× "

izciliğin amacı nedir

" arama sonuçları

izcilik

izci andı tanrıya ve vatanıma karşı vazifelerimi yerine getireceğime, izcilik türesine uyacağıma, başkalarına her zaman yardımda bulunacağıma, kendimi bedence sağlam, fikirce uyanık ve ahlakça dürüst tutmak için elimden geleni yapacağıma şerefim üzerine and içerim. izci türesi izci sözünün eridir, şeref ve haysiyetini her şeyin üzerinde tutar. izci başkalarına her zaman yardımcı ve yararlı olur. izci herkesin arkadaşı ve bütün izcilerin kardeşidir. izci herkese karşı naziktir. izci yurduna, milletine ve izci liderlerine sadıktır. izci bitki ve hayvanları sever ve korur. izci büyüklerinin sözün&u...

izcilik nedir

izciliğin tanımı izcilik; din, dil, ırk, cinsiyet ve benzeri hiçbir ayrım gözetmeyen, herkese açık, gönüllü, politik olmayan, eğitim amaçlı, üniformalı bir gençlik hareketidir. izciliğin temel prensipleri manevi değerlere inanmak, kendine ve başkalarına karşı vazifelerini yerine getirmektir. üyelik izcilik teşkilatına üyelik; din, dil, ırk, milliyet, ülke, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin herkese açıktır. izciliğin amacı izciliğin amacı: izcilik teşkilatına katılan çocuk veya gençleri çeşitli faaliyetler ile, • karakterli, iyi vasıflı ve toplum içinde yapıcı ruha sahip, •  kanun, nizam, talimat ve emirlere uyan, saygılı ve d...

izci andı ve izcilik

                                                            izci andı tanrıya, vatanıma karşı görevlerimi yerine getireceğime, izcilik türesine uyacağıma, başkalarına her zaman yardımda bulunacağıma, kendimi bedence sağlam, fikirce uyanık ve ahlakça dürüst tutmak için elimden geleni yapacağıma şerefim üzerine and içerim.             izci andının her kelimesi özenle seçilerek konulmuştur. bu kelimelerin anlamı ve sizden bu and doğru...

izcilik nedir?-izcilikle ilgili bilinmesi gerekenler

izcilik nedir?izcilik, eğitim amaçlı, üniformalı bir gençlik teşkilatıdır. felsefesi gereği millet, ırk ve din ayrımı gözetilmez. politik değildir, gönüllü bir eğitim türü olduğundan kişinin kendisini geliştirmesi için pek çok olanak sunar. bilmek için öğrenmeyi, yapmak için öğrenmeyi amaçlar. izcilik, 1907 yılında sir robert stephonsen smyth baden powell tarafından ingiltere’de kurulmuştur. 1912 yılında da türkiye’de kurulmuştur. o günlerde yakılan izcilik ateşi, bugün bizlerle yarında sizlerle yanmaya devam edecektir. izciliğin amacı nedir?izciliğin amacı bünyesine katılan çocuk veya genci toplum içinde belli vasıf ve karaktere sahip, yapıcı bir ruhu...

izcilik nedir?

izcilik nedirizcilik, milliyet, ırk, din ayrımı olmaksızın herkese açık, politik olmayan eğitimsel bir gençlik hareketidir. izcilik, okul ve aile eğitimleri arasında kalan boşlukları doldurur. izcilik, çocuk ve gencin karakterini, sağlığını, yeteneklerini geliştirmek suretiyle eğitimin yarattığı boşlukları doldurur.               izcilik, kaynağı, kültürü , dini, ırkı ne olursa olsun; arkadaşlığa, uluslara ve toplumlara barış sağlama ve onu koruma prensibi güder ve çalışmalarını eşitlik prensibi ve ruhu içinde gerçekleştirir.                   izcilik, aslında eğitsel okul dışı, &u...

izcilik

izcilik nedir?milliyet, örf, din, dil ayrımı gözetmeksizin herkese açık, politik olmayan eğitimsel üniformalı bir gençlik çalışmasıdır. izcilik, gönüllü, uluslararası, üniformalı, çeşitli yaş gruplarındaki gençlerin zihinsel, fiziksel, ruhsal, sosyal, duygusal ve karakter gelişimine katkıda bulunan bir gençlik faaliyetidir. okul ile aile eğitimleri arasında kalan boşlukları doldurur.izcilik, çocuk ve gençleri mevcut özellikleri ile bir bütün olarak ele alan, ruh ve beden sağlıklarını geliştiren, onların boş zamanlarını bir program çerçevesinde değerlendirilmesini sağlayan bir eğitim aracıdır. bu özellikleri ile izcilik, öğretim olmaktan çok uygulamalı bil...

izciliğin görevi nedir?

stratejinin amacı misyon’u sağlamaktır.1999’daki tarif edilen misyon’un adapte edilebilmesi, dünya izciliği için mihenk taşıdır. misyon ve altı madde tanımlanmıştır ve bunların misyon’un sağlanması için uygulanması gerekir.izciliğin misyonu, izci töre ve andının değer sistemine dayanarak, gençlerin eğitimine katkıda bulunmak, insanların mutlu bireyler olduğu daha iyi bir dünya kurmak ve toplumda yapıcı rol oynamaktır. bu şu sayede sağlanır;• gelişmeye açık oldukları öğrenim yıllarında resmi olmayan bir eğitim• her bireyin kendine güvenli, destekleyici, sorumlu bir insan olabileceği bir metod kullanmak• onlara yemin ve törede olduğu gibi; ruhani, sosyal, kişisel değer yargılarında bir değer yargısı sistemi geliştirebilmeleri iç...

izcilik nedir

                                                 izcilik nedir????????                  milliyet,din,dilve ırk ayrımı olmaksızın politik olmayan eğitimsel bir geçlik hareketidir.                  izcilik aslında eğtisel  okul dışı üniformalı bir gençlik etkinliğidir.çocuk ve gençler arasında bir arkadaşlık oluşturma  ve belli bir eğitim metoduna göra onlarda karekter geliş...

herşey

spor galatasaray spor kulübü, türk spor tarihi'ndeki öncü olma özelliğini hiç kuşkusuz içinden doğduğu ve gene öncü bir kurum olan galatasaray lisesi'nden (mektebi sultani) almıştır. okul ile kulüp arasındaki koparılmaz bağ, yadsınamayacak bir gerçeklik ve övünç kaynağıdır.devlet adamı yetiştirmek amacıyla ıı. beyazıt tarafından 1482'de kurulan mektep, adını kurulduğu bölgeden alır ve "galata sarayı" olarak anılmaya başlar. okul modern konumuna 1 eylül 1868'de sultan abdülaziz döneminde kavuşur. okul' un yeniden yapılanmasıyla birlikte, türkiye'de de gerçek anlamıyla ilk sportif çalışmalar başlamış olur ve okulda beden eğitimi dersi jimnastikçi 'monsieur curel' tarafından eğitim programına konur. bu atılımlar gerçekten bir devrim niteliği taşımaktadırla...

izcilik nedir

  izcilik nedir ?izcilik; milliyet, din, dil, ırk, renk ayırımı yapmaksızın, herkese açık olan, politik olmayan, eğitimsel, uluslar arası, üniformalı bir gençlik etkinliğidir. izci andıtanrıya, vatanıma ve milletime karşı vazifelerimi yerine getireceğime, izcilik ilkelerine uyacağıma, başkalarına her zaman yardımda bulunacağıma, kendimi bedence sağlam, fikirce uyanık ve ahlakça dürüst tutmak için elimden geleni yapacağıma şerefim üzerine ant içerim. izcilik ilkeleri(türesi) 1. izci, sözünün eridir,şeref ve haysiyetini her şeyin üstünde tutar. 2. izci, yurduna, milletine, ailesine ve izci liderine sadıktır. 3. izci, başkalarına yardımcı ve yararlı olur. 4. izci, herkesin arkadaşı ve bütün izcilerin kardeşidir. 5. izci, herkese karşı naziktir. 6. izci, bitki ve hayvanları sever v...

izcilik

  izciliğin görevi nedir? stratejinin amacı misyon’u sağlamaktır.1999’daki tarif edilen misyon’un adapte edilebilmesi, dünya izciliği için mihenk taşıdır. misyon ve altı madde tanımlanmıştır ve bunların misyon’un sağlanması için uygulanması gerekir.izciliğin misyonu, izci töre ve andının değer sistemine dayanarak, gençlerin eğitimine katkıda bulunmak, insanların mutlu bireyler olduğu daha iyi bir dünya kurmak ve toplumda yapıcı rol oynamaktır. bu şu sayede sağlanır;• gelişmeye açık oldukları öğrenim yıllarında resmi olmayan bir eğitim• her bireyin kendine güvenli, destekleyici, sorumlu bir insan olabileceği bir metod kullanmak• onlara yemin ve törede olduğu gibi; ruhani, sosyal, kişisel değer yargılarınd...

izciliğin görevi nedir?

izciliğin görevi nedir?   stratejinin amacı misyon’u sağlamaktır.1999’daki tarif edilen misyon’un adapte edilebilmesi, dünya izciliği için mihenk taşıdır. misyon ve altı madde tanımlanmıştır ve bunların misyon’un sağlanması için uygulanması gerekir.izciliğin misyonu, izci töre ve andının değer sistemine dayanarak, gençlerin eğitimine katkıda bulunmak, insanların mutlu bireyler olduğu daha iyi bir dünya kurmak ve toplumda yapıcı rol oynamaktır. bu şu sayede sağlanır;• gelişmeye açık oldukları öğrenim yıllarında resmi olmayan bir eğitim• her bireyin kendine güvenli, destekleyici, sorumlu bir insan olabileceği bir metod kullanmak• onlara yemin ve törede olduğu gibi; ruhani, sosyal, kişisel değer yargılarında bir değer yargıs...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !