi bir iletken olmaması bünyesinde elektrik yükleri bulunduran bulutları oluşturur. fiziksel nedenlerden ötürü, bulutun yüklenmesi sırasında yere yakın olan kısmında %70-%90 olasılıkla negatif elektrik yükleri yer alır. bu durumda yer de bulutun negatif yüklerine bakan bölümünde pozitif yükler toplanır. bazı koşullarda bunun tersi yüklenme de olabilmektedir (%10-%30 olasılıkla). fırtınanın, hava akımlarının artmasıyla buluttaki negatif yük oranı ve buna bağlı olarak da yerdeki pozitif yük toplanması hızlanarak devam eder. bulutla yer arasındaki potansiyel farkı arttıkça aradaki havanın da delinmesi kolaylaşır ve belli bir değerden sonra havanın delinmesiyle oluşan iletken kanal boyunca buluttan toprağa veya topraktan buluta elektriksel boşalm...

bor (element)

vikipedi, özgür ansiklopedi bor (b) h periyodik cetvel he li be b c n o f ne na mg al si p s cl ar k ca sc ti v cr mn fe co ni cu zn ga ge as se br kr rb sr y zr nb mo tc ru rh pd ag cd ın sn sb te ı xe cs ba   hf ta w re os ır pt au hg tl pb bi po at rn fr ra   rf db sg bh hs mt ds rg uub uut uuq uup uuh uus uuo     la ce pr nd pm sm eu gd tb dy ho er tm yb lu   ac th pa u np pu am cm bk cf es fm md no lr   temel özellikleri atom numarası 5 element serisi metaloidler grup, periyot, blok 13, 2, p görünüş siyah/kahverengi atom ağırlığı 10,811(7) g/mol elektron di...

molekül

molekül vikipedi, özgür ansiklopedi   kimyada, bir molekül genel olarak en az iki atomun değişik durumlarda beraber duran, bütün şekline denir.[1] genel olarak bir molekül, saf kimyasal maddenin kendi başına bütün kimyasal bileşimini ve özelliklerini taşiyan en küçük parçasıdır. [2] bazı katı ve sıvı kimyasal maddelerde (örneğin; metaller, eriyik durumundaki tuzlar, kristaller, vb) bu tanım her zaman geçerli değildir ve böyle kimyasal maddelerin farkedilebilir meleküllerden değil atomlardan oluştuğu söylenmelidir. moleküler fizikte ise bir molekül, iki ya da daha fazla atomdan oluşan, yeterli düzeyde değişmez, elektriksel olarak nötr bir oluş biçimidir. [3] tekatomlu molekül genel düşüncesi, asal gazlardaki gibi tek atomlu moleküller, neredeyse tek başına gazların kinetik teori...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !