× "

izobar atom

" arama sonuçları
atom

atom

atom, elementlerin özelliklerini taşıyan en küçük yapı birimine atom denir.   sözcük yunanca ατομος veya atomostan gelir, 'bölünemez' demektir. eski yunanistan'da bazı düşünürlere göre atom maddenin bölünemez en küçük parçasıydı. örneğin bir demir parçasını bölmeye başlasak ilk başta ikiye böldüğümüzde elimizde kalan parçalar yine demir parçasıdır. sonra daha bölmeye devam etsek elimizdeki parçalar hep bir demir parçası olur, ta ki demiri oluşturan en küçük parçaya yani atoma gelene kadar. birden fazla atomun oluşturduğu en küç...

2010-2011 9.sınıf 2.dönem 1.kimya yazılı soruları

  1. aşağıda formülleri verilen  bileşiklerin adlarını karşılarına yazınız?  (10p.) cu3(po4)2    :…………………………………………   hgs             :………………………………………   n2o5           :………………………………………….   caco3      ...

2010-2011 9.sınıf 2.dönem 1.kimya yazılı soruları

1. aşağıda formülleri verilen  bileşiklerin adlarını karşılarına yazınız?   (10p.) cu3(po4)2    :…………………………………………   hgs             :………………………………………   n2o5           :………………………………………….   caco3          ...

atom nedir?

haber, sözcük yunanca ατομος veya atomostan gelir, 'bölünemez' demektir. eski yunanistan'da bazı düşünürlere göre atom maddenin bölünemez en küçük parçasıydı. örneğin bir demir parçasını bölmeye başlasak ilk başta ikiye böldüğümüzde elimizde kalan parçalar yine demir parçasıdır. sonra daha bölmeye devam etsek elimizdeki parçalar hep bir demir parçası olur, ta ki demiri oluşturan en küçük parçaya yani atoma gelene kadar. birden fazla atomun oluşturduğu en küçük parçalara da molekül denir. örneğin su maddesini oluşturan en küçük parça moleküldür. bir su molekülü iki hidrojen atomu ve bir oksijen atomunun birleşmesiyle oluşmuş bir moleküldür. atomun temel parçacıkları proton, nötron ve elektron’lardır. protonlar pozitif(+) yüklü olarak, elektronlar negatif(-) yüklü, nötronlar ise yüksüz olara...

izotop,allotrop ve atom çapı

a. izoelektronik -izoton-izobar-izotop izo eşit anlamındadır. izoelektronikte elektronik dağılımın, izotopta protonun, izotonda nötronun, izobarda ise kütle numarasının eşitliği söz konudur. 1. izoelektronik: elektron dağılımları aynı olan atom veya iyonlara denir. elektron sayıları ve dağılımları aynı olduğu için kimyasal özellikleri benzerdir. örnek: 11na+ , 10ne, 9f-, 8o-2, 12mg+2 atom ve iyonları izoelektroniktir. 2. izoton: nötron sayıları aynı, proton sayıları farklı atomlara izoton denir. izoton atomların p ve e- sayıları farklı olduğu için kimyasal ve fiziksel özellikleri farklıdır.               39       &nb...

atomun yapisi ve periyodik cetvel

atomun yapisi ve periyodik cetvel   atom : bir elementin bütün özelliğini taşıyan en küçük parçasına atom denir.   atom modelleri dalton atom modeli   madde, atom denilen içleri dolu bölünemeyen taneciklerden oluşmuştur. aynı elementin atomları büyüklük, ağırlık yönünden biribirnin aynı, farklı elementlerin atomları tamamen biribirinden farklıdır.   tepkimelerde atomlar korunur. atomların birleşmeleri sonunda moleküller oluşur. ...

atomun yapısı

atomun yapısı ve periyodik cetvel atom : fiziksel ve kimyasal yollarla parçalanmayan elementin bütün özelliklerini taşiyan en küçük birime atom denir. atom çekirdek elektron proton nötron çekirdek yörünge proton nötron elektron simge p n e- yükü +1esyb yüksüz -1esyb kütlesi 1 akb 1 akb 1 akb=0 840 esyb : elektrostatik yük birimi akb : atomik kütle birimi 1,67.10-2gr.eşittir çekirdekte proton ve nötronlar,yörüngelerde ise elektronlar bulunur. elektronlar çekirdek etrafında belirli yörüngelerde büyük süratle dönerler. atom numarası : herhangi bir atomun çekirdeğinde bulunan toplam proton sayısıdır.her atomun kendine &oum...

atomun yapisi ve periyodik cetvel .....atom modelleri.....

atom : bir elementin bütün özelliğini taşıyan en küçük parçasına atom denir. dalton atom modeli madde, atom denilen içleri dolu bölünemeyen taneciklerden oluşmuştur. aynı elementin atomları büyüklük, ağırlık yönünden biribirnin aynı, farklı elementlerin atomları tamamen biribirinden farklıdır. tepkimelerde atomlar korunur. atomların birleşmeleri sonunda moleküller oluşur. thomson atom modeli thomson, maddenin düzgün olarak dağıtılmış pozitif yükler ve aralarına serpiştirilmiş negatif yüklerden oluştuğunu ifade etmiştir. bu yönüyle madde atom üzümlü keke benzetilebilir. kek pozitif yükü, üzümler ise elektronlardır. rutherford ...

atomun yapısı ve özellikleri

ders planıdersin adıkimyaünitenin adı/noatomun yapısı ve özelliklerikonu1.    atomun tanımı, yapısı ve özellikleri.2.    bir model tasarlama, dalton atom modeli, thomson atom modeli3.    rutherford atom modeli, bohr atom modeli4.    modern atom teorisi 5.    elektron dizilişi örnek çözümleri 6.    atomla ilgili terimler (izotop atom,izoton atom,izobar atom,izo elektronik madde)sınıf  anadolu lisesi tüm sınıflarsüre: 6  ders saatitarih :20 şubat – 13 mart  2007bülüm ııünite kavramları ve sembolleri / davranış örüntüsüatom, proton, nötron. elektron…güvenlik önlemleri (varsa)labara...

atomun yapısı ve özellikleri

ders planıdersin adıkimyaünitenin adı/noatomun yapısı ve özelliklerikonu1.    atomun tanımı, yapısı ve özellikleri.2.    bir model tasarlama, dalton atom modeli, thomson atom modeli3.    rutherford atom modeli, bohr atom modeli4.    modern atom teorisi 5.    elektron dizilişi örnek çözümleri 6.    atomla ilgili terimler (izotop atom,izoton atom,izobar atom,izo elektronik madde)sınıf  anadolu lisesi tüm sınıflarsüre: 6  ders saatitarih :20 şubat – 13 mart  2007bülüm ııünite kavramları ve sembolleri / davranış örüntüsüatom, proton, nötron. elektron…güvenlik önlemleri (varsa)labara...

atomun yapısı ve özellikleri

ders planıdersin adıkimyaünitenin adı/noatomun yapısı ve özelliklerikonu1.    atomun tanımı, yapısı ve özellikleri.2.    bir model tasarlama, dalton atom modeli, thomson atom modeli3.    rutherford atom modeli, bohr atom modeli4.    modern atom teorisi 5.    elektron dizilişi örnek çözümleri 6.    atomla ilgili terimler (izotop atom,izoton atom,izobar atom,izo elektronik madde)sınıf  anadolu lisesi tüm sınıflarsüre: 6  ders saatitarih :20 şubat – 13 mart  2007bülüm ııünite kavramları ve sembolleri / davranış örüntüsüatom, proton, nötron. elektron…güvenlik önlemleri (varsa)labara...

atomun yapısı ve özellikleri

ders planıdersin adıkimyaünitenin adı/noatomun yapısı ve özelliklerikonu1.    atomun tanımı, yapısı ve özellikleri.2.    bir model tasarlama, dalton atom modeli, thomson atom modeli3.    rutherford atom modeli, bohr atom modeli4.    modern atom teorisi 5.    elektron dizilişi örnek çözümleri 6.    atomla ilgili terimler (izotop atom,izoton atom,izobar atom,izo elektronik madde)sınıf  anadolu lisesi tüm sınıflarsüre: 6  ders saatitarih :20 şubat – 13 mart  2007bülüm ııünite kavramları ve sembolleri / davranış örüntüsüatom, proton, nötron. elektron…güvenlik önlemleri (varsa)labara...

atomun yapısı ve periyodik cetvel

atomun yapısı ve periyodik cetvelatom : bir elementin bütün özelliğini taşıyan en küçük parçasına atom denir.atom modelleridalton atom modeli :1- madde, atom denilen içleri dolu bölünemeyen taneciklerden oluşmuştur.2- aynı elementin atomları büyüklük yönünden biribirnin aynı, farklı elementlerin atomları tamamen biribirinden farklıdır.3- tepkimelerde atomlar korunur.4- atomların birleşmeleri sonunda moleküller oluşur.thomson atom modeli :thomson, maddenin düzgün olarak dağıtılmış pozitif yükler ve aralarına serpiştirilmiş negatif yüklerden oluştuğunu ifade etmiştir. bu yönüyle madde atomu üzümlü keke benzetilebilir. kek pozitif yük, üzümler ise elektronlardır.rutherford atom modeli :merkezde kütlesi çok büyük bir çekirdek ve etrafında belirli yörüngelerde dolanan elektronlardan oluşm...

allotrop,izobar atom,izoelektronik ve izoton

<!-- /* style definitions */ p.msonormal, li.msonormal, div.msonormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"times new roman"; mso-fareast-font-family:"times new roman";} h1 {mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0cm; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; mso-outline-level:1; font-size:24.0pt; font-family:"times new roman";} a:link, span.msohyperlink {color:blue; text-decoration:underline; text-underline:single;} a:visited, span.msohyperlinkfollowed {color:purple; text-decoration:underline; text-underline:single;} @page section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-hea...

atomun yapısı ve atom modelleri

  atom : elementi n tüm özelliklerini taşıyan en küçük parçası. dalton atom modeli tüm maddeler atomlardan oluşmuştur. aynı elementin tüm atomları birbirinin tamamen aynıdır.(x) farklı elemwentin atomları da farklıdır. maddenin en küçük yapıtaşı atomdur. atomlar bölünüp parçalanamaz.(x) atomlar belli oranlarda birleşerek molekülleri oluşturur. *** atomun elektriksel yapısından bahsetmez. thomson atom modeli atomlar proton ve nötronlardan oluşur. bunların yükleri eşit ve zıttır. nötr bir atomda proton ve elektron sayısı birbirine eşittir. atomlar küre şeklindedir, elektronlar bu küre içinde dağınık halde bulunurlar elektronun kütlesi atomun kütlesi yanında ihmal edilir. rutherford atom modeli atomun büyük bir kısmı boşluktu...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !