× "

izoelektrik

" arama sonuçları

amino asitler

canlı organizmaların temelini nasıl hücreler meydana getiriyor ise, hücrelerin temelinide proteinler meydana getirir.protein molekülleri hücreyi inşaa eden birer tuğla gibidir.amino asitler ise proteinleri meydana getiren daha küçük moleküllerdir.yani amino asitler uzun zincirler oluşturarak proteinleri, proteinlerde kompleks bir şekilde organize olarak hücreyi meydana getirir.  tabii karmaşık bir yapıya sahip olan hücre yanlızca proteinlerden oluşmaz.bunun yanında karbonhidratlar, yağlar, glikolipidler, fosfolipidler ve dna - rna molekülleri gibi kimysal maddelerde hücrenin yapısına katılırlar.fakat proteinsiz bir hücre düşünmek mümkün değildir.  ilk olarak proteinleri meydana getir...

aminoasitler.

        yani amino asitler uzun zincirler oluşturarak proteinleri, proteinlerde kompleks bir şekilde organize olarak hücreyi meydana getirir. tabii karmaşık bir yapıya sahip olan hücre yanlızca proteinlerden oluşmaz.bunun yanında karbonhidratlar, yağlar, glikolipidler, fosfolipidler ve dna - rna molekülleri gibi kimysal maddelerde hücrenin yapısına katılırlar.fakat proteinsiz bir hücre düşünmek mümkün değildir. ilk olarak proteinleri meydana getiren en ufak birim olan amino asitlerin kimyasal yapılarını ve diğer özelliklerini tablo halinde ele alalım. no :  amino asit  kimyasal formülü  m.a. (gr/mol)  izoelektrik nok.  sembolü ...

amino asitler

ödevin özetibiyokimya, adından da anlaşılacağı gibi canlı organizmalar ve bu organizmaları meydana getiren hücrelerde meydana gelen metabolik faaliyetleri inceleyen bilim dalıdır. aynı zamanda biyokimya, moleküler biyoloji ile sıkı bir ilişki içerisindedir.biyokimya konusunda esas olarak canlı hücrelerinde cereyan eden kimyasal tepkime basamaklarını, bu basamaklara etki eden katalizör görevindeki enzimleri, fotosentezi ve solunum konusunu ele almaya çalışacağız. bu konular haricinde biyokimya bilim dalının incelediği sayısız metabolik reaksiyon vardır.örneğin karbonhidrat metabolizması, fotosentezin izlediği alternatif yollar, yağların yıkımı, proteinlerin yıkımı gibi.sayfamızda bu metabolik olayları özetleyerek tek tek ele alacağı...

biyokimya

ödevin özetibiyokimya, adından da anlaşılacağı gibi canlı organizmalar ve bu organizmaları meydana getiren hücrelerde meydana gelen metabolik faaliyetleri inceleyen bilim dalıdır. aynı zamanda biyokimya, moleküler biyoloji ile sıkı bir ilişki içerisindedir.biyokimya konusunda esas olarak canlı hücrelerinde cereyan eden kimyasal tepkime basamaklarını, bu basamaklara etki eden katalizör görevindeki enzimleri, fotosentezi ve solunum konusunu ele almaya çalışacağız. bu konular haricinde biyokimya bilim dalının incelediği sayısız metabolik reaksiyon vardır.örneğin karbonhidrat metabolizması, fotosentezin izlediği alternatif yollar, yağların yıkımı, proteinlerin yıkımı gibi.sayfamızda bu metabolik olayları özetleyerek tek tek ele alacağı...

biyokimya canlı organizmala

biyokimya canlı organizmala biyokimya, adından da anlaşılacağı gibi canlı organizmalar ve bu organizmaları meydana getiren hücrelerde meydana gelen metabolik faaliyetleri inceleyen bilim dalıdır. aynı zamanda biyokimya, moleküler biyoloji ile sıkı bir ilişki içerisindedir.biyokimya konusunda esas olarak canlı hücrelerinde cereyan eden kimyasal tepkime basamaklarını, bu basamaklara etki eden katalizör görevindeki enzimleri, fotosentezi ve solunum konusunu ele almaya çalışacağız. bu konular haricinde biyokimya bilim dalının incelediği sayısız metabolik reaksiyon vardır.örneğin karbonhidrat metabolizması, fotosentezin izlediği alternatif yollar, yağların yıkımı, proteinlerin yıkımı gibi.sayfamızda bu metabolik olayları özetleyerek tek tek el...

biyokimya 1

biyokimya, adından da anlaşılacağı gibi canlı organizmalar ve bu organizmaları meydana getiren hücrelerde meydana gelen metabolik faaliyetleri inceleyen bilim dalıdır. aynı zamanda biyokimya, moleküler biyoloji ile sıkı bir ilişki içerisindedir.biyokimya konusunda esas olarak canlı hücrelerinde cereyan eden kimyasal tepkime basamaklarını, bu basamaklara etki eden katalizör görevindeki enzimleri, fotosentezi ve solunum konusunu ele almaya çalışacağız. bu konular haricinde biyokimya bilim dalının incelediği sayısız metabolik reaksiyon vardır.örneğin karbonhidrat metabolizması, fotosentezin izlediği alternatif yollar, yağların yıkımı, proteinlerin yıkımı gibi.sayfamızda bu metabolik olayları özetleyerek tek tek ele alacağız. amino asi...

biyomoleküllerin ayrılması ve saflaştırılması

canlı sistemin bütün hücreleri içerdikleri kimyasal veya biyokimyasal maddeler bakımından birbirlerine benzerler. fakat kimyasal veya biyokimyasal maddelerin hücrede tür ve miktarca dağılışı, hücrenin fonksiyonlarına göre farklar gösterir. hücrelerde bulunan biyomoleküllerin yapılarının ve fonksiyonlarının anlaşılması için, bu biyomoleküllerin öncelikle saf olarak elde edilmeleri gerekir. biyomoleküllerin ayrılması ve saflaştırılmasında kullanılan başlıca yöntemler 1) distilasyon: bir sıvının buharlaştırıldıktan sonra yoğunlaştırılarak arındırılmasıdır. 2) sublimasyon: uçucu katı maddelerin uçurulduktan sonra yoğunlaştırılarak arındırılmasıdır. 3) liyofilizasyon: kaynama noktası yüksek ma...

ocak arananlar

                          12.11.2007 tarihinde  arananlartoplum , dayanışma , birlik ve beraberlik , istanbul , birlik , eski ve yeni ölçme aletleri , style , atatürkün ölçümlerde yaptıgı yenilikler ödevı , eski ve yeni ölçme aletetleri , tbmm , eskiden haberleşme yolları , biyoloji , solid works , muayene , össde çıkmi , geçmişten günümüze teknolojik araçlar , felsefesi ili?kisi%20ve%20din , ışık kirliliği , terörün yayılma sebepleri , bileşik kaplar , zaman ölçümü , son 10 yyl öss fizik soru ve cevaplary , bileşik kap , ahlak felsefesi , hayvanlarda beslenme , bileşik kaplar günlük hayatımızda nerelerde kullanılmaktadır , üç silahşörler , dc akım devreleri , resimde sanat akymynyn do?ma%20nedeni , kil...

1 ham deri ve özellikleri

  modern deri işletmelerinde genel iş akış sırası : hammadde kaynağı (sığır, koyun veya keçi derileri) rawstock (cattle hides, sheep or goat skins) – deri ve postların yüzülerek elde edilmesi flaying of raw hides or skins – koruma işlemleri curing (preservation) – ham derilerin temini ve depolanması receiving and storing –[ kireçlik işlentileri (sepilemeye hazırlık işlemleri) beamhouse operatios (pretanning) – beamhouse/tannery.swf tola (pelt, blöze) üretimi production of pelts – hamderilerin sınıflandırılma ve budama işlemleri sorting and trimming – ıslatma soaking (prefleshing, if necessary waste: fleshings, residual fat) – kıl ve yünü değerli deriler için badana ve terletme...

polyakrilamid jel izoelektrik fokuslama tekniği

polyakrilamid jel izoelektrik fokuslama tekniğinin (pagıf) et türlerinin ayırımında kullanılması   kamil ekici          mustafa alişarlı yüzüncü yıl üniversitesi veteriner fakültesi besin hijyeni ve teknolojisi anabilim dalı van / türkiye   uluslararası et, balık, kümes ve av hayvan ticaretinin her geçen gün daha da gelişmesine karşılık, yapılan hileler de önemli ölçüde artmıştır. genelde türler karkas ve büyük parça etlerine göre identifiye edilebilmesine rağmen; toptancılar, perakendeciler ve et endüstrisi ile uğraşan diğer kuruluşlar satışa çıkardıkları bazı et ürünlerinin, hangi hayvan etinden yapıldığını açık bir şekilde belirleyememektedirler. bu nedenle çeşitli hayvan etleri t...

12-11

                                                                                                                    12.11.2007 tarihinde  arananlartoplum , dayanışma , birlik ve beraberlik , istanbul , birlik , eski ve yeni ölçme aletleri , style , atatürkün ölçümlerde yaptıgı yenilikler ödevı , eski ve yeni ölçme aletetleri , tbmm , eskiden haberleşme yolları , biyoloji , solid works , muayene , össde çıkmi , geçmişten günümüze teknoloji...

windows live mail hesabından hotmail e geri dönüş (beta opt-out)

windows live mail hesabından hotmail e geri dönüş (beta opt-out) eğer windows live mail avantajlarından yararlanmak istemiyor ya da yeni arabirim size garip geliyorsa, eski hotmail hesabınıza geri dönmeniz mümkün. bunu yapmak için sırasıyla şunları yapın:1) sağ üsteki "options" a basınız.2) "beta opt-out" u seçin. aşağıdakimesaj karşınıza gelecek:beta opt-outwe’re sorry you’re not happy with windows live mail, and we’re still working to improve it.give us one more chance to customize windows live mail just for you!choose the windows live mail experience or the basic version: the...

isminiz@siteadı.com şeklinde hotmail hesabı

isminiz@siteadı.com şeklinde hotmail hesabı site üyelerinize microsoft destekli 25 mb boyutunda isminiz@siteadı.com şeklinde mail açmak istiyorsanız, aşağıdakileri yapınız:1. ilk olarak http://www.domains.live.com adresine giriyoruz.açılan sayfadaki "sıgn up" butonuna tıklıyınız.2. "enter domain" adlı bölüme site ismimizi yazıyoruz.örnek: www.leothemaster.net site ismimizi yazdıktan sonra "contiune" butonuna tıklayınız.3."select a domain adminstrator" bölümündeki, "sign ın" butonun tıklayınız.4.açılan kısımdaki boşluklara normal oturum açar gibi hotmail adresimizi ve şifremizi yazıp "sign ın" butonunua tıklıyını...

enzim saflaştırılması ve nitelendirilmesi

  enzim, biyolojik katalizördür. biyokimyasal reaksiyonları katalizleme görevini yerine getirir. enzimin saflaştırılması ve nitelendirilmesi diğer çalışmalar için bir ön basamak niteliği taşımaktadır. tabii ki bu işlemler için de bir planlamanın olması gerekiyor. belirli kriterlere göre saflaştırma stratejisi belirlenmelidir. temel kriter en düşük maliyetle, en yüksek saflık ve enzim aktivitesi elde etmektir. bunlara göre de diğer basamaklar düzenlenir.   enzim saflaştırma stratejisi: öncelikle saflaştırılacak enzimin ne için gerekli olduğuna karar verilmelidir. genel olarak bir laboratuar çalışmaları için, bir de sanayide kullanım için saflaştırma istenir. laboratuar çalışmaları için az enzim ama saflık derecesi mümkün olduğu kadar yüksek, sanayideki kullanımı için ise...

aminoasitler

aminoasitler     genbilim admin    pazar, 22 ocak 2006 canlı organizmaların temelini nasıl hücreler meydana getiriyor ise, hücrelerin temelinide proteinler meydana getirir.protein molekülleri hücreyi inşaa eden birer tuğla gibidir.amino asitler ise proteinleri meydana getiren daha küçük moleküllerdir. yani amino asitler uzun zincirler oluşturarak proteinleri, proteinlerde kompleks bir şekilde organize olarak hücreyi meydana getirir. tabii karmaşık bir yapıya sahip olan hücre yanlızca proteinlerden oluşmaz.bunun yanında karbonhidratlar, yağlar, glikolipidler, fosfolipidler ve dna - rna molekülleri gibi kimysal maddelerde hücrenin yapısına katılırlar.fakat proteinsiz bir hücre düşünmek mümkün değildir. ilk olarak proteinleri meydana getire...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !